Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

2012.10.10 - Постановление Полтавского окружного административного суда

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2012 року, м. Полтава. Справа № 2а-1670/6079/12

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Чеснокової А.О.,

при секретарі - Пшенишному В.С.,

за участю:

представника позивача - Лисанця А.Ф.,

представника відповідача - Тукала В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Полтавської міської ради до Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" про зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2012 року позивач Полтавська міська рада (далі за текстом - позивач, міська рада) звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" (далі за текстом - відповідач, БТІ) про скасування рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року щодо реєстрації права приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42; зобов'язання відповідача скасувати запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42, зобов'язання відповідача поновити запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право комунальної власності територіальної громади міста Полтави на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42 (редакція позовних вимог від 10 жовтня 2012 року).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на неправомірність відмови відповідача у скасуванні державної реєстрації права власності ПП "Авна-трейдінг" на об'єкт нерухомого майна по вул. Жовтневій, 42 у м. Полтава та поновленні державної реєстрації права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Представник відповідача позовні вимоги в редакції від 10 жовтня 2012 року визнав у повному обсязі.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 17 лютого 2005 року рішенням реєстратора Нейли С.В. здійснена реєстрація права приватної власності на нерухоме майно за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 на підставі договору купівлі-продажу комунального майна - нежитлової будівлі за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 від 28 грудня 2004 року (а.с. 20-21), що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18 лютого 2005 року № 6536889 (а.с. 10).

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 09 серпня 2011 року (а.с. 13-15) у господарській справі № 18/1554/11 за позовом Полтавської міської ради до ПП "Авна-Трейдінг", Управління майном комунальної власності міста за участі третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Державної служби з питань національної культурної спадщини та Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради про визнання недійсним договору купівлі-продажу комунального майна та зобов'язання повернути у комунальну власність приватизований за договором купівлі-продажу комунального майна об'єкт нерухомості, позов задоволено: визнано недійсним договір купівлі-продажу комунального майна - нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 від 28 грудня 2004 року, укладений між Управлінням майном комунальної власності міста Полтави та ПП "Авна-Трейдінг", посвідчений 28 грудня 2004 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 12147 та зобов'язано ПП "Авна-Трейдінг" повернути у комунальну власність приватизований за договором купівлі-продажу комунального майна від 28 грудня 2004 року об'єкт - нежитлове приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42. Рішення набрало законної сили 23 серпня 2011 року.

04 жовтня 2011 року Господарським судом Полтавської області на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 09 серпня 2011 року у справі № 18/1554/11 видано наказ (а.с. 16) про примусове виконання рішення, яким зобов'язано ПП "Авна-трейдінг" повернути у комунальну власність приватизований за договором купівлі-продажу комунального майна від 28 грудня 2004 року об'єкт - нежитлове приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42.

21 серпня 2012 року Полтавська міська рада звернулась до БТІ із заявою № 02/02-17/2/1775 від 21 серпня 2012 року (а.с. 9) про скасування державної реєстрації права власності ПП "Авна-трейдінг" на об'єкт нерухомого майна по вул. Жовтневій, 42 у м. Полтава, у зв'язку із визнанням недійсним договору купівлі-продажу комунального майна - нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 від 28 грудня 2004 року, укладеного між Управлінням майном комунальної власності міста Полтави та ПП "Авна-Трейдінг", посвідченого 28 грудня 2004 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрованого в реєстрі за № 12147, та поновлення державної реєстрації права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42.

За результатами розгляду вказаної заяви відповідачем надано відповідь листом від 13 вересня 2012 року (а.с. 8) відповідно до якого Полтавській міській раді відмовлено у скасуванні державної реєстрації права власності ПП "Авна-трейдінг" на об'єкт нерухомого майна по вул. Жовтневій, 42 у м. Полтава та поновленні державної реєстрації права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42.

Позивач, не погоджуючись із позицією відповідача щодо правомірності відмови у скасуванні державної реєстрації права власності ПП "Авна-трейдінг" на об'єкт нерухомого майна по вул. Жовтневій, 42 у м. Полтава та поновленні державної реєстрації права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42, вважає таке рішення необґрунтованим, протиправним, таким, що суперечить законодавству з питань оподаткування, обмежує та порушує права, свободи та інтереси позивача, оскільки прийняте без урахування фактичних обставин, з порушенням чинного законодавства, а також без наявності правових підстав для винесення, внаслідок чого рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року щодо реєстрації права приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42, підлягає скасуванню.

Згідно із частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Статтею 182 Цивільного кодексу України визначено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Частиною 3 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Пунктом 1 частини 1 статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено, що державна реєстрація прав проводиться, зокрема, на підставі договорів, укладених у порядку, встановленому законом.

Згідно частини 2 статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" записи до Державного реєстру прав скасовуються, якщо підстави, за яких вони були внесені, визнані судом недійсними.

Пунктом 3 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" визначено, що до 01 січня 2013 року державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності цим Законом та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Пунктом 3.2.4. Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 28 січня 2003 № 7/5 визначено, що у випадку визнання недійсним на підставі рішення суду правовстановлювального документа, на підставі якого проводилася державна реєстрація права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, чи іншого речового права на нерухоме майно, змінені записи про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав підлягають поновленню на підставі заяви заінтересованої особи, до якої додається відповідне рішення суду.

Поновлення проводиться шляхом внесення до відповідного розділу Реєстру прав запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права відповідно до вимог підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу та у разі наявності запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав відповідно до вимог підпункту 3.2.3 пункту 3.2 цього розділу.

При проведенні поновлення змінених записів використовуються дані реєстраційної справи.

З урахуванням викладеного, позовні вимоги Полтавської міської ради про скасування рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року щодо реєстрації права приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42; зобов'язання відповідача скасувати запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42, зобов'язання відповідача поновити запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право комунальної власності територіальної громади міста Полтави на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини другої статті 51 Кодексу адміністративного судочинства України відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Статтею 136 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що позивач може відмовитися від адміністративного позову, а відповідач - визнати адміністративний позов протягом всього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи. Судове рішення у зв'язку з відмовою від адміністративного позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього Кодексу.

Згідно з частинами 3-4 статті 112 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем і прийняття його судом може бути прийнята постанова суду про задоволення визнаних відповідачем позовних вимог відповідно до статті 164 цього Кодексу. У разі повного визнання відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова суду про задоволення адміністративного позову. Суд не приймає відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.

У даному випадку суд не вбачає підстав для неприйняття визнання відповідачем адміністративного позову.

Зважаючи на те, що рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року про реєстрацію права приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42 є правовим актом індивідуальної дії, який відповідно до повноважень суду, встановлених частиною 2 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, визнається судом протиправним і скасовується, суд вважає за необхідне згідно з частиною 2 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України вийти за межі позовних вимог: визнати протиправним та скасувати рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року про реєстрацію права приватної власності ПП "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги позову Полтавської міської ради до Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" про зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення реєстратора Нейли С.В. від 17 лютого 2005 року щодо реєстрації права приватної власності Приватного підприємства "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42.

Зобов'язати Приватне підприємство Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" скасувати запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право приватної власності Приватного підприємства "Авна-Трейдінг" на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42, підставою виникнення якого є визнаний недійсним, у відповідності до рішення Господарського суду Полтавської області від 09 серпня 2011 року у господарській справі № 18/1554/11, договір купівлі-продажу комунального майна - нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 від 28 грудня 2004 року, укладений між Управлінням майном комунальної власності міста Полтави та Приватним підприємством "Авна-Трейдінг", посвідчений 28 грудня 2004 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрований в реєстрі за № 12147.

Зобов'язати Приватне підприємство Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" поновити запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право комунальної власності територіальної громади міста Полтави на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42 шляхом внесення до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право комунальної власності територіальної громади міста Полтави на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 42.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Полтавської міської ради витрати зі сплати судового збору у розмірі 128 (сто двадцять вісім) грн. 76 коп.

 

Суддя

А.О. Чеснокова

 

Повний текст постанови виготовлено 15 жовтня 2012 року.

 

Джерело:

Єдиний державний реєстр судових рішень

Ссылки на эту страницу


1 2013.02.05 - Решение городского совета
[Рішення міської ради]
2 Запрос Каплина С. Н. городскому голове
[Запит Капліна С. Н. міському голові]
3 Петиция: ответ Городского головы
[Петиція: відповідь Міського голови]
4 Петиция: ответ Кабинета Министров (через Обладминистрацию)
[Петиція: відповідь Кабінету Міністрів (через обладміністрацію)]
5 Петиция: ответ Обладминистрации и Областного совета
[Петиція: відповідь Обладміністрації і Обласної ради]
6 Судебные решения
[Судові рішення] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654