Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Государственная дума Российской империи

Державна дума Російської імперії – представницький законодавчий орган у Російській імперії. Діяла, з перервами, від 10 трав.(27 квіт.) 1906 до 12 берез.(27 лют.) 1917 (див. Лютнева революція 1917). Нелегітимно існувала з берез. по листоп. (жовт.) 1917 (див. Жовтневий переворот у Петрограді 1917). Остаточно ліквідована 31(18) груд. 1917 декретом РНК Рад. Росії. Було скликано та розпущено 4 Д.д.Р.і.

1-ша Д.д.Р.і. працювала з 10 трав.(27 квіт.) по 21(08) лип. 1906. Заг. кількість депутатів у ній сягала 478 осіб, з них: кадетів (див. Конституційно-демократична партія) – 179, автономістів – 63, октябристів – 16, безпарт. – 105, трудовиків – 97, соціал-демократів – 18. Голова – С. Муровцев, секретар – кн. Д. Шаховськой. Розпущена у зв’язку з випуском антиурядової Виборзької відозви (див. Виборзька акція депутатів Першої Державної думи 1906).

Highslide JS
Группа депутатов Первой Государственной думы от Полтавской губернии. Апрель 1906 г.
Сидят слева направо: Ф. И. Дубовик, И. Н. Присецкий, Г. Б. Иоллос, Я. К. Имшенецкий.
Стоят слева направо: И. П. Кириленко, М. Ф. Дьяченко, Н. С. Онацкий, В. М. Шемет,
П. И. Чижевский, А. Е. Тесля, Н. В. Жигиль. ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Полтавці — Депутати першої Державної думи (27.IV. — 8. VII. 1906 р., 478 депутатів, 1 сесія):

Дубовик Феодосій Ісидорович (*1869, м-ко Омельник Кременчуцького повіту) — козак-хлібороб

Дяченко Максим Федорович (*1871, с. Іванівка Роменського повіту) — малоземельний селянин-хлібороб (підписав Виборзьку відозву)

Жигель Микола Васильович — службовець Крюківських залізничних майстерень

Імшенецький Яків Кіндратович (21.III.1858, с. Баба Сосницького повіту Чернігівської губ.) — статистик, громадський діяч  (підписав Виборзьку відозву)

Іоллос Григорій Борисович (1859, Кременчук — 1907, Москва) — правник і журналіст (підписав Виборзьку відозву)

Кириленко Іван Павлович (*1853) — селянин-хлібороб

Онацький Микола Степанович (р. н. невід. — 1907) — козак із с. Бірки Гадяцького повіту (підписав Виборзьку відозву)

Присецький Іван Миколайович (*1858, м-ко Ковалівка Зіньківського повіту — 1911) — поміщик

Тесля Андрій Юхимович (*1880, с. Степанівка Полтавського повіту) — викладач у школі садівництва (підписав Виборзьку відозву)

Чижевський Павло Іванович (*1860, Гадяч) — дворянин (підписав Виборзьку відозву)

Шемет Володимир Михайлович (*1873, хутір Олександрович біля Лубен) — інструктор із садівництва (підписав Виборзьку відозву)

Яснопольський Леонід Миколайович (*1873, Київ) — вчений-статистик (підписав Виборзьку відозву)

Про вибори до І Державної думи дивіться:
 Д. А. Иваненко "Записки и воспоминания"

2-га Д.д.Р.і. працювала з 5 берез.(20 лют.) до 15(02) черв. 1907; налічувала 518 депутатів, у т.ч.: соціал-демократів – 65, есерів (див. Партія соціалістів-революціонерів) – 37, нар. соціалістів – 16, трудовиків – 104, кадетів – 98, правих та октябристів – 54, націоналістів – 76, безпарт. – 50, чл. фракції "козача група" – 17. Голова – Ф.Головін, секретар – М.Челноков. Припинила існування у зв’язку з введенням у дію нової системи голосування (див. Третьочервневий переворот 1907).

Highslide JS
Группа депутатов Второй Государственной думы от Полтавской губернии. 1907 г.
Сидят слева направо: В.И. Булюбаш, П.П. Павлов, Н.В. Пирский, В.В. Масляников, П. Д. Шкляревич
Стоят слева направо: А.Ф. Власенко, К.А. Дубовик, Д.Н. Милорадолвич, С.В. Лукашевич, Т.Г. Черненко.
ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Полтавці — Депутати другої Державної думи (20.11. — 2. VI. 1907 р., 518 депутатів, 1 сесія):  

Булюбаш Володимир Іванович (*1858) — поміщик Хорольського повіту

Васецький Сильвестр Данилович (*1863) — козак

Власенко Олексій Федорович — заможний козак

Дубовик Карпо Андрійович (*1881) — канцелярист

Лукашевич Степан Володимирович (*1853) — поміщик Золотоніського повіту

Маслянников Василь Васильович (1867—1913) — поміщик Прилуцького повіту

Милорадович Дмитро Миколайович (*1865) — поміщик Кременчуцького повіту, голова земської управи

Павлов Петро Петрович (21.ХІІ.1841, с. Заїченці Зіньківського повіту) — службовець суду

Пирський Микола Васильович (1855) — протоєрей, настоятель собору в Кобеляках

Сайко Юхим Антонович (*1879) — селянин із с. Бориспіль Переяславського повіту

Черненко Тимофій Глібович (*1864) — козак-хлібороб.

Шкляревич Петро Данилович — військовий інженер

3-тя Д.д.Р.і. функціонувала з 14(01) листоп. 1907 по 22(09) лип. 1912. В її складі було 442 депутати, серед них: правих – 50, націоналістів та поміркованих – 97, октябристів – 154, прогресистів – 28, кадетів – 54, мусульман – 8, членів "Польського кола" – 11, литов.-білоруської групи – 7, трудовиків – 14, соціал-демократів – 19. Голови – М.Хомяков, О.Гучков, М.Родзянко. Секретар – І.Созонович. Склала повноваження у зв’язку з закінченням строку своєї діяльності.

Highslide JS
Группа депутатов Третьей Государственной думы от Полтавской губернии. 1907 или 1908 г.
Сидят слева направо: П.Н. Гордиевский, С.В. Лукашевич, Е.М. Шейдеман, В.Р. Милорадович, П.Н. Малама,
Н.А. Комарецкий. Стоят слева направо: Д.И. Герценвиц, Н.Е. Пилипенко, И.И. Капнист, Г.Г. Удовицкий,
В.А. Остроградский.
ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Полтавці — Депутати третьої Державної думи (1.ХІ.1907 — 9.VI.1912 р., 442 депутати, 5 сесій):  

Герценвіц Дмитро Іванович (*1872) — землевласник Костянтиноградського повіту

Гордієвський Петро Микитович (*1842) — викладач

Капніст Іполит Іполитович (*1877) — граф, великий землевласник Хорольського повіту

Комарецький Микола Ананійович (*1867) — священик, благочинний Роменського повіту

Коченевський Модест Капітонович (*1838) — суддя (депутат після відмови П.М. Малами)

Лукашевич Степан Володимирович (*1853) — поміщик Золотоніського повіту, депутат Думи другого скликання

Малама Павло Миколайович (*1862) — громадський діяч

Милорадович Володимир Родіонович (*1852) — предводитель дворянства Прилуцького повіту, голова земської управи

Навроцький Григорій Миколайович (6.01.1833—25.12.1907) — громадський діяч, голова повітової земської управи, почесний громадянин Ромен

Остроградський Василь Олександрович (*1860) — землевласник Кременчуцького повіту

Пилипенко Никифор Омелянович (*1862) — юрист

Старицький Олександр Павлович (*1841) — предводитель дворянства Полтавського повіту (депутат після смерті Г.М. Навроцького)

Удовицький Гаврило Гаврилович (*1873) — селянин с. Кобелячок Кременчуцького повіту

Шейдеман Євген Михайлович (*1845) — управитель карлівськими маєтками герцогів Мекленбург-Стрілецьких.

4-та Д.д.Р.і. працювала з 28(15) листоп. 1912 до 19(06) жовтня 1917, налічувала 441 депутата, у т.ч.: правих – 65, націоналістів та поміркованих – 120, октябристів – 98, прогресистів – 48, кадетів – 59, трудовиків – 10, безпарт. – 7, соціал-демократів – 14, діячів націоналістичних груп – 21. Голова – М. Родзянко. Секретар – І. Дмитрюков. Була розпущена указом імп. Миколи II 12 берез.(27 лют.) 1917, але продовжувала нелегітимно існувати ще 8 місяців.

Полтавці — Депутати четвертої Державної думи (15.ХІ.1912 — 6.Х.1917 р., 442 депутати, 5 сесій):

Величко Сергій Вадимович (*1870) — поміщик Лубенського повіту

Герценвіц Дмитро Іванович (*1872) — землевласник Костянтиноградського повіту, депутат Думи третього скликання

Гриневич Сергій Іванович (*1864) — поміщик Костянтиноградського і Полтавського повітів

Дроздовський Іоанн Дмитрович (*1865) — благочинний Золотоніського повіту

Капніст Дмитро Павлович (*1879) — предводитель дворянства Золотоніського повіту

Капніст Іполит Іполитович (*1877) — граф, великий землевласник Хорольського повіту, депутат Думи третього скликання

Коваленко Михайло Іванович (р. н. невід. — 1919) — поміщик Костянтиноградського повіту

Кочубей Василь Васильович (*1883) — предводитель дворянства Пирятинського повіту

Лукашевич Степан Володимирович (*1853) — поміщик Золотоніського повіту, депутат Думи другого і третього скликання

Невіандт Костянтин Олександрович (*1869) — поміщик Полтавського повіту

Пилипенко Никифор Омелянович (*1862) — юрист, депутат Думи третього скликання

Полунін Василь Миколайович — викладач гімназії

Угнич Юхим Савич (*1858) — касир Хорольської земської управи.

До компетенції Д.д.Р.і. входило досить широке коло питань (окрім справ Мін-ва імператорського двору та уділів і деяких таємних статей держ. бюджету). Д.д.Р.і. регулярно звітував уряд країни. В цілому робота Д.д.Р.і. сприяла радикалізації суспільства. Зокрема частина діячів 4-ї Д.д.Р.і. 14–15(1–2) берез. 1917 створила "Тимчасовий монархічний комітет", що згодом перетворився на Тимчасовий уряд.

Літ.: Милюков П.Н. Вторая Дума. СПб., 1908; Обнинский В.П. Новый строй, ч. 1–2. М., 1911; Родзянко М.В. Государственная Дума и Февральская революция. Ростов-на-Дону, 1919; Таганцев Н.С. Пережитое: Учреждение Государственной Думы в 1905–1906 гг., вып. 1–2. Пг., 1919.

О.М. Машкін.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Списки депутатів Державної Думи від Полтавської губернії добавлено автором сайту

Ссылки на эту страницу


1 Аларт, Людвиг Николай
[Аларт, Людвіг Микола] (?-1728), барон, генерал-аншеф, участник Полтавской битвы
2 Библиографический указатель работ, выполненных на базе Полтавской областной психиатрической больницы (1837-1975)
[Бібліографічний покажчик робіт, виконаних на базі Полтавської обласної психіатричної лікарні (1837-1975)] Милявский Валентин
3 Биляшивский, Николай Федотович
[Біляшівський, Микола Федотович] (1867-1926) – историк, музеевед, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
4 Богданов, Николай Николаевич
[Богданов, Микола Миколайович] (1875–1930), земский и государственный деятель, депутат II Государственной думы, воспитанник ППКК (1892?)
5 Булацель, Илья Сергеевич
[Булацель, Ілля Сергійович] (?-1959), ротмистр, воспитанник ППКК (1902)
6 Булюбаш, Владимир Иванович
[Булюбаш, Володимир Іванович] (1866-1926), депутат 2-й Государственной думы от Полтавской губернии, воспитанник ППКК (1883)
7 Варун-Секрет, Сергей Тимофеевич
[Варун-Секрет, Сергій Тимофійович] (1866-1962), земский деятель, член 1, 2 и 4 Государственной Думы, воспитанник ППКК (1886)
8 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
9 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
10 Выборгская акция депутатов первой Государственной думы 1906 г.
[Виборзька акцiя депутатiв першої Державної думи 1906 р.]
11 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
12 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
13 Дубовик, Феодосий Исидорович
[Дубовик, Феодосій Ісидорович] (1869—?), казак-земледелец, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии
14 Дьяченко, Максим Феодорович
[Дьяченко, Максим Феодорович] (1871—?), малоземельный крестьянин-земледелец, депутат 1- й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)
15 Жигель, Николай Васильевич
[Жигель, Микола Васильович] (Джигиль?; 1868-?), служащий Крюковских железнодорожных мастерских, депутат 1- й Государственной думы от Полтавской губернии
16 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
17 Из моих петербургских воспоминаний
Ісак Мазепа. З моїх петербурзьких спогадів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 113-124.
18 Имшенецкий, Яков Кондратьевич
[Імшенецький, Яків Кіндратович] (1858—1938), общественный и политический деятель, статистик, публицист, депутат 1-и Государственной думы от Полтавской губернии
19 Иоллос, Григорий Борисович
[Іоллос, Григорій Борисович] (1859-1907), юрист и журналист, депутат 1- й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)
20 Квиринг, Эммануил Ионович
[Квірінг, Емануіл Йонович] (1888—1937), советский партийный и государственный деятель, доктор экономических наук, председатель ЦК КП(б)У (22.10.1918—06.03.1919 и 10.04.1923—07.04.1925)
21 Кириленко, Иван Павлович
[Кириленко, Іван Павлович] (1853-?), крестьянин-земледелец, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии
22 Ковалевский, Николай Николаевич
[Ковалевський, Микола Миколайович] (1892-1957), политический и государственный деятель, кооператор, публицист, исследователь национальной политики СССР
23 Коваленко, Михаил Иванович
[Коваленко, Михайло Іванович] (1872—1918), политический деятель, помещик Константиноградского уезда, депутат 4-й Государственной думы от Полтавской губернии
24 Лучицкий, Иван Васильевич
[Лучицький, Іван Васильович] (1845—1918), историк, археограф, общественный деятель
25 Мартос, Георгий Георгиевич
[Мартос, Георгій Георгійович] (1899-1998), Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (1918)
26 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
27 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
28 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
29 Николай Михновский (Очерк общественно-политической биографии)
[Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії)] – Андриевский Виктор. // Визвольний шлях. Видає "Українська видавнича спілка" — 1974. — № 6 (315). Річник XXVII — С. 588-617
30 Омелянский, Василий Леонидович
[Омелянський, Василь Леонідович] (1867,Полтава—1928), микробиолог, академик АН СРСР
31 Онацкий, Николай Степанович
[Онацький, Микола Степанович] (1878-1907), казак из с. Бирки Гадячского уезда, депутат 1- й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)
32 Присецкий, Иван Николаевич
[Присецький, Іван Миколайович] (1858-1911), помещик, общественный деятель, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии, воспитанник ППКК (1875)
33 Приходкин, Борис Дмитриевич
[Пріходкін, Борис Дмитрович] (1877-1950), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1896)
34 Революция 1905-1907 гг.
Революция 1905-1907 гг.
35 Российские органы государственного управления
[Російські органи державного управління] - пункт меню
36 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
37 Тесля, Андрей Ефимович
[Тесля, Андрій Юхимович] (1880-?), преподаватель в школе садоводства, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)
38 Тихоцкий, Сергей Георгиевич
[Тихоцький, Сергій Георгійович] (1807-1872), генерал-майор, директор ППКК (1859-1860)
39 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
40 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
41 Хилков, Дмитрий Александрович
[Хілков, Дмитро Олександрович] (1857-1914), князь
42 Чеховский, Владимир Мусиевич
[Чехівський, Володимир Мусійович] (1876—ок.1938), политический и церковный деятель, председатель Совета Министров (26.12.1918—13.02.1919)
43 Чижевский, Павел Иванович
[Чижевський, Павло Іванович] (1860-1925), общественный и политический деятель, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание), воспитанник ППКК (1877)
44 Шемет, Владимир Михайлович
[Шемет, Володимир Михайлович] (1873-1933), общественно-политический деятель, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)
45 Шокотов, Николай
[Шокотов, Микола] (1904-1980), корнет, Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (-) и ККК (1922)
46 Яснопольский, Леонид Николаевич
[Яснопольський, Леонід Миколайович] (1873-1957), ученый-статистик, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание), в дальнейшем академик АН Украины

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654