Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Розсоха, Людмила Александровна

 1. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі
  [Грузины в Украине. Путями Давида Гурамишвили] / Монографічне дослідження. - В двох книгах. - Миргород: Видавництво "Миргород". 2005 (pdf).
 2. З історії миргородських вулиць
  [Из истории миргородских улиц] / Київ: ВБ «Аванпост-прим» – 2012 (pdf).
 3. Миргородська повінь: Миргородщина в Українській революції 1917-1921 років
  [Миргородское наводнение: Миргородщина в украинской революции 1917-1921 годов] / Миргород: Видавництво "Миргород". 2019 (pdf).
 4. Миргородська старовина
  [Миргородская старина] / Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. – Кобеляки: Вид-во «Кобеляки». 2002 (pdf).
 5. Миргородський родовідник
  Миргородський родовідник: знадоби до генеалогії Миргородщини XVII – XX ст. / Л.О.Розсоха / Науково-довідкове видання. – Вінниця : ТВОРИ, 2022 – 1040 с.; іл. (pdf).
 6. Миргородські історичні етюди
  [Миргородские исторические этюды] / Гадяч: видавництво "Гадяч", 2014. - 206 с.: іл. (pdf).
 7. Миргородські кобзарі й бандуристи
  [Миргородские кобзари и бандуристы] / Миргород: Видавництво "Миргород". 2015 (pdf).
 8. Миргородщина козацька і гоголівська
  [Миргородщина казацкая и гоголевская] / Київ: ВБ "Аванпост-прим", 2009 (pdf).
 9. Павло Маляр: До 100-річчя від дня народження
  [Павел Маляр: К 100-летию со дня рождения] / Миргород: Миргород, 2010. – 44 с.; іл. (pdf).
 10. Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині
  [Предания о Тараса Шевченко на Миргородщине] / До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Миргородський краєзнавчий музей. - Миргород: Видавництво "Миргород". 2014 (pdf).
 11. Предківщина: з історії Миргородського краю
  Розсоха Людмила Олександрівна. Предківщина: з історії Миргородського краю / Л.О.Розсоха. – Миргород: видавництво «Миргород», 2020 – 225 с.; іл. (pdf).
 12. Села і хутори Миргородщини XVII-XX століть
  [Села и хутора Миргородщины XVII-XX веков] / Матеріали до історико-топонімічних студій. - Миргород: Видавництво "Миргород". 2008 (pdf).
 13. Сорочинський Свято-Михайлівський монастир: історично-краєзнавча  розвідка
  [Сорочинский Свято-Михайловский монастырь: историко-краеведческое разыскание] / Миргород: ТОВ Видавництво «Миргород», 2008 (pdf).

 

Про авторку:

Розсоха, Людмила Олександрівна (21.10. 1947, с. Козачка Зміївського р-ну Харківської обл.) – краєзнавець, літературознавець, мовознавець, генеалог.

Закінчила Харківський державний університет (1970). У 1973–1986, 1988–1997 – науковий співробітник Миргородського літ.-меморіального музею Д. Гурамішвілі, з 1997 – заст. директора з наукової роботи Миргородського КМ.

Досліджує історію, старожитності, життя діячів миргородського краю, українсько-грузинські зв’язки. Авт. 7 книг і понад 400 статей у наукових зб. і періодиці, які ґрунтуються на використанні архівних першоджерел, уважному «прочитанні» музейних експонатів, сплаві академізму і літ. викладу з елементами есеїзму. Р. висвітлює призабуті сторінки минулого, національні таланти, подає широкий спектр іст.-культурного багатства краю. Співавт. енц. вид. «Полтавщина» (К., 1992), «Києво-Могилянська академія в іменах ХVІІ–ХVІІІ ст.» (К., 2001), наукових зб. Миргородського КМ «Сторінки історії Миргородщини» (2000, 2001, 2002), «Полтавська Петлюріана» (2001, 2003), журн. «КС», «Народна творчість та етнографія», «ПЄВ» та ін.

Пр.: Миргородська старовина. Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. – Полтава, 2002. – 424 с.; Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі. – Миргород, 2005. – 486 с.; Козацькі місця на Миргородщині. Іст.-краєзнавчий довід. – Миргород, 2007; «Я пастир добрий…». З історії Успенського собору в Миргороді // ПЄВ. – 1994. – Ч. 2. – С. 23; Репресовані священики Миргородщини // ПЄВ. – 1997. – Ч. 4. – С. 91-95; Родина Гоголів і духівництво Миргородщини // ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5. – С. 26-31; Осередок української духовности в с. Попівці на Миргородщині наприкінці ХІХ – у першій пол. ХХ століття // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – С. 72-81; Сорочинський Свято-Михайлівський монастир // ПЄВ. – 2002. – Ч. 8. – С. 110-113; Козацький монастир (з історії Сорочинського монастиря) // ПЄВ. – 2005–2006. – Ч. 11–12. – С. 113-135; Як дід Гоголя хотів церкву купити // КС. – 2007. – № 1. – С. 174-175; Скарби з склепу Апостолів // Гетьман Данило Апостол, його роль і місце в історії України. Мат. наукових читань. – Полтава, 2005. – С. 78-81.

Літ.: Козоріз В. Українка з лиця, українка високих чеснот // Полтавська думка. – 1997. – 24 жовт.; Ханко В. Миргородський мистецький словник (кін. ХVІІ – поч. ХХІ сторіччя). Персоналії. – Полтава, 2005. – С. 224-225; Людмила Розсоха. Біобібліографічний покажч. Іст. краєзнавство, генеалогія, літературознавство, мовознавство, музеєзнавство, публіцистика. – Миргород, 2007. – 112 с.

В. М. Ханко

Джерело:

«ПОЛТАВІКА. Полтавська Енциклопедія», том 12: «Релігія і церква».

Фотографія: http://www.mirgorod.com.ua

 

РОЗСОХА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (уродж. Боровок; 21.10.1947. с. Козачка Змїївського р-ну Харківської обл.) - філолог, публіцист, музеєзнавець.

Закінчила СШ в с Таранівці Зміївського р-ну (1965), філологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М Горького (нині національний університет ім. В. Н. Каразіна). Викладала українську мову і літературу в Кегичівському р-ні Харківської обл. (с. Мажарка) (1970-1971), СПТУ-14 (м. Миргород) (1986-1989). Виконувала обов'язки методиста з роботи громадських музеїв Миргородського р-ну (1985), була науковим співробітником Миргородського літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі (1973-1985, 1989-1996). З 1997 - заступник директора з наукової роботи цього закладу.

Засновник і перший редактор (1990-1993) миргородської демократичної газети "Майдан" (орган миргородських організацій Народного Руху України, Товариства української мови і ДемПУ). Одна із співзасновниць першої миргородської загальноміської газети "Миргород" (1994).

Авторка 9 книг і брошур: Миргородський музей Давида Гурамішвілі. - Харків : Прапор, 1977 [Путівник, у якому окреслено віхи біографії й творчої спадщини грузинського поета]; Миргородська старовина: дослідження : Статті. Нариси. Розвідки. - Кобеляки : Кобеляки, 2002 [В історико- й літературно-краєзнавчих нарисах та статтях представлено історію Миргородщини з найдавніших часів до XX ст.]. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі : у 2 кн. - Миргород : Миргород. 2005 [Досліджено історію грузинського поселення в Україні XVIII-XIX ст.. простежено життя кількох поколінь відомих грузинських родин - Бараташвілі, Гурамішвілі, Джавахішвілі, Ериставі. Орбеліані й ін. - на українських теренах, здебільшого на Полтавщині; висвітлено українсько-грузинські міжлітературні й історичні зв'язки протягом двох століть; оприлюднено нові, досі не відомі факти з біографій грузинських поетів Д. Гурамішвілі, Д. Саакадзе, Е. Джавахішвілі; унаслідок поглиблених генеалогічних досліджень виявлено грузинське коріння у предків українських письменників Панаса Мирного й О. Стороженка]; Козацькі місця на Миргородщині : історико-краєзнавчий довідник. - Миргород : Миргород. 2007 [Подано історію сіл і хуторів, пов'язаних із добою козацтва]; Сорочинський Святомихайлівський монастир : історико-краеєзнавча розвідка. - Миргород : Миргород. 2008 [Уперше грунтовно висвітлено історію знищеної й забутої пам'ятки минувшини - Сорочинського монастиря; подано копії нововиявлених історичних документів XVIII ст.]; Села і хутори Миргородщини XVII-XX століть: матеріали до історико-топонімічних студій - Миргород : Миргород. 2008 [Представлено матеріали з історії населених пунктів Миргородщини: уперше описано історію малих сіл і хуторів, яких уже не знайти на карті]; Миргородщина козацька і гоголівська. - К. : ВБ Аванпост-прим, 2009 [На багатому й переконливому архівному матеріалі схарактеризовано зв'язки предків Миколи Гоголя з козацькою старшиною Миргородського полку протягом XVIII ст.; запропоновано цікаву інформацію про оточення родини Гоголів; по-новому з'ясовано проблему прототипів гоголівських персонажів]; Павло Маляр: до 100-річчя від дня народження. - Миргород : Миргород, 2010 (у співавт. з Володимиром Джунем) [Уперше проаналізовано біографію і творчість Павла Маляра [1910-2005], досі мало знаного письменника-емігранта, автора романів, літературознавця, миргородця за походженням, життя якого збігло в Німеччині й США]; Миргородський краєзнавчий музей. 90 : буклет. - Миргород, 2010 [Висвітлено історію музею від часу його заснування в 1920 до 2010]. Укладач книги "Іван Гурин - лексикограф, фольклорист, етнограф, педагог, громадський діяч : зб. статей, спогадів, документів" (Миргород : Миргород. 2010).

Опублікувала понад 400 мовознавчих, літературознавчих, краєзнавчих розвідок у газетах, журналах, збірниках наукових праць, зокрема таких: "Народна творчість та етнографія", "Прапор", "Київська старовина", "Сіверський літопис", "Прапор перемоги", "Майдан", "Миргород", "Миргород - гоголівський край", "Миргород - наш дім", "Литературная Грузия", "Гоголівський край", "Полтавські єпархіальні відомості"; "Зоря Полтавщини", "Література рідного краю" (Миргород. 1999), "Сторінки історії Миргородщини" (Полтава, 2001, 2002), "Полтавська Петлюріана" (Полтава, 2003, 2005), "Червоне поле перекоти: вірші, проза, спогади" (Харків. 2005), "Наукові праці Запорізького національного університету" (Запоріжжя. 2009) та ін. Тематика досліджень Л. Р. досить широка: доля творчості поета Давида Гурамішвілі; зв'язки Тараса Шевченка з грузинськими митцями; родовід Миколи Гоголя, Панаса Мирного; сторінки історії Миргородщини; життєпис українського патріота-Миргородця Михайла Обідного; відомий і невідомий Капніст; полтавський період у творчості Кобзаря; репресований літературознавець Петро Репетин; походження миргородських прізвищ; культура української мови та ін.

Опублікувала десятки статей в енциклопедичних виданнях: "Полтавщина" (К., 1992), "Києво-Могилянська академія в іменах XVII-XVIII ст." (К., 2001), "Полтавіка : Полтавська енциклопедія" (Т. 12 : Релігія і церква) (Полтава. 2009).

Лауреат літературно-мистецької премії ім. Антона Шевченка (2005).

Л-ра: Ткаченко Н. Трудящим про Миргород // Прапор перемоги. - 1977. - 5 серп.: Ніколаєнко Л. Глибокі корені дружби // Зоря Полтавщини. - 1978. - 24 черв.; Міняйло І. Запрошує музей // Літературна Україна. - 1978. - 11 серп.; Кримський Г. Художник слова // Миргород. - 1996. - 14 черв.; Козоріз Віктор. Українка з лиця, українка високих чеснот // Полтавська Думка. - 1997. - 24 жовт.; Білик М. З теплотою, шаною і любов'ю // Миргород. - 1997. - 24 жовт.; Козоріз Віктор. Людина року - 98: супер-аншлаг // Майдан. - 1999. - 22 січ.; Лобурець В. Є. Краєзнавець з Миргородщини // Історична пам'ять : наук. збірник. - 2001. -№ 1-2; Сікорська Станіслава. Співавтор енциклопедії - наша землячка // Миргород - наш дім. - 2002. - 7 черв.; Ольхович Олег. "Ні за чим у своєму житті не жалкую..." // Миргород - гоголівський край. - 2002. - 30 жовт.; Габодзе Тамар. Літописець Грузії з Миргорода // Ахалі ґантіаді ("Нова зоря", м. Каспі, Грузія). - 2004. - 17-30 серп.; Нова книга про Давида Гурамішвілі та його співвітчизників в Україні // Миргород - наш дім. - 2005. - 8 груд.; Мокляк Володимир. Нове дослідження з краєзнавства // Розсоха Людмила. Козацькі місця на Миргородщині: історико-краєзнавчий довідник. - Миргород, 2007; Цікава книга Людмили Розсохи // Миргород - наш дім. - 2007. - 21 черв.; Людмила Розсоха. Біобібліографічний покажчик : історичне краєзнавство, генеалогія, літературознавство, мовознавство, музеєзнавство, публіцистика / уклад. Віталій Ханко. - Миргород : Миргород, 2007; Полив'яний Олексій. Нове про родину Гоголів-Яновських та миргородське козацтво // Прапор перемоги. - 2009. - 1 квіт.; Полив'яний Олексій. Заслужена наша берегиня // Прапор перемоги. - 2009. - 29 трав.

Джерело:

Степаненко М.І. Літературознавча Полтавщина: довідник / М.І.Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2015. – С. 228–231.

 

Ссылки на эту страницу


1 Колониальность как переодевание: "Малороссийский маскарад" Ивана Котляревського
Тамара Гундорова. Колоніяльність як перевдягання: "малоросійський маскарад" Івана Котляревського // Harvard Ukrainian Studies, 2011-2014. Volume 32-33, Part two. - p. 395-414.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654