Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Союз русского народа

"Союз русского народа" - масова чорносотенна організація, утворена у жовтні 1905 у Петербурзі з метою протистояння будь-яким прогресивним перетворенням у Російській імперії. Об'єднувала реакційне дворянство, духовенство, міську дрібну буржуазію, декласовані елементи міста й села. Засновники організації - О. Дубровін, В. Грингмут, В. Пуришкевич, М. Марков та ін. Покровительство “С.р.н.” надав цар Микола II. Основні програмні положення (статут 1906): єдність і неподільність Російської імперії, збереження самодержавства та єднання його з народом, великодержавний шовінізм, антисемітизм, войовниче православ'я. Керівний орган - Головна рада, що складалася з 12 членів. У 1907 мав близько 800 місцевих відділів. Організація одержувала фінансову підтримку від держави. “С.р.н.” активно діяв в Україні. Найбільш великі осередки організації існували у Києві, Одесі, Почаєвській Лаврі (Волинська губ.). Головні друковані органи - “Русское знамя”, “Земщина”, з провінційних - “Почаєвский листок”. Своєю діяльністю “С.р.н.” провокував єврейські погроми, у т. ч. в Україні (Одеса, Катеринослав, Київ та ін.). У 1906 у Києві була утворена чорносотенна організація “Объединенный русский народ”, яка підпорядковувалась “С.р.н,”. У 1908-10 “С.р.н.” розпався на кілька ворогуючих організацій (“Союз Михаила Архангела”, “Всероссийский Дубровинский союз” у Петербурзі). У лютому 1917 усі чорносотенні організації були розпущені.

О. Бойко (Київ).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
2 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
3 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
4 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
5 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
6 Союз Михаила Архангела
Союз Михаила Архангела

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654