Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Мельник-Антонович, Екатерина Николаевна

Highslide JS

Мельник-Антонович (Антонович-Мельник), Катерина Миколаївна (криптонім К.М.; 01.12(19.11).1859—12.01.1942) — археолог, історик та громадська діячка. Член Наукового товариства імені Шевченка, Українського наукового товариства в Києві. Друга дружина В.Антоновича (від 1902), мати Д.Антоновича*, бабуся Марка Антоновича та Михайла Антоновича. Походила з родини лікаря, н. в м. Хорол.

* Мати Д.Антоновича – Варвара Іванівна Антонович (уродж. Міхельс), перша дружина В.Антоновича. У лютому 1877 р., коли народився Д.Антонович, М.-А. ще навчалась у гімназії. - Т.Б.

Закінчила Полтавську гімназію (1877) та історико-філологічний відділ Вищих жіночих курсів у Києві (1883). Вивчала історію в проф. В.Антоновича. Записувала та літографувала його виклади з історії давньої Русі, козацтва та джерелознавства, які видані як посібники 1879, 1882 та 1884. 1880 відвідувала Австро-Угорщину й Італію, де вивчала пам’ятки старовини. Під кер-вом В.Антоновича упорядковувала судові справи в Київському центральному архіві (1882-86). Працювала як лаборант та консерватор (останню роботу виконувала безоплатно) в археологічному музеї Київського університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1888-1913). 1892-93 описала й склала каталог музейної колекції О.Поля в Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ). 1896 та 1900 спільно з В.Антоновичем відвідувала Італію. Брала участь в організації археологічних з’їздів у Києві (1899) та Харкові (1902). 1913 підписала (спільно з М.Біляшівським, М.Василенком, Д.Дорошенком, С.О.Єфремовим, О.Левицьким, В.Перетцом, О.Русовим, Є.Чикаленком та ін.) документ, опублікований під назвою «В справі зміни статуту Наукового товариства імені Шевченка у Львові». Від 1919 працювала в УАН (нині Національна академія наук України): зав. б-ки 1-го відділу, співробітник комісій для складання історико-географічного та біографічного словників. Від 1920 — ред. та 2-й гол. ред. комісії з проблем мови та перекладів (1-м гол. ред. був акад. Д.Багалій, заст. — проф. В.Данилевич), комісії для видання праць В.Антоновича. Від 1921 — заст. голови археологічного відділу Археологічного к-ту при 1-му історико-філологічному відділі ВУАН. Від 1924 — дійсний член Історичної секції при ВУАН. 1925 за дорученням ВУАН керувала археологічними розкопками на території Софійського собору та на Кременчужчині, а 1927 — на Золотонощині. Від 1928 — відповідальний співредактор (спільно з М.М.Ткаченком) комісії з видання праць В.Антоновича (планувалося 9 т.). Протягом 1928—30 редагувала й готувала до друку 1-й та 2-й томи повного зібрання праць В.Антоновича. Влітку 1930 звільнена з роботи після чистки в апараті ВУАН, хоч на той час уже підготувала 5 т. зв. планового видання праць В.Антоновича. 1932 виданий був лише 1-й т. «Творів» В.Антоновича, підготовлений до друку ще в червні 1929. У 1-й пол. 1930-х рр. кілька разів порушувала питання про видання творів чоловіка. 1934 піддана нищівній критиці за «націонал-фашистські настанови» у виданні 1-го т. «Творів» В.Антоновича. За часів окупації УРСР вермахтом у роки Другої світової війни поновила клопотання про видання праць В.Антоновича. Проте не витримала життєвих лихоліть в окупованому Києві. По її смерті рукописи, фотографії та документи В.Антоновича, які зберігалися в М.-А., були передані в Головний історичний архів ім. В.Антоновича, котрий очолював В.Міяковський.

Як археолог М.-А. спершу працювала під кер-вом В.Антоновича, згодом — самостійно. Її археологічні праці доповнювали студії В.Антоновича щодо поширення певних етнічних та культурних типів у бас. Дніпра — полян, древлян, волинян, тиверців, радимичів та ін. Крім того, М.-А. проводила археологічні розкопки язичницького кладовища в Старому Києві, поховань скіфської доби на Полтавщині та Київщині, палеолітичної к-ри поблизу м. Студениця на Поділлі, неолітичних стоянок на Волині, Катеринославщині, Київщині, Полтавщині та Слобожанщині та ін. Автор низки перекладів, зокрема розділів з монографії Ч.Качака, творів Е.Ожежко, Р.Гавронського та ін. Виконала серію перекладів спогадів іноземців для видання «Мемуары, относящиеся к истории южной России» (К., 1890—96. Т. 1—2). 1928 опублікувала частину невиданих рукописів В.Антоновича й організувала при Історичній секції при ВУАН меморіальну виставку з нагоди 20-річчя смерті В.Антоновича. Член Львівського товариства «Просвіта», Моск. імператорського археологічного т-ва та ін.

Твори/праці:

Путевые очерки Подолья. «Киевская старина», 1884, № 5, 7, 9—10; 1885. № 3, 12; На Днестровском «побережьи». Там само, 1887, № 8; Каталог коллекции древностей А.Н. Поля, в Екатеринославле, вып. 1. Екатеринослав, 1893; Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка. «Киевская старина», 1896, кн. 11; Раскопки в земле Лучань, произведенные в 1897 и 1898 гг. В кн.: Труды ХI Археологического съезда в Киеве, т. 1. К., [1901]; Майданові городища на Україні. Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 3. К., 1908; Археологічні досліди на Кременчужчині. В кн.: Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925 (з каталогом звідомної виставки). К., 1926; До археологічної статистики степової Полтавщини. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського: З нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. К., 1928; З невиданих рукописів В.Б. Антоновича. «Україна», 1928, кн. 6; Василь Григорович Ляскоронський (некролог). В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 24. К., 1929; До видання 1 тому творів В.Антоновича. В кн.:Антонович В.Б. Твори, т. 1. К., 1932.

Література:

Грушевський М. Рецензія на видання: Мельник К. Каталог коллекции древностей А.Н. Поля, в Екатеринославле. Екатеринослав, 1893. Выпуск 1. «ЗНТШ», 1894, т. 4; Рудницький С. Рецензія на статтю: Мельник К. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка (Киевская старина. 1896. Книга 11). Там само, 1897, т. 17; Його ж. Рецензія на видання: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Перевод К.Мельник; под редакцией В.Антоновича. 1896. Выпуск 2: первая половина 17 ст. Там само, 1898, т. 23/24; Доманицький В. Рецензія на працю: Мельник Е.Н. Раскопки в земле Лучань, произведенные в 1897 и 1898 гг. (Труды ХI Археологического съезда в Киеве. К., [1901]. Том 1). Там само, 1904, т. 62; Дорошенко В. Рецензія на статтю: Мельник-Антонович К. Майданові городища на Україні (Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1908. Книга 3). Там само, 1910, т. 93; Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912; Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864—1914 гг.), т. 2: Биографический словарь членов общества. М., 1915; Життєпис К.М. Мельник-Антоновичевої. Реєстр друкованих праць К.М. Мельник-Антоновичевої. В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 2/3. К., 1923; Ходак О. Вистава на пам’ять В.Б. Антоновича. «Прапор марксизму», 1928, № 2; Слизький І. Про націонал-фашистські настанови у виданні 1 тому творів В.Антоновича. В кн.: Записки історико-археографічного інституту, т. 1. К., 1934; Синявський [А.] Світлій пам’яті К.М. Мельник-Антонович. «Нове українське слово» (К.), 1943, № 19/337, 23 січня; Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878—1889): Автореф. дис. … канд. істор. наук. К., 2004.

О.В. Ясь.

Джерело:

О.В. Ясь. МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (Антонович-Мельник) Катерина Миколаївна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2009. - 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Melnyk_Antonovych_K_M

 

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Антонович, Дмитрий Владимирович
[Антонович, Дмитро Володимирович] (1877–1945), громадсько-політичний діяч, історик української культури, мистецтва і театру
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
5 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654