Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Чернявский, Валерий Владимирович

Highslide JS

Чернявський, Валерій Володимирович (21.08.1952, смт. Козельщина, Козельщинського району Полтавської області – 06.04.2011, м. Полтава, Україна) — професор архітектури та міського будівництва, розробник державних будівельних норм і Національних стандартів України; розробник енергоефективних конструктивних рішень планування міст, мікрорайонів та промислових територій, цивільних, промислових і сільськогосподарських будівель і споруд; фундатор інноваційної науково-освітньої школи автоматизованого проектування, комп’ютерних технологій проектування конструкцій, будівель і споруд, та наукових досліджень будівель і споруд;Лауреат Всеукраїнського конкурсу Комітету Верховної Ради України «Лідер Паливно-енергетичного комплексу» в номінації «Енергозберігаючий проект» за комплекс нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та енергоефективності будівель; керівник проекту оптимізації температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій житлового фонду  м. Полтава, що  отримав І місце на Всеукраїнському інноваційному конкурсі «Зодчий ХХІ столетия»; Автор наукових публікацій з архітектури і міського будівництва, енергоефективних конструктивних рішень промислових приміщень, нормалізації вологісного режиму огороджуючих конструкцій будівель,розробник і укладач інноваційних навчальних програм, навчально-методичних комплексів, навчальних посібників, навчально-методичних розробок; член - кореспондент Академії будівництва України.

Впродовж тридцяти одного року науково-педагогічної роботи на кафедрі архітектури та містобудування, а також у Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 44.052.02 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка передавав свої знання  десяткам тисяч архітекторів і будівельників та формував їх як фахівців, які успішно працюють в будівельній галузі України і різних країн світу, Продовжують реалізовувати наукові дослідження і розробки, готувати спеціалістів майбутніх поколінь.

 

Біографія

09.1959–05.1965 — Загальноосвітня школа смт. Козельщина, Козельщинського району Полтавської області.

05.1965–05.1968 — Загальноосвітня школа № 10 міста Кременчук. В 1968 році закінчив школу із почесною грамотою.

03.1971–03.1971 — Слюсар цеху паливної апаратури Тракторного заводу. – м. Харків, УССР.

03.1971–08.1971 — Токар–свердлильник Тракторного заводу. Цех тракторний № 1. – м. Харків, УССР.

04.1972–05.1972 — Токар третього розряду експериментального цеху Автомобільного заводу. – м. Кременчук, УССР.

09.1971–04.1972 — Продовження навчання з відривом від виробництва в Крюківському машинобудівному технікумі. – м. Кременчук, УССР.

05.1972–05.1974 — Служба в лавах Радянської Армії. - Військова частина 36997.

06.1974–11.1974 — Інженер-конструктор конструкторського відділу виробничого об’єднання «Кременчукзалізобетон». – м. Кременчук, УССР.

12.1974–07.1975 — Слухач підготовчого відділення Полтавського інженерно-будівельного інституту. - м. Полтава, УССР.

08.1975 – 12.1980 – Студент факультету Промислового та цивільного будівництва Інженерно-будівельного інституту. – м. Полтава, УССР. Під час навчання займав лідерську позицію в забезпеченні участі активного студентства в розбудові України, був керівником передового студентського будівельного загону, що займав перші місця в соцзмаганнях по Полтавській області, працював в складі обласного штабу та головним інженером обласного штабу студентських будівельних загонів, працював секретарем комсомольського бюро факультету Промислового та цивільного будівництва Інженерно-будівельного інституту. За роки навчання в університеті був нагороджений численними грамотами та відзнаками.

30 червня 1980 року з відзнакою закінчив Інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації «Інженер- будівельник».

З 1 вересня 1980 року розпочав свій професійний шлях в Полтавському інженерно - будівельного інституті в результаті обрання по конкурсу на посаду асистента кафедри «Архітектура цивільних та промислових будівель».

1982–1985 роки – аспірант Інженерно-будівельного інституту міста Полтава, Україна. Спеціальність – 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі і споруди; молодший науковий співробітник кафедри архітектури цивільних та промислових будівель Полтавського інженерно-будівельного інституту. - м. Полтава, Україна.

1985 – 1991 роки – науковий співробітник, старший викладач кафедри архітектури цивільних та промислових будівель Полтавського інженерно-будівельного інституту, м. Полтава, Україна.

04 січня 1991 рік – присудження наукового ступеню кандидата технічних наук. Рішення Ради Московського інституту інженерів залізничного транспорту ім. Ф.Е. Дзержинського.

Highslide JS
Перший ряд: ст. викл. Марченко B.I., лаб. Корецька Т.А., к.т.н., доц. Скриль I.H., ст. лаб. Омешта Т.П.,
д.т.н., проф. Могилат О.Н., лаб. Карпенко C. O., навч. м. Остапенко І.Ф., к.т.н., доц. Волик Г.Л.,
ст. викл. Латиш Ю.П.

11.1992–04.2011 - доцент кафедри архітектури цивільних та промислових будівель Полтавського інженерно-будівельного інституту (Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка). - м. Полтава, Україна.

23 червня 1994 рік – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі архітектури цивільних та промислових будівель.

2000–2011 рр. - Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 44.052.02 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

04 жовтня 2007 р. – обраний членом-кореспондентом Академії будівництва України.

Highslide JS
Кафедра архітектури та міського будівництва. 2010 рік.
Верхній ряд (зліва направо): Семко В.О., к.т.н., доцент, Юрін О.І., ст. викладач, Галінська Т.А., асистент,
Руденко В.В., к.арх., доцент, Сердюк О.М., ст. викладач, Носач Б.Л., зав. лаб., Бібік Д.М., аспірант,
Малюшицький А.В., аспірант, Гергель А.В., к.т.н., доцент.
Нижній ряд (зліва напрво): Скляренко C.O., к.т.н., доцент, Чернявський В.В., к.т.н., професор,
Зигун А.Ю., аспірант, Борисенко О.Б., аспірант, Семко О.В., д.т.н., професор, завідувач кафдрою,
Волик Г.Л., к.т.н., доцент, Магас Н.М., ст. лаборант, Філоненко О.І., к.т.н., доцент,
Жук Л.В. навчальний майстер.

30 вересня 2010 р. – присвоєно вчене звання професора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка по кафедрі архітектури і міського будівництва.

20 грудня 2010 р. – присвоєно звання ЛАУРЕАТА Всеукраїнського конкурсу Комітету Верховної Ради України «Лідер Паливно-енергетичного комплексу 2010» в номінації «Енергозберігаючий проект»

 

Highslide JS

Державні будівельні норми
і Національні стандарти України

ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»

ДБН В.2.6-33-2008. «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації» 

ДСТУ Б  В.2.2-21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків»

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах»

ДСТУ А.2.2-8:2010. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів

ДСТУ Н Б В.2.2–27:2010. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення

ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Методи визначення теплостійкості огороджувальних Конструкцій»

ДСТУ Б В.2.6–101:2010 «Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»

 

Наукові праці та науково-технічні досягнення

Могилат А.Н., Чернявский В.В., Латыш Ю.А. Распашные ворота для животноводческих  зданий с кирпичными торцовыми стенами // Информационный листок о передовом производственном опыте №173-85. Выпуск 2. Харьков: ЦНТИ.- 1985. - 4с.

Безрулонные железобетонные крыши крупнопанельных жилых зданий / А.Г. Луганов, А.Н. Могилат, В.В. Чернявский, Л.Г. Щербинин. / Информационный листок о научно-техническом достижении № 85-109. Харьков: ЦНТИ. - 1985. - 4с.

Могилат А.Н., Луганов  А.Г., Чернявский  В.В. Улучшение теплозащитных качеств однослойных наружных ограждений сельскохозяйственных производственных зданий // Повышение эффективности сельскохозяйственного строительства на основе механизации трудоемких работ и сокращения затрат ручного труда: Тез. докл. Республ. науч.-техн. конф. - Полтава. - 1985.- С.109-111.

Могилат А.Н., Чернявский В.В. Однослойные стеновые ограждения с отражательной теплоизоляцией // Развитие, производство и применение легких бетонов и конструкций из них, в том числе с использованием промышленных отходов: Тез. докл. III Всесоюзн. конф. по легким бетонам. Ереван, 5-7 августа 1985г. М.: Стройиздат. - 1985. - С.135-136.

Могилат А.Н., Чернявский В.В.  Однослойные ограждающие конструкции с повышенными теплозащитными качествами // Депонир.: во ВНИИИС рукопись 17.01.86 г., № 6508 / Полт.ИСИ. - Полтава. - 1986.- 17с.

Чернявский В.В. К вопросу определения локальных коэффициентов теплообмена для вертикальных воздушных прослоек // Депонир. во ВНИИИС рукопись 17.01.86 г., № 6511 / Полт.ИСИ. - Полтава. - 1986. - 17с.

Могилат О.Н., Чернявський В.В., Скать Д.Д. Панелі з полімерними прошарками // Сільське будівництво. - 1986. -№5. -С.18.

Могилат А.Н., Чернявский В.В. Однослойные стеновые ограждения с отражательной теплоизоляцией и повышенной водонепроницаемостью // Инф. листок о НТД №86-092. -Харьков: ЦНТИ. - 1986. - 4с.

Могилат А.Н., Чернявский В.В. Расчет воздушных прослоек с переменной толщиной стенок // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 1986. - 8. - С.83-87.

Чернявский В.В.,Колесниченко Н.А. Опыт применения золы-уноса на Ново-Каховском ДСК // Тез. докл. Респуб. сем. "Расширение объемов использования вторичных сырьевых ресурсов при производстве строительных материалов и изделий". - Киев. - 1986. - С.84.

Наружное ограждение: А.с. 1350283 СССР, МКИ  / В.В.  Чернявский, А.Н.Могилат, Л.П.Тимофеенко, Р.А.Веселовский (СССР). - №   ; Заявлено 07.11.87; Опубл. , Бюл. № 41. - с.

Могилат О.Н., Чернявський В.В. Панелі з полімерними прошарками // Сільське будівництво. - 1987. - 11. - С.11.

Применение полимерных слоев в однослойных ограждающих конструкциях / А.Н.Могилат, В.В. Чернявский, О.И.Юрин, Д.Д.Скать // Инф. листок о НТД № 88-137. - Харьков: ХЦНТИ. - 1988. - 3с.

Чернявский В.В. Математические предпосылки моделирования влажностного режима легкобетонных  стеновых ограждений с полимерными слоями // Депонир.: во ВНИИИС рукопись 23.08.88г., №9464 / Полт.ИСИ. - Полтава. - 1988. - 16с.

Могилат А.Н., Чернявский В.В. Уменьшение отпускной влажности наружных стеновых панелей на Новокаховском ДСК Херсонской области //  Депонир.: во ВНИИИС рукопись 23.08.88г., №9465 / Полт.ИСИ. -Полтава. - 1988. - 3с.

Чернявский В.В., Могилат А.Н. Наружные стеновые ограждения с полимерными слоями и их эксплуатационные качества // Труды Областной науч.-техн. конф. "Интенсификация строительного производства". -Полтава. - 1989. - С.94-98.

Исследовать и внедрить однослойные ограждающие конструкции животноводческих  зданий с применением дублированной металлизированной полимерной пленки: Отчет о НИР (заключительный во ВНИИИС). Отв. исп. Чернявський В.В. / Полт. инж.-строит. ин-т. - ГР 01850082766; Инв. №02890059277. - М.,1989. - 245с.

Чернявский В.В., Пужай А.М. Расчет воздушных прослоек с переменной толщиной стенок с использованием ЭВМ // Труды 42 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава. - Кобеляки: МРТ. - 1990. - С.61-62.

Чернявский В.В. Влияние полимерных слоев на паропроницаемость наружных ограждений // Труды 42 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава. -Кобеляки: МРТ. - 1990. - С.62.

Чернявский В.В. Эффективные наружные ограждения с полимерными слоями и воздушными прослойками /конструктивные признаки и теплофизические аспекты: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.01 / МИИТ им. Ф.Э.Дзержинского. - М., 1991. - 24с.

Разработать и внедрить предложения по обеспечению необходимых теплозащитных качеств стеновых панелей серии ІІІ-94: Отчет о НИР (заключительный во ВНИИИС) / Полт. инж.-строит. ин-т. - ГР 01890019033; Инв. №  . - М.,1990. - 66с.

Чернявский В.В., Волик Г.Л. Возможные пути улучшения качества железобетонных конструкций на Н.Каховском ДСК // Труды 43 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава. - 1991. - С.192.

Волик Г.Л., Чернявский В.В. Пути нормализации влажностного режима ограждающих конструкций камерних холодильников // Труды 43 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава. - 1991. - С.193.

Эксплуатационные качества микрорайонов и промышленных территорий, гражданських, промышленных и сельскохозяйственных зданий и их ограждений: Отчет о НИР (заключительный во ВНИИИС) / Полт. инж.-строит. ин-т. - №ГР 01860124754; Инв. №  . - М., 1991. - С.6-26.

Чернявский В.В., Убей-Волк  М.В. Опыт применения монолитного домостроения на Украине // Труды 44 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава: Упрстат. - 1992. - С.220.

Чернявский В.В. Экономическая целесообразность применения наружных ограждений с вентилируемыми воздушными прослойками с переменной толщиной стенок  // Труды 44 науч. конф. Полт. ИСИ, Полтава: Упрстат. - 1992. - С.224.

Чернявский В.В., Могилат А.Н. Энергосберегающее конструктивное решение наружных ограждений производственных зданий // Совершенствование проектных решений с учетом проблем экологии / Сб. науч. тр. Полт. ИСИ. - К.: УМК ВО. - 1992. - С.26-34.

Чернявский В.В. Исследование полей упругости водяного пара в толще наружных ограждений  // Тези доп. 45 наук. конф. ПІБІ, Полтава: Упрстат. - 1993. Част.2. - С.83-84.

Волик Г.Л., Чернявский В.В. Разработка ограждающих конструкций и полов промышленных холодильников с прогнозируемыми эксплуатационными качествами // Тези доп. 45 наук. конф. ПІБІ, Полтава: Упрстат. -1993. Част.2. -С.82.

Бакушевич В.Б., Могилат О.Н., Чернявський В.В. Об"ємно-планувальне рішення павільйону для астрометричних обстежень // Тези доп. 46 наук. конф. ПІБІ, Полтава,1994. -Полтава: Упрстат. -1993. - Част.4. - С.52.

Чернявський В.В. Житлові будинки 464-ї серії в м.Кременчуці. Стан. Експлуатаційні якості. // Тези доп. 46 наук. конф. ПІБІ, Полтава,1994. - Полтава: Упрстат. - 1993. - Част.4. -  С.41-42.

Чернявський В.В. Натурні дослідження експлуатаційних якостей об'єктів об"ємно-блочного домобудування Кременчуцького напрямку // Тези доп. 46 наук. конф. ПІБІ, Полтава,1994. - Полтава: Упрстат. - 1993. - Част.4. - С.41-42.

Чернявський В.В. До питання про нові нормативи опору теплопередачі огороджуючих конструкцій в Україні // Тези доп. 47 наук. конф. Полт. техн. ун-ту, Полтава,1995. -Полтава: Упрстат. - 1995. - Част.4. - С.51-52.

Чернявський В.В. Новий підхід до проектування зовнішніх огорож будівель // Тези доп. 47-ї наук. конф. Полт. техн. ун-ту, Полтава,1995. - Полтава: Упрстат. - 1995. - Част.4. - С.52.

Чернявський В.В.Утилізація теплоти при експлуатації зовнішніх огороджуючих конструкцій // Труди 1-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Економія теплоти та енергії в проектуванні та будівництві" - Полтава. - 1996. - С.41.

Чернявський В.В. Випробування багатошарових термічно неоднорідних огороджуючих  конструкцій // Тези доп. 48-ї наук. конф. Полт. техн. ун-ту, Полтава,1996. - Полтава: Упрстат. - 1996. - Част. . - С.56-57.

Чернявський В.В. Оцінка похибок визначення теплотехнічних показників термічно неоднорідних огороджуючих конструкцій // Тези доп. 48-ї наук. конф. Полт. техн. ун-ту, Полтава,1996. - Полтава: Упрстат. - 1996. - Част. . - С.56-57.

Чернявський В.В. Підвищення довговічності легких залізобетонних конструкцій // Тези доп. 49-ї наук. конф. Полт. техн. ун-ту, - Полтава. - 1997.  - С. .

Чернявський В.В. Адгезійна міцність полімерного і бетонного шарів у композиційному матеріалі // Тези доп. 49-ї наук. конф. Полт. техн. ун-ту. - Полтава. - 1997. -С. .

Волик Г.Л., Чернявський В.В. Тепловий режим тваринницьких приміщень // Тези доп. 50-ї наук. конф. Полт. держ. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка. - Полтава. - 1998. - С.29.

Чернявський В.В., Волик Г.Л., Екранування стін як засіб їх довговічності // Тези доп. 50-ї наук. конф. Полт. держ. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка. - Полтава. - 1998. -С.30.

Чернявський В.В. Автоматизоване проектування об'єктів будівництва студентами будівельного факультета: проблеми та шляхи поліпшення викладання курсу // Труди Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Поліпшення якості підготовки фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових досліджень". - Полтава: ПДТУ. - 2001. - С.         .

Василенко В.М., Дубіщев В.П., Чернявський В.В., Волкова О.В. Проблеми та напрями вдосконалення системи фінансового забезпечення реалізації інвестиційної політики регіонів // "Економіка і регіони", Полтава, Полт. нац. техн. ун-т  імені Юрія Кондратюка. - N 1, 2003.

Чернявський В.В., Волкова О.В. Роль ринку в системі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону // Управління розвитком соціально-економічних систем: стан, проблеми, перспективи. Зб. матеріалів міжвузівської наук.- практ. конф., Полтава, 2004 р.

Чернявський В.В., Галінська Т.А., Овсій М.О. Світлотехнічні дослідження розподілу освітлення приміщень головного виробничого корпусу алмазного заводу // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди / Зб. наук. пр. Вип. 12. - Ровно, 2005. С.401-406.

Чернявський В.В. Обґрунтування алгоритму розрахунку вентильованих повітряних прошарків з перемінною товщиною стінок// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди / Зб. наук. пр. Вип. 13. - Ровно, 2005. С.283-289.

Чернявський В.В., Галінська Т.А., Овсій М.О. Розрахунок природного освітлення приміщень будівель, які освітлюються через ліхтарні надбудови при ясному і хмарному небі МКО // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди / Зб. наук. пр. Вип. 14. - Рівне, 2006. С.357-361.

 

Навчальні посібники, навчально-методичні комплекси,
навчально-методичні розробки, методичні рекомендації

Методические рекомендации по повышению теплотехнических показателей ограждающих конструкций на стадии их проектирования и изготовления / Г.Г.Фаренюк, В.П.Хоменко, А.Н.Могилат, В.В.Чернявский / НИИСК Госстроя СССР. - К. -1987. - 31 с.

Рекомендации по расчету, изготовлению и монтажу керамзитозолобетонных наружных стеновых панелей жилых домов серии ІІІ-94, возводимых Новокаховским домостроительным комбинатом / А.Н.Могилат, В.В.Чернявский, Г.Л.Волик, А.И.Подофа, Н.А.Загурская, А.Н.Попов, В.А. Сковородько / Под ред. А.Н.Могилата, В.В.Чернявского. -Новая Каховка: НКТ. - 1989. - 102с.

Методические указания к разработке генерального плана территории промышленного предприятия в курсовом проекте №2 по архитектуре для студентов специальности 2903 "Промышленное и гражданское строительство" дневной и заочной форм обучения / Сост. Чернявський В.В. // Мин-во образования Украины. Полт.ИСИ. Методические указания: утвержд. на заседании Совета инст-та. Прот. №1 от 25.09.92. Полтава; ПІБІ. - Київ: Віпол. - 1992. - 20с.

Методические указания к оформлению архитектурно-конструктивных чертежей дипломних и курсових проектов для студентов специальности 2903 всех форм обучения/ Сост. Могилат А.Н., Чернявский В.В., Латыш Ю.А. // Мін-во освіти України, . ПІБІ. Методичні вказівки: затверд. на засіданні Ради інст-ту. Прот. №7 від 17.04.92. Полтава; ПІБІ. - Київ: РОВО "Укрвузполіграф". - 1992. - 35 с.

Методические указания по выполнению контрольной работы по "Основам систем автоматизированного проектирования объектов строительства ( САПР-ОС )" / Сост. Чернявский В.В. - Полтава: ПІБІ. - 1994. - 18 с.

Методичні вказівки по теплотехнічному вибору огороджуючих конструкцій /Укладачі Чернявський В.В., Юрін О.І. -Полтава, Полт. ТУ. - 1996. - 10 с.

Методические указания по выполнению и оформлению чертежей дипломных и курсовых проектов / Сост. Могилат А.Н., Марченко В.И., Черняховец П.П., Чернявский В.В. -Полтава: ПФ ПИ "Горстройпроект". - 1981. - 32с.

Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд. Малоповерхові цивільні будівлі і їх конструктивні рішення / Конспект лекцій. - Полтава: Полт. держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - 1999. - 76 с.

Методичні вказівки до варіантного підбору ефективних огороджуючих конструкцій за енергомісткістю для студентів спеціальностей 7.092101, 7.092103, 7.092104, 7.092108, 7.120101, 7.120102 / Укладачі Чернявський В.В., Юрін О.І. - Полтава, Полт. держ. техн. ун-т  імені Юрія Кондратюка. - . - 10с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Планування міст" по плануванню території промислового підприємства для студентів спеціальності 7.092101 // Укладач Чернявський В.В. - Полтава: Полт. держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - 1999. - 24с.

Чернявський В.В. Самовчитель по AutoCAD. Російська та англомовна версії. - Полтава: "Gris". - 1999. - 87с.

Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд: Архітектурні конструкції малоповерхових цивільних будівель: Навчальний посібник. - Полтава: Полт. держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - 2001. - 182 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по виконанню контрольної роботи на ПЕОМ з дисципліни "Основи автоматизованого проектування" (для ІІІ -го курсу БП) // Укладачі Чернявський В.В., Юрін О.І. - Полтава, Полт. держ. техн. ун-т  імені Юрія Кондратюка. - 2002. - 21 с.

Чернявський В.В., Волик Г.Л., Юрін О.І.Теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій будівель ./ Методичні рекомендації для студентів спеціальностей 7.092101, 7.092103, 7.092104, 7.092108, 7.120101, 7.120102. - Полтава, ПДТУ, 2001 р. - 64с.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи автоматизованого проектування об’єктів будівництва" для студентів спеціальності 7.092101 заочної форми навчання // Укладач Чернявський В.В.-Полтава, ПолтНТУ, 2003. - 39с.

Методичні рекомендації з дисципліни "Комп’ютерні технології проектування конструкцій, будівель і споруд" для студентів спеціальності 7.092101 усіх форм навчання // Укладачі Чернявський В.В., Юрін О.І. - Полтава, ПолтНТУ, 2005. - 56 с.

Джерело:

Вікіпедія - Чернявський Валерій Володимирович.

 

Ссылки на эту страницу


1 Архитекторы, строители
[Архітектори, будівельники] - пункт меню
2 Личности - Ч
[Особистості - Ч] - пункт меню
3 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654