Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Андриевский, Виктор Никанорович

Highslide JS

Андрієвський, Віктор Никанорович — (Андриевский Виктор Никанорович) — (1885, Полтава - 1967, Дорнштадт, ФРН) — громадський діяч, публіцист і педагог.

Закінчив Полтавську гімназію (1902) [Т.Б., див. В. Андрієвський "Три громади"], природничий факультет Київського університету (1907 р.). З 1909 р. викладав хімію і товарознавство в Полтавському комерційному училищі. 3 1912 р. був членом "Громади". В 1913-1916 рр. — гласний Полтавського губернського земства. У 1917 р. обраний гласним Полтавської міської думи, а також членом правління губернського учительського союзу. Співзасновник Української партії хліборобів-демократів (1917 р.). У 1917—1918 рр. — Полтавський губернський комісар освіти. Брав участь у реорганізації нижчої школи, започаткувавши курси українознавства. З приходом більшовиків змушений був залишити Полтаву. У 1919 р. віїхав до Галичини, керував продовольчим департаментом Державного секретаріату Харчових справ ЗУНР. Один із засновників Союзу української державності та Української народної партії. З 1920 р. — на еміграції в ЧСР. У повоєнні роки мешкав у Німеччині. Автор праць і численних статей у пресі з протисоціалістичним спрямуванням: "М. Міхновський: Нарис суспільно-політичної біографії" (Мюнхен, 1950 р.), "Микола Лисенко — батько української музики" (Торонто, 1962 р.), "До характеристики українських правих партій" (Берлін, 1921 р.), "Три громади: Спогади з 1885-1917 рр." (Львів, 1938 р.), "Микола Лисенко" (1942 р.), "Дві віри" (Міттенвальд, 1950 р.). Головна праця — мемуари в 2-х томах "З минулого: Від Гетьмана до Директорії"; "1917-й рік на Полтавщині" (Берлін, 1921 р.; 2-е вид.: Нью-Йорк, 1963 р.).

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.28-29

Ссылки на эту страницу


1 Андриевский, Виктор Никанорович
[Андрієвський Віктор Никанорович] - пункт меню
2 Великая Руина (письмо из Украины)
[Велика Руїна (лист з України)] – Андриевский Виктор // "Boля". 1920. — Т.1. — Ч.3. — С.108-111)
3 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
4 Героическая Корея
[Героїчна Корея] – Андриевский Виктор. // Журнал для молоді "Авангард". Лондон-Мюнхен, Нью-Йорк-Торонто. 1953. Третій квартал. Рік VII. Ч. 6-9 (30-31). Стор. 81-87.
5 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
6 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
7 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
8 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
9 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
10 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
11 Кое что о рождественских обычаях на Надднепрянщине
[Дещо про різдвяні звичаї на Наддніпрянщині] – Андриевский Виктор. // "Свобода". Український щоденник. Рік LI. Ч. 3. Джерзі Ситі, Н.-Дж., середа, 6-го січня 1943. Стор. 5.
12 Липинский, Вацлав Казимирович
[Липинський, Вацлав Казимирович] (1882—1931), политический деятель, историк, историософ, социолог, публицист, теоретик украинского консерватизма, идеолог украинского монархизма
13 Личности - А
[Особистості - А] - пункт меню
14 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
15 Мемуари (1917-1922 рр.)
Вадим Щербаківський. Мемуари (1917-1922 рр.) // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Квітень 1963. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1963. - Кн. 4/110(190). - 120 с. Стор. 435-445.
16 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
17 Национально-освободительное движение
[Національно-визвольні змагання] – пункт меню
18 Николай Михновский (Очерк общественно-политической биографии)
[Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії)] – Андриевский Виктор. // Визвольний шлях. Видає "Українська видавнича спілка" — 1974. — № 6 (315). Річник XXVII — С. 588-617
19 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
20 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
21 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
22 Покликання "Варягів", чи організація хліборобів?
Вячеслав Липинський. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? (Кілька уваг з приводу статті Є. Х. Чикаленка "Де вихід?") / «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с.
23 Полтавские воспоминания (1917—20 гг.)
Наталія Дорошенко. Полтавські спомини (1917—20 рр.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1933. Річник X. Львів. 1933. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 56-92.
24 Полтавский университет
Симон Наріжний. Полтавський університет. // Тижневик "Тризуб". Париж. 1930. Число 6 (214), стор. 12-16. Число 7 (215), стор. 7-10. Число 8 (216), стop. 10-14.
25 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
26 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
27 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
28 Украинский клуб
Украинский клуб
29 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
30 Украинский университет в Полтаве
Вадим Щербаківський. Український університет у Полтаві // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Грудень 1961. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1961. - Кн. 12/96(170). - 120 с. Стор. 1319-1324.
31 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654