Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Кооперация промышленная

Промислова кооперація. У січні 1922 р. була утворена на губернському з'їзді представників промартілей у Полтаві Спілка кустарно-промислових кооперативів "Союз — Кустар". З цього часу промислова кооперація починає існувати як єдина кооперативна система. Була також створена Кременчуцька районна Спілка кустарно-промислових кооперативів "Райспілка". На 1 січня 1922 р. в районі діяльності "Союзу — Кустаря" (на території Полтавської губернії) було 34 промислові кооперативи, котрі об'єднували 451 кустаря. На 1 січня 1924 р. до складу "Союзу — Кустаря" входив 91 кооператив (4421 член); на 1 жовтня 1925 р. — 163 з кількістю членів 7097. На Полтавщині існували чотири головні форми промислових кооперативів: продукційні артілі — 121, кредитно-промислові товариства — 22, продукційно-складські, сировинні товариства — 12, трудові артілі — 8. Вироби промислових кооперативів знаходили збут не тільки на ринках Полтавщини і СРСР, а й за кордоном (на Балканах, Туреччині й ін.). Для роздрібної продажі товарів "Союз — Кустар" мав дві крамниці. У промислових кооперативах переважали міські кустарі та ремісники (43,9 %), значною була частка і незаможніх сільських кустарів (29,9 %), решта — середняки, робітники, інші верстви населення. Зразу ж після війни починається відновлення діяльності промислових артілей та їх спілок. У 1944 р. ведуться роботи по відновленню діяльності 6 артілей шкірпромспілки, 6 швейпромспілки, по 4 обллісопромспілки і різнопромспілки і 2 — металогірнобудспілки, здійснюються заходи по відкриттю на території області 80 філіалів шкірпромспілки, 60 — швейпромспілки і 18 — різнопромспілки.

Урядовою постановою від 20 липня 1960 р. було визнано доцільним скасувати промислову кооперацію в країні і передати її підприємства у відання державних органів. З 10 вересня 1960 р. ліквідовано обласні організації промислової кооперації (Облпромраду та Облпромстрахраду). Промислові артілі та їх підприємства були передані в підпорядкування різних організацій. Лише через 27 років промислова кооперація знову почала відроджуватися у вигляді кооперативів у сфері виробництва та послуг.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 721

Ссылки на эту страницу


1 Кооперация
[Кооперація] - пункт меню
2 Промислова кооперація
Промислова кооперація, журнал, орган оргбюро губпромсоюза Полтавщины (1922)
3 Штурмовой промкооператор
Штурмовой промкооператор, газета, орган оргбюро межрайпромсоюза (1931)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654