Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Екатерина І Алексеевна

Катерина I Олексіївна [05(15).04.1684 - 06(17).05.1727], російська імператриця (28.01.1725 - 17.05.1727).

Дочка литовського селянина Самуїла Скавронського, який переселився у м. Маргенбург (нині м. Алуксне у Латвії). До прийняття православ'я носила ім'я Марта. Під час перебування у Маргенбурзі була служницею у пастора Глюка. На початку Північної війни 1700-21 потрапила до російського воєначальника Шереметьєва, а згодом - до О. Меншикова, у яких перебувала на становищі напівслужниці-напівналожниці. З осені 1703 - фактична дружина царя Петра І. Офіційний церковний шлюб було оформлено 12.2.1712. Від шлюбу народилися дві дочки - Анна та Єлизавета. У 1724 K.I О. була урочисто коронована Петром І. Після смерті Петра І (28.1.1725) група прихильників петровських реформ на чолі з О. Меншиковим та П. Толстим, за підтримкою гвардійських полків проголосили К. І О. російською імператрицею. Сама К. І О. державними справами і політичною діяльністю не займалася, фактичне управління імперією було в руках О.Меншикова та Верховної Таємної Ради, створеної 8.2.1726 з числа аристократичної верхівки. За правління К. І О. російський уряд продовжував проводити колоніальну політику щодо України. Однак зростання незадоволення козацької старшини та загроза війни з Туреччиною змусили царський уряд піти на ліквідацію Першої Малоросійської колегії (див. Малоросійська колегія) та відновлення гетьманства (гетьманом став Д. Апостол). Незадовго до смерті K. I О. підписала заповіт про передачу престолу онуку Петра І - Петру II Олексійовичу.

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

Портрет: http://vivatfomenko.narod.ru/

Ссылки на эту страницу


1 Административные мероприятия к достижению целесообразности в церковном пении
[Адміністративні заходи до досягнення доцільності в церковному співі] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 17. – С. 640-662
2 Апостол, Данила Павлович
[Апостол, Данило Павлович] (1654—1734), гетман Левобережной Украины (1727—1734 гг.)
3 Барятинский, Иван Федорович
[Барятинський, Іван Федорович] (?-1738), генерал-поручик, сенатор, князь, правитель Малороссии (1736–1738)
4 Бибиков, Иван Иванович
[Бібіков, Іван Іванович] (?-1745), генерал-поручик, правитель Малороссии (1743–1745)
5 Бутурлин, Александр Борисович
[Бутурлін Олександр Борисович] (1694-1767), генерал-поручик, генерал-кригскомиссар, позднее генерал-фельдмаршал, граф, правитель Малороссии (1742)
6 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
7 Воспоминания о Полтавской битве, открытие памятника Петру Великому, в 1849 году, и Шведская могила в Полтаве
[Спогади про Полтавську битву, відкриття пам'ятника Петру Великому, в 1849 році, та Шведська могила у Полтаві] - П. И. Бодянский // Полтава. Типография Губернского Правления. 1849
8 Головкин, Гавриил Иванович
[Головкін, Гавриїл Іванович] (1660-1734), граф, государственный канцлер России
9 Город Полтава в Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 pp. / упоряд., вступ, ст. і ком. Ю. Волошина. — К.: Наш час, 2012. — 576 с.
10 Деятели украинского освободительного движения
[Діячі українського визвольного руху] - пункт меню
11 Елизавета Петровна
[Єлизавета Петрівна] (1709—1761), российская императрица (1741—1761)
12 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
13 К сведениям о Покровской церкви в городе Переяславле
И. Ф. Павловский. К сведениям о Покровской церкви в городе Переяславле. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1879. — № 11. — С. 514-520.
14 Леонтьев, Михаил Иванович
[Леонтьєв, Михайло Іванович] (1682-1752), генерал-аншеф, киевский генерал-губернатор, правитель Малороссии (1741)
15 Личности - Е
[Особистості - Е] - пункт меню
16 Меншиков, Александр Данилович
[Меншиков, Олександр Данилович] (1673—1729), русский государственный и военный деятель, князь, генералисимус
17 Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич
[Мусін-Пушкін, Іван Олексійович] (1661-1729), боярин, граф, действительный тайный советник, сенатор
18 На Украине. Путевые впечатления
Россиев П. А. На Украйне (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — Исторический вестник, 1909, июнь. Стр. 901-965.
19 Неплюев, Иван Иванович
[Неплюєв, Іван Іванович] (1693-1773), тайный советник, сенатор, правитель Малороссии (1742)
20 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
21 Петр І Алексеевич
[Петро І Олексійович] (1672—1725), российский царь (с 1682 г.), император (с 1721 г.)
22 Приход села Локощины Полтавского уезда
[Парафія села Локощини Полтавського повіту] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 10. – С. 372-410.
23 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
24 Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского Корпуса
[Збірка спогадів колишніх вихованців Петровського Полтавського Кадетського Корпусу] - Париж. 1965
25 Чернышев, Григорий Петрович
[Чернишев, Григорій Петрович] (1672—1745), русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, сподвижник Петра I
26 Шафиров, Петр Павлович
[Шафіров, Петро Павлович] (1669-1739), барон, известный дипломат Петровского времени

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654