Арандаренко, Николай Иванович

Highslide JS

Арандаренко, Микола Іванович — Арандаренко Николай Иванович — (1798 — 1867) — український історик, статистик, етнограф.

У 1840—1850-х роках займав посаду управителя Полтавської палати державних маєтностей, потім був архангельським губернатором.

Арандаренко — автор роботи "Записки про Полтавську губернію" (ч. 1—3, Полтава, 1846—1852), в якій висвітлюється історія Полтавщини з найдавніших часів, адміністративно-політичний устрій, історія державних установ 17—18 століть, подаються відомості про природу, розвиток сільського господарства, промисловості, ремесел, торгівлі; вміщено цінні етнографічні та фольклорні матеріали. Праця Арандаренка, незважаючи на його монархічно-дворянські переконання, має наукову цінність як джерело для вивчення історичного минулого Полтавщини.

Джерело:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Арандаренко_Микола_Іванович

Портрет: http://www.encyclopediaofukraine.com

 

Ссылки на эту страницу


1 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
2 Записки о Полтавской губернии, составленные в 1846 г.
Записки о Полтавской губернии, составленные в 1846 г. Статистико-економическое обозрение губернии, подготовленное историком, этнографом и статистиком Н. И. Арандаренком
3 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
4 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
5 Личности - А
[Особистості - А] - пункт меню
6 Остроградские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
7 Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда
[Звіт про огляд старовинних храмів в м.Полтаві і в мм. Багачці і Шишаках, Миргородського повіту] Левицкий Орест Иванович. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда // "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца", кн. XVII, в. II, отд. V. Стр. 15-43
8 Планы городов Полтавщины
Планы городов Полтавщины
9 Планы Полтавы
Планы Полтавы
10 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
11 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
12 Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856)
[Полтава. Історичний нарис її, як губернського міста вепоху управління генерал-губернаторами (1802-1856)] - Павловский И. Ф. // Полтава. Электрическая типо-литография Т-ва быв. "И. А. Дохман"
13 Статистики
[Статистики] - пункт меню
14 Тайный советник Николай Иванович Арандаренко(1798-1865): пятьдесят лет на службе империи
[Таємний радник Микола Іванович Арандаренко (1798-1865): п'ятдесят років на службі імперії] - Людмила Божинская (Арандаренко), Сергей Борошко/ Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия
15 Типографии Полтавщины
Типографии Полтавщины
16 Усадьба И. П. Котляревського
Усадьба И. П. Котляревського
17 Чапига
[Чапіга] (?-?) – народный график
18 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню