Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Духовная семинария

Highslide JS
Духовна семінарія

Переяславсько-Полтавська духовна семінарія (ПДС) – найстаріша на території Полтавщини середня духовна навчальна установа (до 1780-х називалася також латинською школою, слов’яно-латинським училищем, колегіумом). Заснована 1738 переяславським єпископом Арсенієм (Берлом). Починалася як духовне училище з трьох класів: граматики, риторики, піїтики, до яких у 1773 (за ін. даними у 1774) додався клас філософії, а у 1781 – богословський клас (з цього часу стала повною семінарією).

У перший рік існування у ПДС навчалося 110 чол., із них дітей духовного звання – 65, різночинців і козацької старшини – 45. Окрім полтавців, серед учнів були вихідці з Києва, Чернігова, Ніжина, Сум, Конотопа, Глухова, Любеча, навіть із тодішньої польської Правобережної України. У 1753–1757 для ПДС було збудовано кам’яний корпус на чотири класні кімнати та два дерев’яних флігелі на 30–40 бурсаків.

Будівництво велося за ініціативою глибоко пройнятого духом схоластичної науки переяславського єпископа Іоанна (Козловича), кол. ректора Московської слов’яно-греко-латинської академії. Будинок семінарії мав прикметні особливості у зовнішньому й внутрішньому оформленні. Інтер’єр його був прикрашений зображеннями, які описані очевидцем: «В пам’яті моїй троє сінешніх дверей будинку семінарії з шісьма класами з зображеннями на них виразно давньої роботи. На перших дверях до двох граматичних класів мудрець з долотом та молотком обтесує пень в огрядного підперезаного учня з книгами під рукою. На других, до класів піїтів та риторів – криниця з коловоротом над нею та двома відрами, одне спускається порожнє, друге піднімається вщерть повне води, так, що вона проливається через край. На третіх, до класів філософів та богословів – великий з розкритими крилами орел, що літає високо над землею, дивлячись на сонце». У згаданих розписах на перше місце виступають алегорії, що виражають широкі філософські й етичні поняття. Виконавцями цих дидактичних за своїм змістом розписів могли бути студенти-бурсаки, бо відомо, що в семінарії 1764 існувало розпорядження, щоб семінаристи, які «к учению схоластическому латинському окажуться неспособны», вчилися «честного и политического ремесла живопиства». Темою переяславських розписів якраз і було «учение схоластическое», яке вже на кін. 18 ст. помітно відстало від життя і вважалося наукою «затруднительного и темного стихотворства». Деякі сюжети переяславських розписів запозичені з давніх київських академічних тезисів. Наприклад, зображення мудреця, який обтесує пень, повторює аналогічний малюнок та тезу Кулябки 1744, де Петро І обробляє долотом фігуру Росії: «Да лучший образ будешь».

З 1738 до 1785 навчальний заклад утримувався за рахунок кафедри Переяславських архієреїв. Після закриття єпархії (1785) семінарія була перетворена на неповну духовну школу, підпорядковану Київській духовній академії з асигнуванням на її утримання 500 крб. щорічно. У 1797 навчалося 237 чол. У 1799 і 1800 знову відкрилися філософський та богословський класи, і семінарія відновилася як повна, але втратила кол. всестанове освітнє значення, готуючи відтепер виключно священнослужителів.

Після утворення 1803 Полтавсько-Переяславської єпархії семінарія була перейменована на Полтавську і введена у штат із виділенням на утримання 6500 крб. на рік. Семінарське управління складалося з префекта і двох учителів. Через відсутність відповідних приміщень до Полтави була переведена лише 1862 (у Переяславі залишилося духовне училище).

Highslide JS
Духовна семінарія

У 1872 при семінарії відкрито підготовчий клас. У 1875–1877 споруджено гуртожиток для семінаристів (1880 проживало 187 чол.), господарські будівлі – лазню, сараї, льох, лідник, придбано ґрунт Вишневського з будівлями. Окремі класи ПДС знаходилися на розі Протопопівського бульвару (нинішня вул. Котляревського) і Мало-Петровської вул. (нинішня вул. Леніна), а всі основні споруди – з 2 пол 1870-х – 1880-х – по вул. Колонійській, № 32 (нинішня вул. Сковороди, № 1/3). На зламі 19–20 ст. ПДС мала 6 кл., 13 відділень. Викладалися: закон божий, катехізис, російська, латинська, грецька, французька мови, російська та загальна історія, природознавство, історія л-ри, гомілетика, літургіка, логіка, психологія, географія, філософія, математика, фізика, словесність, св. письмо, співи, чистопис, малювання. Станом на 01.01.1900 кількість семінаристів становила бл. 500 осіб; з них 138 – інословних та 10 південнослов’янських уродженців. На квартирах проживало бл. 200 учнів.

ПДС мала винятково багату б-ку (4022 назв, 6733 книг). Тут зберігалося знамените Пересопницьке євангеліє 1556–1561, подароване 1701 гетьманом І. Мазепою Переяславському єпископському престолу.

Highslide JS
Духовна семінарія

До викладання в семінарії залучалися кращі педагоги: І. Козлович, Я. Мемлевич, І. Лаванда, А. Козачковський. У 1752 тут викладав Г. С. Сковорода. У переяславський період існування семінарії її закінчили: філософ П. Д. Юркевич, філолог П. Г. Житецький, історик і статистик П. І. Бодянський, проповідник А. С. Романенко-Братановський.

У полтавський період існування семінарії в ній викладали: композитор і хоровий диригент Г. П. Гладкий, письменник І. С. Нечуй-Левицький, історик В. О. Пархоменко, церковний та громадський діяч І. Х. Пічета (ректор 1890–1902). Тут навчалися: церковний і політичний діяч Г. А. Гапон, громадський діяч Г. І. Маркевич, політичний і державний діяч С. В. Петлюра, письменник П. Й. Капельгородський, ліванський письменник і перекладач М. Нуайме, історики Л. В. Падалка, О. І. Левицький, педагог Г. Г. Ващенко, громадський і культурний діяч В. О. Щепотьєв, фундатор української б-ки ім. С. Петлюри в Парижі І. П. Рудичів, червоний командир М. О. Щорс [навчався у Віленському  військовому училищі, яке було переведено у Полтаву (1916) - Т.Б.]. На зламі 19–20 ст. у ПДС була створена. і активно діяла студентська громада РУП, провідники якої ініціювали у закладі кілька семінарських заворушень. Семінаристи видавали свій нелегальний журн. «Розсвіт» національного спрямування.

Highslide JS
Духовна семінарія і Віленське військове училище -  перший батальон (1, 2 и 5 роти)
(див. Месняев Г. В. "Юнкера (Виленцы в Полтаве)")

ПДС припинила свою діяльність після встановлення радянської влади. На поч. берез. 1918 в її приміщенні по вул. Колонійській декілька днів знаходилося кілька відділів українського радянського уряду, який евакуювався сюди з Києва. У 1920 приміщення з садибою (тепер вул. Сковороди № 1/3) було передано Полтавському с.-г. інституту (нині – Полтавська державна аграрна академія). На будинку встановлено меморіальні дошки М. О. Щорсу (1967), С. В. Петлюрі (2006).

Літ.:Тимковский И. Ф. Мое определение на службу // Москвитянин. – 1842. – Т. 5. – С. 22-28; Ловягин Ив. Материалы для истории Полтавской духовной семинарии // ПЕВ.ЧН. – 1874. – № 3. – С. 99; В. Д. Сведения о Переяславско-Полтавской духовной семинарии за время от 1798 по 1818 год // ПЕВ.ЧН. – 1887. – №№ 20, 21, 24; Пархоменко В. Переяславская семинария в конце ХVІІІ века, 1785–1800 гг. // ПЕВ.ЧН. – 1906. – № 12.– С. 584-585; Пархоменко И. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии. – Полтава, 1910. – С. 141-142; Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 30-32; Полтавщина. Енц. довід., 1992. – С. 717; Жук В.Н. Де навчався І.П. Котляревський та хто був у числі його учителів? // Наш рідний край (З історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період). – Вип. 12-й. – Полтава, 1991. – С. 24-35; Пустовіт Т.П. Він – з когорти вождів (кращі конкурсні праці про дореволюційну діяльність Симона Петлюри). – К.: Дніпро, 1994. – С. 18-28.

О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

 

Highslide JS
Духовна семінарія
Видання Паперового маг. Лоповок і Кайдановський

Духовная семинария по времени открытия в Полтавской губернии была первым учебным заведением, основанная в 1738 году при Переяславском кафедральном Вознесенском монастыре архиепископом Переяславским Арсением Берло († 6 июня 1744 г.), которая первоначально состояла из классов: грамматики, поэзии и риторики. В 1753 г. епископ Иоанн II Козлович построил для семинарии каменный корпус о четырех классных комнатах, существовавший в Переяславе до самого перевода семинарии в Полтаву и служивший помещением для нее. По его же распоряжению на монастырские суммы был выстроен деревянный дом близ бывшей крепости, который назывался бурсой; в нем помещалось от 30 до 40 челов. Эта бурса через 20 лет сгорела. На ее содержание, по определению самого же преосвященного, собираем был хлеб с церковных земель, приносящих доход единственно церквям, а не священнослужителям; на отопление и ремонтировку домов взимаемы были деньги с рукополагаемых ставленников. Епископ Иларион Кондратковский купил у протоиерея Преображенской церкви Павла Добраницкого землю, на запад от кафедрального собора, и построил здесь три деревянных дома для бурсы. На этом мести она находилась до перевода семинарии в Полтаву. В 1774 г. епископ Иов Базилевич открыл в семинарии класс философии, а епископ Иларион Кондратковский — в 1778 г. класс богословия, первым преподавателем которого был назначен игумен Переяславского Михайловского монастыря Варлаам Шишацкий, бывший впоследствии времени епископом Волынско-Житомирским. В 1785 году, по уничтожении Переяславской епископской кафедры, Переяславская семинария, по предложению Киевского митрополита Самуила, оставалась по прежнему в Переяславе, и на содержание ее велено отпускать из казны 2,000 руб. ассигнациями. Ректором в то время был Иоиль, архимандрит Переяславского Вознесенского монастыря. Семинария подчинена была Киевской духовной академии. Философский и богословский классы, недавно открытые перед этим, были закрыты по недостатку наставников. Всех наставников было три, из коих один преподавал риторику и поэзию, другой — грамматики: русскую, славянскую и латинскую, а третий — арифметику. В 1787 г., в бытность в Киеве Императрицы Екатерины II-й, Она, именным указом об оставлении академии в братском монастыре, между прочим, повелела: "имеющуюся в Переяславе при Вознесенском монастыре семинарию сохранить в зависимости академии, отделяя по 500 руб. в год на содержание ее из академической суммы". Надо полагать, что это в дополнение к 2000 руб. ассигн. В 1797 г., по возобновлении Переяславской епархии, под именем Малороссийско-Переяславской, семинария отделилась от Киевской академии и ассигнован на ее содержание оклад в 3500 руб., и в первый раз присланы из Киевской духовной академии воспитанники — наставниками в Переяслав. Кроме прежних наук, начали преподавать: российское красноречие, геометрию, всеобщую и русскую историю, географию, языки: греческий, французский, немецкий и польский. В 1799 г., по определение св. синода, было открыто семинарское правление *); оно находилось в ведении епархиального епископа и состояло из префекта и двух учителей. При епископе Сильвестре Лебединском, в 1800 и 1801 г.г., открыты классы философии и богословия. В 1803 г., 17 декабря, при переименовании Переяславской епархии в Полтавскую, семинария, открытая в Переяславе, получила название Полтавской семинарии. В 1812 г. все здания семинарии взяты были для помещения там больных и раненых. Ученики разъехались по домам и, с сентября 1819 по 20 января 1813 г., не было ученья. Св. синод уже предписал было открыть философские и богословский классы в Крестовоздвиженском монастыре в Полтаве; но предписание это не было приведено в исполнение по той причине, что семинарские здания в скором времени были очищены. Около этого времени число учащихся в семинарии до того увеличилось, что прежнее помещение оказалось тесным. А потому епископ Анатолий Максимович, с разрешения синода, в 1814 г., построил на каменном корпусе Козловича второй этаж деревянный. С 1845 г. введено было в семинарию преподавание медицины, а в 1846 г. — преподавание сельского хозяйства и естественной истории. В 1854 г. открыт был класс "обличение раскольников"; для него назначен был один урок в неделю. В том же году, 16 февраля, сгорел второй этаж, построенный при епископе Анатолии Максимовичие, причем истреблена пожаром часть семинарской библиотеки и архива семинарских дел *). В 1859 г. было вновь возбуждено ходатайство **) о переводе семинарии в Полтаву, по причине ветхости и неудобству помещения для нее в Переяславе. Благодаря энергичной деятельности епископа Александра Павловича, ходатайство это увенчалось успехом: в августе 1861 г. св. синод разрешил перевести Полтавскую семинарию из Переяслава в Полтаву, которая была переведена, и 30 сентября 1862 г. открыта в здании, занимаемом консисторией, близ архиерейского дома; консистория же поместилась в наемной квартире. Учение началось со 2 октября ***). При этой семинарии 4 декабря 1866 г. была открыта воскресная школа, первым распорядителем которой был Ананий Семенович Шереметинский, бывший инспектор и преподаватель педагогики в семинарии († 22 июля 1867 г.); когда она закрыта неизвестно. 16 октября 1877 г. семинария перешла в новое здание, построенное на Немецкой колонии, закладка которого последовала 2 мая 1875 г. На постройку зданий для семинарии было ассигновано св. синодом 290600 руб. При семинарии 19 октября 1886 г. открыта образцовая церковно-приходская школа для практических занятий воспитанников V и VI классов, слушающих дидактику ****).

*) По случаю преобразования в 1817 г. Киевского духовно-учебного округа, семинарское правление перестало быть в зависимости от консистории и было подчинено С.-Петербургскому академическому правлению, по Киевскому округу до 1819 г, когда это правление было закрыто и семинария подчинена Киевскому академическому правлению.

*) Два класса семинарии, после этого, были размещены в монастырских зданиях.

**) Первое ходатайство было возбуждено в 40-х годах архиепископом Гедеоном Вишневским, но за смертью последнего († 10 октября 1849 г.) приостановилось.

***) См. о ней: "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1863 г., № 1, стр. 85—41.

****) См. об этой школе "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1896 г., №№ 10 и 11, стр 288—294 и 328—343.

В фундаментальной библиотеке семинарии, где помещается и библиотека покойного архиепископа Иоанна, находится, между прочим, замечательная рукопись, так называемое "Пересопницкое евангелие" в переводе на малорусский язык, вышедшее из под пера (в промежуток 1556-1561 годов) некоего Михаила Васильевича, сына протопопа с Санока (местечко в Галиции, вблизи г. Пржемысля). Переводчиком является архимандрит Пересопницкого монастыря Григорий (на Волыни; между г.г. Ровно и Луцкоме). Рукопись четвероевангелия представляет большой том в лист. Она в дубовых досках, обложенных старым зеленым бархатом *). В семинарском правлений, между другими, находятся портреты епископов: Арсения Берло, Сильвестра Лебединского и Александра Павловича (63).

*) См о нем: "Журнал мин. народного просвещения", 1838 г., кн. 5, стр. 392—400, статья О. М. Бодянского, "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1874 г.. №№ 8 и 9, стр. 271-272, 314-337, статья протоиерея Н. Думитрашка; "Русский Архив", 1878 г., № 5, стр. 125—126, статья И. Д. Павловского; "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1889 г., № 3, стр. 270—271.

63) См. о Полтавской семинарии между прочим, статьи: "Полтавские Губернские Ведомости", 1862 г., № 52, стр. 433—442; "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1878 г., № 2, стр. 93— 99, статья И. Д. Павловского; тоже, 1890 г., № 10, стр. 388—404, статья В. Щеглова; тоже, 1890 г., № 21, стр. 704—718, статья его же. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1877 г., № 23, стр. 1036—1043.

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 304-308

Ссылки на эту страницу


1 Августин (Гуляницкий, Андрей Федорович)
[Августин (Гуляницький, Андрій Федорович)] (1838—1892), епископ
2 Аврамов, Николай Иванович
[Аврамов, Микола Іванович] (1856-1904) – священнослужитель
3 Агапит (Вишневский, Антоний Иосифович)
[Агапіт (Вишневсьий, Антоній Йосифович)] (1867—1925 или 1926), архиепископ
4 Агапит (Вознесенский, Семен Саввич)
[Агапіт (Вознесенський, Семен Савович)] (1793—1854), епископ
5 Аграрная академия
[Аграрна академія]
6 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
7 Алексий (Новоселов, Александр Александрович)
[Олексій (Новосьолов, Олександр Олександрович)] (1813—1880), епископ
8 Алтуев, Василий Иоаннович
[Алтуєв, Василь Іоаннович] (1865-1902) – священнослужитель
9 Андриевский (Андреевский), Иван Петрович
[Андрієвський (Андріївський), Іван Петрович] (1877-1938) – священнослужитель
10 Андриевский, Иван Иванович
[Андрієвський, Іван Іванович] (?-1882), преподаватель пения ППКК (1874-1882)
11 Андриевский, Петр Андреевич
[Андрієвський, Петро Андрійович] (?-1888) – священнослужитель
12 Андрущенко, Семен Матвеевич
[Андрущенко, Семен Матвійович] (1782-1850), педагог
13 Антоний (Романовский, Василий Антонович)
[Антоній (Романовський, Василь Антонович)] (1886—1962), митрополит
14 Антоний (Шокотов, Алексей Андреевич)
[Антоній (Шокотов, Алексій Андрійович)] (1799—1871), архиепископ
15 Антонин (Грановский, Александр Андреевич)
[Антонін (Грановський, Олександр Андрійович)] (1865-?), епископ
16 Апполинарий (Кошевой, Андрей Васильевич)
[Аполінарій (Кошовий, Андрій Васильович)], (1874-1933), архиепископ
17 Аронский, Ефим Яковлевич
[Аронський, Юхим Якович] (1888-1938) – священнослужитель
18 Арсений (Берло, Андрей Иванович)
[Арсеній (Берло, Андрій Іванович)] (70-80-е гг. XVII в.—1744), епископ Переяславский и Бориспольский
19 Артамонов, Василий Васильевич
[Артамонов, Василь Васильович] (1880-1938) – священнослужитель
20 Артеменко, Петр Порфирьевич
[Артеменко, Петро Порфирійович] (1895-1937) – священнослужитель
21 Афанасий (Пархомович, Василий Михайлович)
[Афанасій (Пархомович, Василь Михайлович)] (1828—1910), архиепископ
22 Афанасий (Савинский)
[Афанасій (Савинський)] (1765-1811) – священнослужитель, архимандрит
23 Афанасий (Сахаров, Сергей Григорьевич)
[Афанасій (Сахаров, Сергій Григорович)] (1887—1962), епископ, святой новомученик
24 Афанасьев, Николай Хрисантиевич
[Афанасьєв, Микола Хрисантійович] (1887-?) – священнослужитель
25 Базилевич, Василий Григорьевич
[Базилевич, Василь Григорович] (?-1905) – священнослужитель
26 Базилевич, Василий Петрович
[Базилевич, Василь Петрович] (1821-1895) – священнослужитель
27 Базилевич, Иван Алексеевич
[Базилевич, Іван Олексійович] (1854-?), секретарь полтавского с/х общества
28 Базилевич, Иоанн Петрович
[Базилевич, Іоанн Петрович] (?-1904) – священнослужитель
29 Базилевич, Николай Петрович
[Базилевич, Микола Петрович] (1807?-1892) – священнослужитель
30 Базилевский, Андрей Степанович
[Базилевський, Андрій Степанович] (1884-1960?) – священнослужитель
31 Базилевский, Иван Потапович
[Базилевський, Іван Потапович] (1877-?) – священнослужитель
32 Базилевский, Петр Алексеевич
[Базилевський, Петро Олексійович] (1881-1938) – священнослужитель
33 Базилевский, Сергей Павлович
[Базилевський, Сергій Павлович] (1868-1937) – священнослужитель
34 Бедринский, Михаил Никанорович
[Бедринський, Михайло Никанорович] (1860-1902) – священнослужитель
35 Беленький, Трофим Ильич
[Бєлєнький, Трохим Ілліч], учитель гимназии
36 Белогриц-Котляревский, Николай
[Бєлогриць-Котляревський, Микола] (1853?-1901) – священнослужитель
37 Бельговский, Иван Васильевич
[Бельговская, Іван Васильович] (1870-?), доктор агрономии, приват-доцент Киевского университета
38 Бельговский, Иоанн Васильевич
[Бельговський, Іоанн Васильович] (1844-1899) – священнослужитель
39 Бельченко, Сергей Дмитриевич
[Бельченко, Сергій Дмитрович] (1892-1967) – священнослужитель
40 Билинские
Матеріали до родоводу / Материалы к родословию
41 Билинский, Иван Иасонович
[Білинський, Іван Іасонович] (1842-1915) – священнослужитель
42 Богаевский, Александр Иванович
[Богаєвський, Олександр Іванович] (1883-?) – священнослужитель
43 Богацкий, Михаил Степанович
[Богацький, Михайло Степанович] (1843-1916) – священнослужитель
44 Богацкий, Тимофей Степанович
[Богацький, Тимофій Степанович] (?-1916) – священнослужитель
45 Богданович, Иоанн Николаевич
[Богданович, Іоанн Миколайович] (1851-1913) – священнослужитель
46 Богданович, Константин Николаевич
[Богданович, Костянтин Миколайович] (1836–1889) – священнослужитель
47 Богданович, Николай Степанович
[Богданович, Микола Степанович] (1860—?), участник революционного движения
48 Богдановский, Иван Андрианович
[Богдановський, Іван Андріанович] (1857-1938) – священнослужитель
49 Богоявленский, Егор Филиппович
[Богоявленський, Єгор Пилипович] воспитатель ППКК (1868-1869), преподаватель духовной семинарии
50 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
51 Борзаковский, Ипполит Захарович
[Борзаковський, Іполит Захарович] (?-1916) – священнослужитель
52 Боровский, Андрей Сергеевич
[Боровський, Андрій Сергійович] преподаватель русского языка ППКК (1879-1886)
53 Букшованый, Николай
[Букшований, Микола] (1892-1944), лікар, журналіст, редактор
54 Булдовский, Александр Теофилович
[Булдовський, Олександр Теофілович] (1887-1938), ученый, методист, профессор
55 Булдовский, Иоанн Моисеевич
[Булдовський, Іоанн Мусійович] (1839-1905) – священнослужитель
56 Бутовский, Данила Гаврилович
[Бутовський, Данило Гаврилович] (1815-1896) – священнослужитель, педагог
57 Быленко, Михаил Петрович
[Биленко, Михайло Петрович] (1899-1938) – священнослужитель
58 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
59 Варлаам (Ряшенцев, Виктор Степанович)
[Варлаам (Ряшенцев, Віктор Степанович)] (1878—1942), архиепископ
60 Варлаам (Шишацкий Григорий Стефанович)
[Варлаам (Шишацький Григорій Стефанович)] (1750-1819) – церковный деятель, архиепископ
61 Ващенко, Григорий Григорьевич
[Ващенко, Григорій Григорович] (1878—1967), педагог, психолог, писатель; создатель украинской национальной системы воспитания
62 Вениамин (Быковский, Владимир)
[Веніамін (Биковський, Володимир)] (?—1893), епископ
63 Верховский-Варакута, Александр
[Верхівський-Варакута, Олександр] (1891-1952) – общественно-политический деятель, литератор
64 Виталий (Борисов-Жегачев)
[Віталій (Борисов-Жегачьов)] (?—1840), архиепископ
65 Владимир (Соколовский-Автономов, Василий Григорьевич)
[Володимир (Соколовський-Автономов, Василь Григорович)] (1852—1931), архиепископ
66 Воблый, Борис
[Воблий, Борис] (1883-?), украинский общественный деятель на Дальнем Востоке
67 Воблый, Иоанн Михайлович
[Воблий, Іоанн Михайлович] (1820-1888) – священнослужитель
68 Воблый, Константин Григорьевич
[Воблий, Костянтин Григорович], экстраординарный профессор, писатель
69 Воблый, Петр Васильевич
[Воблий, Петро Васильович] (1844-1908) – священнослужитель
70 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
71 Высоцкий, Александр Васильевич
[Висоцький, Олександр Васильович] (1857-1887), лаборант
72 Гавриил (Воеводин, Григорий Дмитриевич)
[Гавриїл (Воєводін, Григорій Дмитрович)] (1869—1937), архиепископ
73 Гавриил (Чепур, Григорий)
[Гавриїл (Чепур, Григорій)] (1874—1933), архиепископ
74 Гаврилков, Михаил Федорович
[Гаврилков, Михайло Федорович] (1820—1890), протоиерей
75 Гаврилков, Савва Федорович
[Гаврилков, Сава Федорович] (1829—1886), протоиерей
76 Гаевский, Иоанн Иоаннович
[Гаєвський, Іоанн Іоаннович] (1860-1910) – священнослужитель
77 Галабуцкий, Иоанн Николаевич
[Галабуцький, Іоанн Миколайович] (1840-?) – священнослужитель
78 Галабуцкий, Николай Кириллович
[Галабуцький, Микола Кирилович] (1843-?) – священнослужитель
79 Гамалея, Григорий Иванович
[Гамалія, Григорій Іванович] (1855-?) – священнослужитель
80 Гамалея, Феодосий Федорович
[Гамалєя, Феодосій Федорович] (1865-?) протопоп, законоучитель
81 Гапон, Георгий Аполлонович
[Гапон, Георгій Аполлонович] (1870—1906), священник, политический деятель
82 Геращенко (Гаращенко), Андрей Андреевич
[Геращенко, Андрій Андрійович] (187?—1920?), общественный и культурный деятель, организатор кооперативного движения на Полтавщине, участник освободительных соревнований
83 Гиренко, Афанасий Варфоломеевич
[Гіренко, Панас Варфоломійович] (1875-1938) – священнослужитель
84 Гладкий, Гордей Павлович
[Гладкий, Гордій Павлович] (1849—1894), украинский хоровой дирижер, педагог, композитор
85 Гладкому Г. П. мемориальная доска
[Гладкому Г. П. меморіальна дошка]
86 Гмыря, Николай Петрович
[Гмиря, Микола Петрович] (1882-1905) – общественный деятель
87 Головченко, Сергей Васильевич
[Головченко, Сергій Васильович] (1865-?) – священнослужитель
88 Гончаров, Федор Владимирович
[Гончаров, Федір Володимирович] (1834-1914) – священнослужитель
89 Горанский, Иван Герасимович
[Горанський, Іван Герасимович] (?-1875) – педагог
90 Гордиенко, С.
[Гордієнко, С.] член полтавской Громады
91 Гординский, Федор Никифорович
[Гординський, Федір Никифорович] (1876-1911) – педагог
92 Горонович, Дмитрий Иванович
Горонович, Дмитрий Иванович [Горонович, Дмитро Іванович] (1846-?), полковник
93 Грановский, Афанасий Андреевич
[Грановський, Панас Андрійович] (1871—1913), историк церкви, преподаватель Полтавского кадетского корпуса
94 Гребинские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
95 Гребинский, Петр Иванович
[Гребінський, Петро Іванович] (1866-1912?) – священнослужитель
96 Греченко, Роман Иоаннович
[Греченко, Роман Іоаннович] (1817-1900) – священнослужитель
97 Григорий (Лисовский, Григорий Яковлевич)
[Григорій (Лісовський, Григорій Якович)] (1845-1927), митрополит Полтавский, просвещенец, общественный деятель
98 Григорович, Иван Федотович
[Григорович, Іван Федотович] (1830?-1888) – священнослужитель
99 Гринько, Владимир Васильевич
[Гринько, Володимир Васильович] (1819-1893) – священнослужитель
100 Громницкий, Константин Никифорович
[Громницький, Костянтин Никифорович] (1889-?) – священнослужитель
101 Грузиненко, Петр Семенович
[Грузиненко, Петро Семенович] (1874-1937) – священнослужитель
102 Грушевский, Сергей Федорович
[Грушевський, Сергій Федорович] (1830-1901), педагог, организатор народного просвещения, публицист
103 Губский-Долгоруков, Петр Андреевич
[Губський-Долгоруков, Петро Андрійович] (1882-1926), надворный советник, врач
104 Давыдов, Дмитрий Васильевич
[Давидов, Дмитро Васильович] (1863-1938) – священнослужитель
105 Далмат (Долгополов, Димитрий Иванович)
[Далмат (Довгополов, Дмитро Іванович)] (1831—1883), епископ
106 Данилевский, Иоанн Максимович
[Данилевський, Іоанн Максимович] (1848-1903) – священнослужитель
107 Данилевский, Семен Иванович
[Данилевський, Семен Іванович] (1872-1937) – священнослужитель
108 Данилевский, Федор Георгиевич
[Данилевський, Федір Георгійович] (1830-1890) – священнослужитель
109 Демидовский, Василий Ананьевич
[Демидівський, Василь Ананійович] (?-1911), преподаватель, инспектор семинарии, писатель
110 Демидовский, Михей Васильевич
[Демидовський, Михей Васильович] (1832-1884) – священнослужитель
111 Демьяновский, Владимир Васильевич
[Дем‘яновський, Володимир Васильович] (1856—1919), участник революционного движения
112 Диателович, Иоанн
[Діателович, Іоанн] (1827—1879), протоиерей, композитор
113 Диателович, Иосиф Иоаннович
[Діателович, Йосип Іоаннович] (1823-1897) – священнослужитель
114 Диателович, Лев Алексеевич
[Діателович, Лев Олексійович] (1861-?) – священнослужитель
115 Диателович, Петр Михайлович
[Діателович, Петро Михайлович] (1836-1900) – священнослужитель, протоиерей
116 Диомидов, Павел Дионисьевич
[Діомідов, Павло Діонисійович] (1775—1874), протоиерей, благотворитель
117 Дмитревский, Дмитрий Степанович
[Дмітревський, Дмитро Степанович] (1862-?),преподаватель Полтавской семинарии, протоирей, настойтель роменского собора
118 Дмитрий (Вербицкий, Максим Андреевич)
[Дмитро (Вербицький, Максим Андрійович)] (1869—1932), архиепископ
119 Добриловский, Андрей Петрович
[Добриловський, Андрій Петрович] (1879-1905) – священнослужитель
120 Доброленский, Феофан Леонтьевич
[Доброленський, Феофан Леонтійович] (1829-1915) – священнослужитель, педагог
121 Домонтович, Федор
[Домонтович, Федір] (ок.1752—1819), протоиерей, педагог
122 Дроздовский, Иоанн Дмитриевич
[Дроздовський, Іоан Дмитрович] (1865—?), благочинный Золотоношского уезда, депутат 4-й Государственной думы от Полтавской губернии
123 Дубняков, Владимир Владимирович
[Дубняков, Володимир Володимирович] (1849-1908) – священнослужитель
124 Духовные учебные заведения
[Духовні навчальні заклади] - пункт меню
125 Дяченко, Виктор
[Дяченко, Віктор] (1868-?) – священнослужитель
126 Евгений (Цыганенко, Иоанн)
[Євген (Циганенко, Іоанн)] (1832-1899) – церковный деятель
127 Епархиальное братство им. святого Макария
Епархиальное братство им. святого Макария
128 Епифаний (Канивецкий, Евдоким)
[Єпіфаній (Канівецький, Євдоким)] (1750?-1825) – церковный деятель, епископ
129 Ержковский, Николай Григорьевич
[Єржковський, Микола Григорович] (1866-1898) – священнослужитель
130 Животков, Александр Петрович
[Животков, Олександр Петрович] (1883-?) – священнослужитель, протоиерей
131 Жилин, Николай Васильевич
[Жилін, Микола Васильович] (1850-после 1917), депутат 4-й Государственной думы
132 Житецкий, Алексей Григорьевич
[Житецький, Олексій Григорович] (1869-1924) – священнослужитель
133 Житецкий, Иродион Алексеевич
[Житецький, Іродіон Олексійович] (1851-1913), этнограф, педагог, общественный деятель
134 Житецкий, Павел Игнатьевич
[Житецький, Павло Гнатович] (1836—1911), филолог, педагог, общественный деятель
135 Забиякин, Симеон Иосифович
[Забіякін, Симеон Йосипович] (1825-1887) – священнослужитель
136 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
137 Затворницкий, Петр Прокофьевич
[Затворницький, Петро Прокофійович] протоиерей, благотворитель
138 Здоров, Стефан Герасимович
[Здоров, Стефан Герасимович] (1808?-1880) – священнослужитель
139 Зеньковский, Василий Иосифович
[Зіньківський, Василь Йосипович] (1813-1890) – священнослужитель
140 Золотуха, Василий
[Золотуха, Василь] (1814-1894) – священнослужитель
141 Зубковский, Андрей Феодосьевич
[Зубковський, Андрій Феодосійович] (1823-1885) – священнослужитель
142 Зубковский, Афанасий Андреевич
[Зубковський, Афанасій Андрійович] (1855—1921/4), участник революционного движения
143 Зубковский, Иван Андреевич
[Зубковський, Іван Андрійович] (1848—1933), врач, общественный деятель, основатель Миргородского курорта
144 Иваненко, Дмитрий Алексеевич
[Іваненко, Дмитро Олексійович] (1859—1943), журналист, писатель, статистик
145 Иванов, Григорий Трофимович
[Іванов, Григорій Трохимович] коллежский советник, преподаватель истории ППКК (1901-1908, 1912-?)
146 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
147 Илляшевич, Андрей Степанович
[Ілляшевич, Андрій Степанович] (1806-1888) – священнослужитель, благотворитель
148 Ильчинский, Федор Григорьевич
[Ільчинський, Федір Григорович] (1843-1898) – священнослужитель
149 Индриксон, Федор Николаевич
[Індріксон, Федір Миколайович] (1872-1932), преподаватель физики, статский советник
150 Иоасаф (Мохов, Иосиф)
[Іоасаф (Мохов, Йосип)] () – священнослужитель, архимандрит, педагог
151 Ириней (Орда, Харисим Михайлович)
[Іриней (Орда, Харисим Михайлович)] (1837—1904), епископ
152 Исаенко, Евфимий Илларионович
[Ісаєнко, Євфимій Иларіонович] (1826-1913), протоиерей, законоучитель ППКК (1874-1902)
153 Истомин, Григорий Васильевич
[Істомін, Григорій Васильович] (1841-1886), преподователь Полтавской семинарии, Мариинской гимназии и ППКК, публицист
154 Италинский, Александр Данилович
[Італінскій, Олександр Даниловіч] (1861-?), инспектор, лектор
155 К 100-летию Полтавского музыкального училища им. Н. Лысенко
[До 100-річчя Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка] - Ивахненко Лидия Яковлевна
156 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
157 К истории Полтавской епархии: Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. По архивным данным
[До історії Полтавської єпархії: Історичні та побутові нариси, нотатки та листування. За архівними даними] — Павловский И. Ф. // Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. — Полтава: Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана). — 1916. — II+182 с.
158 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
159 Каменецкий, Иаков Осипович
[Каменецький, Яків Йосипович] (1856?-1914) – священнослужитель
160 Каменецкий, Маркьян Андреевич
[Каменецький, Маркіян Андрійович] (?-1898) – священнослужитель
161 Капельгородский, Филипп Осипович
[Капельгородський, Пилип Йосипович] (1882—1938), писатель и журналист
162 Капустянский, Алексей Иванович
[Капустянський, Олексій Іванович] (1822-1912) – священнослужитель
163 Капустянский, Иван Назарович
[Капустянський, Іван Назарович] (1894—1937), литературовед, библиограф, педагог
164 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
165 Катранов, Сергей Павлович
[Катранов, Сергій Павлович] (не ранее 1843, Полтава—1894), украинский историк литературы
166 Кийков, Марк Васильевич
[Кійков, Марко Васильович] (1796-1860) – священнослужитель
167 Кириев, Михаил
[Кірієв, Михайло] (ок.1855—?), участник революционного движения
168 Кирилл (Богословский-Платонов, Константин Лукьянович)
[Кирило (Богословський-Платонов, Костянтин Лук‘янович)] (1788—1841), архиепископ
169 Кириллов, Лев Кириллович
[Кирилов, Лев Кирилович] (1832-1910) – священнослужитель
170 Кириченко, Василий Дмитриевич
[Кириченко, Василь Дмитрович] (1895-1958) – священнослужитель
171 Клименко, Григорий Михайлович
[Клименко, Григорій Михайлович] (1843?-1906) – священнослужитель
172 Климович, Петр Титович
[Климович, Петро Титович] (1855–1920), громадсько-політичний діяч
173 Ковалевский, Василий Павлович
[Ковалевський, Василь Павлович] (1861-1906) – священнослужитель
174 Козачковский, Иосиф Иванович
[Козачковський, Іосиф Іванович] (1771-1882) – педагог, священнослужитель
175 Колесников, Георгий Карпович
[Колесников, Георгій Карпович] (1843-1910) – священнослужитель
176 Коломенский, Григорий Иванович
[Коломенський, Григорій Іванович] (1842-1910) – священнослужитель
177 Коломинский, Василий Степанович
[Коломинський, Василь Степанович] (1841?-1874) – священнослужитель
178 Коломинский, Григорий Иванович
[Коломінський, Григорій Іванович] (1842-?), священник
179 Комарецкий, Илларион Петрович
[Комарецький, Іларіон Петрович] (1838-1880) – священнослужитель
180 Комарецкий, Николай Ананьевич
[Комарецький, Микола Ананійович] (1867—1931), священник, благочинный Роменского уезда, депутат 3-й Государственной думы от Полтавской губернии
181 Кононенко, Григорий Иосифович
[Кононенко, Григорій Йосипович] (1899-?) – священнослужитель
182 Конопатов, Василий Александрович
[Конопатити, Василь Олександрович] (1865-?), преподователь полтавской семиинарии
183 Константин (Кротевич, Константин Максимович)
[Костянтин (Кротевич, Костянтин Максимович)] (1872-після 1930) – церковный деятель, архиепископ, юрист, деятель образования
184 Константинович, Иван Николаевич
[Константинович, Іван Миколайович] (1793-1869) – священнослужитель
185 Королёв, Михаило Иванович
[Корольов, Михайло Іванович] (1845-1925) – священнослужитель
186 Королив-Старый, Василий Константинович
[Королів-Старий, Василь Костьович] (1897—1943), писатель, переводчик, ученый в отрасли животноводства
187 Коропцев, Прокофий Опанасович
[Коропцев, Прокофій Опанасович] (1806?-1884) – священнослужитель
188 Костенко, Иоанн Иоаннович
[Костенко, Іоанн Іоаннович] (1839-1914) – священнослужитель
189 Костецкий, Иван Митрофанович
[Костецький, Іван Митрофанович] (1867-1938) – священнослужитель
190 Косяченко, Стефан Дамианович
[Косяченко, Стефан Даміанович] (1831-1895) – священнослужитель
191 Котляревский, Степан Дмитриевич
[Котляревський, Степан Дмитрович] (1878-?) – священнослужитель
192 Крамаренко, Александр Иванович
[Крамаренко, Олександр Іванович] (?-1898) – священнослужитель
193 Крамаренко, Иоанн Васильевич
[Крамаренко, Іоанн Васильович] (1802-1883) – священнослужитель
194 Крамаренко, Федор Васильевич
[Крамаренко, Федір Васильович] (1808-1887) – священнослужитель
195 Красногляд, Петр Дмитриевич
[Красногляд, Петро Дмитрович] (1887-1938) – священнослужитель
196 Кривошеев, Семен Илларионович
[Кривошеєв, Семен Іларіонович] (1878-?) – священнослужитель
197 Кудрявцев, Павел Емельянович
[Кудрявцев, Павло Омелянович] (1873/85—1921), военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР
198 Курдиновский, Василий Григорьевич
[Курдиновський, Василь Григорович] (1871-?), преподователь, писатель
199 Курдиновский, Виктор Васильевич
[Курдиновський, Віктор Васильович] (1812-1886) – священнослужитель
200 Курдиновский, Иоанн Николаевич
[Курдиновський, Іоанн Миколайович] (1846-1895) – священнослужитель, педагог
201 Курдиновский, Тимофей Николаевич
[Курдиновський, Тимофій Миколайович] (1859-1907) – священнослужитель
202 Кущинский, Илья Федорович
[Кущинський, Ілля Федорович] (1845-?) – священнослужитель
203 Кущинский, Федор Александрович
[Кущинський, Федір Олександрович] (1817-1904) – священнослужитель
204 Лавровский, Петр Васильевич
[Лавровський, Петро Васильович] (1880-1937) – священнослужитель
205 Лазурский, Федор Давидович
[Лазурський, Федір Давидович] (1840-1916) – священнослужитель
206 Лебединский, Иосиф Карпович
[Лебединський, Йосип Карпович] (1820-1892) – священнослужитель
207 Лебединский, Федор/Феодор Григорьевич
[Лебединський, Федір/Феодор Григорович] (1837-1891) – священнослужитель
208 Лебединский, Яков Никитич
[Лебединський, Яків Микитович] (1858-?), профессор Новоросийского университета, писатель
209 Левицкий, Орест Иванович
[Левицький, Орест Іванович] (1848—1922), историк, правовед, археограф, архивист, этнограф, беллетрист, действительный член Украинской Академии наук и ее второй президент
210 Левченко, Андрей Григорьевич
[Левченко, Андрій Григорович] (1838-1900) – священнослужитель
211 Левченко, Николай Андреевич
[Левченко, Микола Андрійович] (1865-1913) – священнослужитель
212 Леонтовский, Василий Петрович
[Леонтовський, Василь Петрович] – педагог, литератор
213 Лободовский, Платон Константинович
[Лободовський, Платон Костянтинович] (1873-1956) – священнослужитель
214 Лосиевський, Федор Григорьевич
[Лосієвський, Федір Григорович] (1840-1888) – педагог
215 Любицкий, Василий Иванович
[Любицький, Василь Іванович] (1879-1938) – священнослужитель
216 Мазепа, Иван Степанович
[Мазепа, Іван Степанович] (1639—1709), политический, государственный и военный деятель, дипломат, полководец; гетман Украины (1687—1709)
217 Майфет, Григорий Иосифович
[Майфет, Григорій Йосипович] (1903—1975), литературовед, критик
218 Максимович, Александр Леонтьевич
[Максимович, Олександр Леонтійович] (1884-1938) – священнослужитель
219 Максимович, Матвей Алексеевич
[Максимович, Матвій Олексійович] (1840-1898) – священнослужитель
220 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
221 Мартыновский, Трифон/Трифилий Иванович
[Мартиновський, Трифон/Трифілій Іванович] (1899-1938) – священнослужитель
222 Матченко, Иван Павлович
[Матченко, Іван Павлович], педагог, писатель
223 Матченко, Стефан
[Матченко, Стефан] (1844-1905) – священнослужитель
224 Махаринский, Иван Федорович
[Махаринський, Іван Федорович] (1795-1877) – священнослужитель
225 Махаринский, Петр Иванович
[Махаринський, Петро Іванович] (?-1872) – священнослужитель
226 Мешковский, Евгений Васильевич
[Мєшковський, Євген Васильович] (1882—1920), подполковник РА, генерал-хорунжий Армии УНР, награжден Георгиевским оружием
227 Митрофан (Вицинский, Марк)
[Митрофан (Вицинський, Марк)] (?—1887), архиепископ
228 Михновский, Василий Иванович
[Міхновський, Василь Іванович] (1878-1912?) – священнослужитель
229 Михновский, Владимир Владимирович
[Міхновський, Володимир Володимирович] (бл.1879-?) – священнослужитель
230 Михновский, Владимир Иванович
[Міхновський, Володимир Іванович] (бл.1851-не раніше 1915) – священнослужитель
231 Михновский, Гаврила Данилович
[Міхновський, Гаврило Данилович] (1799-?) – священнослужитель
232 Михновский, Дмитрий Иванович
[Міхновський, Дмитро Іванович] (бл.182/3-1907) – священнослужитель
233 Михновский, Иван Георгиевич
[Міхновський, Іван Георгійович] (1837-1923) – священнослужитель
234 Михновский, Иван Иванович
[Міхновський, Іван Іванович] (1823-1904) – священнослужитель
235 Михновский, Иван Михайлович
[Міхновський, Іван Михайлович] (бл.1792-не пізніше 1841) – священнослужитель
236 Михновский, Иван Харитонович
[Міхновський, Іван Харитонович] (бл.1812-1848?) – священнослужитель
237 Михновский, Иоиль Данилович
[Міхновський, Іоїль Данилович] (1812-1862?) – священнослужитель
238 Михновский, Константин Александрович
[Міхновський, Костянтин Олександрович] () – священнослужитель
239 Михновский, Крискент Данилович
[Міхновський, Крискент Данилович] (ок.1804-1875) – священнослужитель
240 Михновский, Леонид Павлович
[Міхновський, Леонід Павлович] (1879-не раніше 1912) – священнослужитель
241 Михновский, Михаил Георгиевич
[Міхновський, Михайло Георгійович] (1839-1905) – священнослужитель
242 Михновский, Михаил Павлович
[Міхновський, Михайло Павлович] (1861-?) – священнослужитель
243 Михновский, Михаил Яковлевич
[Міхновський, Михайло Якович] (бл.1811-не раніше 1864) – священнослужитель
244 Михновский, Никита Иванович
[Міхновський, Микита Іванович] (бл.1795-1861) – священнослужитель
245 Михновский, Никифор Яковлевич
[Міхновський, Никифор Якович] (бл.1815-1882) – священнослужитель
246 Михновский, Павел Данилович
[Міхновський, Павло Данилович] (бл.1820-1877) – священнослужитель
247 Михновский, Павел Никифорович
[Міхновський, Павло Никифорович] (бл.1841-не раніше 1912) – священнослужитель
248 Михновский, Харитон Михайлович
[Міхновський, Харитон Михайлович] (бл.1782-1828) – священнослужитель
249 Михновский, Юрий Михайлович
[Міхновський, Юрій Михайлович] (1866—1937), украинский православный церковный деятель, архиепископ УАПЦ
250 Михновский, Яков Евдокимович
[Міхновський, Яків Євдокимович] (ок.183-ок.1848) – священнослужитель
251 Мищенко, Федор Иванович
[Міщенко, Федір Іванович] (1874-?) – священнослужитель
252 Мойсияха, Андрей Поликарпович
[Мойсіяха, Андрій Полікарпович] (?-1916) – священнослужитель
253 Навроцкий, Василий Платонович
[Навроцький, Василь Платонович] (1844-1909) – священнослужитель
254 Назаревский, Николай Исидорович
[Назаревський, Микола Ісидорович] (1896-1959) – священнослужитель
255 Назаревский, Петр
[Назаревський, Петро] (1892-1955) – обществено-культурный и церковный деятель
256 Нарциссов, Дмитрий Никанорович
[Нарцисов, Дмитро Никанорович] (1860—?), русский православный экзегет
257 Нафанаил (Кузнецкий, Николай)
[Натанаїл (Кузнецький, Микола)] (1826-1887), архимандрит
258 Неутриевский, Александр Федорович
[Неутрієвський, Олександр Федорович] (бл.1888-1915) – священнослужитель
259 Неутриевский, Иван Федорович
[Неутрієвський, Іван Федорович] (ок. 1878-?), преподаватель духовного училища, действительный член ПУАК
260 Нечуй-Левицкий, Иван Семенович
[Нечуй-Левицький, Іван Семенович] (1838—1918), украинский писатель
261 Николай (Могилевский, Феодосий Никифорович)
[Миколай (Могилевський, Феодосій Никифорович)] (1877—1955), митрополит
262 Николай (Пирский, Николай Васильевич)
[Микола (Пирський, Микола Васильович)] (1857—1935), депутат 2-й Государственной думы от Полтавской губернии, в последующем епископ Кобелякский и Роменский, викарий Полтавской епархии (1923-1927), архиепископ Полтавский (1932-1935)
263 Никонов, Наум Архипович
[Никонів, Наум Архипович] (1873-1925), полковник РА, генерал-хорунжий Армии УНР, Георгиевское оружие
264 Нуайме, Михаил
[Нуайме, Михайло] (1889—1988), арабский писатель и критик (Ливан)
265 Образование
[Освіта] - пункт меню
266 Орда, Василий Стефанович
[Орда, Василь Стефанович] (1868-1898) – священнослужитель
267 Орда, Иван Степанович
[Орда, Іван Степанович] ((-1927) – священнослужитель
268 Орда, Михаил Мануилович
[Орда, Михайло Мануїлович] (1867-1912) – священнослужитель
269 Орлов, Дмитрий Николаевич
[Орлов, Дмитро Миколайович] (1836-1897), инспектор семинарии, редактор газеты, писатель
270 Павел (Вильчинский, Иван Елевферьевич)
[Павло (Вільчинський, Іван Єлевферійович)] (1829—1908), епископ
271 Павловский, Василий Иванович
[Павловський, Василь Іванович] (1829?-1908) – священнослужитель
272 Павловский, Иван Данилович
[Павловський, Іван Данилович] (1852-1886), учитель, редактор газеты
273 Павловский, Павел Иванович
[Павловський, Павло Іванович] (1811-1876) – священнослужитель
274 Падалка, Лев Васильевич
[Падалка, Лев Васильович] (1859—1927), статистик, историк, археолог, этнограф, краевед, общественный деятель
275 Падалка, П.
[Падалка, П.] член Громады
276 Памфил (Лясковский, Петр Александрович)
[Памфил (Лясковський, Петро Олександрович)] (1883—1936), епископ
277 Пантелеев, Николай Владимирович
[Пантелєєв, Микола Володимирович] (1812?-1863) – педагог
278 Парфений (Левицкий, Памфил Андреевич)
[Парфеній (Левицький, Памфил Андрійович)] (1858—1922), церковный деятель, архиепископ Полтавский и Переяславский (1920-1922)
279 Пархоменко, Владимир Александрович
[Пархоменко, Володимир Олександрович] (1880—1942), историк, профессор
280 Пархомович, Андрей Михайлович
[Пархомовіч, Андрій Михайлович] (1836-?), преподователь, инспектор семинарии
281 Пархомович, Михаил Игнатьевич
[Пархомович, Михайло Гнатович] (1801-1880) – священнослужитель
282 Пащенко, Антон Григорьевич
[Пащенко, Антон Григорович] (1874-після 1931) – священнослужитель
283 Первая партийная конференция Р.У.П.
Андрій Жук. Перша партійна конференція Р.У.П. // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1936. Річник XIII. Львів. 1936. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 96-101.
284 Петлюра (Хорольский), Александр Васильевич
[Петлюра (Хорольський), Олександр Васильович] (1888,Полтава-1951), полковник Армии УНР
285 Петлюра, Иван Васильевич
[Петлюра, Іван Васильович] (1870-і,Полтава-1900) – брат С. В. Петлюры
286 Петлюра, Симон Васильевич
[Петлюра, Симон Васильович] (1879—1926), общественный, политический и государственный деятель, журналист
287 Петлюра, Федор Васильевич
[Петлюра, Федір Васильович] (1876,Полтава-1907) – педагог, агроном, брат С. В. Петлюры
288 Петлюры
[Петлюри] матеріали до родоводу / материалы к родословию
289 Петровский, Николай Васильевич
[Петровський, Микола Васильович] (1805-1869) – священнослужитель
290 Пивоваров, Георгий Петрович
[Пивоваров, Георгій Петрович] (1826-1895) – священнослужитель
291 Пирский, Василий Яковлевич
[Пирський, Василь Якович] (1833?-1880) – священнослужитель
292 Пирский, Николай Николаевич
[Пирський, Микола Миколайович] (1857-?) – священнослужитель
293 Пирский, Феоктист Яковлевич
[Пирський, Феоктист Якович] (1854-1903) – священнослужитель
294 Пичета, Иван Христофорович
[Пічета, Іван Христофорович] (1844—1920), протоиерей, педагог
295 Платон (Троепольский, Павел Алексеевич)
[Платон (Троєпольський, Павло Олексійович)] (1820—1876), епископ
296 Плахотин (Плохотин), Андрей Николаеевич
[Плахотін (Плохотін), Андрій Миколайович] (1878-1937) – священнослужитель
297 Погибко, А.
[Погибко, А.] член Громады
298 Подгаевские
[Підгаєвські] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)
299 Подгаевский, Андрей Петрович
[Підгаєвський, Андрій Петрович] (бл.1824-1902) – священнослужитель
300 Подгаевский, Виталий Алексеевич
[Підгаєвський, Віталій Олексійович] (1880-?) – священнослужитель
301 Подгаевский, Петр Петрович
[Підгаєвський, Петро Петрович] (бл.1828-?) – священнослужитель
302 Подгаевский, Флор Макарович
[Підгаєвський, Флор Макарович] (?-?) – священнослужитель
303 Подгорный, Андрей Иванович
[Підгорний, Андрій Іванович] (?-?) – священнослужитель
304 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
305 Полтавская епархия
Полтавская епархия
306 Полтавские епархиальные ведомости
Полтавские епархиальные ведомости, журнал Полтавского епархиального управления (1863—1919)
307 Полтавский род Чичибабиных (к вопросу о родословной Б. А. Чичибабина)
[Полтавський рід Чичибабіних (до питання про родовід Б.О.Чічібабіна)] – Коротенко В.В.
308 Полтавский украинский музыкально-драматический кружок и культурная и творческую жизнь города нач. ХХ ст.
[Полтавський український музично-драматичний гурток і культурно-мистецьке життя міста поч. ХХ ст.] - Стороха Евгения
309 Пономарёв, Дей
[Пономарьов, Дій] (1813-1902) – священнослужитель
310 Понятенко, Прокопий Дмитриевич
[Понятенко, Прокіп Дмитрович] (1878,Полтава—1971), общественно-политический деятель, журналист, писатель
311 Попов, Николай Алексеевич
[Попов, Микола Олексійович] (1843?-1908) – священнослужитель
312 Попов, Петр Степанович
[Попов, Петро Степанович] (1858-1908), преподаватель истории в Полтавском женском епархиальном училище, писатель
313 Протопопов, Тимофей Федорович
[Протопопов, Тимофій Федорович] (1887-1937) – священнослужитель
314 Протопопов, Яков Алексеевич
[Протопопов, Яків Олексійович] (1819-1901) – священнослужитель
315 Прочаев, Михаил Павлович
[Прочаєв, Михайло Павлович] (1842-1906) – священнослужитель
316 Пьясецкий, Павел Васильевич
[П’ясецький, Павло Васильович] (1896-1938) – священнослужитель
317 Пясецкий, Иосиф Васильевич
[Пясецький, Йосип Васильович] (1869-?), священник, сотрудник Полтавских Епархиальных Ведомостей
318 Раевский, Алексей Иосифович
[Раєвський, Олексій Йосипович] (1839?-1907) – священнослужитель
319 Ревуцкий, Яков Александрович
[Ревуцький, Яків Олександрович] (1856-?), генерал-майор
320 Рекало, Лука Михайлович
[Рекало, Лука Михайлович] (1826?-1884) – священнослужитель
321 Ризенко, Иван Николаевич
[Різенко, Іван Миколайович] (1851—1931), хоровой дирижер, педагог, общественный деятель, преподаватель ППКК
322 Роговенко, Андрей Иванович
[Роговенко, Андрій Іванович] (1865-1938) – священнослужитель
323 Рождественский, Иван Николаевич
[Рождественський, Іван Миколайович] (1803[4]—1894), протоиерей
324 Романицкий
[Романицький] участник революционного движения
325 Романицкий, Борис Васильевич
[Романицький, Борис Васильович] (1891—1988), украинский актер, режиссер, театральный деятель, историк театра
326 Романовский, Владимир Алексеевич
[Романовський, Володимир Олексійович] (1880-1938) – священнослужитель
327 Романовский, Гаврила Яковлевич
[Романовський, Гаврило Якович] (1820-1888) – священнослужитель
328 Романовский, Михаил Викторович
[Романівський, Михайло Вікторович] (?-1933) – священнослужитель
329 Романовский, Николай Иоаннович
[Романовський, Микола Іоаннович] (1840-1893) – священнослужитель
330 Ромашкевич, Антоний Никитович
[Ромашкевич, Антоній Микитович] (1806-1882) – священнослужитель
331 Росинский, Александр Иванович
[Росинський, Олександр Іванович] (?-1902?) – священнослужитель
332 Росинский, Александр Тимофеевич
[Росинський, Олександр Тимофійович] (?-1893) – священнослужитель
333 Росинский, Василий Ильич
[Росинський, Василь Ілліч] (бл.1856-1912?) – священнослужитель
334 Рудычев, Арсений Никифорович
[Рудичев, Арсеній Никифорович] (1841-1904) – священнослужитель
335 Рыкало, Е.
[Рикало Є.] член Громады
336 Савченко, Аркадий Алексеевич
[Савченко, Аркадій Олексійович] (1874-?) – священнослужитель
337 Сагарда, Александр Иванович
[Сагарда, Олександр Іванович], магистрант, доцент духовной академии
338 Сагарда, Николай Иванович
[Сагарда, Микола Іванович] (1870—1942/3), российский богослов
339 Сагарда, Николай Иванович
Сагарда, Николай Иванович (?—1911), благотворитель
340 Садковский, Степан Федорович
[Садковський, Степан Федорович] (бл.1858-1899) – священнослужитель
341 Сачавец, Григорий
[Сачавець, Григорій] (1809?-1869) – священнослужитель
342 Севницкий, Дмитрий Митрофанович
[Севницький, Дмитро Митрофанович] (1880,Полтава-1939) – священнослужитель
343 Секретный донос полтавского губернатора Багговута министру внутренних дел об украинском движении и мерах борьбы с ним
[Таємний донос полтавського губернатора Багговута міністру внутрішніх справ про український рух і заходи боротьби з ним] – Полтава. Электрич. тип. М. Г. Амчиславского. Пушкинская 45. 1917
344 Сенько, Василий Иванович
[Сенько, Василь Іванович] (?-1904) – священнослужитель
345 Сепер - Скотаренко [Сепер - Скотаренко - рус.]
[Книга Пам'яті репресованих Полтавської області]
346 Серафим (Ильинский)
[Серафим (Ільїнський)] (?-?) – священнослужитель, архимандрит
347 Серафим (Самойлович, Семен Николаевич)
[Серафим (Самойлович, Семен Миколайович)] (1885—1937), архиепископ, священномученик
348 Сергий (Лубенцов/Лабунцов)
[Сергій (Лубенцов)] (?—?), епископ Прилукский УАПЦ
349 Сидоренко, Григорий Николаевич
[Сидоренко, Григорій Миколайович] (1867-1905) – священнослужитель
350 Сидоренко, Иван Григорьевич
[Сидоренко, Іван Григорович] (1881-1944) – дирижер, педагог
351 Сильвестр (Ольшевский, Иустин Львович)
[Сильвестр (Ольшевський, Іустин Левович)] (1860—1920), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1911—1915), святой новомученник
352 Симон Петлюра
Андрій Жук. Симон Петлюра // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1934. Річник XI. Львів. 1934. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 101-114.
353 Симонов, Феоктист Яковлевич
[Симонов, Феоктист Якович] (1816?-1878) – священнослужитель
354 Сковороды улица
Улица Сковороды (бывшая Колонийская, с 1920-х гг. — им. Ф. Лассаля; Киевский р-н)
355 Слухаевский, Борис Петрович
[Слухаєвський, Борис Петрович] (1901-1938) – священнослужитель
356 Слухаевский, Владимир Петрович
[Слухаєвський, Володимир Петрович] (1897-1937) – священнослужитель
357 Слухаевский, Николай Петрович
[Слухаєвський, Микола Петрович] (1902-?) – священнослужитель
358 Случевский, Иван Иванович
[Случевский, Іван Іванович] (1859-1900), преподаватель Полтавской семинарии
359 Смирницкий, Пантелеймон Ильич
[Смирницький, Пантелеймон Ілліч] (1811-1895) – священнослужитель
360 Совачов, Александр Филиппович
[Совачов, Олександр Пилипович] (бл.1868-?) – священнослужитель
361 Совачов, Иван Васильевич
[Совачов, Іван Васильович] (бл.1859-не раніше 1912) – священнослужитель
362 Совачов, Филипп Степанович
[Совачов, Пилип Степанович] (бл.1811-1874) – священнослужитель
363 Совачов, Яков Васильевич
[Совачов, Яків Васильович] (бл.1851-1915) – священнослужитель
364 Соколов, Александр Николаевич
[Соколов, Олександр Миколайович] (1876-1914) – священнослужитель
365 Соловей, Дмитрий Федорович
[Соловей, Дмитро Федорович] (1888—1966), историк, экономист, статистик, педагог, публицист, общественно-политический деятель
366 Сохацкий, Евгений Григорьевич
[Сохацький, Євген Григорович] (1866-1939) – священнослужитель
367 Сохович, Иван Андреевич
[Сохович, Іван Андрійович] (1863-1916) – священнослужитель
368 Сребницкий, Орест Александрович
[Сребницький, Орест Олександрович] (бл.1825-1915) – священнослужитель
369 Срибницкий, Александр
[Срібницький, Олександр] (?-1908) – священнослужитель
370 Станиславский, Петр Андреевич
[Станіславський, Петро Андрійович] (1851-?), полковник РА и армии УНР
371 Степаненко, Александр Федорович
[]Степаненко, Олександр Федорович (1873-1924) — політичний і кооперативний діяч; член Центральної Ради
372 Стронский, Семен Дамианович
[Стронський, Семен Даміанович] (?-1851) – священнослужитель
373 Суходольский, Петр Феодорович
[Суходольський, Петро Феодорович] (1824-1885) – священнослужитель
374 Тарасевич, Иоанн
[Тарасевич, Іоанн] (1867-1902) – священнослужитель
375 Тарасевич, Михаил Николаевич
[Тарасевич, Михайло Миколайович] (1841-1908) – священнослужитель
376 Тарасевич, Петр Иванович
[Тарасевич, Петро Іванович] (1872-після 1928) – священнослужитель
377 Терлецкий, Владимир Николаевич
[Терлецький, Володимир Миколайович] (1865-1915) – педагог, літератор
378 Терлецкий, Евгений Петрович
[Терлецький, Євген Петрович] (1892—1938), государственный и политический деятель
379 Терлецкий, Иван Александрович
[Терлецький, Іван Олександрович] (1866-1938) – священнослужитель
380 Терлецкий, Николай Александрович
[Терлецький, Микола Олександрович] (1830-1902), протоиерей, смотритель Переяславского духовного училища, настоятель собора
381 Тихон (Василевский, Николай)
[Тихон (Василевський, Микола)] (1867,Полтава—1926), архиепископ, митрополит
382 Ткаченко, Григорий Ефимович
[Ткаченко, Петро Федорович] (1883–?), общественный и политический деятель
383 Товкач, Константин Иванович
[Товкач, Костянтин Іванович] (1882—?), общественный и политический деятель, юрист
384 Токаревский, Михаил Дмитриевич
[Токаревський, Михайло Дмитрович] (1884—1974), общественно-политический деятель, кооператор
385 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
386 Трипольский, Григорий Федорович
[Трипольський, Григорій Федорович] (?-1898) – священнослужитель
387 Трипольский, Петр Иванович
[Трипольський, Петро Іванович] (1853-1910), преподаватель арифметики ППКК (1903-1905)
388 Троицкая домовая церковь
[Троїцька домова церква] – в здании духовной семинарии
389 Туницкий, Василий Алексеевич
[Туницький, Василь Олексійович] (1847?-1911) – священнослужитель
390 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
391 Уманцев, Петр Игнатьевич
[Уманцев, Петро Гнатович] (1825-1910) – священнослужитель
392 Уралов, Николай Яковлевич
[Уралов, Микола Якович] (1847-1922) – протоиерей, общественный деятель
393 Учебные заведения Полтавы
Учебные заведения Полтавы - фотоальбом
394 Ушацкий, Григорий Дмитриевич
[Ушацький, Григорій Дмитрович] (1857-1910) – священнослужитель
395 Федоренко, Николай Павлович
[Федоренко, Микола Павлович] (1883-?) – священнослужитель
396 Феодосий (Шаповаленко, Михаил)
[Феодосій (Шаповаленко, Михайло)] (1811—1883), архиепископ, ректор Полтавской духовной семинарии
397 Феофил (Надеждин, Федор Иванович)
[Феофіл (Надєждін, Федір Іванович)] (?—1865), епископ, ректор Полтавской духовной семинарии
398 Фесенков, Иоаким Григорьевич
[Фесенков, Іоаким Григорович] (1814-1886), протоирей, магистр богословия
399 Филадельф (Пузино, Константин Иванович)
[Філадельф (Пузино, Костянтин Іванович)] (1786-1851), архимандрит, преподаватель
400 Филянский, Григорий Григорьевич
[Філянський, Григорій Григорович] (1863-?), священник, учитель, писатель
401 Фиялковский, Назарий Федорович
[Фіялковський, Назарій Федорович] (1871-?), учитель словесности
402 Хилецкий, Дмитрий Дмитриевич
[Хилецький, Дмитро Дмитрович] (1870-?), подполковник РА и Армии УНР
403 Христофор (Сокольский, Андрей Алексеевич)
[Христофор (Сокольський, Андрій Олексійович)] (1857—?), архиепископ
404 Хруцкий, Флор Андреевич
[Хруцький, Флор Андрійович] (1830-1895) – педагог
405 Чаленко, Василий Васильевич
[Чаленко, Василь Васильович] (бл.1867-1895) – священнослужитель
406 Чаленко, Григорий Игнатьевич
[Чаленко, Григорій Гнатович] (1840-1888) – священнослужитель
407 Чаленко, Иван Яковлевич
[Чаленко, Іван Якович] (1873-1937), преподаватель, магистр богословия
408 Чаленко, Павел Игнатьевич
[Чаленко, Павло Гнатович] (бл.1823-не пізніше 1876) – священнослужитель
409 Чаленко, Палладий Григорьевич
[Чаленко, Палладій Григорович] (бл.1867-не раніше 1919) – священнослужитель
410 Чачков, Павел Евстафьевич
[Чачков, Павло Євстафійович] (1861-1887) – священнослужитель
411 Черемхович, Терентий Симонович
[Черемхович, Терентій Симонович] (1865-1903) – священнослужитель
412 Чернышевский, Афанасий Михайлович
[Чернишевський, Афанасій Михайлович] (1812-1890) – священнослужитель, благотворитель
413 Черняшевский, Александр Константинович
[Черняшевський, Олександр Костянтинович] (1847-1906) – священнослужитель
414 Черняшевский, Константин Константинович
[Черняшевський, Костянтин Костянтинович] (1849-1901) – священнослужитель
415 Чубов, Михаил Алексеевич
[Чубов, Михайло Олексійович] (1844-1904) – священнослужитель
416 Чубов, Михаил Михайлович
[Чубов, Михайло Михайлович] (1875–1919) - священник, общественный деятель, законоучитель
417 Шепитовский/Шепитковский, Мефодий
[Шепитовський/Шепитковський, Мефодій] (?-1910) – священнослужитель
418 Шереметинский, Ананий Семенович
[Шереметинський, Ананій Семенович] (1815?-1867) – педагог
419 Школяренко, Тихон Прокопович
[Школяренко, Тихін Прокопович] (1890-?) – священнослужитель
420 Штеппа, Константин Феодосьевич
[Штеппа, Костянтин Феодосійович], (1896-1958), историк
421 Щеглов, Владимир Филиппович
[Щеглов, Володимир Пилипович], преподаватель богословия
422 Щедродаров, Дмитрий Александрович
[Щедродаров, Дмитро Олександрович] (1850-1908), протоиерей, законоучитель ППКК (1902-1907)
423 Щепотьев, Владимир Александрович
[Щепотьєв, Володимир Олександрович] (1880,Полтава-1937), литературовед, историк, этнограф, фольклорист, краевед, архивист, педагог, композитор, переводчик
424 Щитинский, Владимир Андреевич
[Щитинський, Володимир Андрійович] (?–після 1927) – священнослужитель
425 Щорсу Н. А. мемориальная доска
Мемориальная доска Н. А. Щорсу
426 Ювеналий (Машковский/Мошковский, Виктор Константинович)
[Ювеналій (Машковський, Віктор Костянтинович)] (1883—?), епископ РПЦ, обновленческий митрополит
427 Юзефович, Данил Яковлевич
[Юзефович, Данило Якович] (1818-1883), преподаватель, смотритель Полтавского духовного училища, настоятель Сретенской церкви
428 Юзефович, Иустин Федорович
[Юзефович, Іустин Федорович], протоиерей, настоятель церквей в имении Его Императорского Величества
429 Юнкера (Виленцы в Полтаве)
[Юнкера (Віленці в Полтаві)] - Месняев, Григорий Валерианович
430 Юркевич, Памфил Данилович
[Юркевич, Памфил Данилович] (1826-1874), мыслитель, педагог
431 Якубовский, Георгий Иванович
[Якубовський, Георгій Іванович] (1874-1902) – священнослужитель
432 Яновские (Гоголи-Яновские)
[Яновські (Гоголі-Яновські)] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)
433 Яновский, Александр Иванович
[Яновський, Олександр Іванович] (1810?-1872) – священнослужитель
434 Яновский, Владимир Саввич
[Яновський, Володимир Савич] (1821-1902) – священнослужитель
435 Яновский, Иван Николаевич
[Яновський, Іван Миколайович] (?-?), Псаломщик, вчитель
436 Яновский, Иван Петрович
[Яновський, Іван Петрович] (1856-1900), преподаватель Полтавского духовного училища
437 Яновский, Леонид Андреевич
[Яновський, Леонід Андрійович] (1889-1928) – священнослужитель
438 Яновский, Михаил Владимирович
[Яновський, Михайло Володимирович], профессор медицины
439 Яновский, Николай Иванович
[Яновський, Микола Іванович] (1877-1960) – священнослужитель
440 Яновский, Степан Филиппович
[Яновський, Степан Пилипович] – церковный деятель, епископ
441 Яременко, Иоанн Григорьевич
[Яременко, Іоанн Григорович] (1874-1902) – священнослужитель
442 Ярещенко, Борис Трофимович
[Ярещенко, Борис Трохимович] (1892-1937) – священнослужитель
443 Яснопольский, Василиск Ермогенович
[Яснопольський, Василиск Єрмогенович] (1828-1901) – священнослужитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654