Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Успенский собор

Успенський собор. Плани Полтави 1-ї третини 18 ст. фіксують на стрілці мису Городища (тепер Соборний майдан) головну домінанту міста - дерев'яний багатозрубний багатоповерховий Успенський собор, поруч з яким двох'ярусна дзвіниця. У 1748 р. поряд з дерев'яним, трохи південніше від нього, закладено мурований Успенський собор. За зразок правив Хрестоздвиженський собор. Фундаторами були полтавський полковник А. Горленко, обозний А. Руновський, полковий суддя Г. Сахновський, військовий товариш Д. Білуха та інші. Будував собор київський "мурар" Стефан Стабанський (Степан Стобенський). Собор був освячений у 1770 р.

 

В образі тринефного шестистовпного, з трансептом, нартексом і хорами, первісно - трибанного, а з 1780 р. - п'ятибанного собору домінував масивний, слабо розчленований основний обсяг, з яким контрастували бані і вишукані фронтони. Характерним був і естетично осмислений контраст лапідарних білих стін з хрещатими та прямокутними вікнами, розміщеними у два яруси і обрамленими тонкими наличниками з сандриками. У формуванні образу важлива роль належала чотирьом барокковим фронтонам примхливих силуетів. Ними вінчалися західний фасад храму, широка півкругла апсида та ризаліти бічних фасадів, що відповідали трансепту. Завдяки композиційно активному завершенню собор грав визначну роль у силуеті міського центру. Ця роль зросла, коли у 1774-1801 рр. перед західним фасадом звели чотириярусну чотиригранну муровану дзвіницю у стилі класицизму, увінчану куполом з високим шпилем.

Первісно собор був п'ятипрестольним. Окрім головного престолу Успіння Богородиці, внизу було 2 престоли - Петропавлівський та Іллінський (останній ліквідовано у 1894 р.). На хорах були Михайлівський і Варваринський приділи (знято у 1869 р.). Того ж року перебудовано сходи на хори, ризницю і паламарню. В інтер'єрі - великий чотириярусний різьблений іконостас у стилі класицизму.

У 1899 р. собор розширено за рахунок західної прибудови, вмістимість його досягла 10 тис. чоловік.

Крім того, на протязі 19 ст. собор зазнав ще деяких перебудов: бароккові двох'ярусні бані з ковнірами замінено куполами спокійніших півсферичних обрисів з глухими ліхтариками. У 1-й пол. 19 ст. територію обнесено мурованою огорожею з кованою залізною граткою і двома невеличкими купольними капличками з західної сторони обабіч дзвіниці. Визначною реліквією був дзвін "Кизикермен", відлитий у 1695 р. коштом полтавського полковника П.С. Герцика з гармат, захоплених у турків. У 1845 р. собор і садибу І. П. Котляревського змалював Т. Г. Шевченко.

Highslide JS
Т. Г. Шевченко. Будинок І. П. Котляревського в Полтаві.
Акварель. 1845 р.

У 1934 р. собор зруйнований, збереглася дзвіниця, у якій було розміщено експозицію з історії архітектури Полтави. Зараз у дзвіниці знаходиться Успенська церква.

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави

Джерело:

 Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 927-928

 

Соборная Успенская церковь.

При Петре І, как видно из планов и документов, соборной церковью была Успенская деревянная, существовавшая до половины XVIII столетия, почти на том же мест, где ныне стоить собор. Постройка его началась в 1748 г. штукатуром (архитектором) Стефаном Стабанским, занимавшимся постройками в Новой Сербии, управляемой генерал-майором Иваном Хорватом, заключившим 8 ноября 1748 г. о постройке договор с полковником Полтавским Андреем Горленком, обозным Руновским, полковым писарем Бачинским, городовым атаманом Волховским, ктиторами: Максименком, Тарентенком, Белушенком и Кирилловым за 3000 руб. и разных харчей. Ход дела по постройке обнаружил отсутствие рвения в строителях, так что, не смотря на заготовление значительного количества материала и пожертвованный гражданами капитал, хотя в 1751 г. и началась работа поставкою "мура до окон", в котором, по всей вероятности, была совершена и закладка собора, но, за "невистарченьем контрактодавцами потребных материалов", приостановилась до 1753 г. Затем, после разных несогласий между ктиторами, церковь едва окончательно отстроена только в 1770 году *).


*) Архитектура этого храма смешанного стиля: столб имеет характер римской архитектуры, а купола — греческой.

Стоимость всей постройки, по неимению точных сведений, трудно определить, но, судя по размерам храма в длину (15 саж.), ширину (8 саж.) и довольно значительную высоту, а также по количеству употребленных материалов и продолжительности самой постройки, она, надо полагать, была очень велика, не смотря даже на баснословную в то время дешевизну строительного материала, жизненных припасов и задельной платы.

Из сохранившейся, между прочими бумагами, расходной тетради, с 1754 по 1767 г. включительно, видно, что за это время израсходовано на постройку собора 8637 р. 25 1/2 коп. (46). Но здесь от начала и до окончания постройки недостает около 10 лет, в течение которых расход неизвестен.


46) (424) Из этой тетради, между прочим, видно, что цены на ассигнации в то время были следующие: мешок ржаной муки 14—28 коп., пшена 18—25 коп., гречневой муки 15—25 коп., соли пуд 20 коп., ведро бураков зимой 2 коп., воз дров 10 коп., хворосту 5 коп., гонты 1000 шт. 5 руб., сало в 1 п. 13 ф. 90 коп., воз угольев 35—50 коп., пара колес 28 коп., извести четверть 18 коп., рабочему в день 8—12 коп. ("Полтавские Епархиальные Ведомости", 1870 г., № 16, стр. 672, подстрочное примечание).

Главными строителями соборной церкви были: Полтавский полковник Андрей Горленко, полковой обозный Андрей Руновский, полковой судья Григорий Сахновский и бунчуковый товарищ Дмитрий Белушенко (он же Белуха) *).


*) Правильнее сказать, постройка собора производилась целым полком полтавским, потому что распоряжения о ней шли к начальникам отдельных частей полка или от полковника, или из полковой канцелярий, а отчеты все требовались и были представляемы в полковую счетную комиссию.

До построения нынешнего храма существовала в трех саженях от него, на том же погосте, деревянная церковь тоже во имя Успения Пресвятой Богородицы, бывшая также Полтавским городским собором, построенная, как можно с достоверностью полагать, в XVII столетии, но в каком году — неизвестно **). Церковь эта в 1776 г. продана на снос в с. Ивашки, Полтавского уезда (в 12 вер. от Полтавы), куда была перевезена в июне того же года и употреблена там, главным образом, на постройку новой церкви (47).


**) Надпись на колоколе "Кизикермен". См. о нем выше.

47) (424) Церковь та окончена постройкой и освящена 30 апреля 1784 г., а в 1893 г., по ветхости, разобрана и вместо нее устроена и освящена 30 сентября того же года новая церковь во имя Воскресения Христова. (См. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1893 г., № 6, стр. 184—202, статья священника В. Попова.

В 12 саж., к западу, от собора построена каменная колокольня. Постройка ее начата была на средства прихожан в 1774 году. Но средств у прихожан на дальнейшее сооружение капитального здания недоставало, а потому, по их прошению, выдана была, с разрешения архиепископа Славянского Никифора Феотоки, из духовной консистории в 1783 году просительная книга (48), которая, как надо полагать, также мало помогла делу, особенно с выбытием в 1785 г. из Полтавы главного деятеля по постройке собора и колокольни протопопа Иакима Яновского, и колокольня эта, благодаря усердию и пожертвованиям коллежских асессоров Александра Яншина и Ивана Пономарева, была окончена постройкой только в 1801 году.


48) (424-425-426) Это видно из грамоты Никифора, архиепископа Славянского и Херсонского, от 11 февраля 1783 г., следующего содержания: "Божьей милостью смиренный Никифор, архиепископ Славянский и Херсонский. Всем православным паствы нашей епархии Славянской христианам благодати и мира от Бога Отца Нашего Иисуса Христа желая и пастырское наше благословение препосылая, известно творим. Сего 1783 года, февраля 10 дня, поданным нам Полтавский протопоп Иоаким Яновский с прихожаны доношением представя, что приходская их Успения Пресвятыя Богоматери церковь, хотя и в недавнем времени каменным зданием сооружена, но, по не искусству мастеров, алтарная крыша так сделана, что, за большою течью, принуждены они перекрывать алтарь, а покрывать железом и сделать на нем два купола, что и исправлено ими с немалою издержкою, а при том, за неимением никакой при церкви колокольни, начато делать и оную кончено первый этаж, и на то неточию издержано имевшиеся при церкви деньги, но и взаймы взято две тысячи рублей, коих из церковных доходов выплатить никак неможно, — просили о выдаче на исправление в епархии нашей от доброхотных дателей милостинного подаяния, для выплаты означенной суммы и до окончания колокольни, благословительской грамоты, и для вписывания подаяния и подателей имен шнурозапечатанной книги, — благословили мы оному протопопу Иоакиму Яновскому с прихожаны испрашивать милостинное подаяние от доброхотных дателей в епархии нашей через два года, и повелели ему, протопопу, с прихожаны всякое подаяние и подателей имена, для всегдашнего при оной Успенской церкви помяновевия, верно записывать в данную из консистории нашей шнурозапечатанную книгу, и, при испрашивании подаяния, поступать со всякою кротостью, скромностью и почтением, не чиня никому домогательств, но приемля с благодарением, что кто подаст от своего произволения, и всемерно беречыя, чтоб и малейшего по себе не показать соблазна, под страхом неминуемого истязания и штрафа; по прошествии ж вышеписанного срока, сколько чего будет испрошено, представить нам ему, протопопу, донешением. А показанную книгу хранить в Успенской Богородицкой церкви для всегдашняго подателей поменовения; чего всего в знание и сия благословительная грамота, которую при помянутом доношении представить же, дана от нас за рукою нашею, при печати кафедральной в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре 1789 года, февраля 11 дня. (Место печати). Секретарь Василий Вербицкий *).

---------------

*) См. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1870 г, № 18, стр. 753—755 — Здесь соблюдена орфография подлинника, расставлены лишь знаки препинания.

Стоимость постройки колокольни, к сожалению, совсем неизвестна, так как в соборе по этому предмету не сохранилось никаких записей.

Соборная колокольня каменная о четырех ярусах, заканчивающаяся шпилем. Во втором ярусе находится большой колокол с вылитыми по сторонам его изображениями — успения Божьей Матери, св. апостолов Петра и Павла и святителя Николая. Внизу находится следующая надпись славянскими буквами: "Во славу святыя единосущныя и нераздельныя Троицы сделан сей колокол к соборной Полтавской церкви Успения Пресвятыя Богородицы с меди, даровано его сиятельством князем Василием Михайловичем Долгоруковым; весу 350 пудов; року 1780, генваря 25, в городе Полтаве".

Первоначально собор был устроен о трех главах, а затем две главы надстроены над алтарной частью около 1780 года.

Со времени постройки собор был градским до 1847 года а в этом году, с переводом Полтавской архиерейской кафедры из г. Переяслава в Полтаву, обращен в кафедральный.

Престолов в нем было пять. Главный во имя Успения Пресвятой Богородицы. В правом приделе главного алтаря — во имя св. апостолов Петра и Павла; в левом — во имя св. пророка Илии; устроены и освящены 17 сентября 1774 года. На хорах — с правой стороны во имя св. архистратига Михаила и с левой — во имя св. великомученицы Варвары; устроены в 1776 г. и освящены: первый 30 декабря, второй 10 июня. В 1893 г., в виду тесноты алтаря, придельный престол во имя св. пророка Илии был разобран. На хорах престолы, по ветхости, также разобраны в 1869 году.

Кроме поименованных престолов имеется еще престол в церкви, устроенной направо от входа в собор в первом ярусе колокольни во имя обретения главы св. Иоанна Предтечи; она теплая, но тесная. Церковь эта в 1897 г. была возобновлена на средства соборного старосты почетного гражданина В. П. Таранушенка и освящена епископом Иларионом 24 августа того же года. В ней доныне сохранился св. антиминс, по желтому атласу, который освящен и выдан 27 февраля 1787 года архиепископом Славянским и Херсонским Амвросием Серебренниковым, ныне нетленно почивающим в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.

Главный иконостас соборной церкви, до устройства нынешнего, был в четыре яруса, очень хорошей работы, с разными украшениями во французском стиле. Первоначально был написан не совсем удачно и в исправлении его принимал потом деятельное участие покоритель Крыма князь Василий Михайлович Долгорукий, в промежуток времени между 1770 и 1786 г.г., что вызвало признательную память современников: в тумбе иконостаса, под местными иконами Спасителя и Богоматери, были изображены гербы князя Долгорукого со следующими надписями:

I.

"Герб сей предводителя войск российских
Князя Долгорукого в областях крымских,
Воздвигшего трофей, для России славный,
Кой именем Василий Михайлович званный".

II.

"Преславный герб героя, лаврами венчанна,
Князя Долгорукого, в войске и в мире славна,
Кой скипетру российскому Крым покорил
И россам путь на Черном море тем открыл".

Теперь их нет, — они проданы вместе со старым иконостасом.

Стоимость этого иконостаса и придельных в точности не известна. Известно только, что г. Осташкова (Тверской губ.) золотарь Карабанов взял по контракту за позолоту главного иконостаса 1000 рублей, да на харчи 100 руб., а г. Тулы купец Иконников за позолоту Петропавловского иконостаса — 400 руб., кроме харчей, квартиры, прислуги, дров и свечей *). Иконостасы эти в 1856/57 году были вновь возобновлены позолотой и перекраской поля без изменения живописи.


*) Контракт Карабанова 1773 г. декабря 8; контракт Иконникова 1775 г., февраля 5.

В 1893 году, взамен прежнего иконостаса, заботами преосвященного Илариона сооружен и освящен 23 декабря новый деревянный, одноярусный, почти сплошь украшенный золоченой резьбою, с аркой посредине. Сооружен он на средства вдовы генерал-майора Ольги Ивановны Леоновой и обошелся в 12000 рублей. Старый же иконостас с иконами продан в том же году в с. Безсалы, Лохвицкого у., за 1200 рублей, а шаты с наместных икон, в коих оказалось серебра 3 п. 5 фун., оставлены в ризнице собора. Тогда же значительно был обновлен внутри и снаружи сам собор.

На простенках церкви были две иконы: св. пророка Елисея и святителя Мефодия, празднуемых церковью 14 июня, и св. апостолов Петра и Павла. Под первой изображение атаки крепости, под начальством князя Долгорукого, в 1771 году с 13 на 14 июня; под второй — победа над турками при Кафе и занятие этого города князем Долгоруким в 1771 году, 29 июня. Под каждой из этих икон резные из дерева гербы князей Долгоруких. Где теперь эти иконы — неизвестно.

В ризнице есть современный портрет князя Долгорукого, поясной, овальной формы, хорошо сохранившийся, писанный на холсте в натуральную величину, с надписью: "Князь Василий Михайлович Долгоруков, предводитель российской армии, генерал-аншеф, всех трех российских орденов кавалер" **).


**) Рама в этом портрете деревянная, крашеная.

Замечательны также в особо устроенных киотах местно-чтимые иконы Божьей Матери: 1) "Всех скорбящих радости" *), в серебряной ризе с эмалью и простыми камнями; принесена в дар собору в 1888 году бывшим ключарем священником Петром Диатоловичем († 3 марта 1900 г.); стоимость ее со всеми украшениями 842 руб. Перед этой иконой по субботам совершается торжественное акафистное пение. День празднования этой иконы 24 октября **). 2) "Утоли моя печали", — когда и кем пожертвована — неизвестно, но уже с давних пор находится в соборе и несколько раз была реставрирована; в 1900 г. украшена серебряной вызолоченной ризой в простых камнях; стоимость всех украшений 1461 руб. 25 к., кроме серебра, взятого из негодных к употребление церковных сосудов. День празднования этой иконы — 25 января ***).


*) Подлинная чудотворная икона эта находится в храме Преображения, что в Москве, на Ордынке.

**) См. некоторые о ней подробности в "Полтавских Епархиальных Ведомостях", 1892 г., № 23, стр. 903—911.

***) Подлинная чудотворная икона эта находится в церкви св. Николая в Москве (См о ней "Полтавския Епархиальные Ведомости", 1901 г., № 7, стр. 308-316).

Из богослужебных книг по древности замечательны евангелия: 1) Печатано в Москве в 1628 году, 1 июня, в царствование Михаила Федоровича; на заглавном его листе напечатано: "По совету и благословенно, по плоцкому рождению отца его, а в духовном чину отца и богомольца, великаго господина и государя, святейшаго кир Филарета, патриарха Московскаго и всея России, правящаго престоле святыя, великия, соборныя и апостольския церкви, Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марий, честнаго и славнаго Ея Успения, в лето 7136, в шестоенадесять лето благочестивый державы царства Государя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея России, в десятое лето патриаршества отца его и богомольца кир Филарета". 2) Печатано в Вильне в 1644 году, декабря 21. 3) Печатано в Москве в 1698 году. 4) Печатано в Киеве в 1707 г.; обтянуто темно-зеленым бархатом.

В алтаре, по словам Н. И. Арандаренка (в 1846 году), хранилась древняя икона, перенесенная сюда из церкви с. Яковец, Полтавского уезда, где была некогда местной иконой; она изображала св. Василия, в золотом поле, и была изрезана шведами на шахматную доску. Где теперь находится — сведений нет.

В этом же соборе хранятся 12 знамен ополчения 1812 года и 13 знамен ополчения 1855 года.

В 1899 году заботами нынешнего преосвященного предпринято расширение собора посредством каменной пристройки с западной стороны: внутри сняты два передних столба, хоры отодвинуты к западной стороне. Пристройка эта окончена в 1900 году; имеет в длину до 17 1/2 и ширину до 20 аршин. Стоимость ее около 20,000 руб. При закладке была положена медная доска со следующей надписью: "Расширение Полтавского кафедрального собора пристройкой с западной стороны совершено при державе Благочестивейшего Самодержавнейшего Государя нашего Императора Николая II всея России, по мысли и благословению преосвященного Илариона, епископа Полтавского и Переяславского, ради большего простора и удобства молящихся, особенно учащихся детей, на средства, пожертвованные и собранные от других благотворителей духовенством Полтавской епархии, сочувственно отозвавшихся на призыв своего возлюбленного архипастыря к участию в сем деле, в лето тысяча восемьсот девяносто девятое от Рождества Христова. — 1899 года, 7 августа" *).


*) См. "Полтавские Епархиальные Ведомости" 1899 г., № 26, стр. 1001 —1007; "Полтавские Губернские Ведомости" 1899 г., №№ 168 и 172.

До этого времени собор занимал земли 680 кв. саж., а затем, по ходатайству епископа Илариона, городская дума в VII-м очередном собрании, 23 сентября 1899 года, разрешила уступить 84 кв. саж. городской земли на соборной площади для расширения погоста кафедрального собора.

Из хранящейся при соборе церковной описи 1827 г. видно, что собору в то время принадлежали лавки, за которые от думы получалось на причт 300 руб. ежегодно. Теперь этих лавок нет, равно как в соборе и сведений нет о том, когда и куда они девались (49).


49) (426) О нем статьи: "Записки о Полтавской губ." Н. И. Арандаренка, ч. III, стр. 35—39; "Иллюстрация", 1846 г., т. II, № 13, стр. 199, статья Николая Сементовского; "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1870 г., №№ 16, 17 и 18, стр. 669—685, 711—724, 742—755; "Полтавские Губернские Ведомости", 1845 г., № 23, стр. 217—218; тоже, 1867 г., № 8; тоже, 1899 г. №№ 263 и 264 (моя заметка).

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 230-238

 

Highslide JS
Кафедральний Успенський собор

Highslide JS
Соборна площа і Успенський собор

Highslide JS
Будинок І. Котляревського і Успенський собор

Highslide JS
Будинок І. Котляревського і Успенський собор

Highslide JS
Успенський собор

Highslide JS
Соборна площа і Кафедральний Успенський собор
Видання Паперового маг. І. А. Дохмана

Highslide JS
Олександрівська вулиця і Успенський собор
Видання Паперового маг. І. А. Дохмана

Highslide JS
Кафедральний Успенський собор

Highslide JS
Вид Успенського собору з Різницької гори
Видання Паперового маг. І. А. Дохмана

Highslide JS
Успенський кафедральний собор

Highslide JS
Кафедральний Успенський собор

Highslide JS
Соборна площа і Кафедральний Успенський собор

Highslide JS
Успенський собор

Highslide JS
Успенський собор

Highslide JS
Дзвіниця Успенського собору (1943 р.)

Ссылки на эту страницу


1 Батурин, Виктор Николаевич
[Батурін, Віктор Миколайович] (1937,Полтава—1993), художник, експозиционер музеев, заслуженный художник УССР
2 Бельговский, Иоанн Васильевич
[Бельговський, Іоанн Васильович] (1844-1899) – священнослужитель
3 Бутовский, Данила Гаврилович
[Бутовський, Данило Гаврилович] (1815-1896) – священнослужитель, педагог
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
6 Василий (Зеленцов, Василий Иванович)
[Василь (Зеленцов, Василь Іванович)] (1870—1930), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии
7 Величковский, Иван
[Величковський, Іван] (1651—1701), украинский писатель, поэт, священник
8 Воинственный вандализм как принцип отношения к архитектурным памятникам Полтавы
[Войовничий вандалізм як принцип ставлення до архітектурних пам’яток Полтави]. Трегубов В. А., Белявская О. Ю.
9 Воссоздание Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве
[Відтворення Свято-Успенського кафедрального собору в Полтаві] - Трегубов Валерий Александрович
10 Гаврилков, Савва Федорович
[Гаврилков, Сава Федорович] (1829—1886), протоиерей
11 Гамалея, Григорий Иванович
[Гамалія, Григорій Іванович] (1855-?) – священнослужитель
12 Гамалея, Феодосий Федорович
[Гамалєя, Феодосій Федорович] (1865-?) протопоп, законоучитель
13 Георгий (Ящуржинский, Гавриил Алексеевич)
[Георгій (Ящуржинський, Гавриїл Олексійович)] (1778—1852), архиепископ Полтавский (1824—1830)
14 Герцик, Павел Семенович
[Герцик, Павло Семенович] (?—1700), государственный и военный деятель, полтавский полковник (1675—1695, с перерывами)
15 Горбачевский, Василий Федорович
[Горбачевський, Василь Федорович] (1884-поч.1970-х) – священнослужитель
16 Горленки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
17 Григорий (Лисовский, Григорий Яковлевич)
[Григорій (Лісовський, Григорій Якович)] (1845-1927), митрополит Полтавский, просвещенец, общественный деятель
18 Диателович, Иосиф Иоаннович
[Діателович, Йосип Іоаннович] (1823-1897) – священнослужитель
19 Диателович, Петр Михайлович
[Діателович, Петро Михайлович] (1836-1900) – священнослужитель, протоиерей
20 Дмитревский, Василий
[Дмитревський, Василь] (?—1854), протоиерей
21 Долгоруков, Василий Михайлович
[Долгоруков, Василь Михайлович] (1722-1782), военный и государственный деятель Российской империи, князь
22 Епифаний (Могилянский, Евстафий Васильевич)
[Єпіфаній (Могилянський, Євстафій)] (первая четверть XVIII ст., Полтава—1787), архимандрит
23 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
24 Зеньковский, Василий Иосифович
[Зіньківський, Василь Йосипович] (1813-1890) – священнослужитель
25 Иван Петрович Котляревский
Бодянский П. И. Иван Петрович Котляревский. // Памятная книжка Полтавской губернии за 1865 год, изданная Полтавским губернским статистическим комитетом. Составлена членом-секретарем комитета Павлом Бодянским. — Полтава. 1865. Отдел I. Материалы для статистики Полтавской губернии. Биографический указатель уроженцев Полтавской губернии или умерших в ней, известных своею служебною или литературною деятельностью. Стр. 442-443.
26 Иван Петрович Котляревский
Стеблин-Каминский С. П. Иван Петрович Котляревский. - Северная пчела. 1849, № 83 (18 апреля), стр. 332; № 84 (19 апреля), стр. 335-336.
27 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
28 Иероним (Яновский)
[Ієронім (Яновський)] (1736-1814), архимандрит, просвещенец
29 Ильчинский, Федор Григорьевич
[Ільчинський, Федір Григорович] (1843-1898) – священнослужитель
30 Исторические этапы церковного строительства Полтавы
[Історичні етапи церковного будівництва Полтави]. Валерий Трегубов, кандидат архитектуры // Полтавские епархиальные ведомости. - № 7. - 2001. С.44-53
31 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
32 История и современные "обломы" полтавской архитектурной классики
[Історія і сучасні "обломи" полтавської архітектурної класики] - Трегубов В. А. // Полтавское региональное отделение Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия им. Олеся Гончара, Полтава, 2006.
33 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
34 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
35 Капустянский, Алексей Иванович
[Капустянський, Олексій Іванович] (1822-1912) – священнослужитель
36 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
37 Кийков, Марк Васильевич
[Кійков, Марко Васильович] (1796-1860) – священнослужитель
38 Кириенко-Волошин, Михаил Афанасьевич
[Кириєнко-Волошин, Михайло Опанасович] (1875-1903) – священнослужитель
39 Кириллов, Лев Кириллович
[Кирилов, Лев Кирилович] (1832-1910) – священнослужитель
40 Кириченко, Василий Дмитриевич
[Кириченко, Василь Дмитрович] (1895-1958) – священнослужитель
41 Кирьяков, Иоанн Кириллович
[Кірьяков, Іван Кирилович] (1800-?), протоиерей, Законоучитель Полтавской Губернской гимназии
42 Кислый, Андрей Григорьевич
[Кислий, Андрій Григорович] (1892-1967) – священнослужитель
43 Колокол "Кизикермен"
[Дзвін "Кизикермен"] - Бучневич Василий Евстафьевич // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год пятый. Том XVI. Декабрь 1886 г. Стр. 747-749
44 Колокол "Кизикермен"
Колокол "Кизикермен"
45 Коношенко, Василий Трофимович
[Коношенко, Василь Трохимович], (1892-1973), певчий Полтавского кафедрального собора
46 Королёв, Михаило Иванович
[Корольов, Михайло Іванович] (1845-1925) – священнослужитель
47 Криницкий, Сергей Александрович
[Криницький, Сергій Олександрович] (1906-1983) – архитектор
48 Кущинский, Илья Федорович
[Кущинський, Ілля Федорович] (1845-?) – священнослужитель
49 Лазуренко, Степан
[Лазуренко, Степан] (1892—1969), военный деятель, полковник Армии УНР
50 Лазурский, Федор Давидович
[Лазурський, Федір Давидович] (1840-1916) – священнослужитель
51 Лебединский, Федор/Феодор Григорьевич
[Лебединський, Федір/Феодор Григорович] (1837-1891) – священнослужитель
52 Ломиковский, Алексей Андреевич
[Ломиковський, Олексій Андрійович] (1885-?), военный священник, воспитанник ППКК (1904)
53 Малишевский, Артемон
[Малишевський, Артемон] (1813?–1886) – священнослужитель
54 Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
55 Мстислав (Скрипник, Степан Иванович)
[Мстислав (Скрипник, Степан Іванович)] (1898,Полтава—1993), выдающийся украинский церковный деятель, патриарх УАПЦ
56 На Украине. Путевые впечатления
Россиев П. А. На Украйне (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — Исторический вестник, 1909, июнь. Стр. 901-965.
57 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.
Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.
58 Научная, педагогическая и творческая деятельность Л. Вайнгорта в контексте культурного развития Полтавщины
[Наукова, педагогічна та творча діяльність Л. Вайнгорта в контексті культурного розвитку Полтавщини] - Трегубов Валерий Александрович
59 Нафанаил (Кузнецкий, Николай)
[Натанаїл (Кузнецький, Микола)] (1826-1887), архимандрит
60 Начало духовно-учебного дела в Полтаве
[Початок духовно-навчальної справи в Полтаві] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 16. – С. 605-621.
61 Неизвестное архивное дело о строительстве Успенского собора в Полтаве
[Невідома архівна справа про будівництво Успенського собору в Полтаві] - Мокляк Володимир Александрович, Трегубов Валерій Александрович
62 Нестор (Сидорук, Георгий Мартынович)
[Нестор (Сидорук, Георгій Мартинович)] (1904—1951), епископ
63 Носов, Сергей Васильевич
[Носов, Сергій Васильович] (1861—1921). Инженер-архитектор
64 О погребении кочевника на месте возрождения Свято-Успенского собора в Полтаве
]Про поховання кочівника на місці відродження Свято-Успенського собору в Полтаві] - Артемьев Андрей Владиславович
65 Обозрения епархии епископом Гедеоном
И. Ф. Павловский. Обозрения епархии епископом Гедеоном. Из прошлого Полтавской епархии (архивные мелочи). // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1917. — № 11. — С. 897-898.
66 Орда, Михаил Мануилович
[Орда, Михайло Мануїлович] (1867-1912) – священнослужитель
67 Орлика Филиппа улица
[Вулиця Пилипа Орлика] (бывшая Дворянская, с 1919 г. — Заливчего, с 1923 г. – Парижской Коммуны; Шевченковскийр-н)
68 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
69 Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда
[Звіт про огляд старовинних храмів в м.Полтаві і в мм. Багачці і Шишаках, Миргородського повіту] Левицкий Орест Иванович. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда // "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца", кн. XVII, в. II, отд. V. Стр. 15-43
70 Павловский, Павел Иванович
[Павловський, Павло Іванович] (1811-1876) – священнослужитель
71 Пащенко, Антон Григорьевич
[Пащенко, Антон Григорович] (1874-після 1931) – священнослужитель
72 Первые законоучители Полтавского кадетского корпуса
[Перші законовчителі Полтавського кадетського корпусу] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1887. – № 8. – С. 305-311
73 Петрович, Афанасий
[Петрович, Опанас] людвисар, отлил колокол "Кизикермен"
74 Петровский, Иоанн Стефанович
[Петровський, Іоанн Стефанович] (1839-1913) – священнослужитель
75 Подгорный, Андрей Иванович
[Підгорний, Андрій Іванович] (?-?) – священнослужитель
76 Полтава (Из живописного путешествия по России Издателя О. З.)
[Полтава (З мальовничої подорожі по Росії Видавця О. З.)] // Отечественные записки. Часть XLII. Апрель, 1830. № 120
77 Полтава в годы войны и послевоенного восстановления
[Полтава в роки війни та післявоєнної відбудови] - фотоальбом
78 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
79 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
80 Полтавская Круглая площадь
[Полтавська Кругла площа] - Павлов Виталий
81 Полтавские епархиальные ведомости
Полтавские епархиальные ведомости, журнал Полтавского епархиального управления (1863—1919)
82 Пономарёв, Иван
[Пономарьов, Іван] (?-?) – благотворитель
83 Пребывание Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Павловича в Полтаве
Акимов Е. Пребывание Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Павловича в Полтаве. // Украинский вестник на 1816 год. Книга 7.– Харьков : В Университетской типографии, 1816. Стр. 90-97.
84 Приход села Локощины Полтавского уезда
[Парафія села Локощини Полтавського повіту] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 10. – С. 372-410.
85 Религиозные сооружения
Религиозные сооружения - фотоальбом
86 Руновский, Андрей
[Руновський, Андрей] – полтавский полковой обозный, благотворитель
87 Рыбалкин, Григорий Порфирьевич
[Рибалкін, Григорій Порфирійович] (1826-1893) – священнослужитель
88 Сахновские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
89 Сахновский, Григорий
[Сахновський, Григорій] – полковой судья, основатель Успенского собора
90 Сидоренко, Андрей Григорьевич
[Сидоренко, Андрій Григорович] (?-?) – иконописец, монументалист
91 Сильвестр (Ольшевский, Иустин Львович)
[Сильвестр (Ольшевський, Іустин Левович)] (1860—1920), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1911—1915), святой новомученник
92 Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года
Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. — Соч. кн. И. М. Долгорукого; предисловие и комментарии: О. Бодянский. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, в университетской типографии, 1870. Главы XIV-XIX, стр. 59-88.
93 Соборная площадь
Соборная площадь (до 1925 — Соборная, с 1925 - Красная, Октябрьский район)
94 Соборности улица
[Вулиця Соборності] (бывшая Успенская, Пробивная, Мостовая, Александровская, Куракинская, Сталина, Октябрьская (Шевченковский, Киевский р-ны))
95 Сретенский храм Полтавы
[Стрітенський храм Полтави] - Валерий Трегубов
96 Стабанский, Стефан
[Стабанський, Стефан] архитектор
97 Стронский, Семен Дамианович
[Стронський, Семен Даміанович] (?-1851) – священнослужитель
98 Таранушенко, Стефан Андреевич
[Таранушенко, Стефан Андрійович] (1889—1976), искусствовед, педагог
99 Тарасевич, Петр Иванович
[Тарасевич, Петро Іванович] (1872-після 1928) – священнослужитель
100 Трипольский, Владимир Иванович
[Трипольський, Владимир Иванович] 1876-1933) историк, священнослужитель
101 Улицы и общие виды Полтавы
[Вулиці та загальні види Полтави] - фотоальбом
102 Уралов, Николай Яковлевич
[Уралов, Микола Якович] (1847-1922) – протоиерей, общественный деятель
103 Усадьба И. П. Котляревського
Усадьба И. П. Котляревського
104 Успенский собор
Успенский собор
105 Учебные заведения Полтавы
Учебные заведения Полтавы - фотоальбом
106 Фотографии вне категорий
Фотографии вне категорий - фотоальбом
107 Чубов, Михаил Михайлович
[Чубов, Михайло Михайлович] (1875–1919) - священник, общественный деятель, законоучитель
108 Школа им. И. П. Котляревского
Школа им. И. П. Котляревского
109 Щитинский, Владимир Андреевич
[Щитинський, Володимир Андрійович] (?–після 1927) – священнослужитель
110 Яновские (Гоголи-Яновские)
[Яновські (Гоголі-Яновські)] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)
111 Яншин, Александр
[Яншин, Олександр] (?-?) – благотворитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654