Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Краеведческий музей

Highslide JS
Вхід до краєзнавчого музею у будинку губернського земства. Фото поч. 20 ст.

Полтавський краєзнавчий музей. Заснований у 1891 р. за ініціативою вченого-ґрунтознавця професора В. В. Докучаєва, який в 1888—1892 рр. проводив дослідження ґрунтів Полтавської губернії, а в 1890 р. запропонував створити в Полтаві природничий музей. В основу музею лягли колекції, що зібрала експедиція професора Докучаєва — зразки ґрунтів — 4 тис. одиниць; зразки гірських порід — 500 одиниць; гербарій — до 800 аркушів. На чолі музею став М. О. Олеховський. Спочатку експозиція займала три кімнати флігеля у дворі земства, а з 1908 р. йому відвели третій поверх у новозбудованому приміщенні губернського земства.

У 1906 р. Полтавському губернському земству К. М. Скаржинською була подарована значна колекція — 20 тис. експонатів, яка була нею зібрана у своєму маєтку — х. Круглику на Лубенщині. На початку 20 ст. до Музею Полтавського земства надійшла колекція П. П. Бобровського. У 1920 р. відбулося відкриття експозиції Центрального пролетарського музею Полтавщини, якому було передано весь будинок губернського земства. У 1920—1941 рр. діяла окрема експозиція "Кабінет славетних полтавців". У 1921—1924 рр. музей очолював український археолог М. Я. Рудинський (1887—1958). У різний час в музеї працювали вчені та діячі культури, дослідники Полтавщини — археологи й етнографи І. Зарецький, В. Щербаківський (1876— 1956), К. Мощенко (1876—1953), О. Тахтай (1890—1963), природознавці — Волод. Ів. Вернадський, М. Гавриленко (1889—1971), В. Ніколаєв (1889— 1973), художник Н. Онацький (1875—1937), композитори і фольклористи Ф. Попадич, В. Верховинець.

Під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. фонди були пограбовані, приміщення спалене. Після війни залишилось 37 тис. експонатів (до війни було близько 118 тис.). Зараз музей налічує понад 190 тис. одиниць зберігання, серед яких більше 360 килимів, 115 плахт, великі колекції вишивок, рушників, керамічних виробів, предметів нумізматики, археології та інших цінних матеріалів. Експозиція складається з відділів — археології, історії, етнографії, історії релігії та народного мистецтва.

З Полтавщиною пов'язані імена багатьох видатних людей. В експозиції вміщено власні речі Л. І. Глібова; завіса для Полтавського театру, виконана Г. Г. Мясоєдовим, рушники, подаровані Оленою Пчілкою музеєві Полтавського губернського земства. Окреме місце займають матеріали, присвячені уродженцю Полтави Ю. В. Кондратюку.

У музеї створено експозицію "Унікальні предмети у зібранні Полтавського краєзнавчого музею".

Розташований на пл. Конституції № 2.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 760-761

Ссылки на эту страницу


1 Ассоциация художников Красной Украины
[Асоціація художників Червоної України][Полтавська філія АХЧУ]
2 Ассоциация художников революционной России
[Асоціація художників революційної Росії]
3 Бобровский, Павел Павлович
[Бобровський, Павло Павлович] (1861—1944), воспитанник ППКК (1877), меценат, основатель собрания Полтавского краеведческого музея
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
6 Вернадский, Владимир Иванович
[Вернадський, Володимир Іванович] (1863—1945), российский и украинский ученый-природовед, первый президент АН УССР
7 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
8 Гавриленко, Николай Иванович
[Гавриленко, Микола Іванович] (1889—1971), природовед, орнитолог, зоолог, краевед
9 Гаврилов, Мирослав Степанович
[Гаврилів, Мирослав Степанович] (1885–1932), педагог
10 Гарбуз, Василий Степанович
[Гарбуз, Василь Степанович] (1882—1972), украинский резчик, заслуженный мастер народного творчества УССР
11 Гольдинов, Давид Михайлович
[Гольдінов, Давид Михайлович] (1894–1974), архитектор
12 Гринченко, Владимир Антонович
[Грінченко, Володимир Антонович] (1900–1948), археолог, музеевед
13 Губернского земства здание
[Губернського земства будинок]
14 Докучаев, Василий Васильевич
[Докучаєв, Василь Васильович] (1846—1903), русский естествоиспытатель, основатель современного научного генетического почвоведения и зональной агрономии
15 Дом Полтавского земства: кое-что из истории сооружения и функционирования
[Будинок Полтавського земства: дещо з історії спорудження та функціонування] - Ханко Виталий
16 Дучинский, Антонин Филаретович
[Дучинський, Антонін Філаретович] (1880–1928), історик, архівіст
17 Ежегодник Естественно-исторического музея Полтавского губернского земства
Ежегодник Естественно-исторического музея Полтавского губернского земства
18 Зарецкий, Иван Антонович
[Зарецький, Іван Антонович] (1857—1936), археолог, этнограф, земский и общественный деятель, действительный член ПУАК, почетный гражданин Полтавы
19 Из периода немецкой оккупации Украины
[З часів німецької окупації України] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
20 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
21 Кабинет Славных полтавцев
Кабинет Славных полтавцев
22 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
23 Капустянский, Иван Назарович
[Капустянський, Іван Назарович] (1894—1937), литературовед, библиограф, педагог
24 Клады на Полтавщине
Клады на Полтавщине
25 Коллекция П. П. Бобровского
Коллекция П. П. Бобровского
26 Колокол "Кизикермен"
Колокол "Кизикермен"
27 Культурная жизнь населения Полтавщины в условиях оккупации 1941-1943 годов
[Культурне життя населення Полтавщини в умовах окупаційного режиму 1941-1943 років] - Ревегук Виктор Яковлевич
28 Л. С. Вайнгорт и археологи и сохранение памятников археологии г. Полтавы
[Л. С. Вайнгорт і археологи та збереження пам'яток археології м. Полтави] - Супруненко Александр Борисович
29 Леонтович, Владимир Николаевич
[Леонтович, Володимир Миколайович] (1866—1933), историк, общественно-политический деятель, писатель
30 Мемуари (1917-1922 рр.)
Вадим Щербаківський. Мемуари (1917-1922 рр.) // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Квітень 1963. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1963. - Кн. 4/110(190). - 120 с. Стор. 435-445.
31 Мокляк, Володимир Олександрович
[Мокляк, Володимир Олександрович] (1961), историк, библиограф, музеевед
32 Мощенко, Константин Васильевич
[Мощенко, Костянтин Васильович] (1876—1963), деятель музейного дела, этнограф, художник, архитектор, краевед, исследователь украинского народного искусства
33 Музеи, галереи, выставки, архивы
[Музеї, галереї, виставки, архіви] - пункт меню
34 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
35 Музей искусства. Короткий путеводитель
[Музей мистецтва: Коротенький провідник] - М. Я. Рудинский. Полтава. 1919/2002
36 Мясоедов, Григорий Григорьевич
[Мясоєдов, Григорій Григорович] (1834—1911), русский живописец
37 Научная, педагогическая и творческая деятельность Л. Вайнгорта в контексте культурного развития Полтавщины
[Наукова, педагогічна та творча діяльність Л. Вайнгорта в контексті культурного розвитку Полтавщини] - Трегубов Валерий Александрович
38 Небесной Сотни улица
[Вулиця Небесної Сотні] (называлась Мало-Петровской, Ново-Николаевской, Рождественской, Николаевским бульваром, Ленина)
39 Николаев, Валентин Федорович
[Ніколаєв, Валентин Федорович] (1889—1973), ботаник, краевед, директор Краеведческого музея
40 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
41 Олеховский, Михаил Александрович
[Олеховський, Михайло Олександрович] (1855—1909), почвовед, биолог, краевед
42 Онацкий, Никанор Харитонович
[Онацький, Никанор Харитонович] (1875—1937), поэт, художник, искусствовед, этнограф
43 Острова памяти
[Острови пам'яті] - воспоминания Владимира Александровича Криницкого
44 Падалка, Лев Васильевич
[Падалка, Лев Васильович] (1859—1927), статистик, историк, археолог, этнограф, краевед, общественный деятель
45 Первый памятник Полтавской битвы
Первый памятник Полтавской битвы
46 Петрович, Афанасий
[Петрович, Опанас] людвисар, отлил колокол "Кизикермен"
47 Петру I памятник
Памятник Петру I
48 Поездка в Полтаву
[Поїздка у Полтаву] - А. Л. Поездка в Полтаву // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Апрель 1897 г. Стр. 67-77
49 Полтава в 1918 году
Наталія Дорошенко-Савченко. Полтава в 1918 році // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 88-97.
50 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
51 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
52 Полтавский украинский музыкально-драматический кружок и культурная и творческую жизнь города нач. ХХ ст.
[Полтавський український музично-драматичний гурток і культурно-мистецьке життя міста поч. ХХ ст.] - Стороха Евгения
53 Полтавский университет
Симон Наріжний. Полтавський університет. // Тижневик "Тризуб". Париж. 1930. Число 6 (214), стор. 12-16. Число 7 (215), стор. 7-10. Число 8 (216), стop. 10-14.
54 Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель
[В. Трипольський. Полтавське Єпархіальне Давньосховище. Покажчик.] / Электрическая. Типография Г. И. Маркевича. Бульвар Котляревського. Полтава. 1909
55 Полтавскому областному Центру археологии – десять лет
[Полтавському обласному Центру археології – десять років] - Супруненко Александр Борисович
56 Полтавщина в медалях и значках
Полтавщина в медалях и значках
57 Полтавщина на почтовых открытках конца 19 — начала 20 ст.
Полтавщина на почтовых открытках конца 19 — начала 20 ст.
58 Про проект реконструкции г. Полтавы
[Про проект реконструкції м. Полтави] О. Касьянов. Про проект реконструкції м. Полтави // Архітектура радянської України. № 3. Київ. 1938. Видавництво "Мистецтво". Стор. 22-25.
59 Рощина (Колесова-Рощина), Александра Ивановна
[Рощина (Колесова-Рощина), Олександра Iванівна] (1857 – 1941), художница, преподаватель
60 Рудинский, Михаил Яковлевич
[Рудинський, Михайло Якович] (1887—1958), археолог, искусствовед, доктор исторических наук
61 Рыженко, Яков Емельянович
[Риженко, Яків Омелянович] (1892—1974), искусствовед, музейный деятель, историк
62 Скаржинская, Екатерина Николаевна
[Скаржинська, Катерина Миколаївна] (урожд. Рейзер; 1852—1932), меценатка, основательница первой общедоступного частного краеведческого собрания Левобережной Украины
63 Супруненко, Александр Борисович
[Супруненко, Олександр Борисович] (р.1957,Полтава), археолог, историк науки
64 Тахтай, Александр Кузьмич
[Тахтай, Олександр Кузьмич] (1890—1963), археолог, музейный деятель и краевед
65 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
66 Украинский архитектурный стиль
Украинский архитектурный стиль
67 Филянский, Николай Григорьевич
[Філянський, Микола Григорович] (1873—1938), поэт, художник, ученый
68 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
69 Шалматов, Сысой Зотович
[Шалматов, Сисой Зотович] (1720-1789/90), украинский резчик и скульптор 18 ст.
70 Шевченко Т. Г. памятник
Памятник Т. Г. Шевченко
71 Щербаковский, Вадим Михайлович
[Щербаківський, Вадим Михайлович] (1876-1957), выдающийся праисторик, археолог, историк искусств, этнолог, культуролог
72 Якименко, Александр Иванович
[Якименко, Олександр Іванович] (1919-1985), украинский резчик и мебельщик

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654