Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Захаров, Андреян Дмитриевич

Захаров, Андріян Дмитрович (18.08.1761 р., м. Санкт-Петербург – 27.08.1811 р., там само). Російський архітектор, педагог.

Провідний архітектор Санкт-Петербурга, залучався до важливих робіт в Російській Імперії. Розробляв і впроваджував форми зрілого ампіру та класицизму.

1767–1782 рр. – навчався у Петербурзькій Академії мистецтв, отримав звання художника. 1782–1786 рр. ‑ продовжував навчання у Парижі.

З 1787 р. – викладав в Петербурзькій Академії мистецтв починаючи з посади в. о. ад’юнкт-професора; 1794 р. ‑ здобув звання академіка архітектури; 1802 р. – уведений до складу ради Академії мистецтв; з 1803 р. – на посаді старшого професора.


Будинок губернських присутствених місць.

1803 р. – виконав серію типових ‑ «зразкових» ‑ проектів адміністративних та господарських споруд для губернських і повітових міст.


Будинок віце-губернатора.

Мистецький доробок у Полтаві: за його проектами формувався громадський центр – ансамбль Круглої площі (1803‑1811 рр.); будівлі губернських присутствених місць (вул. Соборності, № 36) і повітових (не збереглася, вул. Соборності, № 35); будинки генерал-губернатора (вул. Соборності, № 37), віце-губернатора (вул. Соборності, № 40), цивільного губернатора (старогубернаторський) (вул. Соборності, № 38).


Будинок цивільного губернатора (старогубернаторський).

Джередо:

Бєлявська О. Ю. Захаров, Андріян Дмитрович // Архітектори і місто [текст]: [монографія] / Карюк М. В., Бєлявська О. Ю., Дмитренко А. Ю., Негай Г. А.; уклад. та ред. Бєлявська О. Ю.; Полтавська організація Національної спілки архітекторів України – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 187 с.: іл. Стор. 128.

 

Захаров, Андріян Дмитрович (18.08.1761 - 27.08.1811) - російський архітектор, педагог. Вихованець Петербурзької Академії мистецтв, де вчився з 1767 до 1782 p., отримав 1-у золоту медаль за проект розважального будинку і звання художника з чином XIV класу. Продовжував навчання за кордоном, в основному в Парижі у архіт. Ж. Ф. Шальгрена (1782 - 1786 pp.). З 1787 р. викладав в Петербурзькій Академії мистецтв на посаді в. о. ад'юнкт-професора. 1794 р. здобув звання академіка архітектури і затверджений на посаді ад'юнкт-професора. 1802 р. введений до складу ради Академії мистецтв 3. 1803 р. на посаді старшого професора.

1799 р. призначений архітектором Гатчини (резиденції Павла І). 1805 р. був призначений "Головних Адміралтейств архітектором" і перебудував споруду Адміралтейства в Петербурзі - найважливіший компонент столичних архітектурних ансамблів. Як провідний архітектор залучався до інших робіт в Російській імперії. Серед них - Андрієвський собор у Кронштадті.

Розробляв і впроваджував форми зрілого ампіру.

1803 р. виконав типові проекти адміністративних і господарських споруд для губернських і повітових міст, а саме,

Палаців генерал-губернатора, військового губернатора і віце-губернатора,

Будинків губернських і повітових присутствених місць,

Губернських соляного і винного магазейнів,

Губернської і повітової в'язниць,

Повітових соляного і винного магазейнів.

Згідно цим проектам:

Формувався громадський центр Полтави - забудова Круглої площі.

Споруджувались відповідні будинки в Чернігові, Києві, Кобеляках, Лохвиці, Василькові, Черкасах та деяких інших містах.

З врахуванням спрямованості цих проектів виконано Будинок управи в Миколаїві на розі Соборній площі та вул. Соборної (1810 p., архіт. Ф. Вунш ?).

Виконував роботи також спеціально для України. Спроектував:

Чорноморський шпиталь у Херсоні (1803 - 1810 pp.),

Преображенський собор у Катеринославі (1805, споруджений в 1830 - 1835 pp.),

Кадетський корпус в Миколаєві (1809 р., не реалізований).

Джерело:

Тимофієнко В. Г. Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть: Біографічний довідник. - К.: НДІТІАМ, 1999. - 477 с. - http://alyoshin.ru/Files/publika/timofienko/tim_zodchi_000.html

 

Захаров, Андреян Дмитриевич, (род. 8 августа 1761 г. + 27 августа 1811 г.), один из наиболее выдающихся русских архитекторов, творец петроградского Адмиралтейства. Уроженец Петрограда, З-ров 6-ти лет был отдан в младший возраст академического училища при Императорской Академии Художеств, курс в которой он окончил 3 сентября 1782 г. с большой золотой медалью, производством в 14 класс и с заграничной командировкой. В Академии Художеств учителями и наставниками З-рова были из русских зодчих Кокоринов, один из интереснейших и вполне певыясненных до сих пор русских архитекторов, и И. К. Старов, а из иностранцев — француз Вален де-ла Мот, сохранивший о себе в Петрограде память такими постройками, как Новая Голландия, Гостинный двор, католическая церковь св. Екатерины на Невском проспекте и, наконец, здание Академии Художеств (последнее в конечном результате является, так сказать, коллективной постройкой, так как, кроме де-ла Мота, в составлении проекта и в постройке принимал участие цевлый рядъ зодчих). Таким образом первыми учителями З-рова были выдающиеся архитекторы, а два из них — Кокоринов и де-ла Мот архитекторы с большой ннициативой, смело нарушавшие традиции прошлого. За границей З-ров пробыл с 1782 по 1786 год, при чем его учителями были Шальгрен, королевский архитектор, и Мусье. Влияние этих архитекторов нельзя назвать значительным, и заграничная поездка, если и была полезна З-ву, то только потому, что она познакомила его со многими выдающимися памятниками западно-европейского зодчества.

По возвращении в Россию З-ров принимается на службу исправляющим должность адъюнкт-профессора архитектуры, архитектором и смотрителем академических зданий (1794—1800 г.) и затем последовательно исполняет ряд должностей: архитектора города Гатчины (1799—1801 г.), члена совета Академии (1802—1811 г.), старшего архитектора Академии Художеств (с 1803 г.) и, наконец, главного адмиралтейств-архитектора, на место уволенного Камерона (с 1805 по 1811 г.).

Заняв последнюю должность, З-ров тотчас приступает к составлению проекта перестройки старого Адмиралтейства и через год уже представляет проект и смету, которые тотчас же были утверждены императором, а 12 июня начались и сами работы. Однако З-ву не удалось дожить до выполнения своего проекта: Адмиралтейство было окончательно готово только в 1823 г., при чем собственно строительные работы продолжались по 1819 г., а с этого года, в течение 4 лет, производилась его отделка и украшение. Кроме Адмиралтейства, З-вым отчасти сделаны были проекты, отчасти и выполнены им самим следующие постройки: 1) церковь во имя апостола Павла в селе Александровском по Шлиссельбургской дороге (одна из первых построек з-рова, напоминающая St.-Philippe du Roule Шальгрена и являющаяся скорее типом католической церкви, чем православной); 2) Андреевский собор в Кронштадте, перестроенный и исправленный дважды в 1854—55 г. и в 1877 г.; 3) Черноморский госпиталь при Херсонском порту, в проекте которого З-ров сумел некрасивым длинным одноэтажным больничным палатам, с помощью устройства посредине церкви с колоннадой и по концам — двухэтажных выступов, придать гармоничный красивый вид; 4) кадетский корпус в Николаеве; 5) проект постройки Астраханского адмиралтейства; 6) проект перестройки морских провиантских магазинов в Петрограде и ряд проектов, не только не выполненных, но и чертежи которых не сохранились до нашего времени, как то: проект церкви в Академии Художеств, возобновления Иcaaкиевской церкви, казарм в Гатчине и казарм Измайловского полка в Петрограде. Кроме упомянутых капитальных работ, З-ву особенно в первое время, когда он был академическим архитектором, приходилось тратить массу времени на мелкие ремонты и разные хозяйственные постройки, но и здесь, по словам его биографа, он был всегда на настоящей высоте: его утилитарные постройки всегда были удобны и логичны, технически впереди других, а в смысле художественном если и просты, то всегда отличного вкуса.

Основное свойство З-рова, как зодчего (грандиозность масс при простоте и величавости пропорций и некоторый романтизм), особенно ярко проявляется в Адмиралтействе, которое, по справедливости, должно считаться одним из лучших памятников русского зодчества. Конечно, эта постройка стиля классического, но в этом классицизме есть много чисто русских черт; далее, нельзя не отметить, что при перестройке Адмиралтейства З-ров сохранил неизменной основную мысль державного основателя Адмиралтейства Петра Великого. План современного Адмиралтейства вполне походит на план Адмиралтейства Петра Великого: тот же "покой" (т. е. в виде буквы П с открытой частью к Неве с высоким любимым шпицом Петра Великого, со столь дорогой для былого петербуржца "адмиралтейскою иглою". Во внутренней отделке Адмиралтейство по проекту З-рова (в настоящее время внутреннее расположение залов испорчено бесконечными перегородками, переделками и пр.) особенно обращает на себя внимание cooтветствие внутренней отделки с предназначением помещения: один портал главного входа с широкой грандиозной лестницей, своими обширными размерами как бы подчеркивающей, что здесь вход в то учреждение, которое ведает "бесконечной поверхностью" океана, уже ясно свидетельствует о гениальности русского зодчего; колоннада башни Адмиралтейства очень проста, но в этой-то простоте и заключается весь эффект этой изумительной "Адмиралтейской иглы", смело поднявшей кораблик над болотной поверхностью былой Ингерманландии.

Деятельности А. Д. Захарова посвящено очень подробное тщательное исследование архитектора Н. К. Лансере, напечатанное предварительно в журналле "Старые Годы" 1911 г.; в этом исследовании исчерпывающе указана литература вопроса.

П. С-кий.

Источник:

Половцов А. А. Русский Биографический Словарь. Том: "Жабокритский - Зяловский", стр. 289-291

Ссылки на эту страницу


1 Homo economicus в русскую литературу ввёл Гоголь
[Homo economicus в російську літературу ввів Гоголь] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
2 Архитекторы, строители
[Архітектори, будівельники] - пункт меню
3 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
4 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
5 Вице-губернатора дом
[Віце-губернатора будинок]
6 Воссоздание Полтавы – «малого Петербурга» или Архитектура обратного отсчёта
[Відтворення Полтави - «малого Петербурга» або Архітектура зворотного відліку] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
7 Генерал-губернатора дом
[Генерал-губернатора будинок]
8 Гражданского губернатора будинок
[Цивільного губернатора будинок]
9 Губернских присутственных мест здание
[Губернських присутствених місць будинок]
10 Дом связи
Дом связи
11 Институт благородных девиц как составная часть архитектурного ансамбля г. Полтавы
[Інститут шляхетних дівчат як складова частина архітектурного ансамблю м. Полтави] - Кочерга Надежда
12 Институт благородных девиц: культуроведческий контекст (к 185-летию со дня основания Полтавского института благородных девиц)
[Дівочий інститут: культурознавчий контекст (до 185-річчя від дня заснування Полтавського дівочого інституту)] - Кочерга Надежда Константиновна
13 История и современные "обломы" полтавской архитектурной классики
[Історія і сучасні "обломи" полтавської архітектурної класики] - Трегубов В. А. // Полтавское региональное отделение Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия им. Олеся Гончара, Полтава, 2006.
14 Круглая площадь
Круглая площадь (бывшая Александровская, Октябрьский р-н)
15 Личности - З
[Особистості - З] - пункт меню
16 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654