Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Союз благоденствия

Союз благоденства - таємне товариство декабристів, яке виникло в січні 1818 у Петербурзі. Організоване колишніми членами Союзу порятунку. Налічувало бл. 200 членів. До складу товариства входили О. Муравйов, М. Орлов, Н. Тургенєв, П. Пестель, І. Якушкін, С. Трубецькой, М. Лунін, С. Волконський та ін. Активні діячі товариства - брати Семен і Олексій Капністи, С. Муравйов-Апостол, М. Муравйов-Апостол, Василь і Лев Перовські, С. Краснокутський, П. Горленко, А. Родзенко, В. Лукашевич, М. Філіпович та ін. Керівним органом С.Б. була Корінна управа, виконавчим - Рада (Дума) управи (складалася з 6 чол.). Корінній управі підлягали місцеві управи, які проводили всю організаційно-просвітницьку роботу. В Україні у 1818 створена Тульчинська управа на чолі з П. Пестелем. Робилися спроби створити управи у Полтаві і Одесі. Статут товариства складався з двох частин. У першій, відомій всім членам товариства (“Зелена книга”), йшлося про легальні форми діяльності (освітні та благодійницькі заходи) С.б.; друга частина статуту, про яку знали тільки керівники організації, передбачала ліквідацію кріпосницької системи і запровадження у державі конституційного правління (з 1820 - республіки). Більшість членів товариства були дворянами за походженням, брали участь у війні проти наполеонівської Франції і обіймали керівні посади в армії або місцевій адміністрації. Члени товариства прагнули активно впливати на формування громадської думки. У своїх виступах вони критикували беззаконня судів, деспотизм, аракчеєвські порядки в армії, поширювали вільнодумні твори, а також публікували статті на політичні та економічні теми. У січні 1821 Корінна управа прийняла рішення про розпуск товариства. Найактивніші члени С.б. увійшли до складу Північного товариства декабристів та Південного товариства декабристів.

С. Мовчан (Львів)

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Витгенштейн, Лев Петрович
[Вітгенштейн, Лев Петрович] (1799—1866), граф, декабрист
2 Волконский, Сергей Григорьевич
[Волконський, Сергій Григорович] (1788—1865), князь, генерал-майор, декабрист
3 Глинка, Владимир Андреевич
[Глінка, Володимир Андрійович] (1790—1862), генерал от артиллерии, сенатор, член ложи "Любовь к истине"
4 Декабристы на Полтавщине
Декабристы на Полтавщине
5 Капнист, Семен Васильевич
[Капніст, Семен Васильович] (1791—1843), декабрист, деятель образования, предводитель дворянства Кременчугского уезда (09.1829 – 09.1838)
6 Лунин, Михаил Сергеевич
[Лунін, Михайло Сергійович] (1787—1845), декабрист
7 Муравьев-Апостол, Матвей Иванович
[Муравйов-Апостол, Матвій Іванович] (1793—1886), декабрист
8 Муравьев-Апостол, Сергей Иванович
[Муравйов-Апостол, Сергій Іванович] (1795—1826), декабрист
9 Орлов, Михаил Федорович
[Орлов, Михайло Федорович] (1788—1842), генерал-майор, декабрист
10 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
11 Пестель, Павел Иванович
[Пестель, Павло Іванович] (1793—1826), декабрист

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654