Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Малороссийский родословник. Том 5, вып. 1

Модзалевский Вадим Львович. "Малороссийский родословник". Том 5, вып. 1 (Танские – Тройницкие).

Публикуется по изданию: Модзалевский, В. Л. Малороссийский родословник. Т. 5, вип. 1 / Українське генеалогічне товариство; НАН України; Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут історії України; В.В. Томазов (ред.кол.), C.В. Шурляков (упоряд.). – К., 1996. – 96 + І-ІІ с.

Опубликовано: Інститут рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського.

Перевод в html-формат и составление именного указателя Борис Тристанов.

Содержание:

1.

От редколлегии

I.

2.

От составителя

II.

3.

Танские

1.

4.

Тарасевичи

15.

5.

Тарновские

29.

6.

Тернавиоты

55.

7.

Томары

58.

8.

Тройницкие

76.

9.

Именной указатель

88.

Українське генеалогічне товариство
Центр генеалогії та біографіки
Центр генеалогічних досліджень
Національна Академія наук України

Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського

 

В. Л. Модзалевський

Малоросійський родословник

Том V
Випуск 1

 

Київ-1996

Модзалевський В.Л. Малорсійський Родословник. Том V. Випуск 1. Київ, 1996. 96+2 С.

 

Редакційна колегія:

В.В.Кривошея,

В.В.Томазов,

С.В.Шурляков.

 

 

Упорядкування:

С.В.Шурляков

 

I

Від редколегії

Ім'я українського історика і генеалога Вадима Львовича Модзалевського (1882-1920) відомо в Україні і за її межами насамперед завдяки його капітальній праці "Малороссийский Родословник", перші чотири томи якого (на букви А-С) вийшли у Києві протягом 1908-1914 р.р., а п'ятий том так і залишився ненадрукованим.

Матеріали п'ятого тому "Малороссийского Родословника" зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України. Редколегія висловлює щиру вдячність директорові цього інституту Любові Андріївні Дубровіній та його співробітникам О. М. Гальченко та С. Г. Даневичу за допомогу у підготовці до друку цієї книжки.

В передмові до IV тому "Малороссийского Родословника" В. Л. Модзалевський писав, що до V тому "войдут родословные на букви Т-Я, дополнения и исправления ко всем предыдущим томам, а также некоторые росписи на другие буквы алфавита, не вошедшие в томы I, II, III и IV вследствие каких-либо случайных причин".

Редакційна колегія має надію здійснити наміри В. Л. Модзалевського, надрукувавши всі матеріали V тому, які збереглися та придатні до публікації. Видання цих матеріалів планується проводити окремими випусками.

Маючи на меті перевидання попередніх чотирьох томів та академічне видання V тому з доповненнями на основі сучасних досліджень, видавничий колектив звертається до всіх істориків, генеалогів, нащадків українського дворянства з пропозицією про співробітництво.

Доповнення до "Родословника" з обов'язковим посиланням на джерела просимо надсилати за адресою:

252024 Україна, Київ-24, пров. П. Орлика, 2а, кв. 48.

Томазову. Валерію В'ячеславовичу.

II

Від упорядника

Матеріали V тому "МалороссийскогоРодословника", що зберігаються в Інституті рукописів НБУ НАН України, являють собою більш-менш підготовані В. Л. Модзалевським до друку родовідні розписи з різноманітними додатками.

Займаючись генеалогією українського дворянства протягом всього свого життя, В. Л. Модзалевський не припиняв збирати матеріали про рід, що його цікавив, навіть після публікації родовідного розпису цього роду. Яскравим прикладом такої праці є авторські екземпляри попередніх чьотирьох томів "Малороссийского Родословника", що також зберігаються в Інституті рукопису. Завдяки доповненням, вписаним В. Л. Модзалевським на спеціально вклеєні для цього аркуші, ці томи виросли майже вдвічі. Так трапилось і з матріалами невиданого V тому. Зберігаючи складені ним родоводи у вигляді окремих справ, В. Л. Модзалевський постійно поповнював ці справи різноманітними доповненнями, причому далеко не завжди вписуючи їх до основного тексту родоводу.

Поданий нижче матеріал має наступні особливості. Всі доповнення до родоводів, написані рукою В.Л.Модзалевського, але не внесені ним до основного тексту розпису, було внесено без спеціальних відокремлень. Інші доповнення, які в тексті виділено курсивом, зроблені на підставі матеріалів, що знаходяться у "справах" V тому як додатки до розписів: вирізки з газет (переважно некрологи), родові документи, листи представників дворянських родів до В. Л. Модзалевського і т. ін.

Текст розписів друкується мовою оригіналу та з збереженням особливостей авторського тексту.

Оригінали розписів зберігаються: ІР НБУ. Ф. II. Спр. 16881 (Танські), 16883 (Тарасевичі), 16884 (Тарновські), 16885 (Тернавіоти), 16886 (Томари), 16888 (Тройницькі).

Танские1

Танские.

 

В щите: повязка в кольцо. Нашлемник: три страусовых пера, пронзенных стрелой. (Налэнч изм.).

А. Ч. Д., №№ 105 и 5193.

На печати полковника Антона Танского, 1711 г., герб, вокруг коего буквы: Е. Ц. П. В. В. М. П. Б. А. Т., т. е. "Его царского пресветлого величества войска Малороссийского полковник Белоцерковский Антоний Танский". (А. Ч. Д., № 5193).

Потомство Антона Танского, полковника Белоцерковского (1711), а затем Киевского (1712).

М.Р., т. V. — Милор., ч. II, стр. 547-548; ч. III, стр. 335. — Гр. Г. А. Милорадович, Малоросс. дворянство, Ч. 1890. — "Черниг. Губ. Вед." 1890 г., № 62.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 179.

Изображение: https://uk.wikipedia.org.

I.

1. Михаил Танский, полковник Брацлавский (?), 30 дек. 1633 г. получил привилегию короля Владислава на леса Палеевские (?) в Житомирском у. (?).

II.

2. \ 1. Иван Михайлович старший, охочекомонный полковник; 27 марта 1709 г., получил универсал гетмана Скоропадского на с. Вороное.

3. \ 1. Иван Михайлович младший, "волентир", 29 авг. 1709 г. получил гетманский универсал на с. Худяки, Черкасского у.

Танский Василий Михайлович
Василий Михайлович Танский
http://yag.at.ua

4. \ 1. Василий Михайлович, род. около 1662 г.; полковник "Волоской хоругви"; охочекомонный полковник (1715, 1718-1720); был в Дербентском походе (1722); 9 нояб. 1726 г. – "назначен в Малороссию на полковничью вакансию"; полковник Переяславский (1727-1735), будучи на этом уряде, в 1730 г. делает донос на гетмана; в 1735 г. был "наказан публично" и сослан в Сибирские города; 2 июня 1740 г. – назначен состоять при тайном советнике Неплюеве по разграничению земель между Россией и Турцией; 28 апреля 1715 г. получил царскую грамоту на часть жены в Борумских мельницах и на мельницу ее первого мужа; в 1716 или 1719 г. получил во владение м. Мурафу, где за ним в 1732 г. было 268 дв. и 410 душ м. п.; 11 февр. 1736 г. отбирается в казну данное ему м. Мурафа; 11 февр. 1736 г. повелено продать, принадлежащие ему за границею земли; в 1754 г. продал свои имения племяннику Иосифу Антоновичу (№ 11); в 1760 г., имея около 98 лет, жил при своем дяде Семене Лизогубе в с. Буровке.

Ж. – Анна Степановна Забела, дочь Нежинского полковника; в 1-м браке была за Федором Быковичем, имевшим мельницы на р. Кудрявке под Киевом; ее дело повелено рассмотреть в Сенате 21 и 24 апр. 1735 г.

Танские2

5. \ 1. Михаил Михайлович, Нежинский полковой обозный (1746); в 1720 г. купил земли в с. Марковцах, Бобровицкой сотни; † до 1767 г.

6. \ 1. Антон Михайлович *), по семейному преданию вышел из Молдавии; ок. 1704 г. – охочекомонный полковник; 31 окт. 1708 г. Петр Великий прислал ему приглашение немедленно явиться со своею командою в армию, что он тотчас и исполнил; 26 февр. 1709 г. получил от гетмана Скоропадского универсал, определяющий его Белоцерковским наказным полковником; "ротмистр волоских хоругвей", 19 нояб. 1709 г. получил от кн. Меньшикова паспорт на свободный проезд от Ярославля до г. Снятина в Волосской земле; с февр. 1710 г. – наказной полковник охочекомонный на место своего тестя; 11 февр. 1711 г. получил универсал гетмана Скоропадского на уряд Белоцерковского полковничества, данный ему с ведома и по воле царя; после Прутского договора переселился на левый берег Днепра; с 20 авг. 1712 г. – полковник Киевский; на этом уряде был до конца жизни; 15 дек. 1707 г. получил универсал на с. Яхны и с. Микитинцы, Корсунского и Богуславского у.у.; 25 нояб. 1713 г. получил гетманский универсал на купленный Гладковский грунт в с. Светильнове с мельницею на р. Руде; 12 мая 1715 г. получил гетманский универсал на х. Мокиевский с слободкою Мокиевкой при р. Переводе "со степью, простиравшеюся на десятки верст"; 14 янв. 1716 г. получил подтвердительный универсал на х. Мокиевский и 25 апр. 1716 г. – на с. Калиту, Козелецкой сотни, и доходы с трех мельниц на Остерской гребле; все эти имения подтверждены за ним царскою грамотою 7 июля 1718 г.; † 1742.

Палей Федосья
Федосья Палей

Ж. – 1) (с 1677 г.) Мария Семеновна Палей, единственная дочь знаменитого полковника Семена Палея.

*) О нем см.: Киевская Старина, 1894, IV, стр. 146-151. Там же опубликованы портреты Ивана Антоновича (№ 10) и Федоры Антоновны Танских, а также портрет их бабки – Федосьи Палей.

Танские3

2) София Федоровна Галенковская.

III.

7. \ 4. Федор Васильевич, подпрапорный Богодуховской сотни Ахтырского полка (1732).

– \ 4. Анна Васильевна, род. около 1714 г. *).

За (1760) Семеном (Симоном) Семеновичем Лизогубом, бунчуковым товарищем (1742-1760), род. около 1708-1709 г.г. **).

8. \ 5. Дмитрий Михайлович, в 1767 г. продал свои земли в д. Марковцах Киевскому полковому писарю Семену Катериничу за 700 руб.; † бездетным.

9. \ 6. Михайло Антонович, с 1742 г. Киевский полковник на место отца; † 31 окт. 1747 г.

Ж. – 1) (с 31 окт. 1731 г. в Стародубе) Елена Андреевна Миклашевская, дочь бунчукового товарища.

2) София Федоровна Галенковская, дочь Прилукского полкового писаря.

10. \ 6. Иван Антонович, бунчуковый товарищ (1749-1751); † до 1762 г.; жил со своей бабкой Федосьей Палей.

Ж. – Анна _________, вдова в 1762 г.

11. \ 6. Иосиф (Осип) Антонович, род. около 1706 г.; "Молдавской нации"; с 1737 г. поручик Молдавского гусарского полка; 13 окт. 1742 г. – капитан при отставке; в том же чине был и в 1788 г.; в 1754 г. купил у своего дяди Василия Михайловича (№ 4) его имения; 28 января 1788 г. составил духовное завещание; в 1786 г. жил в с. Ровчаке, Нежинского у.

Ж. – Анна Андреевна Дунин-Борковская, дочь бунчукового товарища; по завещанию мужа получила

*) Сведения об Анне Васильевне Танской, помещенные в III т. "Малороссийского Родословника" (К., 1912. С. 106), относятся к ее двоюродной сестре – Анне Антоновне Танской.

**) Семен Семенович Лизогуб в приданое за женой получил имения, пожалованные в 1757 г. его тестю Переяславскому полковнику Василию Танскому в Решотках, Леплевом, Бубнове и Келеберде. 3.VI.1776 и 25.VI.1781 г. он уступает часть своих имений (в т. ч. Келеберду) дочери Татьяне, которая была за (с 1776 г.) Афанасием Демьяновичем Гоголем-Яновским, секунд-майором.

Танские4

250 душ и всю движимость.

– \ 6. Анна Антоновна, род. около 1725 г.; жива в 1768 г.

За: 1) (с 1729 г.) Степаном Ивановичем Сулимою, бунчуковым товарищем; род. 1709 † 1739 г.;

2) Степаном Мироновичем, значковым товарищем; † до 1762 г. *)

[3) Семеном (Симоном) Семеновичем Лизогубом – см. т.4, стр.807].

– \ 6. Евдокия Антоновна, род. около 1725 г.; жива в 1768 г.

За (около 1737 г.) Иваном Афанасьевичем Покорским, Киевским полковым писарем (1737-1738).

– \ 6. Федора Антоновна, жила со своей бабкой Федосьей Палей.

– \ 6. Ирина Антоновна.

За Степаном Андреевичем Раковичем, бунчуков. тов. (1744).

IV.

12. \ 7. Даниил Федорович, канцелярист.

– \ 9. Мария Михайловна, камер-юнгфера Высочайшего Ее Имп. Величества Двора (1762); владела в Гоголевской сотне с. Светильновым и в Кобыжской одной третью с. Мокиевки; 4 янв. 1762 г. составила духовное завещание; † 16 янв. в Петербурге, где и погребена в Александрово-Невской Лавре.

– \ 10. Пелагея Ивановна, за нею 492 д. обоего пола в с. Калите, Остерского у. (1786).

За Антоном Михайловичем Александровичем, бунчуковым товарищем, впоследствии – колл. асессором (1786); его 1 жена.

13. \ 11. Василий Иосифович старший, род. около 1746 г.; "из Волошского шляхетства"; в службе с 1766 г. в Ростовском пикинерном полку; 6 марта 1766 г. – капрал; 18 мая 1766 г. – каптенармус; 14 дек. 1766 г. – вахмистр; 30 июля 1771 г. – поручик Луганского пикинерного полка; в 1772 г. уволен с чином армии подпоручика; был в походах: при взятии Бендер (1770), Перекопа и Кафы (1771) и в Крыму (1772);

*) М.А.М.Ю., Черниг. палата, оп. 10, в. 12, № 238.

Танские5

по завещанию отца (1788 г.) получил с. Ровчак (204 души); за ним Козелецкого у. в с. Малеевке 120, Нежинского в с. Ровчаке 234, Городнянского в м. Горске с хуторами 430 и Новгородсеверского наместничества в с. Лобках 230 обоего пола душ; 7 окт. 1810 г. составил духовное завещание; его дядей был бунчуковый товарищ Иван Бороздна; † до 1817 г.

Ж. – (1795) Елизавета Петровна Симоновская, род. ок. 1761 г., дочь статского советника.

14. \ 11. Василий Иосифович младший, род. 11 августа 1752 г. в с. Ровчаке; в службе с 1768 г. в Орловском пех. полку; 2 нояб. 1773 г. – сержант; 3 июля 1778 г. – прапорщик при отставке; был в походах в Польше и Турции; по завещанию отца (1788 г.) получил д. Терешковку; за ним Козелецкого повета в д. Терешковке м. 92, ж. 86, х. Ярмоленковском м. 32, ж. 36 (1798); по наследству от † брата Антона (№ 16) получил: в с. Мокиевке м. 12, ж. 7, в с. Ровчаке м. 17, ж. 12 душ (1798); за ним в с. Ровчаке и д. Терешковке 212 и в х. Ярмоленковом 32 м. п. души (1817); жил в д. Терешковке (1798, 1817).

Ж. – (с 1 июля 1786 г. в с. Рудке, Черниговского у.) Анастасия Григориевна (Георгиевна) Дзвонкевич.

15. \ 11. Иван Иосифович, род. около 1759 г.; в службе с 23 мая 1775 г. вахмистром Московского карабинерного полка; 16 июн. 1779 г. – фурьер л.-гв. Преображенского полка; 19 сент. 1780 г. – подпрапорщик; 6 нояб. 1780 г. – каптенармус; 1 янв. 1781 г. – поручик при отставке; с 9 янв. 1782 г. по 10 янв. 1787 г. – Остерский уездный предводитель Дворянства; по 10 янв. 1791 г. – заседатель 1-го департамента Киевского Верхнего земского суда; с 20 авг. 1802 г. по 29 окт. 1803 г. – депутат Дворянства Козелецкого у.; с 29 окт. 1803 г. по 8 янв. 1806 г. – маршал Дворянства Козелецкого повета; по завещанию отца (1788) получил с. Светильново, 96 душ в Мокиевке и дом в Киеве; за ним Козелецкого у. в с. Светильнове м. 108, ж. 97, с. Мокиевке м. 44, ж. 40 душ (1798); в Мокиевке 164 и в с. Светильнове 140 душ (1817); жил в с. Мокиевке (1817); † 1829.

Танские6

Ж. (с 18 сент. 1782 г: в с. Пилипчичах, Переяславского у.) Аграфена Семеновна Пилипенко; † до 1798 г., дочь Семена Яковлевича Пилипенка, сотника Басанского; за нею Переяславского повета в с. Пилипчичах м. 43, ж 41, Великом Куполе м. 31, ж. 20 душ (1798); в Пилипчичах, Вел. Куполе, Яремках и х. Жуковском 124 м. п. души (1817).

16. \ 11. Антон Иосифович, род. около 1756 г.; подпоручик (1788); поручик (1791); в 1791 г. получил паспорт на проезд в Харьков; по завещанию отца (1788) получил с. Мокиевку (151 душа), х. Ярмоленковский и дом в Мокиевке; † до 1798 г., бездетным.

17. \ 11. Семен Иосифович, род. около 1762 г.; в службе С 1775 г. в армии и с 1779 г. в гвардии; 1 янв. 1781 г. – поручик; 6 февр. 1794 г. – капитан; по завещанию отца (1788) получил часть с. Мокиевки, х. Товстецкий и двор в Козельце, всего 207 душ; за ним Козелецкого повета в с. Мокиевке м. 103, ж. 105, Нежинского повета в с. Ровчаке м. 41, ж. 40 душ (1798); холост в 1798 г.

– \ 11. Екатерина Иосифовна, род. около 1763 г.; за нею приданых Козелецкого повета в с. Мокиевке м. п. 12 душ (1795).

За (1795) Иосифом Федоровичем Вильчиком, премьер-майором, род. около 1748 г.

V.

18. \ 12. Иван Данилович старший, неслужащий дворянин, житель г. Ахтырки (1788).

19. \ 12. Василий Данилович.

20. \ 12. Федор Данилович, род. около 1770 г.; в службе с 29 февр. 1788 г. рядовым Екатеринославского гусарского полка; 5 июл. 1788 г. – вахмистр; 28 мая 1789 г. – в Конный кн. Таврического полк; 15 нояб. 1792 г. – корнет; 23 авг. 1793 г. – в Ингерманландский карабинерный полк; 1 марта 1798 г. – при взятии Аккермана и Бендер; 1792 г. в Польше; 1794 г. – при взятии Вильны; 25 февр. 1810 г. – инспектор шелководства Херсонской губ.; 31 дек. 1810 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1813 г. – титул. советник; там же

Танские7

служил и в 1824 г.; † 18 мая 1827 г.

Ж. – Екатерина ________

21. \ 12. Иван Данилович младший.

22. \ 12. Иосиф Данилович.

23. \ 13. Петр Васильевич, род. около 1772-1780 г.; в службе с 25 марта 1797 г. кавалергардом; 28 нояб. 1797 г, – колл. регистратор; в .1800 г. определен в Государственный Заемный Банк; 31 марта 1801 г. – прапорщик Киевского гренадерского полка; 23 окт. 1802 г. – подпоручик; 1 окт. 1803 г. – поручик и полковой адъютант; 19 дек. 1804 г. – штабс-капитан при отставке; 9 дек. 1806 г. – поручик Брестского пех. полка; 12 авг. 1807 г. – штабс-капитан; 20 дек. 1807 г. – в Херсонский гренадерский полк; 3 янв. 1809 г. – капитан при отставке; за ним с племянником Василием Василиевичем (№ 37) Городницкого повета в м. Горске 204, д. Лобках 108, Нежинского повета в с. Ровчаку и Мокиевке 241 м. п. душа (1817); † до 1827; о нем см. Сборник биографий Кавалергардов т. II, стр. 342 .

Ж. – Вера Петровна ___, вдова в 1827 г.

24. \ 13. Василий Васильевич, род. около 1790 г.; губ. секретарь (1812); по завещанию отца (1810 г.) получил м. Горск; помещик Борзенского у. (1826); † до 1817.

Ж. – Прасковия Васильевна Лайкевич, дочь поручика.

– \ 13. Евфросиния Васильевна, род. около 1786 г.

25. \ 14. Иосиф Васильевич, род. около 1794 г. в с. Мокиевке; помещик Нежинского и Козелецкого у. у., житель х. Степного, Нежинского у. (1843).

Ж. – Анастасия ___

26. \ 14. Григорий Васильевич, род. около 1796 г.

27. \ 14. Степан Васильевич, род. в 1798 г. в с. Мокиевке; в Черниговском поветовом училище (1814); в службе с 8 янв. 1818 г. в Ширванском пех. полку подпрапорщиком; 19 нояб. 1820 г. – портупей-прапорщик; 3 дек. 1823 г. – прапорщик; 5 марта 1825 г. – подпоручик при отставке; жил в с. Мокиевке (1843).

28. \ 14. Семен Васильевич, род. 20 апр. 1803 г. в х. Терешковском, Нежинского у.; подпрапорщик; жил

Танские8

в с. Ровчаке; † до 1843 г.

Ж. – Варвара Акимовна ___

29. \ 14. Аркадий Васильевич, упом. в 1828 г.

– \ 14. Мария Васильевна, род. в 1788 г. в с. Мокиевке.

– \ 14. Анна Васильевна, род. в 1790 г. в с. Мокиевке.

– \ 14 Елена Васильевна, род. в 1792 г. в с. Мокиевке.

– \ 14. "Галя" Васильевна, род. около 1794 г.

– \ 14. Мавра Васильевна, род. в 1800 г. в с. Мокиевке.

– \ 14. Прасковия Васильевна, помещица Городнянского у. (1843).

30. \ 15. Николай Иванович, род. около 1787 г.; колл. регистратор (1807); колл. секретарь (1815-1837); за ним Нежинского у. в с. Мокиевке 120 и Остерского у. в х. Товстецком 4 м. п. души (1837).

31. \ 15. Кирилл Иванович, род. 9 июня 1790 г. в с. Светильнове; в службе с 28 мая 1802 г. во 2 департаменте Черниговского Генерального Суда губ. регистратором; 31 дек. 1805 г. – колл. регистратор; 16 янв. 1806 г. – уволен; 11 февр. 1806 г. – в Киевскую Казенную Палату; был сотенным начальником и квартирмистром в милиции Остерского у. (1808); 20 марта 1809 г. – в департаменте Министерства Юстиции; 31 дек. 1809 г. – губ. секретарь; 6 марта 1811 г. – уволен; 11 янв. 1811 г. – почетный смотритель училищ Остерского у.; с 1 окт. 1817 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1820 г. – титул. советник; с 1 янв. 1821 г. – подкоморий Остерского у.; то же в 1827 г.; 9 авг. 1823 г. – колл. асессором при отставке из почетных смотрителей; владел частью с. Светильнова.

Ж. – Варвара Васильевна Лизогуб, дочь колл. ас., предводителя дворянства Городнянского у.; жила в д. Будище, Городнянского у. (1847); ее 2-ой муж; в 1-ом браке за Александром Павловичем Белецким-Носенком, подполковником, род. ок. 1784-1785 г.г. † до 1833 г.

32. \ 15. Прокофий Иванович, род. в 1796 г. в с. Светильнове; в службе с 21 авг. 1813 г. в Канцелярии Чер-

Танские9

ниговского губернатора; сопровождал две партии пленных французов в Белостоке; 21 авг. 1816 г. – в Хозяйственный департамент Министерства Внутренних Дел; 24 марта 1821 г. – уволен; с 1 янв. 1824 г. по 1830 г. – хорунжий Остерского у.; 20 авг. 1836 г. - губ. секретарь; за ним в с. Мокиевке, Нежинского у. и х. Товстеце, Остерского у., 124 души, 1448 дес. земли и винокуренный завод (1834); за ним Остерского у. в с. Светильнове, х. Жердеве и Млинке-Танске м. п. 50 душ (1837); жил в х. Жердеве (1830) и с. Светильнове (1837); † 1842 г. в Киеве.

Ж. – (с 8 июля 1826 г. в с. Татаровщине, Остерского у.) Анастасия Ильинична Солонина, род. 10 дек. 1808 г. в с. Татаровщине † 1873 г., погребена на погосте Татаровской церкви; дочь титуляр. сов.; ей приходилась двоюродной сестрой Мария Борисовна Закревская.

– \ 15. Александра Ивановна, род. около 1783 г.

VI.

33. \ 20. Сергей Федорович, род. 17 февр. 1812 г. в болгарской колонии Парканах, Тираспольского у.; в службе с 1 сент. 1828 г. канцеляристом и письмоводителем при главном инспекторе над шелководством; 31 дек. 1831 г. – колл. регистратор; 12 дек. 1832 г. – уволен; 15 авг. 1835 г. – столоначальник в Канцелярии Таврического губернатора; 18 окт. 1835 г. – член-корреспондент и управляющий делами Таврического Губ. Статистического Комитета; 14 авг. 1836 г. – правитель Канцелярии Таврического градоначальника и с 1 марта 1837 г. – губернатора; 3 сент. 1838 г. – губ. секретарь; 31 окт. 1840 г. – секретарь Канцелярии Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора; 1 июля 1841 г. – правитель его канцелярии; 3 апр. 1842 г. – колл. секретарь; 30 марта 1846 г. – титул. советник; 7 апр. 1846 г. – камер-юнкер; 18 янв. 1849 г. – колл. асессор; 23 сент. 1867 г. – действит. статский советник; в 1869 г. получил орд. св. Станислава 1-ой степ. и в 1871 г. св. Анны 1-ой степ.; с 1876 г. в звании камергера;

Танские10

Бессарабский вице-губернатор (1882); у него родовых в г. Симферополе 5 м. п. душ (1848).

Ж. – Мария Андреевна ___ , за нею родовых с сестрами в Крыму 3000 дес. земли (1848).

34. \ 20. Аполлон Федорович, род. 23 нояб. 1813 г. в Парканах, унтер-офицер морской артиллерии (1839).

35. \ 23. Павел Петрович, род. 5 мая 1816 г. в м. Горске; в службе с 24 окт. 1833 г. канцелярским служителем Комиссариатского департамента; 24 мая 1837 г. – 14 класса; 3 июля 1837 г. – уволен; колл. секретарь (1859).

36. \ 23. Василий Петрович, малолетний в 1827 г.; † до 1859 г.

– \ 23. Евфросиния Петровна, за ней, вместе с коллежской регистраторшей Елизаветой Петровной Левдик, имение в с. Лобках, Стародубского у., Чернигов. губ. (1841), в том же селе 132 дес. земли (1865) *); девица (1865).

37. \ 24. Василий Васильевич, род. 2 апр. 1812 г. в м. Горске; колл. регистратор; помещик Городнянского у. (1829).

Ж. – Анастасия Андреевна Ракович, во 2-м браке (1847) за Александром Дмитриевичем Бринкен, помещиком с. Степановки, Нежинского у.

38. \ 25. Николай Иосифович, род. 12 окт. 3824 г. в хут. Ярмоленках, Козелецкого у.; окончил курс Нежинского уездного училища в 1840 г.; в службе с 6 июня 1851 г. попечителем хлебных запасных магазинов Нежинского у.; 19 февр. 1857 г. – колл. регистратор; губ. секретарь (1858); за ним Нежинского у. в х. Степном и д. Терешковке 223 души и 812 дес. земли (1858).

Ж. – Мария Дмитриевна Бринкен.

39. \ 28. Александр Семенович, род. 12 июня 1837 г. в с. Ровчаке.

*) 1 апр. 1841 г. коллежская регистраторша Елизавета Петровна Левдик и девица Евфросинья Петровна Танская заложили имение в с. Лобках, которое было продано с торгов в декабре 1865 г. и в это время значилось, как "принадлежащее одной девице Танской".

Танские11

– \ 28. Наталия Семеновна, род. 5 сент. 1830 г. в с. Ровчаке.

– \ 28. Елизавета Семеновна, род. 19 марта 1833 г. в с. Ровчаке.

40. \ 31. Николай Кириллович, род. 1819.

41. \ 31. Иван Кириллович, род. 1827 г. в с. Владимирке, Городнянского у.

42. \ 31. Антон Кириллович, род. 1829 г. там же; в 1856 г. жил в с. Иваниках, Лохвицкого у.

Ж. – 1) Александра Павловна ___

2) Александра Ильинична Маркович, дочь подпоручика.

– \ 31. Варвара Кирилловна, род. 1817.

– \ 31. Мария Кирилловна, род. 1825.

43. \ 32. Виктор Прокофьевич, род. 26 июн. 1827 г. в приходе с. Котов, Остерского у.; учился в Остерском уездном училище (1837) и 2-ой Киевской гимназии; унтер-офицер 6 Саперного батальона (1850).

44. \ 32. Хрисанф Прокофьевич, род. 16 мая 1830 г. в х. Жердеве, Остерского у.; во 2-ой Киевской гимназии (1849); штабс-капитан (1871-1885).

45. \ 32. Лавр Прокофьевич, род. 27 июля 1830 г. в приходе с. Светильнова, где и жил в 1871 г.; † за 5 месяцев и 9 дней до рождения сына Михаила (род. 25 авг. 1885 г.).

Ж. – Елизавета Константиновна ___ в 1905 г. жила на ст. Шепетовке, Юго-Зап. жел. дорог.

46. \ 32. Флор Прокофьевич, род. 19 июля 1832 г. в х. Жердеве; † в мае 1854 г.

47. \ 32. Юлий Прокофьевич, род. 27 авг. 1834 г. в х. Жердеве.

48. \ 32. Митрофан Прокофьевич, род. 16 окт. 1839 г. в д. Жердеве-Танске.

49. \ 32. Фортунат Прокофьевич, род. 9 февр. 1843 г. в д. Жердеве-Танске.

– \ 32. Анна Прокофьевна, род. 8 июл. 1828 г. в с. Светильнове.

– \ 32. Агрипина Прокофьевна, род. 21 июля 1836 г. в д. Жердеве-Танске.

– \ 32. Ольга Прокофьевна, род. 10 июля 1841 г. в д. Жердеве-Танске.

Танские12

VII.

50. \ 33. Александр Сергеевич, род. 9 окт. 1838 г, в Симферополе.

– \ 33. Екатерина Сергеевна, род. 30 марта 1841 г. в Харькове.

– \ 33. Юлия Сергеевна, род. 28 окт. 1845 г. в Харькове.

– \ 36. Ульяна Васильевна, упом. 1859 г.

– \ 36. Вера Васильевна, упом. 1859 г.

51. \ 37. Александр Васильевич, род. 3 мая 1834 г. в с. Ровчаке, Нежинского у.

52. \ 37. Василий Васильевич, род. 2 мая 1835 г. в с. Ровчаке.

Ж. – Ольга Викторовна Скоропадская, род. 17 мая 1836 г.; дочь поручика; ее 1-й муж; во 2-ом браке за Михаилом Ефимовичем Бетулинским.

53. \ 38. Дмитрий Николаевич, род. 22 апр. 1848 г. в с. Мокиевке, Нежинского у.

54. \ 38. Александр Николаевич, род. 18 нояб. 1850 г. в с. Ровчаке.

– \ 38. Ольга Николаевна, род. 5 апр. 1849 г. в с. Ровчаке.

55. \ 42. Николай Антонович, род. 1-го брака; род. 25 апр. 1857 г. в с. Корсуновке, Миргородского у.

56. \ 42. Анастасий Антонович, от 2-го брака; род. 24 янв. 1867 г. в х. Безбородьковом, Пирятинского у.

57. \ 45. Михаил Лаврович, род. 25 авг. 1885 г. в д. Селичевке, Переяславского у. (постум).

– \ 45. Евфросиния Лавровна, род. 20 септ. 1871 г. в с. Светильнове, Остерского у.

В роспись не вошли:

1. ___ Танская, дочь полковника.

За Константином Николаевичем Чуте, подполковником в отставке; его 1-я жена (Известие о жизни и делах Молдавского господаря кн. Константина Кантемира, М., 1783, С. 400).

Танские13

2. Иоанн Т., 1727 – ученик фары Киевской Коллегии; № 10 в росписи (?).

3. Иосиф Т., 1727 – ученик фары Киевской Коллегии; № 11 в росписи (?).

4. Павел Федорович Т., свящ. Нежинской Преображенской церкви (1833).

5. Михайло Т., судья Трокского гродского суда Виленской губ. (1809); заседатель Трокского у. суда (1832) (Месяцеслов, 1810, 1833).

6. \ 5? Иосиф Михайлович Т., депутат дворянства Трокского у., Виленской губ. (1832) (Месяцеслов, 1833).

7. Владимир Михайлович Т., в 1857 г. окончил с чином XII кл. Лицей кн. Безбородко.

8. Иасон Антонович Т., 9 кл., Александровский у. казначей, Екатеринославской губ. (Месяцеслов, 1841).

9. Иван Данилович Т., майор, кав. Влад. 4 ст. с бантом, Анны 4 кл., имеет золотую шпагу с надписью за храбрость, советник по 2-й казенно-экономической экспедиции в Бессарабском Областном Правительстве (1819) (Месяцеслов, 1820); № 18 или № 21 в росписи (?).

10. \ 9? Алексей Иванович Т., губ. секрет., комиссар по 1-му кварталу Одесского карантинного дома; тоже 1807; тоже 1811 (Месяцеслов, 1808, 1810, 1813).

11. \ 9? Юрий Иванович Т., губ. секрет., заседатель Одесского у. суда (1832) (Месяцеслов, 1833).

12. \ 9? Иван Иванович Т., род. ок. 1821 г.; "из дворян"; 22 июля 1841 г. – окончил Ришельевский Лицей "с правом на 12-й класс"; 4 авг. 1841 г. – в службе в Канцелярии Бессарабского Военн. губернатора; 17 сент. 1841 г. – пом. столоначальника; 20 марта 1842 г. – губ. секр.; 21 авг. 1843 г. – по просьбе перемещен на должность старшего учителя Русского Законоведения при Кишиневской обл. гимназии; 30 сент. 1843 г. – колл. секр.; с 4 сент. 1844 г. – преподаватель форм делопроизводства в Кишиневском училище детей канцелярских служителей; 18 дек. 1847 г. – тит. сов.; 10 янв. 1848 г. – заведу-

Танские14

ющий Кишиневской библиотекой "сверх отправляемых им должностей"; за ним Бессарабской обл. г. Кишинева два дома:" из коих один каменный с флигелем, а другой кирпичный оставшиеся после родителей его" (1849); холост (1849).

13. ___ Танская

За Яковом Яковлевичем Шостак, р. 1843 г., колл. секрет., членом Полтавского Окружн. Суда (Список чинов Министерства Юстиции, 1892, ч. II,. С. 149).

14. Юлия Ивановна Т., род. 1837 † 7 фев. 1901; погребена в Киеве на Байковом кладбище.

Тарасевичи15

Тарасевичи.

 

Щит пересечен: в 1, белом, поде, черная фигура, подобная латинской букве F, и дерево, из коего возникает вооруженная мечем рука; во 2, зеленом, "очаковский золотой знак и георгиевский кавалерский крест".

А. Ч. Д., № 845.

Потомство Аввакума Тарасовича, Нежинского наказного полковника (1697).

М.Р., т. V. — Милор., ч. I, стр. 89; ч. II, стр. 547; ч. III, стр. 337. — Лз., II.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 180.

Изображение: http://heraldry.com.ua

1. Потомство Тараса Аврамовича Ненады
(Тарасевичи, Володковские, Темрянские)

I.

1. Аврам, жил в первой половине XVII в.

II.

2. \ 1. Тарас Аврамович Ненада, бурмистр Нежинского магистрата (1681); 28 февр. 1681 г. купил у Катерины Кузьмовны Косинской, казачки и жительки Нежинской, и ее зятя Леска Крощенко млин "за семнадцать сот золотых".

III.

3. \ 2. Аввакум (Абакум, Бакум) Тарасович Тарасевич, Нежинский полковой сотник (1672), полковой есаул (1681-1689), городовой атаман (авг. 1697) и наказной полковник (авг. 1697); в 1697 г. получил гетманский универсал на войсковые доходы с мельницы в с. Хибаловке; владел в 3-ей полковой Нежинской сотне с. Хибаловкой и с. Дримайловкой; на уряде сотничества владел в той же сотне д. Будищем.

Ж. – Екатерина Володкевна, имела "коморы" на рынке в Нежине (1689).

IV.

4. \ 3. Иосиф Аввакумович, обыватель Нежинский (1689), сотник; Нежинский полковой есаул (17031713, 1715); знатный войсковой товарищ (1734, 1727); 3 декабря 1722 г. назначен Генеральной Войсковой Канцелярией для окончания Поче[п]овского межевания, в качестве одного из трех комиссаров при полковнике Семене Дмитриевиче Давыдове; в январе 1727 г. "аттестован" больной и отпущен из Астра-

Тарасевичи16

хани домой; бунчуковый товарищ (1727-1732); 5 янв. 1689 г. купил за 50 талеров у Феодоры, по 1-му браку Кильдеевой, а по 2-му Степановой Яворской, полковниковой охотницкой пехотной, три коморы на рыбном торгу в Нежине; 18 авг. 1703 г. получил гетманский универсал на "часть войсковую розмеровых пожитков з кол мучных, кроме фалюшових" с купленного его млина на Лукомской гребле, причем войсковая часть доходов дана ему "на целогодное время" "на вспарте господарства"; 16 апр. 1705 г. получил следующий гетманский универсал: "Просил нас пан Иосиф Тарасович, асаул полку Нежинского, о надаче себе села Хибаловки, в полку-ж Нежинском будучого, также из двох клеток Юрченковых, на гребле в том же селе стоячих, войсковой части розмеровых приходов; мы теди гетман, респектуючи на значение его на том уряде асаулства полкового ронячиеся праце и услуги, до которых и впредь его заохочуючи, надаем ему помененное село Хибаловку зо всеми до того села належными угодиями, якими колвек антецессор его Толочко небожчик, асаул полковый Нежинский, владел и з двох клеток Юрченковых, в том же селе будучих, войсковую часть розмеров до ласки войсковой, позволяючи в том селе от тяглых людей и козацких подсуседков всякое послушенство и повинность подданскую, а з двох клеток помененних войсковую часть розмеровых пожитков отбырати"; 30 нояб. 1709 г. получил на с. Хибаловку универсал гетмана Скоропадского; 30 же ноября 1709 г. получил гетманский универсал на млин на р. Суле на гребле Лукомской о трех колах с войсковою частью доходов; 13 янв. 1713 г., "з особливого респекту" гетмана, получил во владение "млин вешняк о двох колах, на однозе Островой под Плоское стоячий, зо всеми до него принадлежностями"; 17 марта 1713 г. получил гетманский универсал на войсковую часть доходов с млина о трех колах на гребле Лукомской на р. Суле, с двором и садом, купленного у Максима Леонтиевича и Артема Яковлевича, товарищей полка Лубенского, более чем за 1000 золотых; 25 февр. 1714 и 25 янв.

Тарасевичи17

1715 г., получил гетманский универсал на с. Британовку, Веркиевской сотни, с казацкими подсоседками, а также на млин-вешняк под с. Плоским, "на однозе рички Остра стоячий"; 22 нояб. 1727 г. гетман Апостол, "заховуючи войсковый порядок, что у войску Малороссийском заслужоным людем и старшине куринчиков потребное число бувало определяется", позволил ему, "абы десять человек козаков, в местности его Британовце мешкаючих, были в курене его по-прежнему и до службы к походам войсковым, також для посылок з писмами при нем присутствовали, толко-б не были б подданской повинности и порабощений"; такой же универсал имел и от Скоропадского; 5 июля 1730 г. получил гетманский универсал на с. Хибаловку, Британовку с казацкими в них подсоседками, два млина на гребле Лукомской о трех колах с двором, садом и войсковые доходы как с этих млинов, так и с двух клеток Юрченковых, в с. Хибаловке; † в июле 1732 г.

Ж. – Елена Кулябковна, 22 дек. 1732 г. получила три универсала гетмана Апостола: первый – на все имения, упомянутые в универсале от 5 июля 1730 г.; второй – на освобождение двора в Нежине, где она живет с меньшими сыновьями, от постоя, и третий – на грунты в с. Володьковой Девице и подсоседков, на них живущих.

5. \ 3. Василий Аввакумович Володковский (принял фамилию матери); войсковой товарищ (1738); родоначальник Володковских (см. Малороссийский Родосл., т. I, стр. 211-214).

6. \ 3. Федор Аввакумович, сотник Мринский (с 1700 по 1741 г.); 28 февр. 1710 г. получил универсал Нежинского полковника Лукьяна Жураковского на грунты Урсаловские; 17 июня 1714 г. получил на те же грунты универсал гетманский; 12 янв. 1717 г. получил гетманский универсал на сельцо Переходовку и на подсоседков сотенных, "з дачею осенщины", что им получено было от Нежинского полковника Лукьяна Жураковского по универсалу от 19 янв. 1716 г.; 9 нояб. 1728 г. получил такой же универсал от гетмана Апостола.

Тарасевичи18

7. \ 3. Марк Аввакумович, войсковой товарищ.

V.

8. \ 4. Евстафий Иосифович, сотник Нежинской первой полковой сотни (1727-1738); Нежинский наказной полковник, в креп. св. Прасковии (окт. 1736 г.); уволен от должности сотника в 1738 г. "за старостью, дряхлостью и известною болезнию".

Ж. – Марфа Ивановна Сулима, дочь генерального хорунжего.

9. \ 4. Афанасий Иосифович, "под главным знаком бунчуком найдуется" (1732).

10. \ 6. Иван Федорович, сотник Мринский (1738); † 1751.

Ж. – Марфа Федоровна Лапценская, "подпоручица", † до 1781 г.

11. \ 6. Кондратий Федорович, с 16 янв. 1752 г. значковый товарищ Нежинского полка; значковый товарищ Киевского полка (1763); дело о его "блудном житии" (1735) находится в Румянцевском Музее, картон с Малоросс. актами, № 65.

Ж. – (1763) Пелагея Алексеевна ___

12. \ 6. Андрей Федорович, род. ок. 1713 г. в м. Мрине; с 16 янв. 1752 г. значковый товарищ Нежинского полка; во время Крымского похода в течение двух лет был Нежинским полковым хорунжим; значковый товарищ Киевского полка; 7 июля 1774 г. – войсковой товарищ при отставке; за ним в Мрине: в 1764 г. – 4 души, в 1782 г. – м. 16, ж. 12 душ и в м. Володьковой Девице м. 9, ж. 9; за ним в х. Тарасевичевом м. 10, ж. 11 душ (1795); жил в м. Мрине (1784); 10 янв. 1789 г. составил духовное завещание; был жив в январе 1794 г.

Ж. – Мария Семеновна Шаргородская † до 1789

– \ 6. ___ Федоровна.

За Пантелеймоном Юрьевичем Каталеем, выходцем из Македонии, значковым товарищем Нежинского полка (1763); † до 1784 г.

13. \ 7. Петр Маркович Темрянский, войсковой товарищ (1744); † до июля 1784 г.

Тарасевичи19

14. \ 7. Аким Маркович Темрянский, Борзенский городовой атаман (сент. 1758 – июль 1764); возный гродского Нежинского суда (1767-1773); 27 авг. 1773 г. – Малороссийский сотник при отставке по старости и дряхлости; войсковой товарищ в отставке (1784); служил более 30 лет; в 1727-1731 г.г. покупал грунты в Володьковой Девице, имел жилой двор в Борзне (1767). По поводу перемены своей фамилии показал следующее: "Чтож я и умерший брат мой подписывались и именовались Темрянскими, а не Тарасевичамы, то сия отмена последовала причиною приключившейся отцу моему Марку Тарасовичу в глазах темной болезни, которой, будучи в живих, при старости своей глазами не видел, и я потому, будучи в училищи з братом умершим Петром в латинских школах, назвали себе Темрянскимы" *).

VI.

15. \ 8. Яков Евстафьевич, с 1754 г. Нежинский полковой есаул; 23 авг. 1767 г., "по причине имеющегося у него в ногах лому, отчего бывает и в здоровьи немалая слабость", уволен от всех служб с чином бунчукового товарища.

16. \ 8. Данило Евстафьевич, в службе с 1765 г. войсковым канцеляристом при Генеральном Войсковом Суде; 18 февр. 1768 г. – Нежинский полковой есаул **); на этом уряде пробыл по 12 авг. 1772 г., когда уволен от всех служб с чином полкового обозного.

17. \ 8. Степан Евстафьевич род. около 1743-1745 г.; в службе с 1758 г. полковым канцеляристом при Нежинской полковой Канцелярии; с 1761 г. – войсковой канцелярист при Генеральной Войсковой Канцелярии и Малороссийской Коллегии; 19 авг. 1765 г. – войсковой товарищ; в Нежинской полковой счетной ком-

*) Иван Тарасевич-Темрянский в 1754 г. – войсковой канцелярист, один из кандидатов в Нежинские полковые писари.

**) Двумя другими кандидатами на этот уряд были Нежинские полковые хорунжие Петр Клецунов и Василий Кадигроб.

Тарасевичи20

миссии (1772); Борзенский уездный стряпчий (1784); 7 февр. 1784 г. произведен из войсковых товарищей в коллежские секретари; 6 нояб. 1786 г. – колл. асессор; заседатель Нежинского нижнего Земского суда (1791); за ним в Нежинском у. 13 обоего пола душ (1786); за ним Нежинского повета в с. Талалаевке м. 9, ж. 5, Кунашевке м. 3, ж. 6, хуторе при с. Дорогинке м. 10, ж. 8, Сосницкого повета в с. Британовке м. 11, ж. 12 душ (1798).

Ж. – Евдокия Васильевна Кулаковская, дочь полкового судьи.

– \ 8. Ульяна Евстафьевна, упом. в 1793 г.

18. \ 9. Алексей Афанасьевич, войсковой канцелярист (1760); 18 окт. 1760 г. – войсковой товарищ; † до 1770 г.

Ж. – Татьяна ___, † 28 мая 1784 г.

19. \ 10. Иван Иванович, род. около 1748 г.; в службе с 1761 г. при Киевской полковой Канцелярии; 14 марта 1768 г. – войсковой товарищ; по доброй воле служил в походе и принимал участие в делах против неприятеля, находясь при 2 компанейском полку; 8 авг. 1773 г. – полковой обозный 3 компанейского полка; капитан в отставке (17861798); за ним в Нежинском у. 149 обоего пола душ (1786); жил в с. Припутнях (1798).

Ж. – Елизавета Николаевна Лагутка, дочь Нежинского грека.

20. \ 12. Василий Андреевич, род. около 1748 г.; в службе с 1760 г.; значковый товарищ Киевского полка (1784); 20 марта 1784 г. – войсковой товарищ при отставке; 27 нояб. 1787 г. – поручик при отставке из Тверского карабинерного полка; по завещанию отца (1789) получил только незначительную часть приходившегося на его долю наследства, – грунты в м. Мрине; за ним в Нежинском у. обоего пола 53 души (1786); в м. Носовке и в хуторе при гребле Петровской м. 31, ж. 29 душ и купленных в м. Носовке м. 3, ж. 2 души (1798); в Носовке м. 34 души (1803); жил в Носовке (1784-1803).

Ж. – Мария Кирилловна Борисович, дочь значкового товарища, впоследствии – корнета; за нею

Тарасевичи21

имение в Носовке.

21. \ 12. Михаил Андреевич, род. около 1752 г.; в службе с 18 июн. 1765 г. в Киевском полку; 1 апр. 1768 г. – сотник Малороссийский Киевского полка; 16 апр. 1772 г. – поручик; 24 нояб. 1781 г. – ротмистр; 6 дек. 1788 г. – секунд-майор; служил в Екатеринославском (1789) и Глуховском Кирасирском (1798) полках; 23 марта 1798 г. – отставлен от службы; был в походах 1768-1775 г.г. в Турции (Хотин, Браилов, Бухарест, Журжа, Варна, Базарджи, Силистрия, Шумла, Рябые могилы, Кагул, Кайнарджи, Балканские горы); ранен в левую руку ружейными картечами и в правую руку пулею; был в походе против польских конфедератов при м. Хмельнике, Литиным, Гонцами, Ореховым, Краковом; в 1788 г. – в Турции, при взятии Очакова, за что получил 26 нояб. 1790 г. при рескрипте Екатерины II орден св. Георгия 4-ой степ. и золотой знак; 1789 г. - при занятии Бендер, 1790 г. – в Молдавии, 1791 г. - при Мачине, 1792 г. – в Польше; вместо отца был в Турецкой кампании 1768 г.; по завещанию отца (1789 г.) получил с братом Иваном: двор жилой в м. Мрине, грунты, м. 16, ж. 17 душ, в с Володьковой Девице два посполитских двора с тремя хатами, две ветряных мельницы, хутор в уроч. Пудницы с 3 хатами, м. 9, ж. 9 душ в с Володьковой Девице и в хуторе м. 4, ж. 4 души; за ним с братом Иваном в м. Мрине, с. Володьковой Девице и х. Пузницком м. 18, ж. 24 души (1798); за ним с двумя братьями в Володьковой Девице и Пузницком хуторе 16 м. п. душ и за ним одним купленных 3 души (1803); жил в м. Мрине (1798-1803); бездетен в 1803 г.

Ж. – (1798) Розалия ___, "вдовствующая полковница"; † до 1803 г.

22. \ 12. Григорий Андреевич, род. около 1760 г.

23. \ 12. Иван Андреевич, род. около 1761-1763 г.г. в м. Мрине; в службе с 1775 г. в Черниговском легкоконном, а затем – карабинерном полку; 1 янв. 1784 г. – вахмистр; был в походе в Польше; 1 янв. 1785 г. – корнет при отставке; за ним в Мрине, Володьковой Девице и Носовке м. п. 10 душ (1782); в Носовке м. 9,

Тарасевичи22

ж. 11 душ (1816); в х. Сотниковском м. 12 душ (1834); жил в Носовке (1815); † в ночь с 4 на 5 января 1853 г., погребен в с. Даниле, Нежинского у. *).

Ж. – Мария Михайловна ___ в 1-ом браке была за ___ Корейшей.

24. \ 14. Алексей Акимович Темрянский, род. около 1746 г.; в службе с 1771 г. в Старооскольском пех. полку, 1 янв. 1776 г. – прапорщик; 29 марта 1776 г. – подпоручик при отставке; то же в 1784 г.

VII.

25. \ 17. Степан Степанович, род. около 1791 г.

26. \ 18. Николай Алексеевич, род. в декабре 1758 г. в с. Британах; вахмистр Северского карабинерного полка (1784-1785).

27. \ 18. Петр Алексеевич, род. в декабре 1764 г. в с. Британах; в 1770 г. определен был надв. советником Николаем Мотонисом в Сухопутный Шляхетский Кадетский Корпус (по свойству между матерью его и женою Мотониса); здесь же учился и в 1784 г.; поручик Киевского карабинерного полка (1784); ротмистр в отставке (1791-1807); заседатель Нежинского уездного суда (1791); хорунжий Борзенского повета (1807); за ним Березинского у. в с. Британовке м. 46, ж. 44 и Нежинского у. в хуторе под с. Дорогинкой м. 11, ж. 5 душ (1785); Сосницкого повета в с. Британовке м. 40, ж. 38 душ (1798); жил в с. Британовке (1785-1798).

Ж. – 1) (1785) Мария Григорьевна Енько, дочь согражданина Киевского;

2) (1798) Мария Матвеевна Арабажина, дочь надворного советника.

– \ 18. Елена Алексеевна, упом. в 1784 г.

28. \ 19. Адриан Иванович, род. около 1782 г.; в службе с 1799 г. губернским регистратором в Черниговском Губернском Правлении; 20 янв. 1800 г. – к делам Нежинского городничего; 20 сект. 1800 г. -

*) Его некролог (со многими неточностями) см, в "Черниг. Губ. Ведомостях", 1853 г., № 18 и 19.

Тарасевичи23

уволен; 25 окт. 1800 г. – подпрапорщик Лейб-гренадерского полка; 9 июн. 1801 г. – уволен; 14 сент. 1801 г. – снова губ. регистратор в Черниговском Губернском Правлении; 31 дек. 1803 г. – колл. регистратор; 29 окт. 1810 г. – комиссионер 14 класса в комиссарском штате; 8 мая 1812 г. за отличную службу дозволено носить нашивки на мундире; 10 авг. 1813 г. - в 13 классе; 12. сент. 1818 г. – уволен; 18 марта 1825 г. – чиновник особых поручений при Вологодской Казенной Палате; 6 апр. 1825 г. – надзиратель литейных сборов в г. Тотьме; 9 сент. 1826 г. переименован в провинциальные секретари; губ. секретарь со старшинством с 31 дек. 1825 г.; 21 янв. 1827 г. – уволен; за ним Опочецкого у. в с-це Максимцове с деревнями Жуковой Горой, Гороваткой и Запольем м. 65, ж. 64 души (1818); Опочецкий помещик (1838).

Ж. – Прасковия Доримедонтовна Сновидова.

29. \ 19. Иван Иванович, род. около 1793 г.

– \ 19. Мария Ивановна, род. около 1779 г.; девица в 1798 г.

30. \ 20. Григорий Васильевич, род. около 1773 г.

31. \ 20. Федор Васильевич, род. около 1777-1780 г.г.; в службе с 13 окт. 1795 г. вахмистром Глуховского кирасирского полка; 16 апр. 1796 г. – кадет; 6 июля 1797 г. – эстандарт-юнкер; 28 мая 1799 г. – корнет; 21 нояб. 1799 г. – поручик; 16 нояб. 1802 г. – штабс-ротмистр при отставке; пятисотеный начальник и батальонный командир в подвижном отряде земского войска Нежинского повета; был в походе в Могилевской губ. (1806-1807); с 1808 г. – ротмистр при отставке; был заседателем в Нежинском нижнем земском суде и и. д. стряпчего; 20 нояб. 1816 г. – уволен; жил в м. Носовке (1843).

32. \ 20. Даниил Васильевич, род. около 1780-1782 г.г.; кадет в отставке (1803).

33. \ 20. Василий Васильевич, род. около 1786 г.; канцелярист Нежинского уездного суда (1803).

– \ 20. Елизавета Васильевна, род. около 1784 г.

34. \ 23. Яков Иванович, род. 8 окт. 1806 г. в м. Носовке; житель х. Сотниковского близ с. Данилы (1851-1856).

Тарасевичи24

Ж. Екатерина Яковлевна Серик, дочь пономаря Николаевской Церкви с. Володьковой Девицы.

35. \ 23. Игнатий Иванович, род. 20 дек. 1815 г. в м. Носовке; ему приходился двоюродным братом колл. рег. Григорий Проценко (1833); в 1834 г. в Охотском егерском полку; поручик 8 линейного Черноморского батальона и кавалер (1852).

VIII.

36. \ 27. Николай Петрович, род. около 1788 г.

– \ 27. Варвара Петровна, упом. в 1798 г.

37. \ 28. Николай Адрианович, род. около 1819 г.

38. \ 28. Иван Адрианович, род. 16 апр. 1828 г. в Песнеболоцком погосте, Опочецкого у.; надв. советник (1873); имел детей.

40. \ 31. Павел Федорович, упом. в 1827 г.

41. \ 32. Дмитрий Данилович, дворянин (1818).

42. \ 34. Филипп Яковлевич, род. 30 нояб. 1833 г. в хут. Сотниковском; колл. асессором (1873-1890).

Ж. – Евдокия Даниловна ___ у ней хут. Красный, Козелецкого у.

43. \ 34. Андрей Яковлевич, род. 14 авг. 1837 г. в х. Сотниковском; унтер-офицер 7-го западного Екатеринбургского батальона 1-го пех. полка (1856); майор в отставке (1877).

44. \ 34. Константин Яковлевич, род. 21 мая 1847 г. в х. Сотниковском; прапорщик (1869).

IX.

45. \ 42. Георгий Филиппович, род. 21 апр. 1866 г. в Нежине.

46. \ 42. Даниил Филиппович, род. 23 нояб. 1869 г. в приходе с. Данилы; близнец сестры Елизаветы.

47. \ 42. Николай Филиппович, род. 14 июн. 1872 г. в х. Сериковом, Нежинского у.; близнец сестры Олимпиады.

48. \ 42. Дмитрий Филиппович, род. 18 апр. 1877 г. в д. Бригинцах близ и. Новой Басани.

– \ 42. Екатерина Филипповна, род. 1 июн. 1863 г. в приходе с. Данилы.

Тарасевичи25

– \ 42. Мария Филипповна, род. 6 июл. 1864 г. в Нежине.

– \ 42. Ольга Филипповна, род. в марте 1868 г. в Нежине.

– \ 42. Елизавета Филипповна, род. 23 нояб. 1869 г. в приходе с. Данилы; близнец брата Даниила.

– \ 42. Олимпиада Филипповна, род. 14 июн. 1872 г. в х. Сериковом; близнец брата Николая.

2. Потомство Гаврила Еремеенка.

I.

1. Гаврило Еремеенко, сотник Погарский (1659, июнь 1663, февр. 1665 г., февр., дек. 1665 г., июль 1670 г., март 1677 г., февр., март 1678 т., нояб., дек. 1679 г., март 1680 г.); в мае 1675 г. – "без уряда"; осадил с. Волуец *).

Ж. – Матрена Зенковна, 28 июля 1685 г. купила у Евсея Андреевича Кривошапченка займище млиновое на р. Холопцу с грунтами за 5 талярей.

II.

2. \ 1. Тарас Гаврилович, сотник Погарский (авг. 1681-1706); † до 1715 г.

Ж. – Ирина Михайловна Рубановна, 27 июня 1715 г. получила гетманский универсал "на слободку Волуец, в уезде Погарском лежачую", и млины: купленный на гребле меской Погарской на р. Судости о двух колах, другой – на р. Волуйце об одном коле, третий – на р. Рамосухе о двух колах (последние два построены "коштом и працею" ее покойного мужа); 5 авг. 1716 г., вместе с детьми Филиппом и Остапом и ятровками Марией Василихой и Прасковьей Онисковой продала полковому обозному Захарию Искре грунты по рч. Холопцу с млиновым займищем за 750 рублей; в 1718 г. с детьми

*) Ему приходится невесткой Макрена Стасевна, упом. в 1741 г.

Тарасевичи26

продала млин на р. Рамосухе Андрею Гудовичу; в 1726 г. с детьми заложила с. Волуец за 400 руб. Василию Варявскому, знатному казаку Стародубовского полка; в февр. 1727 г. они же заняли у бунч. тов. Андрея Гудовича под с. Волуец 600 руб.; в 1729 г. Волуец был от него отобран и возвращен ее детям; 2 марта 1732 г. с детьми продала сл. Волуец (две части) с каменем млина на р. Волуйце генерал-майору князю Алексею Ивановичу Шаховскому за 2000 руб.; жива в апреле 1733 г.

3. \ 1. Онисим (Ониско) Гаврилович, † до 1716 г.

Ж. – Прасковия Азаровна ___, обывателька Погарская (1716).

4. \ 1. Василий Гаврилович, Погарский наказной сотник (июнь 1688); † до 1716 г.

Ж. – Мария Ивановна ___ обывателька Погарская (1716); жива в 1728 г.

– \ 1. Мария Гавриловна, вдова в 1680-1693 г.г.

За: 1) Федором Лукьяновичем Молчаном, Стародубовским полковником (1678); † 1678;

2) Опанасом ___, родственником Петра Рославца, Стародубовского полковника.

III.

5. \ 2. Филипп Тарасович Тарасенко, священник (1716).

6. \ 2. Евстафий Тарасович Тарасевич, в 1727 г. возвратился из Сулацкого похода; значковый товарищ Стародубского полка (1729); † 1729 (до декабря).

Ж. ___, во 2-ом браке за Яковом Илейком, значковым казаком Стародубского полка, к которому перешла часть с. Волуйца (1729).

7. \ 2. Яков Тарасович Тарасевич (Тарасенко), значковый казак Стародубовского пола (1729-1736); неграмотный; † до 1740 г.

Ж. – Мария Константиевна ___ род. около 1702 г.; жила в Погаре, где у нее было м. 4 и ж. 6 душ дворовых людей (1745).

Тарасевичи27

8. \ 2. Матвей Тарасович Тарасевич, упомин. в 1727-1732 г.г.

– \ 2. Анна Тарасовна Тарасевичевна, род. около 1696 г.; жила, в с. Истобках в 1744-1754 г. г.

За Акимом Юрьевичем Рубцом, значковым товарищем Стародубского полка (1723-1732); † до 1744 г.

IV.

– \ 5. ___ Филипповна.

За Петром Григорьевичем Кибальчичем, протопопом Погарским.

9. \ 6. Григорий Евстафьевич, житель Погарский (1754-1755); значковый товарищ Стародубского полка (1752).

10. \ 7. Леонтий (Леон) Яковлевич, род. около 1727 г.

11. \ 7. Демьян Яковлевич, род. около 1728 г.; житель Погарский (1745-1749).

12. \ 7. Семен Яковлевич, род. около 1738 г.; упом. в 1755 г.

– \ 7. Евдокия Яковлевна, род. около 1741 г.

За — ___ , до 1745.

– \ 7. Мелания Яковлевна, род. около 1741 г.

В росписи не вошли:

1. Федор Тарасевич (Тарасенко), сотник Журавский, Прилукского полка (с 1729 г. из значковых товарищей по 1753 г.); † до 1766 г.; кажется, был сотником еще в 1762 г.; за ним в с. Полонках, Прилукской полковой сотни, 9 хат подсоседков и в м. Журавке 17 дв. и 2 бездвориых хаты (1753); вероятно, брат № 6-го.

Ж. – Марфа Тимофеевна ___, 9 июля 1748 г. разделила свои добра между близкими своими кревными: компанейским ротмистром Данилой Дроботковским и атаманом Иваницким Александром Сиятовским; 22 янв. 1750 г. продала грунт с хатою и огородом в Шаповаловке Леску Чабану за 13 рублей.

2. \ 1. Степан Федорович, упом. в 1750 г.

Тарасевичи28

– \ 1? Евдокия Федоровна, за нею млин на р. Удае.

За Гаврилом Хожаленским (?), Журавским сотенным возным.

– \ 1? Анастасия Федоровна, дочь сотника.

За Иваном Шостаком, род. около 1726 г., войсковым товарищем в отставке (1786); за ним в Лохвицком у. обоего пола 110 душ.

5. Григорий Т., значковый товарищ Прилукского полка; † до 1750 г.

6. \ 5. Матвей Григорьевич, с 1723 г. значковый товарищ того же полка; то же в 1750 г.; за ним в с. Полонках подсоседки (1729); вероятно, брат № 1-го.

7. Мария Васильевна Т., дочь поручика (№ 20-й первой росписи ?).

За Петром Федоровичем Шингиреем, род. около 1758 г., колл. канцеляристом (1798).

8. Прасковья Васильевна Т., дочь поручика (№ 20-й первой росписи ?).

За Александром Павловичем Наливайком, род. около 1761 г., корнетом в отставке (1798).

9. Игнатий Т., войсковой товарищ (1767).

Ж. – Евдокия Думитрашковна, владела землями в с. Черевках, Яготинской сотни (1767).

10. Антон Кириллович Т., полковник в отставке (1841).

Ж. – Агафия Захаровна Малама, род. ок. 17851789 г., дочь прапорщика; жива в 1841 г.

11. Григорий Яковлевич Т., губ. секр.; сын № 34 первой росписи (?).

Ж. – Анастасия Петровна Рашевская.

12. Прасковья Ивановна Т., дочь № 38 первой росписи (?).

За Николаем Васильевичем Псиолом, род. 1860 г., тит. сов.

Тарновские29

Тарновские *).

Highslide JS

1. "Щит разделен перпендикулярно на двое; в правой половине, в голубом поле, изображен серебряный крест и золотая луна, обращенная рогами к нижнему левому боку креста. В левой половине, в красном поле, золотая шестиугольная звезда и под оной золотая луна рогами вверх. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской на нем короной и страусовыми перьями, на средине коих видны золотая луна со звездой. Намет на щите голубой и красный, подложенный золотом".

О. Г., ч. VI, л. 136.

2. Щит: в голубом поле золотая звезда, сопровождаемая снизу полумесяцем. Нашлемник: пять страусовых перьев. (Лелива изм.).

Портрет Черниговского губернского предводителя дворянства Василия Яковлевича Тарновского (1816-1818 г.). (Дом Черниг. Двор. Собр.).

Потомство Ивана Ляшка-Тарновского, товарища войскового (1685).

М.Р., т. V. — Милор., ч. VI, стр. 194-196. — Лз., III.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 180-181.

Изображение: Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. - СПб., [1798-1836]. Часть 9, стр. 26 - http://elib.shpl.ru.

Изображение: https://uk.wikipedia.org.

1. Потомство Ивана Ляшка.

I.

1. Иосиф, жил в XVII в.

II.

2. \ 1. Иван Иосифович Ляшек (Ляшко), товарищ войсковой (1685); 12 янв. 1685 г. получил универсал Прилукского полковника Лазаря Горленка, позволяющий ему владеть "сеножатью панскою (т. е. оставшеюся после поляков) окопаною, прозываемою Жидовскою, под с. Гнединцами"; имел млин на р. Удае на гребле Варвинской.

III.

3. \ 2. Федор Иванович Тарновский (Ляшок, Ляшко), сотник Варвинскйй (1689-1693); 28 апр. 1691 г. получил гетманский универсал на отцовский млин на р. Удае на гребле Варвинской и все доходы с него.

4. \ 2. Василий Иванович Ляшок (Ляшко) † до 1700 г.

Ж. – Татьяна Леонтьевна Бугаенко, дочь Прилукского мещанина; во 2-ом браке (1700) за Дмитрием Нестеренком, сотником Батуринским (1691-1708).

IV.

5. \ 3. Михаил Федорович, сотник Варвинский (17141729); 24 окт. 1709 г. получил универсал Прилукского

*) Роспись, составленная В.Л. Модзалевским, в 1939 г. была дополнена Михаилом Владимировичем Тарновским (№ 71). "Дополнения", датированные 10.VI.1939 г. и подписанные "М.В. Тарновский. Последний в роде", хранятся в архиве В.М. Модзалевского вместе с родословной росписью Тарновских (II, 16884).

Тарновские30

полковника Ивана Носа на с. Гнединцы; 7 июля 1714 г. получил универсал на с. Гнединцы и млин под м. Варвой; † 1730 г.

Ж. – София Даниловна ___, 15 июля 1731 г. получила гетманский универсал на имения мужа.

5а. \ 3. Петр Федорович, "службы войсковой не отбуваючи, постригся попом в 1715 г."; священник с. Дегтярей, Прилукского полка (1734) *).

6. \ 4. Степан Васильевич Тарновский, упом. в 1700 г.; значковый войсковой товарищ (1712); бунчуковый товарищ (1726); 19 апр. 1709 г. получил универсал на с. Манджосовку; 12 нояб. 1712 г. получил гетманский универсал на с. Белоцерковку, Пирятинской сотни; в 1726 г. купил у Андрея и Якова Полуботков слободку Деревины, на которую получил 18 нояб. 1721 г. гетманский универсал; 16 сент. 1728 г. получил подтвердительный гетманский универсал на эти имения; † 14 янв. 1730 г. **).

Ж. – Агафия Степановна Бутович, дочь генерального есаула; во 2-ом браке (1740) за Михаилом ___ Тихоновым, капитаном Смоленского пех. полка; 8 июля 1730 г. получила гетманский универсал на имения первого мужа.

7. \ 5. Андрей Михайлович † бездетным.

8. \ 5. Данило Михайлович, род. около 1715 г.; в службе с 1730 г.; войсковой товарищ (1737); был в походах 1731, 1735 и 1736 г.г.; в 1736 г. взят в плен татарами под креп. Бузовой; 3 февр. 1737 г. – бунчуковый товарищ; то же в 1745 г.; жил в м. Варве (1745).

Ж. – Анна Манойловна ___; род. около 1717 г.; 4 ноября 1792 г. составила духовное завещание.

*) "Киевская Старина" 1901 г., сентябрь, стр. 81.

**) В генеалогических заметках Якова Марковича, находящихся у П.Я. Дорошенка, сказано: "Тарнавский Стефан, друг мой, умер 14 января 1730 г."

Тарновские31

9. \ 6. Яков Степанович, войсковой канцелярист (1740-1741); с 1741 г. бунчуковый товарищ; находился при экономии его ясневельможности (в 1750-х годах); с 5 марта 1762 г. – генеральный бунчужный; то же в 1770 г.; депутат от шляхетства Прилукского полка в Комиссию о сочинении проекта Нового уложения (1767); у него Седневской сотни в д. Баромиках 2, Городницкой в д. Овтуничах 10, д. Переписи 5, д. Деревинах 18 и при Деревинской слободе 3 хаты (1760); за ним в д. Деревинах 27 дворов и 7 бездворных хат (1767); владел Овтуничами уже в 1740 г.

Ж. – Елена Васильевна Кочубей.

10. \ 6. Иван Степанович, войсковой товарищ (1766); † бездетным.

– \ 6. Ирина Степановна.

За (1770) Андреем Миткевичем, подкоморием Остерского повета (1770).

– \ 6. Елена Степановна.

За Андреем Акимовичем Кулябкой, бунчуковым товарищем, род. 1729 † 1776; его 1-ая жена.

VI.

11. \ 8. Иван Данилович, род. около 1738-1740 г.г.; в службе с 1755 г.; с 9 нояб. 1760 г. – сотник Второварвинский (первый по ее отделении от первой сотни); на этом уряде пробыл по 19 янв. 1769 г., когда произведен в бунчуковые товарищи; отличился в Турецкой войне; с 14 мая 1772 г. – полковник Гадячский; был на этом уряде еще в марте 1776 г.; † до 22 июня 1777 г.

Ж. – Фекла Тимофеевна ___, 22 июня 1777 г. купила у подпоручика Ивана Капниста за 13.000 рублей имение Миргородского полка в Зуевцах, Обуховке, Черевках, Комышной, Поповке, Бригадировке, Новороссийской губ. в с. Николаевке, д. Пузиковке и с. Васильевке, всего 104 м. п. души с землями; † до 1792 г.; в 1-вом браке была за купцом Василием Степановичем Угрюмовым, у которого был сын Василий Васильевич Угрюмов (ее

Тарновские32

пасынок), купец г. Калуги (1765-1793).

12. \ 8. Петр Данилович, младше № 11-го (?); войсковой канцелярист (1759); находился в Прилукской Счетной Комиссии (1759); 28 окт. 1763 г. – войсковой товарищ; с 8 сент. 1764 г. – сотник Журавский; на этом уряде пробыл до 10 нояб. 1771 г., когда произведен в бунчуковые товарищи; 12 янв. 1748 г. – коллежский асессором; то же в 1792 г.; судья Глинского уездного суда (1784); Глинский уездный предводитель дворянства (1791); за ним в Глинском у. обоего пола 704 души (1786).

Ж. – Евдокия Петровна Войцехович † до 1786 г., дочь бунчукового товарища; родная племянница своего мужа.

– \ 8. Мария Даниловна, род. около 1735 г.; жива в 1792 г.

За: 1) Петром Ивановичем Войцеховичем, бунчуковым товарищем (1760);

2) Петром Андреевичем Кондзеровским, войсковым товарищем † до 1792 г. *).

– \ 8. Христина Даниловна, род. около 1739 г.

– \ 8. Екатерина Даниловна, род. около 1743 г.

13. \ 9. Степан Яковлевич, род. около 1740 г.; ротмистр Кирасирского полка (1785); 19 дек. 1785 г. – колл. асессором; Пирятинский уездный предводитель Дворянства; Киевский губернский предводитель Дворянства (1791); за ним Пирятинского у. в с. Белоцерковке и Городницкого у. в д. Деревинах 1467, Хорольского у. в с. Марковцах, Исковцах, м. Лукомье, х. Бурбовщине и Лубенского у. в с. Калайдинцах 303 об. пола души; за ним в Пирятинском у. 733 и Городнинском 734 обоего пола души (1786).

Ж. – Прасковия Андреевна Остроградская † 1824 г., дочь подкомория; за нею приданых 303 души об. пола в Хорольском и Лубенском у.у.; во 2-ом браке за Григорием Яковлевичем Почекой, Нежинским полковым маршалом Дворянства, статским советником, род. около 1757 г. † до 1816 г.

*) Возможно, что у № 8-го было две дочери Марии.

Тарновские33

14. \ 9. Василий Яковлевич, род. около 1751 г.; в службе, по возвращении из иностранных земель от училищ, с 1775 г.; 10 марта 1775 г. – бунчуковый товарищ; был при Малоросс. Коллегии и Суде Генеральном в отправлении судебных дел; в 17781779 г.г. был членом Генеральной Счетной Комиссии; 11 окт. 1779 г. – колл. асессор; с 1782 г, дворянский заседатель Черниговского Совестного Суда; 23 нояб. 1783 г. – надв. советник; с 1785 г. — Прилукский уездный предводитель Дворянства; при Черниговском Наместническом Правлении (1791); Черниговский Губернский Предводитель Дворянства; за ним Прилукского у. в д. Манжосовке, с. Полойках, Краспянах, Лесках, х. Шурамовском, Кротовском, Роменского у. в с. Гамле (?), Березинского у. в с. Баромиках, Пирятинского у. в хуторах Рудовских м. п. 500 душ (1785); в Прилукском у. обоего пола 1020 душ (1786).

Ж. – Анастасия Васильевна Туманская † до 1797 г., дочь генерального писаря, впоследствии действит. статского советника.

– \ 9. Марфа Яковлевна, жила в с. Харитоновке, Прилукского у. (1824-1827).

За (1767) Андреем Антоновичем Милорадовичем, секунд-майором † до 1784 г.

VII.

15. \ 11. Иван Иванович, род. около 1766 г.; поручик Суздальского пех. полка (1784); секунд-майор (1792); полковник в отставке; за ним с братьями Михаилом и Петром в Глинском у. обоего пола 633 души (1786).

16. \ 11. Михаил Иванович, род. около 1768 г.; в службе с 30 янв. 1783 г. в Государственной Военной Коллегии (?); поручик (1784) Суздальского пех. полка; 1 янв. 1786 г. – капитан того же полка; 29 янв. 1791 г. – секунд-майор при отставке; подкоморий Лохвицкого повета (1807).

Ж. – графиня Мария Николаевна Владиславич, род. около 1773 г., дочь поручика.

Тарновские34

17. \ 11. Петр Иванович, род. около 1776 г.; каптенармус л.-гв. Измайловского полка; 28. сент. 1797 — из унтер-офицеров л.-гв. Измайловского п. – прапорщик л.-гв. Павловского полка; в чине майора. 17 авг. 1810 – командир сего полка; 20. марта 1816, будучи полковником, вышел в отставку за ранами; за Красный – св. Георгия 4 кл.

– \ 11. Елена Ивановна.

За Степаном Антоновичем Милорадовичем, секунд-майором, род. около 1751 г.

18. \ 12. Василий Петрович, род. около 1773 г.

19. \ 12. Павел Петрович, род. около 1774 г.; артиллерии лейтенант.

Ж. – Анастасия Андреевна ___

20. \ 12. Иван Петрович, род. около 1776 г.

21. \ 12. Яков Петрович, род. около 1778 г.

22. \ 12. Григорий Петрович, род. около 1779 г.

– \ 12. Ульяна Петровна, род. около 1770 г.

– \ 12. Дарья Петровна, род. около 1772 г.

За (с 21 мая 1788 г.) Яковом Александровичем Стороженком, поручиком, род. около 1762 г. † до 1822 г.

Тарновский Григорий Степанович Алексеева (Тарновская) Анна Дмитриевна
Григорий Степанович и Анна Дмитриевна Тарновские
http://babichev-domme.blogspot.com, http://www.segodnya.ua

23. \ 13. Григорий (Егор) Степанович, род. около 1784 г.; в службе с 10 сент. 1797 г. к делам Нежинского поветового маршала с званием губ. регистратора; 1 июл. 1803 г. – к делам Черниговского гражданского губернатора; 21 марта 1804 г. – уволен; 18 мая 1804 г. определен в Екатеринославскую почтовую контору на канцелярский оклад; 4 сент. 1804 г. – колл. регистратор; 17 марта 1806 г. – в Малороссийский Почтамт; 31 дек. 1807 г. – губ. секретарь; 7 сент. 1808 г. – к делам Черниговского гражд. губернатора; 31 дек. 1810 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1813 г. – титул. советник; 25 марта 1815 г. – в Канцелярию статс-секретаря Молчанова; 30 окт. 1815 г. – уволен; 20 нояб. 1815 г. – в Министерство Полиции; 21 янв. 1816 г. – в Санкт-Петербургскую полицейскую драгунскую команду с переименованием в капитаны; 21 янв. 1817 г. – уволен; 28 мая 1818 г. – в Канцелярию Малороссийского военного губер-

Тарновские35

натора; 5 мая 1820 г. – колл. асессор; 16 авг. 1820 г. – уволен; надв. советник, почетный смотритель Борзенского поветового училища (1831); действ. статский советник и кавалер; за ним Лохвицкого повета в с. Белоцерковке 512, Городницкого повета 356 и доставшихся по духовному завещанию отчима его, статского советника Григория Почеки, Конотопского пов. с. Кошары, д. Юрьевка и х. Бельмачовский – 1108 душ, да Борзенского повета с. Рожновка – 528 муж. пола душ (1821); известен был под именем Почеки-Тарновского.

Ж. – Анна Дмитриевна Алексеева, жила в с. Качановке, Борзенского у. (1844).

24. \ 14. Яков Васильевич, род. около 1782 г.; капрал л.-гв. Измайловского полка (1785); † 1813 г.

Ж. – Ульяна Михайловна ___.

25. \ 14. Василий Васильевич, род. около 1783 г. в с. Дедовцах; воспитывался в I Кадетском Корпусе; в службе с 12 июня 1802 г. подпоручиком в Свите Его Величества по квартирмейстерской части; 11 сент. 1805 г. – поручик при отставке; помещик Пирятинского у.; † 1833 г.

Ж. – Анна Федосиевна Александрович † 1835 г. в с. Богдановке, Прилукского у. в имении Николая Яковлевича Александровича, где была временно похоронена, в 1854 г. ее прах был перенесен в с. Антоновку, Пирятинского у. для захоронения рядом с мужем.

26. \ 14. Петр Васильевич, род. около 1787 г. в с. Дедовцах, Пирятинского у.; в службе с 17 февр. 1799 г. губ. регистратором к делам Черниговской Казенной Палаты; 17 дек. 1802 г. – уволен; 25 июня 1803 г. – в Канцелярию Малороссийского генерал-губернатора кн. Куракина; 31 дек. 1803 г. – колл. регистратор; 28 авт. 1805 г. – уволен; 12 февр. 1807 г. – в Малороссийский Почтамт; 31 дек 1808 г. – губ. секретарь; 15 марта 1811 г. – уволен; 8 июня 1811 г. – колл. секретарь; с 5 марта 1812 г. по 21 апр. 1814 г. и с 15 февр. 1818 г. по 2 янв. 1821 г. – судья Прилукского поветового суда; помещик с. Рудовки (1838).

Тарновские36

Ж. Александра Павловна Милорадович, дочь колл. асессора.

– \ 14. Александра Васильевна, род. около 1784 г.

– \ 14. Мария Васильевна, род. около 1790 г.

За Александром Федоровичем Раковичем, колл. секретарем † 27 дек. 1849 г.

VIII.

27. \ 16. Иван Михайлович, род. около 1797 г.; колл. регистратор; за ним с женою в Лохвицком у. числилось 150 душ и 1800 дес. земли (1870).

Ж. – Ирина Фоминична ___.

28. \ 16. Иов Михайлович, род. 6 мая 1799 г.; колл. регистратор (1824-1840); депутат Дворянства Лохвицкого у. (1840).

29. \ 16. Евтихий Михайлович, титул. советник.

– \ 16. Вера Михайловна, род. около 1795 г.

30. \ 19. Андрей Павлович, род. 5 июля 1807 г.; с 1825 г. – поручик при отставке; Лохвицкий уездный предводитель Дворянства (1862-1864).

Ж. – Татьяна Михайловна ___.

31. \ 19. Максим Павлович, род. 14 авг. 1808 г.; окончил курс Лохвицкого уездного училища; в службе с 10 авг. 1833 г. в Новомиргородском уланском полку; 8 авг. 1834 г. – унтер-офицер; 15 июл. 1835 г. – в резервный эскадрон Санкт-Петербургского уланского полка; с 1837 г. – юнкер; 7 июня 1838 г. уволен; 18 окт. 1844 г. – попечитель хлебных запасных магазинов Лохвицкого у.; колл. регистратор со старшинством с 19 нояб. 1844 г.; 5 окт. 1849 г. – губ. секретарь; 4 янв. 1851 г. вновь избран попечителем хлебных запасных магазинов Лохвицкого у. и в этой должности утвержден 21 дек. 1851 г.; там же служил и в 1854 г.; за ним в Лохвицком у., нераздельных с братом, 185 душ и 1000 дес. земли (1854); холост в 1854 г.

32. \ 24. Семен Яковлевич, род. 20 окт. 1807 г.; помещик с. Манджосовки (1852).

Тарновский Василий Васильевич
Василий Васильевич Тарновский
(Енциклопедія історії України. Т. 10, стор. 36)

33. \ 25. Василий Васильевич, род. 14 июля 1810 г. в сд. Рудовке; в 1826 г. окончил курс Гимназии

Тарновские37

высших наук кн. Безбородка кандидатом; 20 июл. 1828 г. – кандидат Имп. Московского Университета; в службе с 19 авг. 1829 г. в Департаменте горных и соляных дел; колл. секретарь со старшинством с 19 авг. 1829 г.; 12 сент. 1830 г. – уволен; 17 нояб. 1832 г. – учитель истории и статистики в Житомирской губернской гимназии; 2 окт. 1835 г. – уволен; титул. советник; член Черниговского Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян (1857-1858); член Редакционной Комиссии по освобождению крестьян в С.-Петербурге; в 1862 г. – член Полтавской Губернской Земской Управы; в 1863 г. – член Черниговской Губ. Земской Управы; у него с матерью, четырьмя братьями и пятью сестрами в Пирятинском у. при с. Антоновке 216 душ и около 900 дес. земли; † 4 дек. 1866 г.

Ж. – (1836) Людмила Владимировна Юзефович † 20 дек. 1898 г.

34. \ 25. Николай Васильевич, род. 23 марта 1818 г. в с. Антоновке, Пирятинского у.; кадет (1834); † 14 янв. 1840 г., погребен в с. Радьковке, Прилукского у.

35. \ 25. Михаил Васильевич, род. 20 авг. 1824 г. в с. Антоновке, Пирятинского у.; в 1869 г. эмигрировал сначала в Германию, а затем во Францию, в Ницу на Средиземное море, где и † 1885 г.

Ж. – ___, американская гражданка.

36. \ 25. Яков Васильевич, род. 22 окт. 1825 г. в с. Антоновке; в службе с 2 сент. 1842 г. кондуктором Главного Инженерного Училища; 4 нояб. 1844 г. – портупей-юнкер; 10 авг. 1845 г. полевой инженер-прапорщик; 4 апр. 1851 г. – подпоручик; 15 июля 1854 г. – подпоручик при отставке; с 30 марта 1883 г. был Членом Киевского Отделения Крестьянского поземельного Банка; то же в 1892 г.; за ним в Пирятинском у. 45 душ (1854); помещик Каневского у.

Ж. – 1) Людмила Антоновна Коллышко, род. 1837 † 10. февр. 1897 г.; дочь врача, административно-высланного в Оренбург в 1830 г. за участие в

Тарновские38

Польском восстании 1830 г.; в 1853 г. – статского советника, корпусного штаб-доктора, † 1881 г. и погребен в с. Потоках, Каневского у. Киевской губ.

2) Берта Густавовна Шпрангер, род. 1865 † 20 июня 1917 г.; германская подданная.

– \ 25. Мария Васильевна, род. около 1815 г.

За Николаем Яковлевичем Александровичем, колл. секретарем.

– \ 25. Анна Васильевна, род. около 1816 г.; † девицей .

– \ 25. Эмилия Васильевна, род. около 1818 г. † 1884 г.

За Леонардом ___ Бурцевым, доктором; убит крестьянами за жестокое обращение.

– \ 25. Надежда Васильевна, род. 1820 г.; † 1 апр. 1891 г., девицей; друг Т. Г. Шевченко, который неоднократно сватал ее.

– \ 25. Юлия Васильевна, род. 2 нояб. 1828 г. † 1884 г. в Висбадене (Германия); жила в Париже .

За: 1) (1853) Ефремом Владимировичем Смирновым;

2) Сергеем Николаевичем Смагиным, действит. статс. сов.

37. \ 26. Василий Петрович, род. 20 дек. 1806 г. в с. Рудовке; воспитывался в Московском Университетском Благородном Пансионе; в службе с 1 дек. 1825 г. в Департаменте мануфактур и внутренней торговли; 14 янв. 1826 г. утвержден в чине 12 класса; 27 июл. 1826 г. уволен; 31 июл. 1826 г. – в Департаменте податей и сборов; 22 авг. 1827 г. – помощник столоначальника; 1 дек. 1828 г. – колл. секретарь; 1 дек. 1831 г. – титул. советник; 3 янв. 1834 г. – уволен; с 24 апр. 1841 г. – судья Лубенского уездного суда; 10 марта 1844 г. – уволен; с 1850 г. Прилукский уездный предводитель Дворянства; надв. советник (1858 г.); за ним в Прилукском 300 и Козелецком 200 душ.

Ж. – Марианна Сергеевна Пустовойтова; за нею в Лубенском у. 200 душ.

Тарновские39

38. \ 26. Иван Петрович, род. 7 янв. 1808 г.

39. \ 26. Александр Петрович, род. 19 февр. 1809 г. в с. Рудовке; действит. статский советник (1857); 19 апр. 1864 г. получил орд. Белого Орла и 17 апр. 1870 г. – св. Александра Невского; тайный советник, управляющий Канцелярией Министерства Двора (1871); † 12 окт. 1871 г.

Ж. – Анна Николаевна Репнинская, род. 17 мая 1820 г. в Лубнах; дочь генерал-майора.

40. \ 26. Дмитрий Петрович, род. 20 окт. 1815 г.; гв. подпоручик (1835).

41. \ 26. Андрей Петрович, род. 28 нояб. (10 дек.?) 1816 г. в с. Рудовке; с 23 янв. 1828 г. в Институте Корпуса инженеров путей сообщения; 18 мая 1835 г. – уволен; 7 апр. 1836 г. – канцелярист в Департаменте Государств. имуществ; 7 апр. 1837 г. – губ. регистратор; колл. регистратор; 22 февр. 1838 г. – канцелярский чиновник; 20 мая 1838 г. – и. д. младшего помощника столоначальника; 27 нояб. 1839 г. – утвержден в этой должности; 2 апр. 1841 г. – губ. секретарь; 5 дек. 1841 г. – уволен; у него в Полтавской губ. 100 душ; у него Козелецкого у. в с. Озерянах м. 193, ж. 214 душ (1846); жил в Озерянах, холост (1846).

Ж. – Александра Петровна Мазаракий, род. 15 мая 1828 г. † 12 нояб. 1862 г., погребена в Москве, на Ваганьковском Кладбище (Московский Некрополь, III, 187); дочь штабс-капитана.

42. \ 26. Николай Петрович, род. 1818 г.

43. \ 26. Константин Петрович, род. 21 мая (29 июня?) 1822 г.; в службе с 16 янв. 1838 г. кондуктором Главного Инженерного Училища; 29 нояб. 1840 г. – унтер-офицер; 27 дек. 1840 г. – портупей-юнкер; 5 авг. 1841 г. – полевой инженер-прапорщик с оставлением при Училище; 11 авг. 1842 г. – подпоручик, с переводом в верхний офицерский класс; 21 сент. 1843 г., по окончании курса, причислен к Киевской инженерной команде; 1 апр. 1844 г. – в Грузинский инженерный корпус; 15 июля 1844 г. – в Александропольскую инженерную команду; 31 янв. 1845 г. –

Тарновские40

в С.-Петербургскую инженерную команду; 21 февр. 1845 г. – в Гренадерский саперный батальон, с назначением адъютантом к начальнику штаба по управлению генерал-инспектора по инженерной части; 10 июл. 1846 г. – поручик; 15 марта 1848 г. – уволен; у него Конотопского у. в д. Юрьевке 502 м. п. души и более 2000 дес. земли (1848); жил в Юрьевке (1848).

Ж. – (с 15 сент. 1854 г. в с. Куриловке, Конотопского у.) Александра Андреевна Кандиба, род. 4 нояб. 1834 г.; дочь статского советника.

44. \ 26. Павел Петрович, род. 9 авг. 1824 г.

45. \ 26. Владимир Петрович, род. 4 дек. 1825 г.

– \ 26. Екатерина Петровна, род. 28 мая 1810г.

За Петром Ивановичем Якубовичем, поручиком.

– \ 26. Елена Петровна, род. 3 июня 1811 г.

– \ 26. Елизавета Петровна, за нею в с. Ярошовке, Прилукского у., 150 душ (1838).

За Иваном Михайловичем Скоропадским, Полтавским губернским предводителем дворянства, род. 30 янв. 1805 г. † 8 февр. 1887 г.

– \ 26. София Петровна, род. 1816 г. † 1874 г., девицей .

– \ 26. Ульяна Петровна, род. 6 дек. 1820 г.

За ___ Энгельгардт.

– \ 26. Мария Петровна, род. 7 авг. 1824 † в нач. 1890 г.

За ___ Шатовым.

IX.

46. \ 27. Авксентий Иванович, род. 15 февр. 1824 г. в с. Калиновце, Лохвицкого у.; в службе с 18 сент. 1842 г. в Канцелярии Черниговского губернатора писцом 1 разряда; 1 февр. 1846 г. – уволен; 3 апр. 1846 г. – к делам Черниговского уездного предводителя Дворянства; 30 мая 1849 г. – канцелярский служитель 2 разряда в Полтавском Дворянском Депутатском Собрании; 21 окт. 1851 г. – колл. рег.; 20 июня

Тарновские41

1853 г. – уволен; с 1855 г. – корнет 2-го Малороссийского казачьего полка; 14 сент. 1856 г. – уволен; 4 июня 1868 г. – смотритель Прилукского уездного училища.

Ж. – Екатерина Никаноровна Хитрово, дочь колл. асессора.

47. \ 30. Александр Андреевич, род. 23 нояб. 1853 г.; колл. секретарь, земский начальник в Лохвицком у.

48. \ 30. Василий Андреевич, род. 24 дек. 1839 г.; колл. секретарь, земский начальник в Лохвицком у.

Ж. – Мария Дмитриевна Суслова, дочь купца.

49. \ 30. Дмитрий Андреевич, род. 4 июл. 1844 г. в с. Гнединцах, Лохвицкого у.; колл. регистратор.

Ж. – Мария Константиновна Иваненко, дочь штабс-капитана.

– \ 30. Варвара Андреевна, род. 27 дек. 1832 г.

– \ 30. Анна Андреевна, род. 29 нояб. 1833 г.

За Владимиром Дмитриевичем Горленком, колл. советником (1875).

– \ 30. София Андреевна, род. 29 сент. 1836 г.

За Николаем Семеновичем Суковым.

– \ 30. Елизавета Андреевна, род. 23 марта 1837 г.

Тарновский Василий Васильевич
Василий Васильевич Тарновский
https://uk.wikipedia.org

50. \ 33. Василий Васильевич, род. 20 марта 1837 г. в с. Антоновке, Пирятинского у. † 20 июля 1899 г.; окончил пансион Энесса в Москве; затем поступил в Киевский Университет св. Владимира на юридический факультет, но курса не окончил (ушел с 4 курса); "после освобождения крестьян был первым мировым посредником у себя в Качановке, где открыли с отцом школы, содержали их и преподавали в них; когда наступила реакция, им было запрещено это делать"; Нежинский, а затем Борзенский у. предводитель дворянства; губернский секретарь (1872); собиратель "Музея Украинских Древностей", пожертвованного им земству Черниговской губернии.

Ж. – София Васильевна Тарновская, род. в октябре 1844 г., дочь № 37.

51. \ 33. Владимир Васильевич, род. 25 июл. 1840 г. в с. Лукашевке, Золотоношского у.; воспитывался

Тарновские42

в Москве в пансионе Энесса, но курса не окончил; жил в с. Антоновка, Пирятинского у., Полтавской губ. (1863); предводитель дворянства Пирятинского у. (1879-1882); почетный попечитель Прилукской жен. гимназии до 1916 г.

Ж. – (1863) Надежда Михайловна Белуха-Кохановская, дочь статского советника.

– \ 33. Мария Васильевна, род. 1 июня 1839 г. в с. Антоновке.

За Николаем Аркадьевичем Ригельман, статским советником, род. 1817 † 1887.

52. \ 36. Николай Яковлевич, род. 17 сент. 1858 г. в с. Потоке, Каневского у.

Ж. – Ольга Николаевна Корф.

52а. \ 36. Яков Яковлевич, род. 19 нояб. 1899 г.; от 2-го брака.

52б. \ 36. Сергей Яковлевич, род. 1906 г.; от 2-го брака.

– \ 36. Наталия Яковлевна, род. 19. нояб. 1854 г.; жива в 1939 г.

За (с 25 апр. 1873 г., в г. Киеве) Сергеем Григорьевичем Мацневым; окончил Училище Правоведения; в 1872 г. – член Киевской Соединенной судебной палаты; при ген.-губернаторе М.Я.[И.]Черткове сделан Липовецким у. предводителем дворянства и получил придворное звание; при ген.-губернаторе А.Р.Дрентельне уволен в отставку с прикомандированием к Киевскому ген.-губернатору, в какой должности и † 12 июля 1902 г. в чине статс. советника.


Ольга Яковлевна и Григорий Николаевич Глебовы
https://ru.wikipedia.org

– \ 36. Ольга Яковлевна, род. 10. марта 1864 г.; в эмиграции; жива в 1939 г.

За (с 25 апр. 1886 г. в церкви Университета св. Владимира) Григорием Николаевичем Глебовым, действит. статским советником; окончил Киевский Университет св. Владимира кандидатом права с золотой медалью; затем был в Петровско-Разумовской Академии в Москве; предводитель дворянства Черниговского у.; с 1894 [1907 - Т.Б.] г. – член Государственной Думы последнего созыва [III созыва - Т.Б.]; камергер; † 1932 г. в эмиграции.

Тарновские43

– \ 36. Людмила Яковлевна, род. 19 дек. 1873 г. в июне 1913 г.

За Сергеем Николаевичем Исаковым; окончил Пажеский Корпус; камер-юнкер; причислен к Министерству Внутр. дел; в эмиграции.

– \ 36. Анна Яковлевна, род. 17 мая 1898 г.; от 2-го брака.

– \ 36. Екатерина Яковлевна, род. 1902 г.; от 2-го брака.

53. \ 37. Александр Васильевич, род. 29 сент. 1836 г. в слоб. Ольшаной, Лебединского у.

54. \ 37. Анатолий Васильевич, род. 25 июл. 1843 г. в г. Лебедине.

55. \ 37. Петр Васильевич, род. 4 окт. 1845 г. в с. Рудовке, Прилукского у.

56. \ 37. Григорий Васильевич, род. 9 дек. 1848 г.; окончил в 1872 г. курс Лицея кн. Безбородка; надв. советник, советник Таврического Губернского Правления; † 20 авг. 1913 г. в имении Ольшана, Харьковской губ., и погребен там же 22 авг. в фамильном склепе (Некролог: "Новое Время", 1913 г., № 13457.).

Ж. – Татьяна Федоровна Цецурина, дочь лейб-медика.

– \ 37. Анастасия Васильевна, род. 9 февр. 1838 г. в сл. Ольшаной.

За Львом Николаевичем Величком, штабс-ротмистром, род. 18 февр. 1827 г.

– \ 37. Юлия Васильевна, род. 26 февр. 1839 г. в х. Козельном, Лебединского у.

За (с 1860 г.) Константином Александровичем Швебс, генерал-лейтенантом.

– \ 37. Любовь Васильевна, род. 26 февр. 1840 г.

– \ 37. Марианна (Мария) Васильевна, род. 15 февр. 1842 г. в Лебедине.

За де-ла-Бар.

– \ 37. Софья Васильевна, род. в окт. 1844 г.

За Василием Васильевичем Тарновским (№ 50)

– \ 37. Александра Васильевна, род. 1 июл. 1854 1902 г.

Тарновские44

За (1876) Евгением Захаровичем Корбутом; "желтый кирасир"; ген.-лейтенант (1918).

57. \ 39. Петр Александрович, род. 14 апр. 1842 г. в Петербурге; камер-юнкер; статский советник (1885).

58. \ 39. Николай Александрович, род. 27 дек. 1843 г. в Петербурге † 19 дек. 1897 г. в Москве (?) (Некролог: "Новое Время", 21.XII.1897 г., № 7838).

Ж. – ___

59. \ 39. Александр Александрович, род. 7 янв. 1855 г. в Петербурге.

– \ 39. Мария Александровна, род. 14 авг. 1845 г. в Петербурге.

За Павлом Сергеевичем Лашкаревым, генерал-майором.

60. \ 41. Александр Андреевич, род. 27 авг. 1851 г. в с. Озерянах, Козелецкого у.; колл. советник (1895).

Ж. Варвара Алексеевна ___.

61. \ 41. Владимир Андреевич, род. 18 сент. 1852 г. в с. Озерянах; окончил курс Имп. Московского Университета; в службе с 1875 г.; член Киевского Окружного Суда с 1883 г.; в той же должности был и в 1892 г.; председатель Киевского Окружного Суда (1912); с 1912 г. – киевский нотариус.

Ж. – Варвара Валериановна Рукавишникова.

62. \ 43. Сергей Константинович, род. 29 нояб. 1861 г. в с. Юрьевке, Конотопского у; колл. асессором (1905).

Ж. – Анастасия Евсевиевна ___.

63. \ 43. Вячеслав Константинович, род. 28 сент. 1870 г. в с. Юрьевке; подпоручик (1902) Киевского гусарского полка.

Ж. Валентина Евгеньевна Афанасьева, "дочь известного в Киеве врача" Евгения Ивановича Афанасьева.

– \ 43. Мария Константиновна, упом. в 1864 г.

– \ 43. Евгения Константиновна, род. 27 нояб. 1864 г. в с. Юрьевке.

Тарновские45

X.

64. \ 46. Анатолий Авксентьевич, род. 26 окт. 1850 г. в с. Гнединцах, Лохвицкого у.

65. \ 46. Виталий Авксентьевич, род. 4 марта 1854 г. в Прилуке; † 13 дек. 1886 г.

Ж. – Дария Пахомовна Пашковская, дочь диакона.

66. \ 46. Дмитрий Авксентьевич.

– \ 46. Евгения Авксентьевна, род. 10 окт. 1860 г. в с. Калиновце, Лохвицкого у.

67. \ 48. Андрей Васильевич, род. 16 мая 1886 г.

68. \ 48. Александр Васильевич, род. 26 авг. 1887 г.

– \ 48. Анастасия Васильевна, род. 24 июн. 1882 г.

– \ 48. Мария Васильевна, род. 1 окт. 1883 г.

– \ 48. Вера Васильевна, род. 24 янв. 1889 г.

– \ 49. Лидия Дмитриевна, род. 23 марта 1874 г.

69. \ 50. Василий Васильевич, род. 9 марта 1872 г. в с. Качановке, Борзенского у. † 1933 г. в эмиграции.

О'Рурк (Тарновская) Мария Николаевна
Мария Николаевна О'Рурк
http://www.liveinternet.ru

Ж. – графиня Мария Николаевна О'Рурк, дочь Пирятинскго уездного предводителя Дворянства; организовала в 1907 г. убийство графа Комаровского [Павла Евграфовича] в Венеции с корыстной целью; была судима в Венеции и приговорена к 8 годам каторжных работ, которые и отбыла в Венеции на соляных промыслах.х.

70. \ 50. Петр Васильевич † 1898 г. (окончил жизнь самоубийством).

– \ 50. Софья Васильевна, род. 6 авг. 1876 г. † 1919 г.; во время 1-й мировой войны – завед. военным лазаретом в Киеве (в здании 2-ой гимназии).

За Григорием Николаевичем Глинкой; лейтенант флота в отставке; † 1921 г. в эмиграции.

71. \ 51. Михаил Владимирович, род. 1 янв. 1865 г.; жил в Киеве (1939); автор дополнений к родословной росписи Тарновских.

Ж. – Берта Матвеевна Цурбухен, род. 1 марта 1877 10 янв. 1899 г.; швейцарская подданная; дочь депутата Бундесрата (Парламента) левого крыла.

71а. \ 52. Николай Николаевич, род. 1880 г.; принял греческое подданство; жил в Афинах (1939).

– \ 52. Мария Николаевна, род. 1879 2 окт. 1919 г. (погибла в железнодорожной катастрофе).

Тарновские46

За (1917) Николаем Константиновичем Адамовичем, чиновником особых поручений при Киевском губернаторе; в эмиграции.

72. \ 56. Георгий Григорьевич, род. 20 сент. 1886 г.

– \ 56. Софья Григорьевна, род. 1 мая 1885 г.

– \ 57. Ольга Петровна.

73. \ 60. Николай Александрович, род. 17 июл. 1886 г. в Санкт-Петербурге.

74. \ 61. Андрей Владимирович, род. 4 апр. 1878 г. в Санкт-Петербурге.

75. \ 61. Сергей Владимирович, род. 21 окт. 1883 г. в Харькове, "известный пианист"; окончил Петербургскую Консерваторию по классу Есиповой [Анны Николаевны] с золотой медалью и Рубинштейновской премией; в годы Сов. власти – профессор Киевской Консерватории; "при ней же ездил в музыкальную поездку в Лондон и Париж, где давал концерты; затем с Глазуновым [Александром Константиновичем] уехал в Америку, где и остался".

Ж. – ___ Глазунова, дочь композитора.

76. \ 61. Александр Владимирович, род. 10 июн. 1888 г. в Киеве.

77. \ 62. Владимир Сергеевич, род. 6 дек. 1895 г. в приходе м. Красного Колядина, Конотопского у.

78. \ 62. Виктор Сергеевич, род. 23 авг. 1899 г. там же.

– \ 62. Вера Сергеевна, род. 31 июл. 1893 г. в приходе с. Михайло-Анновки, Конотопского у.

– \ 62. Любовь Сергеевна, род. 24 сент. 1897 г. в приходе м. Красного Колядина.

– \ 62. Антонина Сергеевна, род. 5 нояб. 1901 г. в Ромнах.

XI.

79. \ 69. Василий Васильевич, род. 1897 г.

– \ 69. Татьяна Васильевна, род. 1899 г.; киноактриса в Москве (1931).

За (1923) ___ Капланом, учеником театральной школы.

– \ 71. Надежда Михайловна, род. 25 июн. 1895 г. в с. Антоновке, Пирятинского у.; научный работник;

Тарновские47

жива в 1939 г.

За (с 18 апреля 1934 г.) Михаилом Николаевичем Миклухо-Маклаем, "племянником известного путешественника".

– \ 71. Елена Михайловна, род. 11 авг. 1896 г.

За Петром Александровичем Языковым; с 1925 г. – в разводе.

2. Потомство Ивана Тарновскаго.

1. Григорий, жил в конце XVII в.

II.

2. \ 1. Иван Григорьевич Тарновский, значковый товарищ Полтавского полка (1701-1715); был в походах 1703 г. – в Польше, с Прилукским полковником Дм. Горленком; 1707-1709 г.г. – против шведов, с гетманом Скоропадским, причем был и на Полтавской баталии; с 14 марта 1715 г. – сотник Старосенжаровский; ходил в команде полковника Черняка с казаками своей сотни за Днепр на Суру за татарами, был в Каменном Затоне "и в прочиих тамо местах" в течение двух лет; в 1719 г. был на работе на Царичанской линии с командою в 800 казаков; в 1721 г. вместе с сотником Опошанским Козицким послан в Петербург, где "обретався" при гр. Головкине и канцлере Шафирове в течение года; был сотником в Старом Сенжарове еще в окт. 1722 г.; бывший сотник (февр. 1723 г.); 7 февр. 1723 г. получил универсал Генеральной Войсковой Канцелярии, "под протекциею власти гетманской найдуючися, войсковую отбувати службу"; в 1725 г., в числе бунчуковых товарищей отправился в Сулацкий поход, где находился "мало не три года"; с 3 дек. 1732 г. – Полтавский полковой сотник и был на этом уряде еще в феврале 1744 г. (1-ой сотни); командовал 900 казаков в Польском походе и 1900 в Минске (1733); принимал участие в походах 1739,

Тарновские48

1740 г.г.; в 1744 г., в числе других, встречал в Батурине имп. Елизавету; 7 ноября 1701 г. получил универсал на построенный им млин на р. Ворскле; † до 1761 г.

III.

3. \ 2. Павел Иванович, ходил вместо отца за сотника в Крымский поход (1736 г.) под Перекоп, где заразился болезнью и † в том же 1736 г.

4. \ 2. Василий Иванович, значковый товарищ Полтавского полка (1748-1761); кандидат в Полтавские полковые сотники (1748); 17 сент. 1761 г. – войсковой товарищ; Полтавский почтмейстер (1765-1773); с 7 марта 1773 г. – Полтавский полковой есаул; за ним с братьями в с. Павленках м. 35; ж. 33, с. Петровке м. 13, ж. 10, слоб. Рудной м. 12, ж. 9, с. Тахтаумове м. 8, ж. 8, слоб. Песках м. 72, ж. 62, слобод. Бурской (?) м. 16, ж. 15, д. Дубровке м. 25, ж. 26 и Александропольского у. в д. Климовке м. 44, ж. 48 душ.

IV.

5. \ 4. Михаил Васильевич, род. около 1759 г.; секунд-майор, Полтавский уездный судья (1789-1791); колл. асессором (1800); статский советник; детей мужского пола не оставил.

6. \ 4. Владимир Васильевич, род. около 1763 г.; ротмистр, Константиновский уездный судья; колл. советник; маршал Дворянства Полтавского повета (1812); статский советник, судья во 2 Департаменте Полтавского Генерального Суда (1818).

Ж. – Елизавета Федоровна Москова, дочь полкового обозного.

7. \ 4. Петр Васильевич, род. около 1766 г.; в службе с 3 мая 1775 г. канцеляристом; 22 авг. 1778 г. – значковый товарищ; 24 июля 1784 г. – корнет; 8 июля 1785 г. – берейтор; 16 авг. 1787 г. – полковой квартирмистр; был в походах: 1788 г. – под Очаковым, 1789 г. – при взятии замка Хаджибей и занятии г.

Тарновские49

Бендер; 5 июня 1790 г. – ротмистр при отставке; хорунжий (1803) и подкоморий Полтавского повета (1807-1809).

Ж. – Анна Прокофьевна Морозова, жила в Полтаве (1848).

V.

– \ 5. Елисавета Михайловна, род. 31 июля 1783 г.; единственная дочь; † 5 янв. 1851 г.; погребена с мужем в Московском Новодевичьем монастыре.

За (с 10 сент. 1811 г.) Соломоном Михайловичем Мартыновым, полковником, род. 15 окт. 1772 г. † 21 марта 1839 г. *).

8. \ 7. Михаил Петрович, род. 3 окт. 1800 г. в Полтаве; в службе с 1 марта 1820 г. подпрапорщиком Смоленского пех. полка; 9 июля 1820 г. – портупей-прапорщик; 27 июля 1821 г. – прапорщик; 28 нояб. 1823 г. – подпоручик при отставке; у него в с. Павленках 37 душ (1841).

Ж. – Мария Александровна Заверняева, дочь подполковника.

9. \ 7. Владимир Петрович.

10. \ 7. Петр Петрович, род. 19 февр. 1803 г. в Полтаве; учился в Полтавской губернской гимназии; в службе с 18 февр. 1822 г. рядовым в Смоленском пех. полку; 30 апр. 1822 г. – подпрапорщик; 24 февр. 1825 г. – корнет Клястицкого гусарского полка; 11 мая 1824 г. – в Новороссийский драгунский полк; 5 июня 1827 г. – поручик; 30 нояб. 1834 г. – штабс-ротмистр; 23 июня 1831 г. – ротмистр при отставке; за взятие Праги получил орд. св. Анны 4-ой степ.; холост в 1836 г.

VI.

Тарновский Ипполит Михайлович
Ипполит Михайлович Тарновский
https://traditio.wiki

11. \ 8. Ипполит Михайлович, род. 30 марта 1832 г. в Яготине; в службе с 2 февр. 1856 г.; 24 дек. 1876 г. –

*) Их сын Николай Соломонович Мартынов имел несчастье убить на дуэли М.Ю. Лермонтова (Известия Тамбовской Губ. Ученой Архивной Комиссии, вып. XLVII, стр. 51).

Тарновские50

действит. статский советник; помощник директора С.-Петербургского родовспомогательного заведения и Повивального Института, консультант при родильном отделении Калинкинской больницы; доцент Суворовского училища повивальных бабок (1882); директор С.-Петербургского родовспомагательного заведения; † 7 февр. 1899 г. в Болье.

Зурова (Тарновская) Варвара Павловна
Варвара Павловна Зурова
https://traditio.wiki

[Ж. – Варвара Павловна Зурова, род. 17 февраля 1844 года, дочь генерал-лейтенанта Павла Антиоховича Зурова (ум. 1870) - Т.Б.]

12. \ 8. Виктор Михайлович, род. 19 апр. 1833 г. в м. Яготине; статский советник.

Тарновский Вениамин Михайлович
Тарновский Вениамин Михайлович
https://ru.wikipedia.org

13. \ 8. Вениамин Михайлович, род. 9 июля 1837 г. в с. Нижнем Демине, Щигровского у. ; в службе с 28 сент. 1859 г.; 30 авг. 1881 г. – действит. статский советник; консультант при Главном Военно-Медицинском Управлении по сифилитическим болезням, доцент в Училище повивальных бабок (1882); тайный советник, заслуженный профессор Имп. Военно-Медицинской Академии; у него купленных 6400 дес. в Феодосийском у.

Ж. – Прасковия Николаевна Козлова *), † 12 дек. 1910 г. в С.-Петербурге, погребена в Ялте; за ней в г. Ялте недвижимое имение, состоящее по Ломоносовскому бульв. и Кучук-Сарайскому пер., "заключающегося в участке земли (1,344 квадр. саж.) с каменным двухэтажным домом, двором, оранжереей, службами и декоративным садом", проданное, согласно ее духовному завещанию, в октябре (?) 1913 г.

VII.

– \ 11. Мария Ипполитовна.

За Александром Николаевичем Миклашевским, профессором Юрьевского Университета † 1911 г. (сообщение Н. Н. Евреинова).

*) Ее племянниками были Е.М.Набокова и В.И.Рукавишников.

Тарновские51

3. Потомство Афанасия Тарновского.

I.

1. Афанасий Тарновский *).

II.

2. \ 1. Константин Афанасьевич, в службе с 1808 г. в 36 егерском полку рядовым; 9 янв. 1809 г. – унтер-офицер; 20 мая 1811 г. – фельдфебель; 26 авг. 1811 г. – прапорщик; 7 мая 1815 г. – поручик; 10 авг. 1818 г. – штабс-капитан; 19 февр. 1821 г. – капитан при отставке; в 1812 г. ранен в икру левой ноги с повреждением кости и сухих жил и саблей в голову, за что получил орд. св. Владимира 4-ой степени с бантом; упоминается в 1837 г.

Ж. – Анна Павловна ___.

3. \ 1. Даниил Афанасьевич, род. около 1795 г.; в службе с 17 нояб. 1807 г. канцеляристом в канцелярии Сосницкого поветового маршала; 2 июля 1808 г. – губ. регистратор; 13 июля 1810 г. – в Черниговский поветовый суд; 13 июля 1811 г. – уволен; 14 июля 1811 г. – в Малороссийский Почтамт; 31 дек. 1811 г. – колл. рег.; с 9 мая по 4 окт. 1812 г. был прикомандирован к Полевому Штабу Западной армии; 8 янв. 1813 г. – столоначальник; 31 дек. 1814 г. – губ. секретарь; 31 дек. 1817 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1820 г. – титул. советник; 5 янв. 1826 г. – получил орд. св. Анны 3-ей степ.; 11 июля 1826 г. – в 8-ой класс; 8 февр. 1829 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ.; 1 янв. 1831 г. – помощник почтдиректора VI Округа; 12 янв. 1834 г. получил орд. св. Станислава 3-ей степ.; 5 февр. 1837 г. получил орд. св. Анны 2-ой степ.; 28 апр. 1839 г. – колл. советник; был в походах 1812 и 1828 г.г.; 4 сент. 1847 г. получил диплом на дворянство и герб; у него благоприобретенных 3 двора.

Ж. – (с 30 окт. 1837 г. в с. Николаевке, Константиновского у.) Елена Кондратьевна Бродская, дочь надв. сов. Кондратия Ивановича Бродского.

*) Не он ли: Афанасий Иванович Тарновский, титул. советник, экзекутор и эконом Лицея кн. Безбородка в 1820-1835 г.г.

Тарновские52

III.

4. \ 2. Иван Константинович старший, род. 26 сент. 1826 г. в Чернигове; отставной артиллерии полковник (1901).

5. \ 2. Иван Константинович младший, род. 26 сент. 1837 г. в Чернигове.

– \ 2. Александра Константиновна, род. 27 февр. 1830 г. в Чернигове.

– \ 2. Надежда Константиновна, род. 8 апр. 1831 г. в Чернигове.

– \ 2. Любовь Константиновна, род. 5 янв. 1835 г. в Чернигове.

6. \ 3. Георгий Данилович, род. 26 мая 1841 г. в Екатеринославе; кадет Института корпуса инженеров путей сообщения (1855).

7. \ 3. Иван Данилович, род. 19 нояб. 1846 г. в Екатеринославе.

IV.

8. \ 4. Константин Иванович, род. 14 янв. 1880 г. в г. Ростове, Ярославской губ.

В роспись не вошли:

1. ___ Тарновская, род. в м. Варне.

За Парфением Власовичем Рутковским, значк. тов. Прилукского полка (XVII-XVIII в.).

2. Иван Тимофеевич Т., поручик, частн. пристав в Мещовске, Калуж. губ. (1832) (Месяцеслов, 1833).

3. Леонтий Иванович Т., подпоручик; из унтер-офицеров 5 Егерского полка – 20 янв. 1800 г.; 9 янв. 1802 г. – отставлен от службы (История 101 Пермского пех. полка, прил., 51).

4. Евстафий Антонович Т., 19 марта 1818 – из штандарт-юнкеров корнет л.-гв. Конного полка; 11 июня 1822 – из поручиков штабс-ротмистр в отставке

Тарновские53

(Спис. Конн. полка, с. 278).

5. ___ Тарновский. Ж. Ульяна Петровна Ильенко, дочь губ. секр. Петра Федоровича; за ней имение в с. Зазярках, [Витеб.] у. (1855).

6. Петр Александрович Т., из дворян Полтавской губ.; ст. сов. (1886) (Список сопричисленных Тверской губ., ч. VI.). 6.

7. Ольга Александровна Т.

8. Анатолий Константинович Т., офицер л.-гв. Казачьего Его Величества полка; действ. статс. сов. (1912); 31 окт. 1912 г. в Москве (Некролог: "Новое Время", 1912 г., № 13163).

9. Варвара Павловна Т., председательница Комитета Общества для доставления средств Высшим Женским Курсам (1913); 19 дек. 1913 г. в санатории на ст. Крюково под Москвой, 23 дек. погребена в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря (Некрологи: "Новое Время", 1913 г., №№ 13570, 13572; 1914 г., №№ 13585, 13605 (извещают дочери и внуки)).

10. Ксенофонт Семенович Т., инженер путей сообщения, действ. статс. сов. (1914); проживал в Москве по пер. Забалканский, 27 (1914); † 6. авг. 1914 г. в Москве, погребен на Митрофаньевском кладбище (Некролог: "Новое Время", 1914 г., № 13794 (извещают дочь, зять и внучка)).

11. Степан Вонифатьевич Тарнавский, губ. секр.; заседатель Новгород-Северского у. суда (1832) (Месяцеслов, 1833).

12. Иван Васильевич Тарнавский, тит. сов., помощник корабельного смотрителя Таганрогской портовой таможни (1818) (Месяцеслов, 1820).

13. Семен Тимофеевич Тарнавский, кол. рег., заседатель от выборов в Кролевецком земск. суде (1832) (Месяцеслов, 1833).

14. Прохор Андреевич Тарнавский, тит. сов., заседатель в Чернигов. земском суде (1832) (Месяцеслов, 1833).

Тарновские54

15. Анастасия Ильинична Тарнавская, дочь колл. ас.

За Николаем Викторовичем Пироцким, род. 5 мая 1845 † 4 мая 1892 г., штабс-капитаном.

16. ___ Тернавский, с 1728 г. "реент" Генеральной Войсковой Канцелярии (вместе с Чуйкевичем) на место Петра Васильевича Валькевича.

17. Иван Иванович Тернавский, кол. рег., заседатель Стародубского земск. суда (1812) (Месяцеслов, 1813).

18. ___ Тернавский, капитан в отставке (1843).

Ж. – Анна Павловна.

Тернавиоты55

Тернавиоты.

В щите: вооруженный мечом воин на коне. Нашлемник: возникающий орел с крестом в клюве.

Печать apмии полковника Ивана Тернавиота 1784 г. (А. Ч. Д., № 2916).

Потомство Стерия Тарнавиота, Нежинского войта (1714-1718).

М.Р., т. V. — Лз., II.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 181.

Изображение: http://heraldry.com.ua

I.

1. Иван, жил в XVII в.

II.

2. \ 1. Стерий Иванович Тернавиот, родом из Македонии, поселился в Нежине около 1671 г. *); войт Нежинский (1711-1718); ктитор Нежинского Благовещенского монастыря (1817); с сыном Петром и др. держал на откупу индуктный сбор (по сообщению А. М. Лазаревского, кажется, назывался и Степаном); владел с. Плоским, Нежинского полка.

III.

3. \ 2. Петр Стериевич, войт Нежинский (1727-1760); с 1760 г. бунчуковый товарищ (и войт); в 1741 г. держал один на откупу индуктный сбор за 27.000 руб. ("главный ексактор войсковой"); 10 июл. 1741 г. купил у Нежинского полкового хорунжего Якова Вилковского хут. Хребетный за 444 р.; 1 июл. 1752 г. продал мельницу на р. Убеде в с. Козляничах об 1 коле за 300 руб.; в 1728 г. купил у Марины Самойловичевой сл. Данину за 10 000 зол.; его родная племянница Мария Антоновна Хиотиновсковна была выдана им за свящ. с. Оленовки Ивана Захаровича Волынского (1773); ему приходится свойственником житель Нежинский Лев Леонтьевич Кривицкий (1774); владел с. Плоским.

Ж.? ___ Павловна Яворская, дочь Нежинского протопопа.

4. \ 2? Иван Тернавиот, бунчуковый товарищ (1723-1727); в 1723 г. велено ему выступить в поход; в январе 1727 г. "аттестован" больным и отпущен из

*) Труды XII Археол. съезда, т. II., стр. 233.

Тернавиоты56

Астрахани домой; житель г. Киева нижнего города (1726); ему приходился дедом Афанасий Григорьев.

Ж. – Мелания Дмитриевна Мировичева.

– \ 2? Мария Тернавиотовна, упом. в 1712 г.

За Степаном Богдановичем Войцеховичем, реентом Генеральной Войсковой Канцелярии; 1711.

– \ 2? Ульяна Тернавиотовна, упом. в 1722 г.

За Андреем Михайловичем Жуковским, Лубенским полковым судьей (1716-1719); его 3-я жена.

IV.

5. \ 3. Иван Петрович, род. около 1721 г.; предводитель шляхетства Нежинского и Батуринского поветов (1767); армии полковник в отставке (1786-1788); за ним 664 наследственных и купленных обоего пола души в 1 городе, 4 селах, 2 деревнях, 1 слободе и 2 хуторах Нежинского у. (1786); владел хут. Хребетной с мельницей-вешняком, Волынской сотни (1768); † до ноября 1790 г.; его бабка Елевферия в 1751 г. была игуменьей Нежинского Введенского монастыря. 3.

Ж. – Елена Николаевна Малешевская, польская шляхтянка; 18 нояб. 1790 г. составила духовное завещание.

6. \ 3. Федор Петрович, поручик л.-гв. Измайловского полка; † 27 декабря 1747 г. в Петербурге, погребен в Александро-Невской Лавре, под Лазаревской церковью (Дневник Ханенка, стр. 341, 344).

– \ 3. Анна Петровна.

За (с 15 авг. 1743 г. в Нежине) Василием Андреевичем Жураковским, бунчуковым товарищем (1736-1767); его 1-я жена.

– \ 3. Мария Петровна, монахиня Киевского Фроловского монастыря (1790).

7. \ 4. Степан Иванович, род. около 1725 г.; в 1737 г. учился в Киевской Академии и был в классе аналогии, а в 1738 г. – в классе инфимы; принял в Киево-Печерской Лавре монашество с именем Софрония; архимандрит Костромского Богоявленского монастыря (1756-1771).

Тернавиоты57

– \ 4? Анастасия Ивановна, дочь бунчукового товарища.

За Дмитрием Михайловичем Александровичем, колл. асессором (1786).

V.

– \ 5. Елизавета Ивановна, род. около 1773 г.; за нею Нежинского повета в с. Кукшине м. 87, ж. 100, с. Крапивне м. 4, ж. 6; с. Мыльниках м. 21, ж. 21, д. Колесниках м. 11, ж. 10, Нежине м. 15, ж. 17; д. Филевке м. 71, ж. 78 и с. Талалаевке м. 5, ж. 3 души (1783).

За Николаем Еремеевичем Родзянкой, секунд-майором, род. около 1747-1750 г.

В роспись не вошли:

1. Степан Т., коллежский протоколист, заседатель в Киевском Нижнем земском суде (1791).

Томары58

Томары *).

Highslide JS

"В щите, имеющем голубое поле, изображен длинный золотой крест, над ним серебряная шестиугольная звезда и внизу креста серебряная луна рогами вверх. Щит увенчан дворянским шлемом и короной. Намет на щите голубой, подложенный серебром. По сторонам щита два журавля. Под щитом девиз: DUCIT ALIT SALVET".

О. Г., ч. VIII, л. 113.

На печатях Переяславского полковника Степана Томары, 1708 и 1714 г., изображен в щите: длинный крест, водруженный на полумесяце; нашлемник: три страусовых пера. Вокруг щита буквы: Σ. Т. П. В. Е. Ц. П. В. З. П., т. е. "Степан Томара, полковник войска его царского пресветлого величества Запорожского Переяславский". (М. Т., р. № 162, и собр. В. Л. М.).

Потомство Яна Томары, жившего в половине XVII в.

М.Р., т. V. — А. Лазаревский, Люди старой Малороссии, "Киевск. Стар." 1885 г., № 5.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 184-185.

Изображение: Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. - СПб., [1798-1836]. Часть 9, стр. 26 - http://elib.shpl.ru.

I.

1. Иван (Ян) Томара, выходец из Греции; его правнук Степан Васильевич Томара (№ 9) показал, что "Иван Томара, вышед из Греции в Малороссию, от предков своих Томар породою древней шляхетской фамилии, кой род искони в Эпирусе и в Македонии пребывали и с оного один дом той же Томариной фамилии, при бывших в Греции великих нестроениях и бедствиях, обратился в Сицилию, что еще прежде обладания турками Константинополя последовало, и до сих пор та фамилия в тех областях еще остается. Иван Томара с сыновьями его Стефаном, Василием и Парфеном к той, прежде вышедшей из Греции фамилии обратился было тоже в Сицилию, а оттуду, понеже те родственники его были римского закона, то он там с авантажем пребывать не изобрел, но, в разсуждении согласия религии, пришел в государство Росийское пред кончиною царя Алексея Михайловича"; "греченин", поселился в Переяславе, где торговал "турскими" товарами; в 1662 г. послан гетманом Сомком к царю с жалобою на обиды от разных людей, которые в это время "в лавку (Томары) подкопавшися, готовых денег 200 рублей, сукон, шелков турских, по его явке, на 4000 и на 80 рублей украли и розделили"; затем переселился в Канев, откуда был, между прочим, послан в 1672 г. гетманом Дорошенком к гетману Многогрешному "с листами, для своего дела"; собирал на гетманов и по приказу Киевского воеводы сборы и пошлины с перевоза в Переяславе; вместе с Яковом Соловым держал на откупе индуктный сбор

*) О них см. А. М. Лазаревского: Люди старой Малороссии. 9. Томары; "Киевская Старина", 1885 г., май, стр. 14-20; Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. XI., отд. III., стр. 60-82.

Томары59

(1667). Едва ли не одно лицо с Иваном Томоркой, реестровым казаком сотни Ивана Коваленка, Переяславского полка (1649).

Ж. – Евдокия ___, жива в 1698 г.

II.

2. \ 1. Степан Иванович *), "дворянин" у гетмана Самойловича; сотник Домонтовский (1689, 1692); Переяславский полковой есаул (1698, 1702), обозный (1707) и наказной полковник (1707); Переяславский полковник (1707-1715); имел в 1681 г. двор в Переяславе; 15 марта 1689 г. купил у товарища сотни Домонтовской Ивана Шастного греблю на р. Суле под м. Домонтовым, за 100 золотых; 20 мая 1692 г. получил царскую грамоту Бубновской сотни на с. Богушкову, Слободку и Гельмязовской на с. Подставки и мельницу на р. Супое, данные ему гетманом Мазепой в 1689 г.; 11 мая 1702 г. получил гетманский универсал на мельницу на р. Супое; 3 июля 1707 г. – гетманский универсал на греблю на р. Роси; 14 нояб. 1708 г. получил царскую грамоту на с. Быков, Вороньки, Веприк, Белоцерковку, Козацкое, Красное, Усовку и Кулажинцы; 20 нояб. 1708 г. получил гетманский универсал на с. Оробьевку и Хмельную в Каневской сотне; 23 сент. 1709 г. получил гетманский универсал на грунты в Богуславском повете на р. Чеборти; 2 июля 1714 г. получил гетманский универсал на с. Богушкову Слободу (Гельмязовской сотни), Нехайки (Кропивянской), Войтовцы и х. Коврайский (Яготинской); будучи полковником, владел в Переяславском полку: с. Скопцами, Великою Каратулью, Козловым, Леляками, Помоклями, Войнинцами, Хоцками, Стовпячами, Старым, Кальным, Войтовцами, Лесняками, Сосновой, Ташанью, сл. Безугловкой (по купле), д. Семеновкой (им поселенной); † 1715.

*) Назывался в 1681 г. Томаревичем и в 1682 г. Томаренком.

Томары60

Ж. – 1) Варвара Вуйтовна † до 1698 г.

2) Пелагея Яковлевна Лизогуб † в 1715 г., в Прилуке, "следуючи в Глухов к гетману Скоропадскому"; дочь Черниговского полковника; за нею приданное: на меской Гельмязовской гребле 10 кол млива, в Гельмязове 3 двора, 2 сада, хутор на Коврае; на том боку Днепра, на р. Роси 10 кол млива, в Межиричу, на той же р. Роси, полугребли и подварок под бором, в Лебядине 3 пастки, в Онацках лес с пасекою, между Ходорковым и Грушовом криница, плец в Каневе, где жил ее отец, плец шинковый, грунты и леса и на р. Росаве под Степанцами гребля с лукою.

3. \ 1. Василий Иванович, "дворянин" у гетмана Самойловича; значный товарищ Черниговского полка (1701); сотник Выбельский (1704-1716); Черниговский полковой судья (1715-1726) и наказной полковник (янв. 1715, 1723); 3 июля 1710 г. получил гетманский универсал на с. Сядричи, Белоусской сотни, "для вспартя вновь заведенного господарства"; 8 окт. 1707 г. получил гетманский универсал на с. Сядричи и Рогощу, млин в с. Рогоще на р. Хмельнице, млин в с. Кошувке на р. Белоусе, хутор в с. Ямищах с млином, грунты под с. Высокинью и Пушкарями и различные другие грунты и разные угодья; 21 февр. 1709 г. получил на все вышеперечисленные имения универсал гетмана Скоропадского; 6 марта 1719 г. "на поминовение родителей" продал Красногорскому Золотоношскому монастырю наследственный млин на р. Золотоноше, в урочище Бакаювке, за 400 золотых; владел на уряде полкового судейства с. Хотуничами; † 1726.

Ж. – Пелагея Васильевна Болдаковская, род. около 1680 г., дочь Белоусского сотника; жила в с. Рогоще (1742); в 1724 г. получила гетманский универсал на с. Сядричи, Рогощу и проч. имения; за нею в Сядричах 8, Рогощах 8, Томаровке 7 дворов (1729); владела, после мужа, с. Брагинцами, Басанской сотни Переяславского полка.

Томары61

4. \ 1. Парфен Иванович, значный товарищ Переяславского полка (1702); 31 мая 1702 г. получил гетманский универсал на с. Каратуль, Переяславского полка, наданное ему полковником Иваном Мировичем.

III.

5. \ 2. Иван Степанович, от 1-го брака; значковый товарищ Переяславского полка; по завещанию отца получил: "товару рогатого двадцятеро и млин лодяный, на Днепри стоячый"; 5 янв. 1712 г. купил у Иосифа Степановича Добронизского грунт под Домонтовом; жив в 1715 г.; неграмотный.

6. \ 2. Василий Степанович, от 2-го брака; войсковой товарищ (1707); Переяславский наказной полковник (1715, окт. 1730, янв. 1731, в Крымском походе 1735-1736 г.г.); бунчуковый товарищ (1715-1736); был в Сулацком походе (1725-1727); 21 нояб. 1715 г. получил подтвердительный гетманский универсал на Веприк, Козацкое, Подставки, Богушкову Слободу, Нехайки и Войтовцы: "Меючи ми в невигаслой памяты покойного пана Стефана Томари, полковника Переяславского, щироверние в войску Запорожском праце и знатные в военных оказиях статечне показанные прислуги, якие он в розних походах от молодих своих лет на монарших царского пресветлого величества, нашего всемилостивейшого государя, ронил в службах а видячи и в осиротелом сине его пану Василию Томаре до услуг войсковых згодность и способность, что может, тим-же отеческим следом поступаючи, ему, пресветлейшому монарсе нашему, верне и щире в Малороссийской нашой же отчизне служите, з тих респектов яко особливою нашою его, осиротелого пана Томару, протекциею и обороною окриваем, так маетности его-ж отеческие, на урядах первее сотнитства Домонтовского, есаулства полкового, а потом и полковнитства добре заслужоние, одни предостойнейшою монаршою царского пресветлого величества грамотою утвержденние, которая и нам

Томары62

тут была презентованна, а другие универсалом нашим од нас в посесию наданые, при нем заховуем, а именно": в Бубновской сотне с. с. Подставки и Слободку, в Гельмязовской сотне с. Богушкову Слободку, Кропивянской сотни с. Нехайки, Яготинской сотни с. Войтовцы, купленные имения: 10 кол млива на р. Супое на гребле Гельмязовской, млине на р. Супое в сотне Домонтовской, построенный его отцом, вновь занятую греблю с млинами между Пещаною и Гельмязовым, лес на Супое и гаи в сотне Домонтовской за Пещаною, под с. с. Дмитровкою и Жигалкою при тамошних млинах, фунты Коврайские "с пятма человекамы, з давна оседлость свою там меючими", хутор Коврайский с людьми, "осбливо там же и кревних Лизогубовских", хутора Чумацкий, Золотоношский и Безугловский, Леплявский и Прохоровский и двор в Домонтове с подварками и млином, "там же под местом стоячим"; 25 июля 1719 г. продал отцовские и свои купленые грунты: половину Яготинской гребли с двумя млинами, фольварок Безугловский и др. Прилукскому полковому сотнику Федору Марковичу за 6000 золотых; 5 февр. 1729 г. получил от гетмана Апостола подтвердительный универсал на все имения; † 1736, убит в Крымском походе; тело его привезено было в с. Коврай и в августе того же года погребено при участии его швагра, бунч. товарища Якова Лунина, в Переяславле *).

Ж. – Елизавета фон-Бринкен (Бринковна), родная племянница генерал-аншефа барона Карла-Эвальда Магнусовича Ренне (Ренн, Рен), командовавшего в 1711-1715 г.г. дивизией в Малороссии.

– \ 2. Агафья Степановна, от 1-го брака.

За (1698) ___.

– \ 2. Евдокия Степановна, от 2-го брака; 4 марта 1716 г. получила гетманский универсал на с. Каленики, Гельмязовской сотни.

*) Дневные записки Якова Марковича, изд. 1859 г., т. II., стр. 10; Харьковский Исторический архив, № 12237.

Томары63

За 1) Петром Кулябкой; у них был сын Леонтий Кулябка, упоминаемый в 1727 г.

2) (с 1724 г.) Павлом Черняховским.

– \ 2. Софья Степановна старшая, от 2-го брака; жива в 1741 г.; грамотная.

За: 1) Моисеем Григорьевичем Зарудным, Миргородским полковым сотником (1708, 1723-1725);

2) Яковом Дуниным, бунчуковым товарищем (1736) † до декабря 1741 г.

– \ 2. Екатерина Степановна, от 2-го брака; жива в 1752 г.; в 1747 г. жила в с. Туровке; неграмотная.

За: 1) (до 1712 г.) Федором Марковичем Марковичем, бунчуковым товарищем † в 1737-1738 г.г.

2) (1741) Александром Саковичем, бунчуковым товарищем.

– \ 2. София Степановна младшая; от 2-го брака; жива в 1752 г.

За Иваном Кондратьевым, полковым есаулом Сумского полка (у них сын Иван Иванович Кондратьев, подпрапорный Сумского полка, 1749).

– \ 2. Феодосия Степановна, от 2-го брака; владела мельницей о трех колах на р. Супое в м. Гельмязове.

За: 1) Григорием Криштофовичем Фридрикевичем, бунчуковым товарищем;

2) (в с. Коврайцах, Переяславского полка) Степаном Леонтовичем, Черниговским полковым хорунжим (1742-1744).

– \ 2. Анастасия Степановна, от 2-го брака; род. около 1709 г. в Переяславе; † 17 июля 1757 г. в Переяславе, где и погребена в Воскресенской церкви под иконой Богоматери; после † первого мужа жила в Прилуке *); ей приходился племянником Симон Карпович, канцелярист Переяславского полкового суда (1746).

*) О ее браке см. очень любопытное дело в Московском Архиве Министерства Юстиции, по Черниговской палате, опись 10, вязка 1, № 7, а также Описание документов и дел св. Синода, т. X., СПб., 1901, стр. 75.

Томары64

За: 1) (с 1724 г.) Иваном Николаевичем Синдаровским, значковым товарищем Черниговского полка † 1726 г., в Филиппов пост, в Гилянском походе; 27 апр. 1725 г., при выходе в поход, завещал все свои имения жене;

2) (с 1726 г. в с. Коврайцах) Константином Алексеевичем Лесеневичем, Переяслявским полковым судьей (1739-1754), род. около 1694-1701 г.г † 19 окт. 1754 г. в Переяславе, где и погребен в Воскресенской церкви под иконой Спасителя.

7. \ 3. Григорий Васильевич † 1730 г.

Ж. – (с 1729 г.) ___ Федоровна Лисенко, дочь генерального судьи.

– \ 3. Ульяна Васильевна.

За Григорием Андреевичем Стороженком, бунчуковым товарищем † в начале 1745 г.; его 1-ая жена.

IV.

8. \ 5. Федор Иванович, род. около 1710 г.; с 1732 г. значковый товарищ Переяславского полка; значковый товарищ в отставке (1786); за ним в м. Домонтове 56 и м. Гельмязове 18 обоего пола душ (1782); жил в м. Домонтове (1786).

Ж. – Прасковья Матвеевна Тоцкая † до 1786 г., дочь священника.

9. \ 6. Степан Васильевич *), род. 2 авг. 1719 г. в х. Коврае; с 1737 г. бунчуковый товарищ; принимал участие в Хотинском походе (1737); в 1749 г. находился при полковнике Кошелеве в Пограничной с Польшею Комиссии; 26 апр. 1761 г. – уволен от службы; депутат Дворянства Переяславского у. (1784); 22 дек. 1784 г. – коллежский советник; 30 июня 1737 г. продал Константину Алексеевичу Лесеневичу клетку мельничную на гребле меской Гельмязовской на р.

*) Ему приходилась теткой Агафия Степановна Бутович, дочь генерального есаула; в 1-м браке за Степаном Васильевичем Тарновским, бунч. товарищем, † до 1730 г.; во 2-м (с 1741 г.) за Михаилом Тихоновым, капитаном Смоленского пех. п. (1741).

Томары65

Супое о двух колах; продал Ивану Степановичу Лесеневичу и Григ. Григ. Фридрикевичу с. Нехайки и хут. Криштоповский; 10 июля 1742 г. продал Семену Ивановичу Сулиме двор в Переяславе; имел в с. Ковраях (где и жил) 701, Бубновской слободе 331, Богушковой слободе 541, Семеновке 503 и х. Чумацком 287 душ; 20 янв. 1793 г. составил духовное завещание; † до 6 июня 1794 г.; ему приходился швагром Переяславский полковой хорунжий Григорий Моцок (1757) и двоюродным братом сотник Терехтимировский Гриневич (1752).

Ж. – (1743) Анна Васильевна Кочубей, дочь Полтавского полковника *).

– \ 6. Анна Васильевна.

За Степаном Григорьевичем Гайворонским, бунчуковым товарищем в отставке (1786), род. около 1722 г.

– \ 7. Екатерина Григорьевна, род. около 1730 г.; в 1742 г. жила при своей бабке Пелагее Васильевне Томариной в с. Рогоще; за нею имения: Рогощ, Сядричи, Кашовка, Ямище, Томаровка и Высокинь; † 1749 г.

За Василием Ивановичем Комаровским, колл. асессором, род. около 1718-1720 г.; его 1-я жена.

V.

10. \ 8. Семен Федорович, сотник Домонтовский (1782); † до 1786 г.

Ж. – Марфа Акимовна Марченко, дочь казака.

11. \ 8. Тимофей Федорович, род. около 1748 г.; жив в 1786 г.

12. \ 8. Прокофий Федорович, Домонтовский сотенный атаман.

Ж. – Евдокия Филипповна Латошевич.

13. \ 8. Степан Федорович, род. около 1750 г.; адъютант Херсонского легкоконного полка,. 24 нояб.

*) Вышла замуж против воли отца, за что была лишена им наследства. Отец называет ее за то, что она "своеволно на людское дому моего и фамилии осуждение безпорядочно за Стефаном Томарою из дому моего бежала" – "виреченной дочкой Гапкой" (архив П.В.Кочубея).

Томары66

1781 г. произведен в поручики; поручик Перяславского конно-егерского полка (1789); 28 июня 1789 г. – ротмистр.

Ж. – Варвара Васильевна Черниченко.

– \ 8. Ирина Федоровна.

За ___ Лаврентьевым, казаком † до 1812 г.

14. \ 9. Василий Степанович, род. около 1748 г.; подполковник, в 1783 г. под начальством Потемкина находился на Кавказе; привез к императрице Екатерине трактат, заключенный 24 июля 1783 г. в Георгиевске о признании Карталинским и Кахетинским царем Ираклием верховной власти и покровительства России; во время второй Турецкой войны командовал флотилией в Средиземном море *); полковник Лубенского карабинерного полка (1784, 1788); генерал-майор (1793); советник посольства в Испании; с 1798 по 1802 г. – посланник в Константинополе; тайный советник, сенатор (1804); по завещанию отца получил (1793): с. Коврай, людей и трактир в м. Гельмязове, 1/2 с. Подставок, х. Слюзовский и др. имения.

15. \ 9. Павел Степанович, род. около 1751 г.; с 1767 г. кадет Сухопутного Шляхетного Кадетского Корпуса; 16 марта 1782 г. – поручик; 25 дек. 1783 г. – ротмистр Таганрогского драгунского полка; в 1785 г. переведен в Лубенский карабинерный полк; 30 июля 1787 г. – секунд-майор при отставке; Переяславский уездный предводитель Дворянства (1788-1791); 25 нояб. 1811 г. – почетный смотритель Нежинских училищ; 29 апр. 1819 г. получил орд. св. Анны 3-ей степ.; надворный советник; по завещанию отца (1793) получил: с. Войтовцы, д. Семеновку, д. Чумгак, мельницу на р. Супое и др. имения; жил в с. Войтовцах; за ним: в Войтовцах 418, Семеновке 280, х. Томаровке 120, Коломийцах 318, Брусилове и Седневе 170 душ.

*) О нем см.: Летопись историко-родословного общества в Москве, 1910 г., вып. 4; Н. Григорович, Канцлер кн. А.А.Безбородко, стр. 398, 405; Сочинения Державина, изд. Имп. Академии Наук, т. VI, стр. 278, 375, т. VII, стр. 735, 736; т. IX, стр. 317.

Томары67

Ж. – 1) (после 1788 г.) Мария [Васильевна – см. т.1, стр.490] Дунин-Борковская, род. около. 1769 г., дочь бунчукового товарища; за нею имения: двор в с. Брусилове с грунтами, паром на двух байдаках на р. Снови, лодейная клетка на одном байдаке на р. Десне, другой байдак там же, плотина с млиновой клеткой на р. Замглае, два шинка, хутор с озером над р. Десною, восемь рыбных озер, две мельницы в Седневе на р. Снови и три шинка с грунтами, плотина в с. Сахновке с одной млиновой клеткой и грунты, двор в г. Березном и с. Коломийцы; † после 1802 г.;

2) ___ Дмитриевна Мурант, дочь "австрийского дворянина".

16. \ 9. Михаил Степанович, род. около 1766 г.; сержант л.-гв. Измайловского полка (1784); секунд-майор (1793-1801); с окт. 1805 по янв. 1809 г. – Золотоношский уездный предводитель Дворянства; по завещанию отца (1793) получил: д. Новую Греблю с мельницей, 1/2 с. Подставок, с. Богушкову Слободку, с. Бубновскую слободку, х. Михайловский, х. Кабановский под м. Домонтовым, людей в с. Красеновке, Деньгах и Синеоковке, и др. имения; за ним в Золотоношском у. 735 и купленных в Нижегородской губ. 1146 душ.

Ж. – Елисавета Николаевна ___ род. около 1773 г.

– \ 9. Ульяна Степановна, имела с мужем в Переяславе, Фарбованном, Пристромхе, Девочке, Волчкове, Стовпячах, Хоцках, Глакышеве и др. местах 2499 душ.

За (с 29 июня 1771 г. в Бубновской слободе, Золотоношского у.) Иваном Гавриловичем Вишневским, род. около 1746 г., статским советником, † 7 мая 1800 г.

– \ 9. Елизавета Степановна, получила в приданное при выходе за первого мужа движимостью 5108 р. 80 коп.

За: 1) (с 1772 г.) Матвеем Самойловичем Сулимой, бунчуковым товарищем † 14 авг. 1786 г.; его 2-я жена;

Томары68

2) Фадеем Антоновичем Пашкевичем, камергером Польской службы.

– \ 9. София Степановна, при выходе замуж получила в приданое движимости на 5589 р. 60 коп, (веновной реестр составлен 3 сент. 1783 г.).

За (с сент. 1783 г.) Григорием Ивановичем Краснокутским, статским советником, род. около 1751 г.

– \ 9. Надежда Степановна, при выходе замуж получила в приданное движимости на 6000 руб. (веновной реестр составлен 28 янв. 1789 г.).

За (с янв. 1789 г.) Фролом Карловичем Зильбергарниш, Лифляндским дворянином, подпоручиком Навагинского пех. полка.

– \ 9. Марфа Степановна, при выходе замуж получила в приданое движимости на 6740 рублей (веновной реестр составлен в сент. 1789 г.).

За (с 1789 г.) Павлом Ивановичем Булюбашем, титул. советником (1789), впоследствии майором (1798).

VI.

17. \ 10. Иван Семенович, род. около 1759 г.; упом. в 1786 г.

18. \ 10. Федор Семенович, род. около 1761 г.; упом. в 1786 г.

19. \ 10. Василий Семенович, род. около 1763 г.; упом. в 1786 г.

20. \ 13. Андрей Степанович, род. около 1777 г.; с 1796 г. кадет Морского Корпуса; с 1799 г. – артиллерийский кадет; с 1800 г. – унтер-лейтенант морской артиллерии; 31 дек. 1804 г. – лейтенант; 1 марта 1810 г. – капитан-лейтенант; 1 нояб. 1811 г. – капитан 3 ранга при отставке; был в походах 1807 г. против турок, при взятии о Тенедоса и при о. Лемносе (получил орд. св. Владимира 4-ой степ. с бантом); за ним в Золотоношском у. 51 м. п. душа, где и жил в 1832 г.; жил в 1834 г. в Домонтове.

Ж. – Анна Васильевна Добронизская *).

21. \ 15. Евгений Павлович, род. 9 марта 1805 г. в с. Войтовцах; воспитывался в Московском пансионе

*) Сообщение П. В. Новицкого.

Томары69

Галлера; в службе с 29 июня 1824 г. юнкером 19 егерского полка; 3 нояб. 1825 г. – в Ингерманландский драгунский полк; 4 авг. 1826 г; – прапорщик; 4 июл. 1827 г. – корнет при отставке; за ним в Войтовцах м. 220, ж. 228, Херсонского у. м. 123, ж. 126 душ.

Ж. – София Алексеевна Бутович, род. 1806 † 1890 г., дочь действит. статского советника; за нею слоб. Марьяновка, Верхнеднепровского у., 155 м. и 162 ж. п. душ.

22. \ 15. Павел Павлович, род. 15 марта 1806 г. в с. Войтовцах; воспитывался в Московском пансионе Галлера; в службе с 3 окт. 1823 г. юнкером 20 егерского полка; 29 нояб. 1825 г. – в Нарвский драгунский полк; 4 авг. 1826 г. – прапорщик; 16 янв. 1828 г. – поручик при отставке; получил по наследству от дяди в Нижегородской 580 и Херсонской губ. 450 душ; † до 1856 г.

Ж. – Вера Васильевна Закревская, дочь колл. асессора; за нею в Пирятинском у. м. п. 215 душ и 1381 дес. земли, в Херсонском у. 160 м. п. душ и 3926 дес. земли (1854).

23. \ 15. Иван Павлович, род. 8 мая 1807 г. в с. Войтовцах; в службе с 3 окт. 1823 г. юнкером 20 егерского полка; 29 нояб. 1825 г. – в Нарвский драгунский полк; 4 авг. 1826 г. – прапорщик; 16 янв. 1828 г. – поручик при отставке; депутат дворянства Пирятинского у. (1832); за ним Пирятинского у. в хут. Чумчаке 235 м. п. и 223 ж., х. Ивановке м. 36, ж. 30, Херсонского у. в с. Ивановке м. 106, ж. 106 душ.

Ж. – княжна Ольга Михайловна Жевахова, дочь ротмистра.

24. \ 15. Василий Павлович, род. 7 авг. 1808 г. в с. Войтовцах; в службе с 28 июня 1824 г. унтер-офицером 20 егерского полка; 11 авг. 1824 г. – юнкер; 24 февр. 1825 г. – в 19 егерский полк; 10 июня 1825 г. – в Нарвский драгунский полк; 15 апр. 1826 г. – уволен; 4 янв. 1828 г. – в Новороссийский драгунский полк юнкером; 21 мая 1833 г. – корнет Одесского уланского полка; 17 февр. 1835 г. – поручик при отставке; был в походах 1828 и 1829 г.г. в Молдавии

Томары70

и Валахии; депутат Дворянства Пирятинского у. (1840); за ним Пирятинского у. в с. Семеновке м. 274, ж. 280, Херсонского у. в слоб. Отобедовой м. 106, ж. 108, с братьями – Горбатовского у. в слободке Теряевой, д. Крутце, Болдыреве, Грабилове 636 душ; жил в с. Семеновке (1839-1844).

Ж. – Варвара Яковлевна Омельянович, дочь титул. советника.

25. \16.  Степан Михайлович, род. в декабре 1793 г. в дер. Новой Гребле, Золотоношского у.; с 5 авг. 1804 г. – паж Пажеского Е.И.В. Корпуса; 27 авг. 1812 г. – прапорщик 18 егерского полка; 24 февр. 1816 г. – подпоручик; 18 июн. 1817 г. – поручик; 20 февр. 1818 г. – уволен; был в походах 1813, 1814 и 1815 г.г.; с 20 сент. 1841 г. по 28 сент. 1844 г. – Золотоношский уездный предводитель Дворянства; за ним в д. Новой Гребле 498 м. п. душ; холост в 1845 г.

26. \ 16. Василий Михайлович, род. около 1795 г.

27. \ 16. Павел Михайлович, род. 15 янв. 1801 г. в с. Липовом Роге, Нежинского у.; в службе с 18 июня 1818 г. подпрапорщиком л.-гв. Измайловского полка; 14 июня 1820 г. – портупей-прапорщик; 30 марта 1822 г. – прапорщик; 8 окт. 1822 г. – в Конно-егерский короля Вюртембергского полк; 29 апр. 1825 г. – адъютантом к генералу от инфантерии Родзевичу; 9 апр. 1826 г. – штабс-капитан; 16 июня 1828 г. – в л.-гв. Конно-егерский полк; 17 сент. 1829 г. – капитан за отличие в сражении; 16 дек. 1829 г. уволен от службы; был в походах 1828 и 1829 г.г., за взятие Шумлы получил 21 авг. 1828 г. орд. св. Анны 4-ой степ. с надп. "за храбрость"; за ним в с. Коврае м. п. 499 душ; † 18 нояб. 1856 г. и погребен в Выдубицком монастыре в Киеве.

Ж. – Вера Лукинична Кологривова, дочь действительного статского советника.

28. \ 16. Михаил Михайлович, род. 24 дек. 1808 г. в Бубновской слободке, Золотоношского у.; в службе с 4 июл. 1825 г. унтер-офицером в Нарвском драгунском полку; 15 окт. 1825 г. – юнкер; 4 окт. 1826 г. – фанен-юнкер; 1 июл. 1829 г. – корнет; 29 мая 1834 г. -

Томары71

поручик; 28 февр. 1836 г. – ротмистр при отставке; был в походе 1831 г.; 29 сент. 1844 г. избран Золотоношским уездным предводителем дворянства; у него Золотоношского у. в с. Подставках и др. местах 548 м. п. душ.

Ж. – Анна Михайловна Иваненко, род. 1820 г., дочь статского советника.

– \ 16. Елена Михайловна, род. около 1791 г.; девица в 1833 г.

– \ 16. Анна Михайловна, род. около 1797 г.

За Антоном Антоновичем Дараганом, майором, род. 7 февр. 1784 г.

VII.

29. \ 20. Николай Андреевич, род. 9 мая 1829 г.

30. \ 20. Михаил Андреевич, род. 17 авг. 1830 г. *).

31. \ 20. Аркадий Андреевич, род. 23 дек. 1832 г.

32. \ 21. Евгений Евгеньевич, род. 24 авг. 1835 г. в с. Войтовцах.

33. \ 21. Михаил Евгеньевич, род. 22 (23) сент. 1840 г. в с. Войтовцах; † 15 июня 1866 г., погребен в Выдубицком монастыре в Киеве.

Ж. – Елена Яковлевна Корсун, дочь подпоручика.

– \ 21. Мария Евгеньевна, род. 6 сент. 1830 г. в Войтовцах.

– \ 21. Анастасия Евгеньевна, род. 1 окт. 1838 г. в Войтовцах.

– \ 21. Вера Евгеньевна, род. 13 мая 1842 г. в Войтовцах.

– \ 21. Варвара Евгеньевна, у нее Пирятинского у. при х. Покровском 870 дес. земли (1908).

*) Вероятно, к нему надо отнести сведения, помещенные в Общем Морском списке (ч. XII, стр. 68-70): 28 октября 1842 г. поступил во 2 учебный морской экипаж учеником-канонером, и проч.; 1 янв. 1836 г. – контр-адмирал при отставке; в "Морском Сборнике" 1870 г. напечатана его статья: "Плавание парохода "Механик" речным путем из Петербурга в Архангельск, в навигацию 1869 года".

Томары72

За Патрикием Александровичем Ильяшенком, статским советником, род. 19 мая 1830 г.

– \ 21. София Евгеньевна, девица в 1868 г.

34. \ 22. Александр Павлович, род. 26 авг. 1831 г. в Войтовцах; воспитывался в Киевской гимназии; в службе с 9 июня 1850 г. в Канцелярии Киевского гражд. губернатора; 10 окт. 1851 г. – в Канцелярию Пирятинского уездного предводителя Дворянства; 10 окт. 1853 г. – колл. регистратор; 29 мая 1854 г. уволен.

35. \ 22. Петр Павлович, род. 2 июл. 1840 г. в х. Петровском, Пирятинского у.

36. \ 23. Михаил Иванович, род. 8 сент. 1839 г. в х. Томаровке, Пирятинского у.

37. \ 23. Иван Иванович, род. 5 апр. 1841 г. в д. Коломийце, Пирятинского у.

Ж. – Анна Кирилловна Катеринич, род. 1 февр. 1844 г., дочь Пирятинского уездного предводителя дворянства.

– \ 23. Елизавета Ивановна, род. 13 дек. 1834 г. в х. Томаровке.

– \ 23. София Ивановна, род. 12 июл. 1838 г. в х. Томаровке.

– \ 23. Ольга Ивановна, род. 24 сент. 1842 г. в х. Томаровке.

38. \ 24. Петр Васильевич, род. 25 нояб. 1833 г. в с. Новаках, Лубенского у.

39. \ 24. Яков Васильевич, род. 28 дек. 1834 г. в с. Новаках.

40. \ 24. Степан Васильевич, род. 1 апр. 1839 г. в д. Семеновке, Пирятинского у.

41. \ 24. Василий Васильевич, род. 7 сент. 1841 г. в д. Семеновке.

42. \ 24. Лев Васильевич, род. 16 авг. 1845 г. в д. Семеновке .

– \ 24. Наталия Васильевна, род. 1 апр. 1844 г. в д. Семеновке; имела дом в Киеве.

За Иваном Степановичем Искрой, мировым судьей Радомысльского у., род. 24 июня 1842 † 10 янв. 1893 г.

Томары73

– \  Людмила Васильевна, род. в 1840-х годах. 24.

43. \ 27. Василий Павлович, род. 14 окт. 1830 г. в Прилуке.

44. \ 27. Михаил Павлович, род. 21 июл. 1832 г. в Нежине.

45. \ 27. Андрей Павлович, род. 17 марта 1836 г. в Нежине.

Ж. – Анна Антоновна Дараган, род. 2 дек. 1838 г., дочь майора и его жены Анны Михайловны Томара (дочь № 16).

46. \ 27. Дмитрий Павлович, род. 9 июл. 1837 г. в Нежине.

Томара Лев Павлович
Лев Павлович Томара

47. \ 27. Лев Павлович, род. 11 янв. 1839 г. в Нежине; в службе с 16 июн. 1856 г.; 19 февр. 1881 г. – действит. статский советник; Волынский и Киевский губернатор; с 1881 г. – в звании камергера Высочайшего Двора; почетный мировой судья Золотоношского судебно-мирового округа; тайный советник, сенатор, гофмейстер.

Ж. – Елизавета Михайловна Дараган, род. 24 июля 1848 г. † 1868, дочь генерал-майора.

– \ 27. Надежда Павловна, род. 24 февр. 1843 г. в Киеве; начальница Саратовского Института; † в янв. 1882 г.

За Владимиром Николаевичем Загоскиным, артиллерии полковником, род. 17 мая 1835 г.

– \ 28. Екатерина Михайловна, род. 4 нояб. 1841 г. в с. Подставках, Золотоношского у.

– \ 28. Елизавета Михайловна, род. 26 янв. 1843 г. в с. Подставках.

VIII.

48. \ 37. Петр Иванович.

49. \ 37. Павел Иванович.

50. \ 37. Александр Иванович.

51. \ 45. Александр Андреевич.

52. \ 45. Владимир Андреевич.

– \ 45. Ольга Андреевна.

– \ 45. Елизавета Андреевна.

Томары74

53. \ 47. Михаил Львович.

Ж. – ___ Мамонтова.

В роспись не вошли:

1. Ананий Томаренко, тов. Переяславского полку.

2. Андрей Григорьевич Т., войсковой товарищ; житель замищевский; 15 февр. 1720 г. продал млин об одном коле на р. Корки под Зобною, с угодьями, товарищу войсковому Ивану Гуляницкому за 1600 зол.

3. Василий Т., в 1771 г. – возный повета Зеньковского; † в этом звании; на его место 15 марта 1772 г. – М. З. Лишень.

4. Александр Т., род. около 1757 г.; корнет в отставке (1786); за ним 8 обоего п. душ (Род. кн. Чернигов. нам. 1786 г., ч. II).

Ж. – Мария ___, дочь священника.

5. \ 4. Домникия, род. ок. 1782 г.

6. ___ Т., ротмистр гусарского князя Багратиона полка; 30 окт. 1797 г. – уволен тем же чином.

7. Андрей Т., вып. 1809 г.; поручик Тенгинского полка; † 26 авг. 1812 г., убит при Бородине.

8. Андрей Иванович Т., поручик Тенгинского полка; † 20 июня 1812 г., убит под Клястицами (Рус. Стар., 1912 г., IV, 60).

9. Папаиота Христофорович Т., грек, урож. гор. Триполица на Пелопонессе; в апр. 1798 г. выехал в г. Кафу в Крым; 11 окт. 1804 г. внесен, вместе с братьями, в IV ч. род. книги Таврической губ. (дело архива Департ. Герольдии).

Ж. – 1) Александра ___.

2) Мария ___.

10. Иван Христофорович Т., брат № 9; холост в 1804 г.

11. \  Ставро Христофорович Т., брат № 9, холост в 1804 г.

12. \ 9. Александр Папаиотович Т., род. 31 авг. 1815 г. в Феодосии; от 2-го брака; 15 янв. 1831 г. – канцелярист в Феодосийском Коммерч. Суде; 23 июля

Томары75

1834 г. – уволен; 25 июля 1834 г. – канцелярский служитель в Феодосийской таможне; 8-11мая 1839 г. – и. д. секретаря; с 28 февр. по 4 апр. 1840 г., с июня по 23 дек. 1841 г., с 11 по 19 мая и с 12 июля по 29 окт. 1843 г. – и. д. бухгалтера и выкладчика пошлин с 16 по 23 дек. 1842 г.; холост в 1844 г.; за ним в Феодосийском у., Казской долине, виноградный сад в 2 дес. и в г. Феодосии – каменный дом.

13. Илья Павлович Т., колл. асессор, комиссар при Феодосийском Карантине (1867).

14. Мария Александровна Т.

За Сергеем Владимировичем Челищевым, род. 20 июня 1854 г., комиссаром по крестьянским делам Ласского, Лодзинского и Петроковского у.у.

Тройницкие76

Тройницкие *).

Highslide JS

"В червленом щите серебряная подкова с золотым лапчатым крестом на верху. Нашлемник: черный ворон, держащий в клюве зеленый лавровый венок. Намет: червленый с серебром".

О. Г., ч. XV, л. 88.

Потомство Павла Тройницкого, Полтавского полковою писаря, а затем сотника Келебердянского (1717, 1730).

М.P., т. V. — "Русск. Cmap." 1897 г., № 2. — Краткая родословная дворян Тройницких. Корректурное издание, отпечатанное в количестве ста, не предназначенных для продажи, экземпляров, С.-Пб. 1911.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 186-187.

Изображение: Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. - СПб., [1798-1836]. Часть 15, стр. 88 - https://gerbovnik.ru.

I.

1. Павел Тройницкий, "писарь двору его милости добрыя пана полковника Полтавского (Ивана Черняка)", в августе 1715 г. послан, в числе других, "на ревизию" в Кобеляки о гребле; 26 октября 1716 г., по универсалу Полтавского полковника Ивана Черняка, послан в Келебердянскую сотню к отправлению в оной "за совершенного сотника службы"; Полтавский полковой писарь (1717); 17 окт. 1717 г. получил гетманский универсал на уряд Келебердянского сотничества; на этом уряде упоминается в апр. 1718 г.; бывший сотник Келебердянский (октябрь 1722 г.); значковый товарищ Полтавского полка (1723-1730); "за писаря полкового Полтавского правящий" (сент. 1730 г.); 30 нояб. 1730 г. вновь получил гетманский универсал на уряд Келебердянского сотничества; на этом уряде упоминается в ноябре 1732 г., когда производил следствие о гарницах между с. Дубовичами и сл. Грузской, Нежинского полка; в 1723 г. подписал известные Коломацкие Челобитные за сотника Келебердянского Ивана Чернолищенка (Нищенка) и казаков; 3 апр. 1718 г. получил универсал Полтавского полковника Ивана Черняка на 10 Келебердянских посполитых с подводами и 8 пеших, наданных ему "для подпомочи дому"; имел мельницу на байдаке на Днепре, об одном камне, винницу с 5 казанами и солодовню в пределах Келебердянской сотни (1722); † до 2 авг. 1740 г.

*) Роспись составлена на основании сведений, полученных от Сергея Николаевича Тройницкого (№ 29); о Тройницких см.: "Краткая родословная дворян Тройницких", корректурное издание, отпечатанное в количестве ста, не предназначенных для продажи, экземпляров (составил С. Н. Тройницкий), СПб., 1911; "Русская Старина" 1897 г., февр., стр. 374-388.

Тройницкие77

Ж. – Мария Светайловна, в сент. 1768 г. составила духовное завещание; † 1768; 2 авг. 1740 г. получила универсал Генеральной Войсковой Канцелярии на 18 дворов посполитых в Келеберде, бывших во владении ее умершего мужа.

II.

2. \ 1. Петр Павлович, войсковой канцелярист; сотник Белицкий (1753-1764); ротмистр (1768); земский комиссар при Екатеринославской провинц. канцелярии (1768) *); капитан Днепровского пикинерного полка; 4 апр. 1786 г. переименован из капитанов в надворные советники.

3. \ 1. Иван Павлович, войсковой товарищ (1759); жил в Келеберде (1759); † до 1768 г.

Ж. – Феодосия Григорьевна ___, во 2-ом браке была за Иваном Леонтовичем, бунчуковым товарищем; жива в 1798 г.

4. \ 1. Устин Павлович, род. около 1738 г.; в службе с 1757 г.; значковый товарищ Полтавского полка (1764); в марте 1764 г. послан по гетманскому ордеру из м. Беликов в Судак за покупкою вина на дом его ясновельможности; значковый товарищ (1771); 2 янв. 1772 г. – зауряд-поручик Днепровского пикинерного полка; "хромоног и одною рукою действительно владеть не может" (1775); 21 июня 1777 г. – отставлен от службы с чином поручика же; 13 мая 1771 г. купил у Келебердянского жителя Никифора Гавенка землю и сад при реч. Кобелячке, за 75 р.; имел в Кременчугском у. муж. пола 40 душ (1812); жив в 1811 г.

Ж. – 1) Прасковия Алексеевна Игнатьева, † 1769; дочь Алексея Андреяновича Игнатьева, помещика Епифанского у.

2) ___.

– \ 1. Прасковия Павловна.

За Яковом Полонским.

*) Месяцеслов, 1769 г., стр. 196.

Тройницкие78

– \ 1. Марфа Павловна, девица в 1775 г.; 21 марта 1775 г. продала Улите Ивановне Золотницкой (дочь № 3-го) 5 хат в Келеберде с плецами, х. Гужвовский и др. имения за 600 руб.

– \ 1. Евдокия Павловна.

За Иваном Флоринским.

III.

5. \ 2. Василий Петрович, упоминается в 1777 г.

6. \ 2. Иван Петрович, в службе с 1777 г. в лейб-гвардии Преображенском полку капралом; с 1 янв. 1782 г. прапорщик при отставке; с 1793 г. – прокурор Великоустюжского Губернского Магистрата.

Ж. – Надежда Яковлевна ___, в 1-ом браке была за Алексеем ___ Дитмер, подпоручиком, помещиком Кадниковского у. Вологодской губ.

– \ 2. Надежда Петровна.

За ___ Внуковским.

– \ 2. Варвара Петровна.

За ___ Дворниковым.

– \ 2. Евдокия Петровна.

За ___ Красовским.

– \ 2? Ирина, дочь надв. советника.

За Григорием Васильевичем Бразолем, действит. статским советником (1803).

7. \ 3. Григорий Иванович, вахмистр (1768); жив в 1798 г.

– \ 3. Улита Ивановна.

За (1775) Владимиром Трофимовичем Золотницким, подполковником Днепровского пикинерного полка.

8. \ 4. Иван Устинович, род. около 1767 г.; кадет (1782-1796); с 1808 г. колл. регистратор; за ним с братьями Василием и Григорием в Александрийском уезде удобной 1440, неудобной 240 дес. земли и 40 муж. пола душ (1796).

Ж. – Анастасия Андреевна ___.

9. \ 4. Василий Устинович, род. около 1769 г.; в службе с 1 янв. 1784 г. в Херсонском легкоконном

Тройницкие79

полку; с 1786 г. кадет; с 1792 г. – вахмистр; 7 марта 1797 г. переведен в Гусарский князя Багратиона полк; 15 сент. 1798 г. уволен от службы с чином вахмистра же; с 1806 г. служил в Верхнеднепровском земском суде с чином губернского регистратора; 13 авг. 1830 г. – колл. регистратор; тот же чин и в 1833 г.; был в походах: 1788 г. – при осаде Очакова, 1789 г. – при взятии Хаджибея и Бендер; 1792 и 1794 г.г. – в Польше.

Ж. – Елена ___.

10. \ 4. Григорий Устинович, род. около 1774 г.; в службе с 25 февр. 1793 г. подпрапорщиком Ладожского мушкетерского полка; 27 февр. 1793 г. – сержант; 7 февр. 1798 г. – прапорщик; 18 июля 1798 г. – подпоручик; 8 окт. 1799 г. – поручик; 19 июля 1803 г. – штабс-капитан; 25 мая 1806 г. – капитан; 11 февр. 1808 г. – майор; командовал в полку ротой; † в 1812 г. от ран, полученных в сражении при дер. Салтановке (исключен из списков полка умершим Высочайшим приказом от 13 авг. 1812 г.).

Ж. – (с 28 янв. 1806 г. в церкви Ладожского мушкетерского п.) Матрена Фоминична Волошина, † 1876 г. в имении Нагорном близ Кременчуга; дочь капитана Елисаветградской инвалидной роты.

IV.

– \ 8. Александра Ивановна.

За ___ Брюст.

– \ 8. Мария Ивановна.

За Козьмой Курловым.

11. \ 9. Яков Васильевич, род. около 1793 г.; 31 дек. 1813 г. – колл. регистратор; 31 дек. 1816 г, – губ. секретарь; в 1819-1823 г.г. служил в Екатеринославской Палате Уголовного суда; 31 дек. 1819 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1822 г. – титул. советник; то же в 1828 г.

12. \ 9. Михаил Васильевич, род. 24 мая 1811 г., крещен в церкви с. Троицкого, Верхнеднепровского уезда.

– \ 9. Александра Васильевна, род. в 1800 г. † 1827 г.

Тройницкие80

– \ 9. Мария Васильевна.

За Петром Порохневским.

12а. \ 10. Алексей Григорьевич, род. около 1806 г.

Тройницкий Александр Григорьевич
Александр Григорьевич Тройницкий
http://elib.shpl.ru

13. \ 10. Александр Григорьевич, род. 12 марта 1807 г. в Одессе, крещен 14 марта 1807 г. в ц. Ладожского мушкетерского п.; в 1824 г. окончил курс Ришельевского Лицея; в службе с 19 февр. 1824 г. надзирателем за воспитанниками Ришельевского Лицея; 23 апр. 1827 г. – и. д. адъюнкта физико-математических наук того же Лицея; 23 апр. 1827 г. – утвержден адъюнктом; 1 сент. 1829 г. – 1 авг. 1834 г. – учитель истории и географии при Одесском Институте благородных девиц; 23 апр. 1831 г. – колл. асессором; 15 июня 1831 г. и. д. цензора и секретаря Одесского Цензурного Комитета; 22 янв. 1832 г. – бриллиантовый перстень; 18 февр. 1832 г. – уволен от должности адъюнкта; 5 марта 1832 г. – инспектор Одесского Строительного Комитета; 5 марта 1832 г. – 1 апр. 1835 г., 29 авг. 1841-22 авг. 1848 г. – член Одесского приказа общественного призрения; 12 марта 1832-1 апр. 1835 г. – попечитель Одесского Городского и Девичьего училищ и Сиротского дома; 19 апр. 1832 г. – уволен от должности цензора и секретаря Одесского Цензурного Комитета; 15 июня 1832 г. – и. д. инспектора Одесского Института благородных девиц; 22 нояб. 1832 г. – утвержден в этой должности; 1 дек. 1832 г. – уволен от должн. инспектора Строительного Комитета; 14 февр. 1833 г. – бриллиантовый перстень; 8 дек. 1833 г. – главный редактор "Одесского Вестника" и "Journal d'Odessa" (до 27 окт. 1851 г.) и управляющий Одесской городской типографией (до 5 дек. 1855 г.); 18 нояб. 1835 г. – член Статистического Комитета; 28 окт. 1838 г. – золотая медаль за труды по прекращению чумы в Одессе; 13 нояб. 1838 г. – колл. сов.; 30 янв, 1842 г. – статс. сов.; 8 апр. 1844 г. – член Имп. Общества сельского хозяйства Южной России; 21 окт. 1844 г. – орд. св. Станислава 2 ст.; 1 янв. 1845 г. – 17 сент. 1849 г. – член Совета, управляющий хозяйственной частью Одесского Института благородных девиц; 19 февр.

Тройницкие81

1845 г. – член Одесского Общества истории и древностей; 20 апр. 1846 г. – действ. статс. сов.; 3 июля 1846 г. – член городского Попечительства приютов; 11 нояб. 1849 г. – орд. св. Анны 2 ст. с Имп. короной; 31 июля 1853 г. – орд. Владимира 3 ст.; 26 окт. 1855 г. – действ. член Имп. Географического общества; 26 авг. 1856 г. – орд. Станислава 1 ст.; 29 июня, 11 июля 1857 г. – уволен от службы; 1856 г. – бронзовая медаль на Андреевской ленте в память 1853-1856 г.г.; 26 июля 1857 г. — причислен к Министерству Внутр. дел; 18 окт. 1857 г. – 18 нояб. 1861 г. – член Главного управления цензуры от Министерства Внутр. дел; 27 авг. 1859 г. – член Министерства Внутренних дел; 5 нояб. 1859 г. – член Совета Имп. Русск. Географического общ.; 8 сент. 1859 г. – орд. св. Анны 1 ст.; 18 янв. 1860 г. – уволен от занимаемых должностей; 30 авг. 1860 г. –.тайн. сов.; 7 дек. 1860 г. – член Совета Павловского Института и уволен от занимаемых им должностей; 24 мая, 5 июня – член-корреспондент Бельгийского Центрального Статистического Комитета; 31 мая 1861 г. – старший член и председательствующий в Совете Министерства Внутренних дел; 14 окт. 1861 г. – почетный член Херсонского Губ. Статистического Комитета; 27 окт. 1861 г. – золотая медаль за труды по освобождению крестьян; 17 февр. 1862 г. – почетный член Бессарабского областн. Статистического Комитета; 31 марта 1862 г. – присутствующий в Сенате с оставлением в занимаемых им должностях; 27 марта 1863 г. – почетный член Курского губ. Статистического Комитета; 15 июня 1863 г. – председатель Совета по делам печати при Министерстве Внутренних дел; 20 мая 1864 г. бриллиантовая табакерка с портретом Императрицы; 30 авг. – 11 окт. 1864 г. – управлял Министерством Внутренних дел за отсутствием Министра; 4 апр. 1865 г. – орд. Белого Орла; 4 июня 1865 г. – почетный член Витебского Губ. Статистического Комитета; 18 дек. 1865 г. – член Имп. вольно-экономического общества; 24 апр. 1866 г. – почетный член Росс. общества

Тройницкие82

покровительства животным; 21 мая 1866 г. – член Главного Совета женских учебных заведений; 9 марта 1867 г. – член Государственного Совета; 6 окт. 1867 г. – присутствующий в Департаменте законов Госуд. Совета; 21 окт. 1867 г. – почетный член Общества изящных искусств в Одессе; 16 дек. 1867 г. – почетный опекун; сенатор; 27 сент. 1868 г. – почетный гражданин г. Одессы; 14 нояб. 1868-27 февр. 1871 г. – управляющий СПб. сиротскими заведениями; 14 янв. 1869 г. – член Совета (вновь) Имп. Русс. Географического общества на 4-х летие; почетный член Имп. Общества сельского хозяйства Южной России; 31 янв. 1869 г. – почетный член Ветеринарного Комитета при Министерстве Внутренних дел; 1 янв. 1870 г. – орд. св. Александра Невского; 18 окт. 1863 г. пожаловано ему в вечное и потомственное владение 4129 дес. 697 саж. земли из казенных участков в Бугульминском уезде Самарской губернии; † 12 марта 1871 г. в С.-Петербурге.

Ж. – 1) (с 10 июля 1838 г.) Елизавета Павловна Домбровская, род. 18 окт. 1819 † в ночь с 14 на 15 мая 1839 г.; брак бездетный;

2) (с 23 мая 1841 г.) Вера Ильинична Булацель, род. 8 апр. 1818 г. † 3 апр. 1893 г., дочь гв. ротмистра († до 1842 г.); за нею с мужем 3146 дес. земли в Одесском у.

14. \ 10. Николай Григорьевич, род. 9 мая 1811 г.; в 1832 г. окончил курс Ришельевского Лицея с правом на чин 10 кл.; в службе с 19 апр. 1832 г. секретарем Одесского Цензурного Комитета (по 7 дек. 1834 г.); 14 июля 1832 г. – колл. секретарь; 11 окт. 1833 г. – учитель русской грамматики и начальной географии в Одесском Институте благородных девиц; титулярный советник со старшинством с 19 апр. 1835 г.; 1 сент. 1836 г. – учитель истории и географии Одесского гор. девичьего училища; колл. асессор со старшинством с 19 апр. 1839 г.; 22 апр. 1839 г. – чиновник особых поручений при начальнике Одесского таможенного округа; 4 июля 1849 г. – член Одесской портовой таможни; 25 янв. 1850 г. – надв. сов.; 21 нояб.

Тройницкие83

1850 г. – управляющий Одесской сухопут. таможней; 24 дек. 1854 г. – и. д. управляющего Одесской портовой таможни; 20 февр. 1855 г. – колл. сов.; 11 мая 1856 г. – утвержден управляющим Одесской портовой таможней; 1856 г. – медаль бронзовая в память 1853-1856 г.г.; 17/22 сент. 1857 г. – стат. сов.; 27 авг. 1858 г. – управляющий Одесской Сухопутной таможней; 4 мая 1859 г. – за упразднением Одесской сухопут. таможни – уволен от службы; 25 янв. 1862 г. – директор Одесской Конторы Госуд. Банка; 17 сент. 1864 г. – управляющий Одесской Конторой Государственного Банка; 26 дек. 1869 г. – действит. статский советник; 22 сент. 1874 г. – св. Владимира 4 ст.; 13 февр. 1876 г. – уволен от службы; писатель, † 8 окт. 1892 г.

Ж. – (с 8 янв. 1847 г.) Мария Григорьевна Красикова, род. 1826 г. † в ноябре 1867 г.; дочь надв. советника (Григория Степановича Красикова ?)

V.

Тройницкий Николай Александрович
Николай Александрович Тройницкий
https://ru.wikipedia.org

15. \ 13. Николай Александрович, род. 23 июля 1842 г. в Одессе; в 1862 г. кончил курс Имп. Александровского Лицея; 19 мая 1862 г. – в службе тит. сов. II отделения собственной Его Имп. Величества Канцелярии; 4 апр. 1863 г. – младший чиновник II отделения; 19 апр. 1864 г. – колл. асессор; 8 нояб. 1865 г. – причислен к Министерству Внутренних дел; 19 мая 1866 г. – надв. сов.; 22 мая 1866 г. – советник Самарского Губерн. Правления; 30 авг. 1866 г. – камер-юнкер Двора Его Величества; 18 янв. 1867 г. – старш. советник Самарского Губерн. Правления; 12 июля 1868 г. – орд. св. Станислава 2 ст.; 31 окт. 1869 г. – Ярославский вице-губернатор; 5 июля 1870 г. – колл. сов.; 1 янв. 1871 г. – орд. св. Анны 2 ст.; 1867-1869 г., с перерывами – и. д. Самарского вице-губернатора; 1870-1873 г.г., с перерывами – и. д. Ярославского губернатора; 1 янв. 1873 г. – статс. сов.; сенатор, действительный тайный советник.

Ж. – 1) (с 16 авг. 1868 г. в Самаре) княжна Варвара Ивановна Козловская, род. 1850 † 8 нояб. 1869 г. в

Тройницкие84

Самаре, где и погребена; дочь князя Ивана Дмитриевича Козловского;

Якушкина (Тройницкая) Анастасия Евгеньевна
Анастасия Евгеньевна Якушкина
https://ru.wikipedia.org

2) (с 11 нояб. 1870 г. в Ярославле) Анастасия Евгеньевна Якушкина, дочь статского советника.

Тройницкий Григорий Александрович
Григорий Александрович Тройницкий
http://and110.ucoz.ru

16. \ 13. Григорий Александрович, род. 26 мая 1844 г.; в 1868 г. окончил курс Имп. Александровского Лицея; надворный советник в Министерстве Госуд. имуществ; сенатор, тайный советник.

17. \ 13. Сергей Александрович, род. 14 марта 1846 г. † 26 янв. 1848 г.

Тройницкий Владимир Александрович
Владимир Александрович Тройницкий
https://ru.wikipedia.org

18. \ 13. Владимир Александрович, род. 31 августа 1847 г. в Одессе; в 1868 г. окончил курс Имп. Александровского Лицея с чином IX кл.; 4 июля 1868 г. – в службе младш. помощником производителя дел в земском отделе; 19 февр. 1870 г. – колл. ас.; 30 авг. 1870 г. – камер-юнкер Двора Его Величества; 1 нояб. 1873 г. – и. д. старш. помощника производителя дел в земском отделе; 19 сент. 1874 г. – надв. сов.; 12 июня 1874 г. – орд. св. Станислава 2 ст.; 23 янв. 1876 г. – Симбирский Вице-губернатор; 25 мая, 6 июня 1876 г. – член Симбирского губ. училищного совета от Министерства Внутренних дел; 1 янв. 1878 г. – орд. св. Анны 2 ст.; 19 февр. 1878 г. – колл. сов.; 1 янв. 1881 г. – статс. сов.; тайный советник, гласный Петроградской Городской Думы; за ним в Одесском у. 1500 дес. земли .

Ж. – (с 9 янв. 1874 г. в С.-Петербурге) баронесса София Ивановна Сталь-фон-Гольштейн, род. 1850 г., дочь генерала от кавалерии, генерал-адъютанта.

– \ 13. Мария Александровна, род. 1856 † 1859 г.

19. \ 14. Григорий Николаевич, род. 18 окт. 1847 г. в Одессе; 1 июня 1871 г. – кончил курс СПб. Университета по юридическому факультету; 22 сент. 1871 г. – в службе в Департаменте Торговли и Мануфактур канцелярским чиновником; 6 марта 1872 г. – кандидат Университета; 29 мая 1872 г. – колл. секр.; 20 нояб. 1872 г. – младш. помощник делопроизводителя в Кораблестроительном отделении Морского Технического Комитета; 7 апр. 1875 г. – тит. сов. при отставке; с 20 марта 1875 г. – участковый ми-

Тройницкие85

ровой судья г. Одессы на 1-ое трехлетие; 11 авг. 1875 г., 1 апр. 1881 г. – утвержден в этой должности; 2 марта 1878 г. – участковый судья г. Одессы на 2-ое трехлетие; 12 июня 1878 г. – утвержден; 5 февр. 1879 г. – попечитель Одесского кузнечного народного училища; 18 июля 1880 г. – директор Одесского Тюремного Комитета; 30 марта 1881 г. – участковый мировой судья г. Одессы на 3-е трехлетие; 20 июля 1881 г. – утвержден; † 4 марта 1896 г.

Ж. – (с 10 июля 1885 г.) Екатерина Константиновна Бузни.

20. \ 14. Александр Николаевич, род. 20 сент. 1848 г.

21. \ 14. Николай Николаевич, род. 24 сент. 1849 г. в Одессе; † 1 марта 1881 г.

Ж. – (с 1875 г.) Елизавета Михайловна Полянская.

22. \ 14. Петр Николаевич, род. 21 дек. 1850 г.

23. \ 14. Сергей Николаевич, род. 12 июля 1854 г.

24. \ 14. Евстафий Николаевич, † в младенчестве.

25. \ 14. Михаил Николаевич, род. 6 нояб. 1867 г.

– \ 14. Ольга Николаевна, род. 21 янв. 1852 г.

За (с 15 окт. 1876 г.) Михаилом Ильичом Миклашевским, членом Государственного Совета по выборам.

– \ 14. Мария Николаевна, род. 7 июля 1856 г.; † 1910 г.

Тройницкая (Зволянская) София Николаевна
София Николаевна Тройницкая
http://www.kajuta.net

– \ 14. София Николаевна, род. 12 нояб. 1857 г.

Тройницкая (Зволянская) София Николаевна Зволянский Сергей Эрастович
София Николаевна и Сергей Эрастович Зволянские
http://www.kajuta.net

За (с 11 нояб. 1881 г.) Сергеем Эрастовичем Зволянским, тайным советником, сенатором.

Тройницкая Анна Николаевна
Анна Николаевна Тройницкая
http://www.kajuta.net

– \ 14. Анна Николаевна, род. 4 февр. 1859 г.

За (с янв. 1893 г.) Леонидом Ивановичем Котляром, капитаном.

– \ 14. Вера Николаевна, род. 25 февр. 1861 г.

За Михаилом Алексеевичем Вернадским.

– \ 14. Надежда Николаевна † в младенчестве.

– \ 14. Любовь Николаевна, род. 31 янв. 1864 г.

За (с 1899 г.) Николаем Михайловичем Дамриным.

Тройницкие86

VI.

26. \ 15. Александр Николаевич, от 1-го брака, род. 28 сент. 1869 г. в Самаре; в 1891 г. окончил курс Имп. Училища Правоведения; статский советник, Семипалатинский губернатор (1911).

Ж. – 1) (с окт. 1896 г.) Анна Алексеевна Игнатьева; в разводе с 1907 г.;

2) (с 1909 г.) София Дмитриевна Бологовская.

27. \ 15. Григорий Николаевич, от 2-го брака; † в младенчестве.

28. \ 15. Николай Николаевич, от 2-го брака; род. 17 мая 1877 г.; в 1899 г. окончил курс Имп. Училища Правоведения; колл. асессор, товарищ прокурора Митавского Окружного Суда (1911).

Ж. – (с 21 апр. 1902 г.) Ольга Николаевна Шихманова.

Тройницкий Сергей Николаевич
Сергей Николаевич Тройницкий
https://ru.wikipedia.org

29. \ 15. Сергей Николаевич, от 2-го брака; род. 19 авг. 1882 г.; в 1904 г. окончил курс Имп. Училища Правоведения; тит. советник, кандидат на классную должность при Императорском Эрмитаже (1911).

Ж. – (с 1907 г.) Варвара Александровна Тимрот.

30. \ 15. Леонид Николаевич, от 2-го брака; род. 9 апр. 1885 г.; прапорщик запаса полевой артиллерии.

– \ 15. Варвара Николаевна, от 2-го брака; род. 6 сент. 1871 г. в Ярославле.

– \ 15. Мария Николаевна, от 2-го брака; род. 17 июня 1875 г.

31. \ 18. Александр Владимирович, род. 7 июня 1875 г. в Петергофе; воспитанник Имп. Александровского Лицея; † 10 февр. 1890 г.

– \ 18. Мария Владимировна, род. 21 июня 1877 г. в Симбирске.

За (с 9 янв. 1902 г.) Юрием Николаевичем Плющевским-Плющик, капитаном Генерального Штаба (1911 г.)

32. \ 21. Владимир Николаевич, род. 25 июня 1880 г.; † 1910 г.

– \ 21. Елена Николаевна, род. 28 марта 1879 г.

За (с апр. 1898 г.) Николаем Константиновичем Маневским.

Тройницкие87

VII.

– \ 26. Варвара Александровна, от 1-го брака; род. 6 окт. 1897 г.

33. \ 28. Николай Николаевич, род. 13 апр. 1903 г.

34. \ 28. Михаил Николаевич, род. в 1906 г.

35. \ 28. Владимир Николаевич, род. в 1908 г.

– \ 29. Наталия Сергеевна, род. в 1908 г.

В роспись не вошли:

1. Мария Ивановна Т., надв. советница, упом. в 1793 г.

2. ___ Тимофеевна Т., дочь священника Прилукской Иоанно-Предтеченской церкви.

За: 1) Павлом Ивановичем Рубцом, род. 29 июня 1836 г.

2) бароном ___ Крюденер.

3. Анна Ивановна Т., дворянка, упом. в 1854 г.

88

Именной указатель

Адамовичи, 46

Александровичи, 4, 35, 38, 57

Алексеевы, 35

Алексей Михайлович, царь, 58

Апостол Д., гетман, 17, 62

Арабажины, 22

Артем Яковлевич, товарищ полку Лубенского, 16

Афанасьевы, 44

Бар, см. де-ла-Бар

Безбородько А., князь, 66

Белецкие-Носенки, 8

Белухи-Кохановские, 42

Вернадские, 85

Бетулинские, 12

Болдаковские, 60

Бологовские, 86

Борисовичи, 20

Бороздны, 5

Бразоли, 78

Бринкен, фон, 10, 62

Бродские, 51

Брюст, 79

Бугаенки, 29

Бузни, 85

Булацели, 82

Булюбаши, 68

Бурцевы, 38

Бутовичи, 30, 64, 69

Быковичи, 1

Валькевичи, 54

Варявские, 26

Велички, 43

Вилковские, 55

Вильчики, 6

Вишневские, 67

Владислав, король польский, 1

89

Владиславовичи, графы, 33

Внуковские, 78

Войцеховичи, 32, 56

Володковские, 15,17

Волошины, 79

Волынские, 55

Вуйты,60

Гавенки, 77

Гайворонские, 65

Галенковские, 3

Галлер, владелец пансиона в Москве, 69

Глазуновы, 46

Глебовы, 42

Глинки, 45

Гоголи-Яновские, 3

Головкин, граф, 47

Горленки, 29, 41, 47

Григорович Н., писатель, 66

Григорьевы, 56

Гриневичи, 65

Гудовичи, 26

Гуляницкие, 74

Давыдовы, 15

Дамрины, 85

Дараганы, 71,73

Дворниковы, 78

Де-ла-Бар, 43

Державин Г. Р., поет, 66

Дзвонкевичи, 5

Дитмер, 78

Добронизские, 61,68

Домбровские, 82

Дорошенко П., гетман, 58

Дорошенко П. Я., историк, 30

Дрентельн, 42

Дроботковские, 27

Думитрашки, 28

Дунин-Борковские, 3, 67

90

Дунины, 62, 63

Евреинов Н. Н., генеалог, 50

Екатерина II, императрица, 21, 66

Елизавета Петровна, императрица, 48

Еньки, 22

Еремеенки, 25

Есипова, пианистка, 46

Жеваховы, князья, 69

Жуковские, 56

Жураковские, 17, 56

Забелы, 1

Заверняевы, 49

Загоскины, 73

Закревские, 9, 69

Зарудные, 63

Зволянские, 85

Зеньки (Зенковы), 25

Зильбергарниш, 68

Золотницкие, 78

Иваненки, 41, 71

Игнатьевы, 77, 86

Илейки, 26

Ильенки, 53

Ильяшенки, 72

Ираклий, царь Каргалинский и Кахетинский, 66

Исаковы, 43

Искры, 25, 72

Кадигробы, 19

Кандыбы, 40

Кантемир К., князь, 12

Капланы, 46

Капнисты, 31

Карповичи, 63

Каталеи, 18

Катериничи, 3, 72

91

Кибальчичи, 27

Кильдеевы, 16

Клецуновы, 19

Коваленки, 59

Козицкие, 47

Козловские, князья, 83, 84

Козловы, 50

Коллышко, 37

Кологривовы, 70

Комаровские, 65

Комаровский, граф, 45

Кондзеровские, 32

Кондратьевы, 63

Корбуты, 44

Корейши, 22

Корсуны, 71

Корфы, 42

Косинские, 15

Котляры, 85

Кочубеи, 31, 65

Кошелевы, 64

Красиковы, 83

Краснокутские, 68

Красовские, 78

Кривицкие, 55

Кривошапченки, 25

Крощенки, 15

Крюденер, бароны, 87

Кулаковские, 20

Кулябки, 17, 31, 63

Куракин, князь, 35

Курловы, 79

Лаврентьевы, 66

Лагутки, 20

Лазаревский А. М., историк, 55, 58

Лайкевичи, 7

Лапценские, 18

Латошевичи, 65

Лашкаревы, 44

92

Левдики, 10

Леонтовичи, 63, 77

Лермонтов М. Ю., поет, 49

Лесеневичи, 64, 65

Лизогубы, 1, 3, 8, 60

Лисенки, 64

Лишени, 74

Лищенки, см. Чернолищенки

Ляшки, 29

Мазаракии, 39

Мазепа И., гетьман, 59

Максим Леонтьевич, товарищ полку Лубенского, 16

Маламы, 28

Малешевские, 56

Мамантовы, 74

Маневские, 86

Маркович Я., автор "Дневника", 30, 62

Марковичи, 11, 62, 63

Мартыновы, 49

Марченки, 65

Мацневы, 42

Меньшиков А., князь, 2

Миклашевские, 3, 50, 85

Миклухо-Маклаи, 47

Милорадовичи, 33, 34, 36

Мировичи, 56, 61

Мироновичи, 4

Миткевичи, 31

Многогрешный Д., гетьмаи, 58

Модзалевский В. Л., 29

Молчановы, 34

Молчаны, 26

Морозовы, 49

Московы, 48

Мотонисы, 22

Моцоки, 65

Мурант, 67

Набоковы, 50

93

Наливайки, 28

Ненады, 15

Неплюевы, 1

Нестеренки, 29

Новицкий П. В., генеалог, 68

Носы, 30

Омельяновичи, 70

О'Рурк, графы, 45

Остроградские, 32

Палеи, 2, 3, 4

Пашкевичи, 68

Пашковские, 45

Петр I, император, 2

Пилипенки, 6

Пироцкие, 54

Плющевские-Плющик, 86

Покорские, 4

Полонские, 77

Полуботки, 30

Полянские, 85

Порохневские, 80

Потемкин Г., светлейший князь, 66

Почеки, 32, 35

Почека-Тарновский Г., 35

Проценки, 24

Псиолы, 28

Пустовойтовы, 38

Раковичи, 4, 10, 36

Рашевские, 28

Ренне (Ренн, Рен), 62

Репнинские, 39

Ригельманы, 42

Родзевичи, 70

Родзянки, 57

Рославцы, 26

Рубаны, 25

94

Рубцы, 27, 87

Рукавишниковы, 44, 50

Рутковские, 52

Саковичи, 63

Самойлович И., гетьман, 59, 60

Самойловичи, 55

Светайло, 77

Серики, 24

Симоновские, 5

Синдаровские, 64

Сиятовские, 27

Скоропадские, 12, 40

Скоропадский И., гетьман, 1, 2, 16, 17, 47, 60

Смагины, 38

Смирновы, 38

Сновидовы, 23

Соловы,58

Солонины, 9

Сомко Я., гетьман, 58

Сталь-фон-Гольштейн, бароны, 84

Стороженки, 34, 64

Суковы, 41

Сулимы, 4, 18, 65, 67

Сусловы, 41

Танские, 1-14

Тарасевичи, 15-28

Тарасенки, 26, 27

Тарнавские, 30, 53

Тарновские, 29-54, 64

Темрянские, 15, 18, 19, 22

Тернавиоты, 55-57

Тернавские, 54

Тимрот, 86

Тихоновы, 30, 64

Толочки, 16

Томары, 58-75

Томорки, 59

Тоцкие, 64

Тройницкие, 76-87

Туманские, 33

95

Угрюмовы, 31

Флоринские, 78

Фридрикевичи, 63, 65

Ханенко Н., автор "Дневника", 56

Хиотиновские, 55

Хитрово, 41

Хожаленские, 28

Цецурины, 43

Цурбухен, 45

Чабаны, 27

Челищевы, 75

Черниченки, 66

Чернолищенки (Лищенки), 76

Черняки, 47, 76

Черняховские, 63

Чертковы, 42

Чуйкевичи, 54

Чуте, 12

Шаргородские, 18

Шатовы, 40

Шафиров, барон, 47

Шаховские, князья, 26

Швебс, 43

Шевченко Т. Г., поет, 38

Шингиреи, 28

Шихмановы, 86

Шостаки, 14, 28

Шпрангер, 38

Щастные, 59

Энгельгардты, 40

Энесс, владелец пансиона в Москве, 41, 42

Юзефовичи, 37

96

Яворские, 16, 55

Языковы, 47

Якубовичи, 40

Якушкины, 84

Ссылки на эту страницу


1 Малороссийский родословник
[Матеріали до родоводу] – пункт меню
2 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, Вадим Левович] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654