Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Родной край

"Рідний край". Український тижневик (згодом — двотижневик), громадський і літературно-науковий часопис. виходив у 1905—1907 рр. у Полтаві, у 1908—1914 рр. — у Києві, у 1915—1916 рр. — у Гадячі. Засновники журналу: адвокат М. А. Дмитрієв (1867—1908) та письменники Панас Мирний і Г. Коваленко (1868—1937). Перший видавець Г. І. Маркевич. Редагували: Г. Коваленко, М. Дмитрієв (з № 27), Олена Пчілка. У 1906, 1908—1914 рр. до "Рідного краю" виходив додаток "Молода Україна". Адреса редакції у Полтаві — бульвар Котляревського (колишня вул. Протопопівська № 41, 1907 р.). У 90-х роках 20 ст. журнал відроджено Полтавським педагогічним університетом.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 835

  

"Рідний край" - політичний, економічний і літературний тижневик. Виходив з 24.12.1906 до 1907 у Полтаві. Ініціатором, першим видавцем і редактором був український діяч М. Дмитрієв, співредакторами - Панас Рудченко (Панас Мирний) і Г. Коваленко. Серед співробітників - О. Пчілка, Х. Алчевська, О. Коваленко, І. Нечуй-Левицький, Д. Дорошенко. З 16 номера “Р.к.” був заборонений адміністрацією. З 20.10.1907 по 31.7.1914 газета виходила у Києві. У 1915-16 через заборону українських видань “Р.к.” виходив російською мовою.

Т. Геращенко (Запоріжжя).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. http://history.franko.lviv.ua

Ссылки на эту страницу


1 Бачинский, Евгений Васильевич
[Бачинський, Євген Васильович] (1878-1978), украинский политический и церковный деятель, журналист, дипломат
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
4 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Жебунев, Леонид Николаевич
[Жебуньов, Леонід Миколайович] (1851—1919), общественный деятель, участник революционного движения, народник. Основатель УДРП в Полтаве
7 Журналы
[Журнали] - пункт меню
8 Залозный, Петр Федорович
[Залозний, Петро Федорович] (1866(5)—1921), украинский писатель и филолог, деятель образования
9 Земские школы
Земские школы
10 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
11 Коваленко, Григорий Алексеевич
[Коваленко, Григорій Олексійович] (1868—1937), писатель, художник, этнограф
12 Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки
Михайло Гуць. Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки (Деякі архівні матеріали, пов'язані з відкриттям пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві 1903 року) // Слово і час. Науковий журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. Київ, 2005, № 10. Стор. 58-66.
13 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
14 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
15 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
16 Немоловский, Филипп Иринеевич
[Немоловський, Пилип Іринейович] (1857–?), врач, редактор-издатель
17 Письма Николая Витальевича Лысенко
[Микола Віталійович Лисенко. Листи] – К. : Мистецтво, 1964. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка
18 Полтавский украинский музыкально-драматический кружок и культурная и творческую жизнь города нач. ХХ ст.
[Полтавський український музично-драматичний гурток і культурно-мистецьке життя міста поч. ХХ ст.] - Стороха Евгения
19 Пчилка, Олена (Косач, Ольга Петровна)
[Пчілка, Олена] (Косач, Ольга Петровна) (1849—1930), украинская писательница, фольклорист, этнограф
20 Репетин, Петр Алексеевич
[Репетін, Петро Олексійович] (1879—1952), статистик, общественный деятель
21 Ротмистров, Григорий Григорьевич
[Ротмістров, Григорій Григорович] (1864—1940), статистик и общественный деятель
22 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
23 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
24 Филянский, Николай Григорьевич
[Філянський, Микола Григорович] (1873—1938), поэт, художник, ученый

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654