Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Лукашевич, Василий Лукич

Лукашевич, Василь Лукич — Лукашевич Василий Лукич — (1783 — 16.10.1866) — громадсько-політичний діяч, організатор і керівник Малоросійського таємного товариства, ідеолог патріотичного руху.

Походив з козацько-старшинського роду на Переяславщині. З 1798 р. виховувався у Пажеському корпусі в Петербурзі, у 1803 — 1804 рр. служив перекладачем у Колегії закордонних справ, з 1805 р. — у міністерстві внутрішніх справ. У 1809 р. вийшов у відставку і оселився в родовому маєтку у Борисполі (тепер Київської обл.). Користувався великим авторитетом серед полтавського шляхетства. Протягом шести трьохліть поспіль (1809 — 1826 рр.) обирався переяславським повітовим маршалом, вислужив чин статського радника. В 1818 р. входив до полтавської масонської ложі "Любов до істини", одночасно був членом київської масонської ложі "З'єднані Слов'яни". Виявивши себе активним поборником національної ідеї, організував Малоросійське таємне товариство — першу організацію, що поставила за мету політичну незалежність України. Написав "Катехізис автономіста", який на запит: "Де зійшло сонце?" — відповідав: "У Чигирині". В лютому 1826 р. був заарештований і ув'язнений у Петропавлівській фортеці. Під час слідства рішуче заперечував існування Малоросійського товариства, а свою участь у масонській діяльності пояснював захопленням містикою. За відсутністю доказів був незабаром звільнений, але назавжди конфінований (поселений під наглядом) у своєму маєтку в Борисполі, де й помер. Деякі історики називають В. Лукашевича серед гіпотетичних авторів "Історії Русів".

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 78-79

Ссылки на эту страницу


1 Декабристы на Полтавщине
Декабристы на Полтавщине
2 И. П. КОТЛЯРЕВСКИЙ. Биографический очерк с рисунками
Павловский И. Фр. И. П. Котляревский. Биографический очерк с рисунками. (Из XVIII т. Сборника Харьковского Историко-филологического Общества, изданного в честь проф. Н. Ф. Сумцова). Харьков. Типография "Печатное Дело". Клочковская улица, д. № 5. 1908.
3 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
4 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
5 Иван Котляревский
М. Т. Яценко Іван Котляревський. // Іван Котляревський. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. / Упорядкування і примітки М. Т. Максименко; вступна стаття М. Т. Яценка; редактор тому М. Т. Яценка. — К., Наукова думка, 1982. — 320 с. (Бібліотека української літератури). Стор. 5-35.
6 Иван Котляревский смеется
Сверстюк Євген Олександрович. Іван Котляревський сміється // Сучасність. — 1972. — № 5. — С. 35-59.
7 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
8 Любовь к истине
Любовь к истине - масонская ложа, которая действовала в Полтаве с весны 1818 до марта в 1819 г.
9 Малороссийское тайное общество
Малороссийское тайное общество
10 Масоны
[Масони] - пункт меню
11 На Украине. Путевые впечатления
Россиев П. А. На Украйне (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — Исторический вестник, 1909, июнь. Стр. 901-965.
12 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
13 Союз благоденствия
Союз благоденствия

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654