Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Школа садоводства и огородничества нижняя

Полтавська нижча школа садівництва і городництва. Була розташована у с. Павленках Полтавської волості на північ від м. Полтави. Заснована Полтавським губернським земством у 1895 р. на купленій ним садибі полтавського садівника І. Гуссона. У школі навчалися діти селян губернії. Вивчалися теоретичні і практичні питання овочівництва, городництва, садівництва, лісорозведення, хмелярства, а також шовківництва, бджільництва, плетіння кошиків, теслярсько-столярських ремесел та ін. Курс школи був трирічний з обов'язковим річним перебуванням на практиці в будь-якому садівничому закладі. Діяла школа до перших років Радянської влади, коли вона була реорганізована на технікум. У 1929 р. територія увійшла в межі м. Полтави. Тепер належить Полтавському сільськогосподарському технікуму.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 738-739
 

Школа садоводства и огородничества в предместье Павленках, для которой еще в 1891 г. губернским земством было приобретено за 11533 р. 40 к. садовое заведете Гуссона площадью 17 дес. 1800 кв. саж. Школа открыта 8 сентября 1895 г., на устройство которой и первоначальное ее оборудование израсходовано 47002 руб. 84 к. Устав школы утвержден министром земледелия и государственных имуществ 20 декабря 1894 г. В 1899 г. преобразована в школу 1-го разряда с четырехлетним курсом преподавания.

Джерело:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 319

Ссылки на эту страницу


1 Балабуха, Сергей Павлович
[Балабуха, Сергій Павлович] (1857—?), участник революционного движения
2 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
3 Зинченко, Николай Федорович
[Зінченко, Микола Федорович] (1861—?), участник революционного движения, народоволец
4 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
5 Налимов
[Налімов] управляющий земской школой садоводства
6 Павленки
Павленки
7 Профессиональные и ремесленные учебные заведения
[Професійні та ремісничі навчальні заклади] - пункт меню
8 Сельскохозяйственный техникум им. А. С. Макаренко
Сельскохозяйственный техникум им. А. С. Макаренко
9 Тесля, Андрей Ефимович
[Тесля, Андрій Юхимович] (1880-?), преподаватель в школе садоводства, депутат 1-й Государственной думы от Полтавской губернии (подписал Выборгское воззвание)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654