Петр І Алексеевич

Петро І Олексійович

Петро І Олексійович — Петр І Алексеевич — (30.05/9.06.1672, Москва — 28.01/8.02.1725, С.-Петербург) — політичний, державний і військовий діяч; російський цар (з 1682 p.), імператор (з 1721 p.).

Син царя Олексія Михайловича від другої дружини Наталії Наришкіної. Після смерті батька (1676 р.) владу успадкував старший син (від першої дружини М. Милославської) Федір, Через 6 років він помер, а влада була розділена між зведеними братами 16-річним Іваном і 10-річним Петром. Регентшею малолітніх правителів стала 25-літня царівна Софія. В 1689 р. після спроби узурпувати владу її було заслано в монастир. Фактичним правителем країни став Петро, а після смерті брата (1696 р.) він став єдиним самодержцем. Проводив широку й агресивну зовнішню політику. За участю українського війська вів війну з Кримом і Туреччиною (Кримські походи 1687, 1689 pp.), Азово-Дніпровські походи 1690-х pp.

Highslide JS
Полтавская баталия (по картону Л. Каравака ?). Шерсть, шелк; шпалера. 300х315 см 
Бегагль, Филипп; Кобыляков, И.. Императорская шпалерная мануфактура 
Россия. Санкт-Петербург. 1722

[дивись ФОТО]

Протягом 1700—1721 pp. із перемінним успіхом воював зі Швецією (Північна війна). Після переходу І. Мазепи на бік антиросійської коаліції переніс головні воєнні дії на Україну, завдавши Карлу XII поразки під Полтавою (1709 р.). За Ніштадським миром закріпив за Росією балтійське узбережжя, де заклав нову столицю — Санкт-Петербург (1703 p.). Провів невдалу війну з Туреччиною (1710-1711 pp.) і успішну війну з Іраном (1722-1723 pp.).

Всередині країни здійснив низку важливих реформ, які мали на меті європеїзувати Московщину й розбудувати могутню імперію. Для ознайомлення з різними сторонами європейського життя в 1697—1698 pp. виїздив за кордон, побувавши в Німеччині, Голландії, Англії. Жорстоко придушував численні вияви опозиції (стрілецький бунт у Москві) та соціальне й національне невдоволення (повстання в Башкирії, Астрахані, Булавінський бунт на Дону). Створив регулярну армію й флот. Увів зміни в адміністративний устрій, реорганізував управління, встановив порядок проходження державної служби (Табель про ранги). Створив єдину систему поміщицького землеволодіння з обов'язковою службою дворянства, запровадив нову систему податків, вживав заходів для розвитку торгівлі й промисловості. На будівництво каналів зганяв десятки тисяч людей, зокрема, з України. Дбав про поширення освіти (переважно технічної), друкарської справи. Заснував першу газету (1703 p.). Силами європейських учених заснував Академію наук у Петербурзі (1724 p.). Запровадив нове літочислення (1700 р.) з початком року 1 січня.

Highslide JS
Петро І відвідує ув'язненого ним Малоросійського Гетьмана П. Полуботка

Щодо України вів імперіалістичну й колоніальну політику. Безкінечними мобілізаціями на канальні роботи перетворив елітне козацьке військо на землекопів. В ході війни із шведсько-українською коаліцією наказав зруйнувати гетьманську столицю Батурин (1708 p.), знищити Запорозьку Січ (1709 p.). Після Полтавської перемоги запровадив на Україні режим терору й військової окупації, брутально втручався в усі сфери українського життя. Після смерті гетьмана І. Скоропадського (1722 р.) не дозволив обрати його наступника, а старшинських опозиціонерів на чолі з П. Полуботком репресував. В українській історичній традиції збереглася пам'ять про Петра І як гнобителя й ката України.

Одружувався двічі: вперше в 1689 р. з Євдокією Лопухіною (у 1698 р. заслана в монастир); вдруге у 1705 р. (обвінчався в 1712 р.) з Мартою Скавронською (під іменем Катерини І Олексіївни правила Росією в 1725— 1727 pp.). Мав трьох дітей від першої дружини і восьмеро від другої. Перед смертю заплутав питання престолонаслідування, що загострило боротьбу за владу й уможливило в майбутньому двірцеві перевороти.

Джерело:

Білоусько О.А., Мокляк В.О. Історія Полтавщини. Друга половина XVI — друга половина XVII століття. Стор.199-200

Ссылки на эту страницу


1 Административные здания Полтавы XVII-XVIII столетий
[Адміністративні споруди Полтави ХVІІ-ХVІІІ сторіч] Коваленко Оксана Валентиновна
2 Административные мероприятия к достижению целесообразности в церковном пении
[Адміністративні заходи до досягнення доцільності в церковному співі] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 17. – С. 640-662
3 Айгустов, Савва Васильевич
[Айгустов, Сава Васильович] (?-?), генерал-майор, участник Полтавской битвы
4 Алексей Михайлович
[Олексій Михайлович] (1629—1676), второй московский царь (1645-1676) из династии Романовых
5 Амвросимов, Михаил Андреевич
[Амвросимов, Михайло Андрійович] (1780—1825), архитектор
6 Апостол, Данила Павлович
[Апостол, Данило Павлович] (1654—1734), гетман Левобережной Украины (1727—1734 гг.)
7 Арсений (Берло, Андрей Иванович)
[Арсеній (Берло, Андрій Іванович)] (70-80-е гг. XVII в.—1744), епископ Переяславский и Бориспольский
8 Артиллерия в Полтавской битве 1709 г. (некоторые спорные вопросы)
[Артилерія у Полтавській битві 1709 р. (деякі спірні питання)]. Кротов П. А.// Мавродинские чтения. Сборник статей. СПб., 2002. С.125-128.
9 Барятинский, Иван Федорович
[Барятинський, Іван Федорович] (?-1738), генерал-поручик, сенатор, князь, правитель Малороссии (1736–1738)
10 Баур/Боур, Родион Христианович
[Баур/Боур, Родіон Християнович] (1667-1717), генерал-от-кавалерии
11 Бибиков, Иван Иванович
[Бібіков, Іван Іванович] (?-1745), генерал-поручик, правитель Малороссии (1743–1745)
12 Брюс, Яков Вилимович
[Брюс, Яків Вілімович] (1670-1735), граф, генерал-фельдмаршал, ученый
13 Бутурлин, Александр Борисович
[Бутурлін Олександр Борисович] (1694-1767), генерал-поручик, генерал-кригскомиссар, позднее генерал-фельдмаршал, граф, правитель Малороссии (1742)
14 В десятую годовщину
[В десяту річницю 22.1.1918-22.1.1928] – Андриевский Виктор (речь на торжественной академии в украинской станице при г. Калише 22.1.1928) // Тиражом "Лагеря". Калиш. 1928. Типография издательства "Черномор"
15 В зеркале памяти. Часть 1. На берегах реки детства (Полтава: до 1939 г.)
[У дзеркалі пам'яті. Частина 1. На берегах ріки дитинства (Полтава: до 1939 р.)]. Илья Розенфельд
16 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
17 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
18 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
19 Вайнгортовские чтения - 2009
[Вайнгортівські читання] - материалы третьей научной конференции "Вайнгортовские чтения"
20 Вельяминов, Степан Лукич
[Вельямінов, Степан Лукич] (1670 – после 1736), российский военный и государственный деятель, генерал-майор, президент Малороссийской коллегии (1722–1727), тайный советник, сенатор
21 Воейков, Федор Матвеевич
[Воєйков, Федір Матвійович] (1703-1778), генерал-аншеф, военный и государственный деятель
22 Воинственный вандализм как принцип отношения к архитектурным памятникам Полтавы
[Войовничий вандалізм як принцип ставлення до архітектурних пам’яток Полтави]. Трегубов В. А., Белявская О. Ю.
23 Воспоминания о Г. Г. Мясоедове
[Оголевець Віктор Степанович. Спогади про Г. Г. Мясоєдова] Оголевец В. С. Воспоминания о Г. Г. Мясоедове / Предисл. М. М. Пластининой. — М.: Искусство, 1981. — 95 с, ил.
24 Воспоминания о Полтавской битве, открытие памятника Петру Великому, в 1849 году, и Шведская могила в Полтаве
[Спогади про Полтавську битву, відкриття пам'ятника Петру Великому, в 1849 році, та Шведська могила у Полтаві] - П. И. Бодянский // Полтава. Типография Губернского Правления. 1849
25 Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева (1805—1887)
[Спогади старого вчителя І. К. Зайцева (1805-1887)]. Зайцев Иван Кондратьевич. "Русская старина", апрель, май, июнь 1887 г., том. 54
26 Врангель, Егор Петрович
[Врангель, Єгор Петрович] (1803-1873), генерал-лейтенант, директор ППКК (1849-1856)
27 Второй укрепленный лагерь русской армии
[Другий укріплений табір російської армії]
28 Генеральная военная канцелярия
[Генеральна військова канцелярія] - центральное учреждение гетманского правительства на Левобережной Украине в 17-18 вв.
29 Герб Полтавы
[Герб Полтави]
30 Герцик, Павел Семенович
[Герцик, Павло Семенович] (?—1700), государственный и военный деятель, полтавский полковник (1675—1695, с перерывами)
31 Гинтер, Иван Яковлевич
[Гінтер, Іван Якович] (1670-1729), генерал-фельдцейхмейстер
32 Голицын, Василий Васильевич
[Голіцин, Василь Васильович] (1643—1714), российский государственный и военный деятель, князь
33 Головкин, Гавриил Иванович
[Головкін, Гавриїл Іванович] (1660-1734), граф, государственный канцлер России
34 Гордиенко, Константин Гордеевич
[Гордієнко, Костянтин Гордійович] (?—1733), кошевий атаман Запорожской Сечи, полководец, дипломат, деятель украинского освободительного движения
35 Город Полтава в Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 pp. / упоряд., вступ, ст. і ком. Ю. Волошина. — К.: Наш час, 2012. — 576 с.
36 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
37 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
38 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
39 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
40 Домик Котляревского и памятник его в Полтаве
[Будиночок Котляревського і пам'ятник його в Полтаві] - Бучневич В. Е. Домик Котляревского и памятник его в Полтаве // Исторический Вестник. Том 70. 1897. № 12. Стр. 943-947
41 Достопримечательности Полтавы
[Визначні пам‘ятки Полтави]. Бодянский П. И. // Типография Губернского Правления. Полтава. 1850. (Спасская церковь и Петровский Полтавский кадетский корпус)
42 Екатерина І Алексеевна
[Єкатерина І Олексіївна] (1684—1727), российская императрица (1725—1727)
43 Елизавета Петровна
[Єлизавета Петрівна] (1709—1761), российская императрица (1741—1761)
44 Значение полтавского боя для украинской государственности
[Значіння полтавського бою для української державности] – Андриевский Виктор. Речь на торжественной академии 10 июля 1927 г. в Украинской Станице при г. Калише // Варшава. 1927. Накладом "Табору"
45 Иван V Алексеевич
[Іван V Олексійович] (1666—1696), формальный русский царь в 1682-1696 гг.
46 Иван VI Антонович
[Іван VI Антонович] (1740—1764), российський император (1740—1741)
47 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
48 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
49 Из украинской старины - Альбом
[З української старовини] Из украинской старины = La pètite Russie d'autrefois : [Альбом] / рис. акад. С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша ; поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого ; изд. А. Ф. Маркса. – С.-Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – VIII, 100 с. : іл.
50 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
51 Искра, Иван Иванович
[Іскра, Іван Іванович] (?—1708), полтавский полковник (1696-1703)
52 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
53 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
54 К истории открытия памятника И. П. Котляревскому в г. Полтаве
[До історії відкриття пам‘ятника І. П. Котляревському в м. Полтаві] - Н. Дмитриев // Киевская старина. - 1903, 10, с. 153-167
55 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
56 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
57 Казачество Полтавщины накануне и в период Северной войны и Полтавской битвы
[Козацтво Полтавщини напередодні та в період Північної війни і Полтавської битви] - Шендрик Людмила Кирилловна
58 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
59 Кейт, Джемс (Яков)
[Кейт, Джеймс (Яків Вілімович)] (1696-1758), генерал-аншеф, подполковник лейб-гвардии Измайловского полка, правитель Малороссии (1740-1741)
60 Коломакские петиции 1723 г.
Коломакские петиции 1723 г.
61 Коломакские статьи 1687 г.
Коломакские статьи 1687 г.
62 Конское тягло со священства. (К положению духовенства на Переяславщине в XVIII веке)
[Кінське тягло зі священства. (До положення духовенства на Переяславщині в XVIII столітті)] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 21. – С. 969-982
63 Концепция формирования национального заповедника "Поле полтавской битвы"
[Концепція формування національного заповідника "Поле полтавської битви"] – Трегубов Валерий Александрович
64 Кочубей, Василий Леонтьевич
[Кочубей, Василь Леонтійович] (1640—1708), государственный деятель, генеральный писарь, генеральный судья
65 Круглая площадь
Круглая площадь (бывшая Александровская, Октябрьский р-н)
66 Леонтьев, Михаил Иванович
[Леонтьєв, Михайло Іванович] (1682-1752), генерал-аншеф, киевский генерал-губернатор, правитель Малороссии (1741)
67 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
68 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина II: Наша "орієнтація"
69 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина III: Про національну аристократію та про три основні методи її орґанізації: класократію, охлократію і демократію
70 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина IV: Про політику, як умілість вибору такого методу здобування та орґанізації влади і орґанізації громадянства, який-би уможливив будову і збереженя окремої Держави на Українській Землі і забезпечив істнування та розвиток Української Нації.
71 Личности - П
[Особистості - П] - пункт меню
72 Мазепа, Иван Степанович
[Мазепа, Іван Степанович] (1639—1709), политический, государственный и военный деятель, дипломат, полководец; гетман Украины (1687—1709)
73 Малороссийская коллегия
Малороссийская коллегия
74 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1903 г. по 1-е октября 1904 г. Год первый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1904.
75 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 2)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1904 г. по 1-е октября 1905 г. Год второй. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1905.
76 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 3)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1905 г. по 1-е октября 1906 г. Год третий. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1906.
77 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 4)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1906 г. по 1-е октября 1907 г. Год четвертый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1907
78 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
79 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 6)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1909.
80 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 7)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1910.
81 Меншиков, Александр Данилович
[Меншиков, Олександр Данилович] (1673—1729), русский государственный и военный деятель, князь, генералисимус
82 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
83 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
84 Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич
[Мусін-Пушкін, Іван Олексійович] (1661-1729), боярин, граф, действительный тайный советник, сенатор
85 На память прежним и нынешним воспитанникам Петровского-Полтавского кадетского корпуса. 1840-1890
[На пам'ять колишнім і нинішнім вихованцям Петровського-Полтавського кадетського корпусу. 1840-1890] - Лалаев Матвей Степанович. С.-Петербург. 1891
86 Неплюев, Иван Иванович
[Неплюєв, Іван Іванович] (1693-1773), тайный советник, сенатор, правитель Малороссии (1742)
87 Несколько слов о домике Котляревского в Полтаве
[Кілька слів про будиночок Котляревського у Полтаві] Бучневич Василий Евстафьевич // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год третий. Том X. Октябрь 1884 г. Стр. 352-353
88 Оборонное строительство на Полтавщине
Оборонное строительство на Полтавщине
89 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
90 Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда
[Звіт про огляд старовинних храмів в м.Полтаві і в мм. Багачці і Шишаках, Миргородського повіту] Левицкий Орест Иванович. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда // "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца", кн. XVII, в. II, отд. V. Стр. 15-43
91 Памятник на месте отдыха Петра I в Полтаве (история создания и существования)
[Пам’ятник на місці відпочинку Петра I в Полтаві (історія створення та існування)] - Трегубов Валерий Александрович
92 Памятник на месте отдыха Петра І
Памятник на месте отдыха Петра І
93 Петр ІІ
[Петро ІІ] (1715—1730), российский император (1727—1730)
94 Петровский Полтавский корпус. К истории этого корпуса
[Полтавський кадетський корпус. До історії цього корпусу] - И. Ф. Павловский // Русская старина. - 1886. - Т. LII. - Сентябрь. - С. 717-723.
95 Петру I памятник
Памятник Петру I
96 Пипер, Карл
[Піпер, Карл] (1647-1716), шведский государственный деятель
97 Покликання "Варягів", чи організація хліборобів?
Вячеслав Липинський. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? (Кілька уваг з приводу статті Є. Х. Чикаленка "Де вихід?") / «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
98 Полтава (Из живописного путешествия по России Издателя О. З.)
[Полтава (З мальовничої подорожі по Росії Видавця О. З.)] // Отечественные записки. Часть XLII. Апрель, 1830. № 120
99 Полтава - 70-е годы ХІХ ст.
[Полтава - 70-і роки ХІХ ст.] - Генрих Борисович Слиозберг. Париж
100 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
101 Полтава восемьдесят лет назад
[Полтава вісімдесят років тому]. Егор Акимов. Полтава восемьдесят лет назад // Киевская старина, 1896, 12. Документы, известия, заметки. Стр. 7-12
102 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
103 Полтавская битва и ее памятники
[Полтавська битва та її пам'ятники] - фотоальбом
104 Полтавская крепость
Полтавская крепость
105 Полтавская крепость XVIII века как инженерное сооружение
Полтавская крепость XVIII века как инженерное сооружение. Валерий Трегубов, кандидат архитектуры
106 Полтавская Круглая площадь
[Полтавська Кругла площа] - Павлов Виталий
107 Полтавские празднества
[Полтавські свята] - Короленко В. Г.
108 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
109 Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования
[Полтавський кадетський корпус у перші роки його існування] - Домонтович Михаил Алексеевич (воспитанник ППКК 1847 г.)
110 Полтавский полковник Иван Черняк
[Полтавський полковник Іван Черняк] - А. Востоков // Киевская старина. - 1889, 10, с. 1-17
111 Полуботок, Павел Леонтьевич
[Полуботок, Павло Леонтійович] (ок.1660—1723), наказной гетман Левобережной Украины (1722-1723)
112 Прекратившийся род
[Рід, що скінчився] - Алексей Дмитриевич Бутовский
113 Ренне, Карл-Эвальд Магнусович
[Ренне (Ренн, Рен), барон Карл-Увальд Магнусович] (1663-1716), барон, генерал-аншеф
114 Ренцель/Рентель
[Ренцель/Рентель] - (?-1710), генерал-лейтенант в службе Петра Великого
115 Решетиловские статьи 1709 г.
Решетиловские статьи 1709 г.
116 Роос, Карл Густаф
[Роос, Карл Густаф] (1655-1722), генерал-майор, сподвижник шведского короля Карла XII, участник Полтавской битвы
117 Румянцев, Александр Иванович
[Румянцев, Олександр Іванович] (1679(80)—1749), генерал-аншеф, генерал-адъютант, граф, правитель Малороссии (1738—1740)
118 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
119 Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского Корпуса
[Збірка спогадів колишніх вихованців Петровського Полтавського Кадетського Корпусу] - Париж. 1965
120 Скоропадский, Иван Ильич
[Скоропадський, Іван Ілліч] (1646—1722), гетман Левобережной Украины (1708—1722)
121 Сотник-протопоп. Эпизод из малорусской церковно-уряднической хроники начала XVIII века
[Сотник-протопоп. Епізод з малоросійської церковно-урядничеськой хроніки початку XVIII століття] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 4. – С. 177-197.
122 Софья Алексеевна
[Софія Олексіївна] (1657—1704), правительница Московского государства в 1682-1689 гг.
123 Спасская церковь
Спасская церковь
124 Стакельберг/Штакельберг, Берндт Отто
[Стакельберг/Штакельберг, Берндт Отто] (1662-1734), шведский фельдмаршал
125 Табель о рангах
Табель о рангах
126 Творчество мастеров русского монументального искусства в Полтаве в начале XIX в.
[Творчість майстрів російського монументального мистецтва в Полтаві на початку XIX ст.] Николай Ефимович Онищенко. Творчество мастеров русского монументального искусства в Полтаве в начале XIX в. // Зодчество Украины [Текст] : сборник 1654 - 1954. - К. : Академия архитектуры УССР, Институт истории и теории архитектуры, 1954. - 295 с.
127 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
128 Участники Полтавской битвы
[Учасники Полтавської битви] - пункт меню
129 Федор Алексеевич Романов
[Федір Олексійович] (1661–1682), российский царь (1676-1682)
130 Чернышев, Григорий Петрович
[Чернишев, Григорій Петрович] (1672—1745), русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, сподвижник Петра I
131 Чуйкевич, Василий Никифорович
[Чуйкевич, Василь Никифорович] (?-?), украинский государственный деятель
132 Шафиров, Петр Павлович
[Шафіров, Петро Павлович] (1669-1739), барон, известный дипломат Петровского времени
133 Шидловский, Федор Владимирович
[Шидловський, Федір Володимирович] (?-1719) — генерал-майор, участник Полтавской битвы
134 Шипов, Иван Афанасьевич
[Шипов, Іван Опанасович] (?-1749), генерал-майор, премьер-майор лейб-гвардии Измайловского полка, правитель Малороссии (1738–1740, в отсутствие А.И. Румянцева)
135 Шлиппенбах, Вольмар Антон
[Шліппенбах, Вольмар Антон] (1650-1739), шведский и российский генерал
136 Яковцы
Яковцы