Дворянские банки

Дворянські банки – засновані державою кредитні установи для дворян (див. Дворянство), що функціонували в Російській імперії, у т. ч. в Україні, у 18 – на поч. 20 ст. Метою їх створення було усунення залежності дворян від лихварського капіталу. Вперше царський уряд заклав для дворян Державний позичковий банк 1754. Для поліпшення умов кредитування дворянства 1786 фундовано новий Позичковий банк. Кредити видавалися з розрахунку 8 % річних і на термін до 20 років. Після ліквідації 1860 цього банку указом імп. Олександра III від 21 квіт. 1885 було організовано Державний дворянський земельний банк, який проіснував до Жовтневого перевороту у Петрограді 1917 і 8 груд. (25 листоп.) 1917 був ліквідований декретом Раднаркому РСФРР. Протягом 1886–1916 дворянам України були видані кредити, загальна сума яких склала 360 805 тис. рублів, з яких 313 420 тис. руб. так і не було повернуто.

Літ.: Краснікова О.М. Ретроспектива зародження іпотечного кредиту в Україні. «Екoнoміка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал», 1998, № 1; Її ж. З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861–1918 рр.). «УІЖ», 1999, № 6.

М.А. Якименко.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Дивись: Будинок Дворянського і селянського банку

Ссылки на эту страницу


1 Банковская деятельность
[Банківська діяльність] - пункт меню