Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Общество сельского хозяйства

Полтавське товариство сільського господарства. Засноване в 1865 р. Одним із засновників і президентом до початку 20 ст. був Д. К. Квітка. У 1894 р. засноване Зіньківське відділення товариства, у 1884 — Дослідне поле товариства за 1 версту від Павленок на площі 67 десятин, що належала земству, з двома хуторами на ньому. Утримувалося на кошти Міністерства землеробства (64400 крб. щорічно) та Полтавського губернського земства (3050 крб.) і власні прибутки. Директором поля на початку 20 ст. був вчений агроном С. Ф. Третяков (Новий Хутір Дослідного поля), помічником його — вчений агроном К. Л. Вербецький (Старий Хутір Дослідного поля). У 1896 р. при товаристві створене відділення (відділ) садівництва, у 1903 р. — відділення бджільництва, у 1905 р. — кооперативний відділ. З 1896 р. при товаристві діяло бюро кіннозаводства. Видавався щотижневий сільськогосподарський журнал "Хуторянин" (1896). Після смерті Д. К. Квітки деякий час товариство очолював віце-президент П. П. Ганько (з 1908 р. він же й відповідальний редактор "Хуторянина"). У 1916 р. президентом товариства був проф. А. П. Шимков, віце-президент В. С. Кіяницин, членами правління С.Ф. Третяков, Є. П. та М. П. Ганько, В. М. Дяков, Д. Я. Зекель, Ф. А. Лизогуб, П. М. Малама та ін.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 749

Ссылки на эту страницу


1 Базилевич, Иван Алексеевич
[Базилевич, Іван Олексійович] (1854-?), секретарь полтавского с/х общества
2 Бровко, Платон Маркианович
[Бровко, Платон Маркіанович] коллежский советник, губернский гласный, член Полтавской губернской земской управы
3 Василенко, Виктор Иванович
[Василенко, Віктор Іванович] (1839—1914), этнограф, статистик, исследователь художественных промыслов
4 Величко, Филадельф Кириллович
[Величко, Філадельф Кирилович] (1833—1898), генерал от инфантерии, електротехник и метеоролог, воспитанник ППКК (1850)
5 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
6 Ганько, М. П.
[Ганько, М. П.] член правления Общества сельского хозяйства
7 Ганько, Павел Петрович
[Ганько, Павло Петрович] (1870, Полтава—після 1932), агроном, філателіст, голова Полтавської повітової земської управи (1911-1913)
8 Гаркушенко, Игнатий Трофимович
[Гаркушенко, Гнат Трохимович] (1857—?), участник революционного движения
9 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
10 Дрижаченко, Григорий Осипович
[Дрижаченко, Григорій Йосипович] (1865—?), участник революционного движения
11 Дьяков, Василий Николаевич
[Дьяков, Василь Николайович] - агроном, управленец, общественный деятель
12 Забаринский, Ахиллес Иванович
[Забаринський, Ахілес Іванович] (1820-1895), общественный деятель, президент Полтавского Общества Сельского хозяйства
13 Зекель, Даниил Яковлевич
[Зекель, Д. Я.] общественный и научный деятель
14 Измаильский, Александр Алексеевич
[Ізмаїльський, Олександр Олексійович] (1851—1914), ученый-агроном, вице-президент Полтавского сельскохозяйственного общества
15 Кияницын, Владимир Сергеевич
[Кіяніцин, Володимир Сергійович] вице-президент Общества сельского хозяйства, государственный и земский деятель
16 Малама, Павел Николаевич
[Малама, Павло Миколайович] (1862—?), общественный деятель, депутат 3-й Государственной думы от Полтавской губернии, воспитанник ППКК (1878)
17 Мациевич, Константин
[Мацієвич, Кость] (1874—1942), украинский государственный и политический деятель, ученый-агроном
18 Наука
[Наука] - пункт меню
19 Общественные организации. Союзы
[Громадські організації. Союзи] - пункт меню
20 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
21 Сельскохозяйственная опытная станция им. Н. И. Вавилова
Сельскохозяйственная опытная станция им. Н. И. Вавилова
22 Семко-Савойский, Леонтий Лукич
[Семко-Савойський, Леонтій Лукич] член Полтавского общества сельского хозяйства
23 Склифосовский, Николай Васильевич
[Скліфосовський, Микола Васильович] (1836—1904), ученый-хирург, профессор, общественный деятель
24 Соколовский, Юрий Юрьевич
[Соколовський, Юрій Юрійович] (1875,Полтава—1922), общественный и государственный деятель
25 Токаревский, Михаил Дмитриевич
[Токаревський, Михайло Дмитрович] (1884—1974), общественно-политический деятель, кооператор
26 Третьяков, Сергей Федорович
[Третьяков, Сергій Федорович] (1872—1918), ученый-агроном
27 Шимков, Андрей Петрович
[Шимков, Андрій Петрович] (1839—1919), физик, общественный деятель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654