Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Липинский, Вячеслав Казимирович

Липинский Вячеслав Казимирович

«Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією; щоб з ріжних її племен, рас і вір повстала одна Держава Українська».

«Патріотизм, на якому будуються держави і нації, — це віра, це спокій душі, а не бізнес з надією на «добрі проценти» і не акторство з надією на оплески і дарунки юрби».

Вячеслав Липинський

 1. Листи до братів-хліборобів. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
  Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
 2. Листи до братів-хліборобів. Частина II: Наша "орієнтація".
  Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
 3. Листи до братів-хліборобів. Частина III: Про національну аристократію та про три основні методи її орґанізації: класократію, охлократію і демократію.
  Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
 4. Листи до братів-хліборобів. Частина IV: Про політику, як умілість вибору такого методу здобування та орґанізації влади і орґанізації громадянства, який-би уможливив будову і збереженя окремої Держави на Українській Землі і забезпечив істнування та розвиток Української Нації.
  Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
 5. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? (Кілька уваг з приводу статті Є. Х. Чикаленка "Де вихід?")
  Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
 6. Націоналізм, патріотизм і шовінізм (з листа до Б. Шемета)
  Вячеслав Липинський. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Генеза, Довіра, 1996. Стор. 745-746.
 7. Релігія і церква в історії України
  Вячеслав Липинський. Релігія і церква в історії України // Філаделфія, 1925. З Друкарні "Америки". Передрук статей з "Америки".
 8. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в VXIII ст.
  Вячеслав Липинський. Україна на переломі, 1657-1959. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Історичні студії та монографії; т. 3 – Відень ; Київ : Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"), 1920. – 304 с.
 9. Хам і Яфет
  Вячеслав Липинський. Хам і Яфет (З приводу десятих роковин 16/29 квітня 1918 р.) – Львів : Накладом "Поступу". 1928.

 

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654