Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Драгоманов Михаил Петрович

  1. Два учителя. Воспоминания о Полевиче и Стронине 
    [Два учителі. Спомини про Полевича і Строніна]. Драгоманов Михаил Петрович

  2. Литература русская, великорусская, украинская и галицкая
    Українець (М. П. Драгоманов). Література російська, великоруська, українська і галицька. // «Правда», 1873, ч. 4, стор. 158–165; ч. 5, стор. 189–196; ч. 6, стор. 221–226; ч.16, стор. 559–564; ч. 17, стор. 621–631; ч. 18, стор. 652–659; ч. 19, стор. 682–690; ч. 21, стор. 706–718; 1874, ч. 1, стор. 20–28; ч. 2, стор. 59–69; ч. 3, стор. 107–116; ч. 4, стор. 155–163; ч. 5, стор. 203–211; ч. 6, стор. 259–268; ч. 7, стор. 297–308; ч. 8, стор. 337–342; ч. 9, стор. 380–386.

  3. Чудные мысли об украинском национальном деле
    [Чудацькі думки про українську національну справу] Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук; Приміт. Р.С.Міщука, В.С.Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 688 с. («Пам’ятки історичної думки України»). Стор. 461-558. Вперше під назвою «Чудацькі думки: Листи на увагу мудрим людям через редакцію "Народа"» ця праця надрукована в журн. «Народ», 1891 р.

 

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654