Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

2012.03.14 - Определение Высшего хозяйственного суда Украины

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14 березня 2012 р. Справа № 18/1554/11

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Полякова Б.М. головуючого,

Коваленка В.М. (доповідач у справі),

Короткевича О.Є.,

розглянувши матеріали касаційної скарги

приватного підприємства "Авна-Трейдінг", м. Київ

на ухвалу

від 09.09.2011 р. Харківського апеляційного господарського суду

у справі

№ 18/1554/11 господарського суду Полтавської області

за позовом

Полтавської міської Ради, м. Полтава

до

1. Приватного підприємства "Авна-Трейдінг", м. Київ

2. Управління майном комунальної власності м. Полтави

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

1. Державна служба з питань національної культурної спадщини, м. Київ

2. Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської Ради, м. Полтава

про

визнання недійсним договору купівлі-продажу комунального майна

В С Т А Н О В И В :

Подана ПП "Авна-Трейдінг" касаційна скарга від 03.02.2012 р. не може бути прийнята до розгляду Вищим господарським судом України, оскільки не відповідає вимогам розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) з наступних підстав.

Відповідно до ст. 110 ГПК України касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.

ПП "Авна-Трейдінг", звернувшись до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 09.09.2011 р., пропустило встановлений процесуальний строк для подання касаційної скарги, про що свідчить штамп реєстрації вхідної кореспонденції Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 р. № 215 на касаційній скарзі.

Додане до скарги клопотання про відновлення строку подання касаційної скарги заявником мотивовано тим, що повертаючи подану ПП "Авна-Трейдінг" апеляційну скаргу на оскаржуване останнім рішення місцевого суду, апеляційним судом не було надіслано скаржнику відповідної ухвали про повернення від 09.09.2011 р. та додатків до неї, а тому вказані обставини позбавили скаржника можливості у встановлений ст. 110 ГПК України двадцятиденний строк підготувати та вчасно подати касаційну скаргу.

Розглядаючи вказане клопотання, Вищий господарський суд України враховує, що відповідно до ст. 53 ГПК України суд може відновити пропущений строк у разі наявності поважних причин пропуску цього строку.

Однак, приймаючи до уваги, що Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку, оцінивши доводи та обставини, що наведені на обґрунтування клопотання про відновлення строку, колегія суддів дійшла висновку щодо неповажності причин його пропуску, оскільки зазначені в клопотанні обставини, в порушення норм ст.ст. 33, 34 ГПК України , не підтверджені належними доказами у справі.

Так, як вбачається з матеріалів справи, відмітка на звороті оскаржуваної ухвали апеляційного суду від 09.09.2011 р. № 016401 свідчить про направлення 5 примірників цієї ухвали сторонам та учасникам провадження у даній справі, у тому числі і Відповідачу заявнику касаційної скарги ПП "Авна-Трейдінг". Останнім же не було додано до касаційної скарги належних доказів в спростування цієї обставини (довідка з поштового відділення зв'язку тощо).

Поряд з викладеним касаційна інстанція звертає увагу на наступне.

Як встановлено апеляційним судом, вбачається з матеріалів справи та зазначено скаржником в клопотанні про відновлення строку, апеляційна скарга була подана 28.08.2011 р., ухвала про повернення цієї скарги прийнята апеляційним судом 09.09.2011 р., заявник у зв'язку із поданою апеляційною скаргою звернувся із клопотанням про ознайомлення із матеріалами справи (т. 2 а.с. 19-20) лише 16.12.2011 р., тобто через три з половиною місяці після подання апеляційної скарги та більше ніж через три місяці після винесення оскаржуваної ухвали. З касаційною ж скаргою, як вже зазначено вище, заявник звернувся лише 06.02.2012 р., тобто більш ніж через півтора місяці після ознайомлення представника скаржника із матеріалами справи та після того, як скаржник (згідно клопотання) довідався про оскаржувану ухвалу апеляційного суду. Чим обумовлені вказані обставини скаржником ні в касаційній скарзі, ні в поданому клопотанні про відновлення строку не зазначено та відповідні докази не надані.

Отже, як свідчать матеріали справи, оскаржувана ухвала була направлена апеляційним судом, у тому числі і скаржнику - ПП "Авна-Трейдінг", своєчасно - у встановлені нормами ст. 87 ГПК України строки в день її прийняття 09.09.2011 р., а скаржник ці обставини не спростував. Тоді, як вже зазначено вище, із касаційною скаргою на цю ухвалу заявник звернувся лише 06.02.2012 р.

За таких обставин та враховуючи, що скаржником не наведено поважних причин пропуску встановленого строку подання касаційної скарги, у розумінні ст. 53 ГПК України, колегія суддів відмовляє ПП "Авна-Трейдінг" в задоволенні заявленого клопотання про відновлення строку на касаційне оскарження ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 09.09.2011 р.

Також слід зазначити, що скаржником в порушення норм ст.ст. 42, 43, 1111 ГПК України до поданої касаційної скарги не додано доказів направлення її копії третім особам у справі - Державній службі з питань національної культурної спадщини та Управлінню культури виконавчого комітету Полтавської міської Ради.

До викладеного слід додати, що матеріали справи не містять, а до касаційної скарги не додані ні копія, ні оригінал поданої та повернутої скаржнику апеляційної скарги та доданих до неї документів, а також не доданий опис поштового вкладення, згідно якого вказана апеляційна скарга та додані до неї документи направлялись до апеляційного суду.

Відсутність оригіналу або копії апеляційної скарги та доданих до неї документів позбавляє суд касаційної інстанції здійснення повноважень з перегляду оскаржуваної ухвали апеляційного суду від 09.09.2011 р. щодо перевірки на підставі встановлених фактичних обставин справи застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (ч. 1 ст. 1117 ГПК України).

Вказані порушення вимог розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України, допущені скаржником, є підставою для повернення касаційної скарги без розгляду відповідно до приписів п. 6 частини 1 статті 1113 ГПК України.

На підставі наведеного, керуючись нормами ст. 7 Закону України "Про судовий збір" та ст.ст. 42, 43, 33, 34, 50, 53, 86, 107, 110, 111, 1111, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 1113, 1117, 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -

Х В А Л И В :

1. Відмовити приватному підприємству "Авна-Трейдінг" в задоволенні клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку для подання касаційної скарги на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 09.09.2011 р. у справі № 18/1554/11.

2. Касаційну скаргу приватного підприємства "Авна-Трейдінг" повернути заявнику.

3. Повернути приватному підприємству "Авна-Трейдінг" з Державного бюджету України судовий збір в сумі 536 грн. (п'ятсот тридцять шість гривень) 50 коп., сплачений за квитанцією № 7163842 від 03.02.2012 р.

 

Головуючий

Б.М. Поляков

Судді

В.М. Коваленко

О.Є. Короткевич

 

Джерело:

Єдиний державний реєстр судових рішень

Ссылки на эту страницу


1 Судебные решения
[Судові рішення] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654