Милорадович, Елисавета Ивановна


Фото 1850-х р.р.

Милорадович, Елисавета Ивановна (род. 1832 † февраль 1890 г.), дочь бывшего Полтавского губернского предводителя И. М. Скоропадского, супруга Льва Григорьевича Милорадовича, (30 июня 1809 † 8 февраля 1879 г.), одного из богатейших помещиков Полтавской губернии (ныне ничего не осталось, все распродано). Принимала деятельное участие в организации воскресных школ в Полтаве вместе с А. И. Строниным, о котором см. дальше. Подарила дом полтавскому реальному училищу, где ныне квартиры инспектора и директора реального училища, пожертвовала 8 тысяч и этим положила начало "Товариству имени Шевченко" в Галиции. Эти деньги Д. П. Пильчиков, преподаватель истории в Полтавском кадетском корпусе, сам отвез в Галицию.

Джерело:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр.211

 

Милорадович (уродж. Скоропадська), Єлисавета Іванівна — Милорадович (урожд. Скоропадская) Елисавета Ивановна — (12.01.1832, хутір Тростянець Прилуцького повіту, тепер селище Ічнянського району Чернігівської обл. — 27.03.1890, Полтава) — громадська діячка, меценатка, графиня.

Походила із відомих старовинних українських родів Скоропадських (по батьківській лінії) і Тарновських (по материнській лінії). В родинному маєтку зберігалася велика колекція українських старожитностей, зокрема портретів українських гетьманів. Видавши в 1856 р. заміж доньку, Скоропадські поріднилися з не менш відомим старшинсько-шляхетським (графським) родом Милорадовичів. Полтавський маєток подружжя в освічених колах називали "центром мистецтва".

Вихована в дусі українського консерватизму, Є. Милорадович присвятила своє життя українській громадській і культурній справі. Активістка Полтавської громади, допомагала щедрими пожертвами недільним школам, українським виданням і бібліотекам. Заснувала на свої кошти народну школу в с. Рибці під Полтавою. Матеріально підтримувала український національно-культурний рух в Галичині, фінансуючи львівську "Просвіту" та журнал "Правда". Внесла 9000 гульденів (20000 австрійських крон) для заснування у Львові Товариства імені Т. Шевченка. З 1873 р. очолювала Полтавське Філантропічне Товариство. Підтримувала своїми пожертвами українські видання та недільні школи, жіночу гімназію в Полтаві. Заснувала на свої кошти школу в с. Рибці поблизу Полтави. Українофільство полтавської поміщиці привернуло увагу царського уряду, який провадив спеціальне слідство у справі немов би керованого Є. Милорадович Малоросійського товариства, що його метою мала бути реставрація Гетьманщини. Померла і похована в Полтаві. Рідний небіж Павло Петрович Скоропадський у 1918 р. був гетьманом Української Держави.

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор.

Ссылки на эту страницу


1 Благотворители
[Благодійники] - пункт меню
2 Воскресные школы
[Недільні школи]
3 Громады
[Громади] - полулегальные организации украинской демократической интеллигенции
4 Из воспоминаний старого полтавца
[Із спогадів старого полтавця] - Конисский Александр Яковлевич // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Март 1900 г. Документы, известия и заметки. Стр. 149-152.
5 Из Полтавской рукописной литературы
[З Полтавської рукописної літератури] - В. Василенко. Из Полтавской рукописной литературы // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Январь 1900 г. Документы, известия и заметки. Стр. 3-9
6 Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь
7 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
8 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
9 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
10 Научное общество им. Т. Шевченко (НТШ)
Научное общество им. Т. Шевченко (НТШ)
11 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
12 Пильчиков, Дмитрий Павлович
[Пильчиков, Дмитро Павлович] (1821—1893), украинский общественный и культурный деятель, педагог, преподаватель ППКК
13 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
14 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914
15 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
16 Хитрово, Лев Аркадьевич
Хітрово, Лев Аркадійович (1848-1926) — статистик, агроном, белетрист