Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Духовная консистория

 Highslide JS
Консисторія

Полтавська духовна консисторія – колегіальна установа при єпархіальному архієреї Полтавської єпархії, вищий орган управління православної церкви в єпархії, наділений церковно-адм. та судовими функціями. У 1890 П. д. к. поділялася на чотири столи (розпорядчий, судовий, метричний і шлюбний, господарський), казначейство, реєстраційний стіл та архів. Усі столоначальники були членами консисторії. Припинила існування на поч. 1920.

У 1916 в архіві П. д. к. зберігалося 243054 справи у 4 великих спеціально обладнаних кімнатах. Документи ПДК надійшли на зберігання до Полтавської губ. архівної комісії, ймовірно, 1921 у кількості до 300 тис. од. зб. На 01.09.1939 у фонді налічувалось 10969 од. зб. Під час німецької окупації Полтавської обл. (1941–1943) майже всі документи ПДК загинули, залишилось 88 од. зб. за 1775–1918. У 1950-і бл. 600 справ було передано на зберігання до Полтави архівними установами УРСР та Харківським обласним державним архівом; у січ. 2002 до фонду були приєднані 35 од. зб. – описи на втрачені під час Другої світової війни документи ПДК, які втратили свою облікову функцію. Станом на 01.08.2002 у фонді налічувалося 672 од. зб. за 6 описами. Серед них можна знайти: укази Катерини II, Сенату, Св. Синоду, консисторії; справи про висвячення та призначення осіб духовного звання; метричні та клірові книги, сповідні відомості та книги шлюбних опитів церков; звіти економа архієрейського дому; описи церковного майна; прибутково-видаткові документи церков. До метричних книг, сповідних та клірових відомостей, що зберігаються у фонді, складений географічний покажчик. Укази ПДК за 1797–1843 зберігаються у фонді Пирятинського духовного правління. Для ознайомлення із документами консисторії до 1786 необхідно звернутися до Центрального державного історичного архіву України у Києві, де їх можна знайти у фонді Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії.

Літ.: Грановский, 1901; Коротенко В.В. Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії. ДАПО. Географічний покажч. (ф.706, оп. 2, 3, 4, 5) // ПЄВ. – 2002. – № 8. – С.87-98.

В. В. Коротенко, М. Ю. Чиркова

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Гаврилков, Савва Федорович
[Гаврилков, Сава Федорович] (1829—1886), протоиерей
2 Галабуцкий, Иоанн Николаевич
[Галабуцький, Іоанн Миколайович] (1840-?) – священнослужитель
3 Гамалея, Григорий Иванович
[Гамалія, Григорій Іванович] (1855-?) – священнослужитель
4 Дело Скитских
Дело Скитских. Сборник судебной хроники по делу об убийстве в 1897 г. секретаря Полтавской консистории Комарова. Автор - Леонид Андреев
5 Диателович, Иоанн
[Діателович, Іоанн] (1827—1879), протоиерей, композитор
6 Диателович, Иосиф Иоаннович
[Діателович, Йосип Іоаннович] (1823-1897) – священнослужитель
7 Диателович, Петр Михайлович
[Діателович, Петро Михайлович] (1836-1900) – священнослужитель, протоиерей
8 Зеньковский, Василий Иосифович
[Зіньківський, Василь Йосипович] (1813-1890) – священнослужитель
9 Исаенко, Евфимий Илларионович
[Ісаєнко, Євфимій Иларіонович] (1826-1913), протоиерей, законоучитель ППКК (1874-1902)
10 Капустянский, Алексей Иванович
[Капустянський, Олексій Іванович] (1822-1912) – священнослужитель
11 Кийков, Марк Васильевич
[Кійков, Марко Васильович] (1796-1860) – священнослужитель
12 Козака В. улица
Улица В. Козака (бывшая Архиерейская, К. Маркса, Киевский р-н)
13 Комаров, Алексей Яковлевич
[Комаров, Олексій Якович] (?—1897), коллежский секретарь, секретарь Полтавской консистории
14 Крамаренко, Иоанн Васильевич
[Крамаренко, Іоанн Васильович] (1802-1883) – священнослужитель
15 Кущинский, Илья Федорович
[Кущинський, Ілля Федорович] (1845-?) – священнослужитель
16 Кущинский, Михаил
[Кущинський, Михаїл] – священнослужитель
17 Лазурский, Федор Давидович
[Лазурський, Федір Давидович] (1840-1916) – священнослужитель
18 Навроцкий, Василий Платонович
[Навроцький, Василь Платонович] (1844-1909) – священнослужитель
19 Нафанаил (Кузнецкий, Николай)
[Натанаїл (Кузнецький, Микола)] (1826-1887), архимандрит
20 Павловский, Павел Иванович
[Павловський, Павло Іванович] (1811-1876) – священнослужитель
21 Полиевкт (Петровский, Павел)
[Полієвкт (Петровський Павло)] (1813-1879), архимандрит, настоятель Полтавского Крестовоздвиженского монастыря
22 Полтавская епархия
Полтавская епархия
23 Религиозные сооружения
Религиозные сооружения - фотоальбом
24 Религия
[Релігія] - пункт меню
25 Стронский, Семен Дамианович
[Стронський, Семен Даміанович] (?-1851) – священнослужитель
26 Тарасевич, Петр Иванович
[Тарасевич, Петро Іванович] (1872-після 1928) – священнослужитель
27 Уманцев, Петр Игнатьевич
[Уманцев, Петро Гнатович] (1825-1910) – священнослужитель
28 Уралов, Николай Яковлевич
[Уралов, Микола Якович] (1847-1922) – протоиерей, общественный деятель
29 Феофил (Леонтовский, Николай Петрович)
[Феофіл (Леонтовський, Микола Петрович)] (1828-1901) – священнослужитель, архимандрит
30 Щитинский, Владимир Андреевич
[Щитинський, Володимир Андрійович] (?–після 1927) – священнослужитель
31 Юзефович, Данил Яковлевич
[Юзефович, Данило Якович] (1818-1883), преподаватель, смотритель Полтавского духовного училища, настоятель Сретенской церкви

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654