Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Союз украинских автономистов-федералистов (СУАФ)

Союз українських автономістів-федералістів (СУАФ) - політична організація, що існувала в 1917. 25-26.3.1917 відбувся у Києві з'їзд Товариства українських поступовців, на якому були делегати від багатьох громад України, а також Петербурга, Катеринодара, Москви. Резолюція з'їзду включала такі вимоги: підтримувати Тимчасовий уряд; змінити назву ТУП на Союз українських автономістів-федералістів; підтримувати автономію України; забезпечити права національних меншин. Зміна назви товариства була пов'язана з новою головною метою ТУП - досягнення легальними методами автономії України у складі демократичної Російської держави. Члени Ради ТУП увійшли до складу Тимчасового ЦК СУАФ. До складу керівного органу організації-Тимчасового центрального комітету союзу (пізніше - Рада Союзу) було обрано В. Біднова, Д. Дорошенка, С. Єфремова, Ф. Матушевського, А. Ніковського, В. Прокоповича, О. Шульгина, С. Ерастова. У червні 1917 до складу президії Ради Союзу входили С. Єфремов (голова), В. Леонтович і А. Ніковський (заст. голови), Ф. Матушевський (скарбник) і О. Андрієвська (секретар). Програма СУАФ майже не відрізнялася від програми ТУП. Своє головне завдання організація вбачала в досягенні всіма силами і засобами автономії України, юридичний статус якої мали затвердити Всеросійські Установчі збори. У статуті автономії мало бути передбачено принцип забезпечення прав національних меншин. Досягнення автономії України можливе лише шляхом організації і об'єднання “сил українських”. У програмі проголошувалась необхідність організації вчительства, духовенства, селянства, заснування “Селянської спілки”. СУАФ проводив активну агітаційну діяльність, розповсюджував листівки. На поч. квітня 1917 члени Союзу українських автономістів-федералістів тимчасово реформували його (до скликання партійного з'їзду) в Українську демократично-радикальну партію, прийнявши програму цієї партії. У червні 1917 партійна конференція перейменувала організацію в Українську партію соціалістів-федералістів.

Г. Кривоший (Запоріжжя).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654