Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Мартос, Борис Николаевич

  1. Из моих воспоминаний
    Борис Мартос. З моїх споминів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 30-48.

 

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654