Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Енеїда

Проект «Енеїда» Івана Котляревського - текст, ілюстрації, варіанти і різночитання, коментарі, переклади, іменний покажчик, словник.

Висловлюю подяку Полтавському літературно-меморіальному музею І. П. Котляревського і Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського за неоціненну допомогу у реалізації проекту.

Текст поеми та варіанти і різночитання подаються за виданням: Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів. [Підготовка текстів та коментарів канд. філол. наук Б. А. Деркача. Відп. ред. лауреат Ленінської премії чл.-кор. АН УРСР Є. С. Шабліовський. Вступ. стаття: Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. «І. П. Котляревський — корифей укр. літератури», с 5—37]. К., «Наук. думка», 1969. 510 с. з іл. і факс.; 9 л. іл., портр. і факс. (1769—1969. [До 200-річчя з дня народження І. П Котляревського]).

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

Текст поеми 1842 р. подається за виданням: Котляревский И.П. Виргилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Ч. I-VI. – Харьков : В Университетской типографии, 1842. – 38, 42, 75, 71, 77, 90, 32 с. - http://escriptorium.univer.kharkov.ua.

Ілюстрації подаються за виданнями:

Мартинович, Порфирій Денисович

Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського. 30 серпня, року 1903 : [Альбом]. // Фотот. К. Фишер. Москва. Оформлення обкладинки В. Кричевського. Выданнє Полтавськои Городськои Думы. Полтава. 1903.

Корнієнко, Василь Онисимович

На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. Київ. 1904.

Котляревський, Іван. Твори. / під редакцією, з переднім словом та примітками Сергія Єфремова ; з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурачка та иншими малюнками. - Київ : Вік, 1909 -  XXX, 293, [3] с., [1] арк. портр. : іл.

Штірен, Адальберт Адольфович

Котляревський, Іван. Енеїда / На укр. перелицьована з переднім словом та примітками Б. Лепкого; Іл. та заставки Я. Штірен. - Берлін: Вид. О. Дякової, 1922. - 106 с. : іл.

Алексєєв, Микола Васильович

Котляревський І. П. Енеїда / І. Котляревський ; передм. І. Айзенштока ; [обкл. та іл. Н. Алексеева]. - Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. - XXXVI, 298 с.

Котляревський, І. Енеїда, /Одеса/, Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1939. 291 с. з іл.

Левицький, Мирон Миколайович

Котляревський, Іван Енеїда : На укр. мову перелицьована. - Львів : Батьківщина, 1936 - (Укр. культ. скарбниця / Під ред. О. Бабія). Т. І. - І936. - 136 с. Т. 2. - 1936. - 111 с.

Дерегус, Михайло Гордійович

Котляревський, І. П. Вергілієва Енеїда / Ів. Котляревський ; [іл. М. Г. Дерегуса]. - [Київ]: Держ. літ. вид-во, 1937. - 153 с.: іл.

Пожарський, Сергій Михайлович

Котляревський, І. П. Енеїда / Іван Котляревський ; [худож. С. Пожарський]. - [Москва]: Укр. держ. вид-во, [1944]. - 262 с.

Їжакевич, Іван Сидорович і Коновалюк, Федір Зотикович

Котляревський, І. П. Енеїда / Ів. Котляревський ; [супер, заставки, кінцівки та кольор. іл. І. С. Іжакевича та Ф. 3. Коновалюка]. - [Київ]: Держ. вид-во худож. літ., 1948. - 153 с.: іл.

Муратов, Микола Євгенович

Котляревский, Иван Петрович. Энеида. Пер. с укр. И. Бражнина. [Примеч. В. П. Петушкова. Вступит. статья И. П. Еремина, с. 3-24. Илл.: Н. Муратов]. М., Гослитиздат, [Ленингр. отд-ние]. 1955. 259 с. с илл.

Ваша, Мирослав

Ivan Petrovyč Kotljarevskyj: Aeneida, (překlad Marie Marčanová, Zdeňkou Hanusovou a Janem Turečkem-Jizerským; graficky upravil,  obálku a vazbu navrhl Miroslav Váša) SNKLHU, Praha 1955. 310 str. - http://chtyvo.org.ua

Бекетов, Іван Іванович

Котляревский, И. П. Энеида / И. П. Котляревский ; пер. с укр. Веры Потаповой ; [вступ. ст. А. И. Белецкого]; худож. И. И. Бекетов. - Москва : Гос. изд-во худож. л-ры, 1961. - 295 с.: ил.

Довгаль, Олександр Михайлович

Котляревский, И. П. Энеида / И. П. Котляревский ; пер. с укр. К. Худенского ; [вступ. ст. и биогр. справка П. Волынского; худож. А. Довгаль]. - Харьков : Харьк. кн. изд-во, 1961. - 303 с.: ил.

Базилевич, Анатолій Дмитрович

Котляревський І. П. Енеїда / Іван Котляревський ; [іл. А. Базилевича]. - Київ : Дніпро, 1968. - 306 с.

Данченко, Олександр Григорович

Котляревський, Іван Петрович. Енеїда. [Іл.: Олександр Данченко]. К., «Дніпро», 1969. 253 с. з іл.

 

Переклади подаються за виданнями:

Мельник, Богдан Осиповичч (англійською)

Котляревський, Іван Петрович. Енеїда = Aeneid : поема / Іван Котляревський, пер. з укр. Б. Мельник, худ.-іл. А. Базилевич. – Торонто; Онтаріо: The Basilian Press, 2004. – 279 c. : іл. - http://chtyvo.org.ua

Кулешов, Аркадий Александрович (білоруською)

Катлярэўскі, І. П. Энеіда / Іван Катлярэўскі; пераклад з украінскай мовы Аркадзя Куляшова ; [мастаки В. і М. Басалыгі]. - Мінск : Беларусь, 1969. - 270.

Кадийски, Кирил (болгарською)

Иван Котляревски. Енеида / Превел от украински Кирил Кадийски. — София: Народна култура, 1987.

Качанюк-Спєх, Ірина (німецькою)

Kotljarevs’kyj I. Aeneida / Ivan Kotljarevs’kyj ; [Deutsch von Irena Katschaniuk-Spiech; hrsg. von Leonid Rudnytzky, Ulrich Schweier]. – München : Ukrainische Freie Universität, 2003. – 242 s. - http://chtyvo.org.ua

Купрись, Петро Михайлович (польською)

Kotlarewski I. Eneida / I. Kotlarewski ; w tłumaczeniu Piotra Kuprysia. – Lublin : Wyd-wo KUL, 2008. – 271 s. - http://chtyvo.org.ua

Андреев, Дмитрий (російською)

Котляревский И. П. Энеида / Пер. с укр. Д. Андреева; Прим. Н. А. Вишневской. — К.: Дніпро, 1986. — 204 с.

Бражнін, Ілля Якович

Котляревский, Иван Петрович. Энеида. Пер. с укр. И. Бражнина. [Примеч. В. П. Петушкова. Вступит. статья И. П. Еремина, с. 3-24. Илл.: Н. Муратов]. М., Гослитиздат, [Ленингр. отд-ние]. 1955. 259 с. с илл.

Потапова, Віра (російською)

Котляревский, Иван Петрович. Сочинения. Вступит. статья [с. 5-42] и примеч. И. Я. Айзенштока. [Пер. с укр.]. Л., «Сов. писатель», Ленингр. отд-ние, 1969. 363 с.; 1 л. портр. (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. 2-е изд.)

Худенський, Костянтин (російською)

Котляревский, И. П. Энеида / И. П. Котляревский ; пер. с укр. К. Худенского ; [вступ. ст. и биогр. справка П. Волынского; худож. А. Довгаль]. - Харьков : Харьк. кн. изд-во, 1961. - 303 с.: ил.

Marčanová, Marie (ч. I, IV), Hanusová, Zdeňka (ч. II) і Turečkem-Jizerský, Jan (ч. III, V, VI) (чеською)

Ivan Petrovyč Kotljarevskyj: Aeneida, (překlad Marie Marčanová, Zdeňkou Hanusovou a Janem Turečkem-Jizerským; graficky upravil, obálku a vazbu navrhl Miroslav Váša) SNKLHU, Praha 1955. 310 str. - http://chtyvo.org.uaa

 

Ссылки на эту страницу


1 Виргилиева Энеида. Издание 1842 года
[Віргілієва Енеїда, перекладена малоросійською мовою І. Котляревським] Котляревский И. П. Виргилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Ч. I-VI. – Харьков : В Университетской типографии, 1842. – 38, 42, 75, 71, 77, 90, 32 с.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654