Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Енеїда. Словник, коментарі, покажчики

 1. Словник до "Енеїди".
  Словарь к "Энеиде"
 2. Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. А-Д.
  Лексика "Энеиды" И. П. Котляревского. Указатель словоупотребления. А-Д.
 3. Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. Е-М.
  Лексика "Энеиды" И. П. Котляревского. Указатель словоупотребления. Е-М.
 4. Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. Н-Р.
  Лексика "Энеиды" И. П. Котляревского. Указатель словоупотребления. Н-Р.
 5. Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. С-Я.
  Лексика "Энеиды" И. П. Котляревского. Указатель словоупотребления. С-Я.
 6. Іменний покажчик до "Енеїди".
  Именной указатель к "Энеиде"
 7. Коментарі до частини I "Енеїди".
  Комментарии к части I "Энеиды"
 8. Коментарі до частини II "Енеїди".
  Комментарии к части II "Энеиды"
 9. Коментарі до частини III "Енеїди".
  Комментарии к части III "Энеиды"
 10. Коментарі до частини IV "Енеїди".
  Комментарии к части IV "Энеиды"
 11. Коментарі до частини V "Енеїди".
  Комментарии к части V "Энеиды"
 12. Коментарі до частини VI "Енеїди".
  Комментарии к части VI "Энеиды"
 13. Передмова і пояснення до "Енеїди"
  Лепкий Богдан. - Іван Котляревський. Твори. Том І. Енеїда. Зі вступом і поясненнями Богдана Лепкого. Видавництво "Українське Слово". Берлін, 1922.
 14. Коментар до "Енеїди" Івана Котляревського та його історія
  Ставицький Олексій. - Котляревський, Іван. Енеїда : поема / Іван Котляревський ; комент. уклав О. Ф. Ставицький ; худож. : А. Д. Базилевич. - Київ : Радянська школа, 1989. - 283, [2] с. : іл.

 

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654