Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Дело Скитских

"Справа Скитських". Збірка судової хроніки, пов'язана з вбивством у 1897 р. секретаря Полтавської консисторії Комарова, в якому запідозрювалися брати П. і С. Скитські. Велася протягом 1897—1900 рр. й набула широкого розголосу в Російській імперії. Як спеціальний кореспондент московської газети "Курьер" в судовому засіданні брав участь російський письменник Леонід Андреєв (1871 —1919) і вів судову хроніку в цій справі. Свої враження і спостереження він узагальнив у нарисі "Дело Скитских" (Леонид Андреев. Полн. собр. соч., т. VI—VII, кн. 13. 1913, с. 347—362).

Дивись: Иваненко Д.А. "Записки и воспоминания. 1888-1908 г.г."

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 887

Ссылки на эту страницу


1 Андреев, Леонид
[Андреєв, Леонід] (1871—1919), русский писатель
2 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
3 Записки и труды
[Записки і праці] - пункт меню
4 Исторические и краеведческие издания
[Історичні та краєзнавчі видання] - пункт меню
5 Книги
[Книги] - пункт меню
6 Речь Н. П. Карабчевского по делу братьев Скитских
[Промова М. П. Карабчевського у справі братів Скитських]

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654