Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Горький, Максим

Горький, Максим (Пешков, Олексій Максимович) (1868-1936) - російський письменник. Народився у Нижньому Новгороді в сім'ї столяра. В 11 років пішов "в люди". Друкуватися почав у 1892 р. У 1915 р. заснував журнал "Звезда". У 1921 р. виїхав на лікування за кордон. З 1924 р. жив у Сорренто (Італія). У 1931 р. повернувся у Росію. Був організатором і головою 1-го Всесоюзного з'їзду радянських письменників (1934). Очолив (з 1934 р.) Спілку письменників СРСР. 

Життя і творчість Горького пов'язані й з Україною. У різні роки відвідав Київ, Харків, Херсон, Одесу та ін. Полтавщину побачив вперше у 1891 р. під час подорожі по Україні. Проїхав з Харкова на Полтаву через Великі Сорочинці, Миргород, Ромодан, Лубни. У 1897 р. оселився у Мануйлівці. Тут він написав твори: "Крымские эскизы", "Мальва", "Супруги Орловы", "Бывшие люди", "В степи", розпочав роман "Фома Гордеев". 29.06 письменник відвідав говтвянський ярмарок, враження від якого лягли в основу нарису "Ярмарка в Голтве". У Мануйлівці в Пэшкових народився син Максим. За ініціативою Горького в селі створена жіноча недільна школа, хор, театр. Побував у Козельщині, Рублівці, Омельнику, Манжелії. Знову приїхав на Полтавщину на початку червня 1900 р. Жив у Мануйлівці, відвідав Кременчук, Крюків. Написав повісті "Трое", "Мужик", розпочав п'єсу "Мещане". У Верхній Мануйлівці відкрито музей Максима Горького, встановлено пам'ятник. У Полтаві його іменем названо вулицю.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 202

Ссылки на эту страницу


1 Будберг, Мария Игнатьевна
[Будберг, Марія Ігнатьєва] (урождённая Закревская, в первом браке графиня Бенкендорф) (1893/92,Полтава-1974), переводчик, литератор
2 В десятую годовщину
[В десяту річницю 22.1.1918-22.1.1928] – Андриевский Виктор (речь на торжественной академии в украинской станице при г. Калише 22.1.1928) // Тиражом "Лагеря". Калиш. 1928. Типография издательства "Черномор"
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Воспоминания Владимира Леонтовича
Володимир Леонтович. Спогади // Тризуб: Тижневик політики, культури, громадського життя й мистецтва – Париж, 1928. – № 22, стор. 9-15; № 24, стор. 9-15; № 26, стор. 7-12; № 27, стор. 7-12; № 28-29, стор. 25-27; № 30, стор. 5-11; № 41, стор. 11-14; № 42, стор. 7-10; № 44, стор. 15-18; № 45, стор. 7-9
5 Горького улица
[Горького вулица] - бывшая Мало-Некрасовская
6 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
7 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
8 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
9 Зверев, Дмитрий Иванович
[Зверєв, Дмитро Іванович] (1862—1924), участник революционного движения, статистик
10 И. П. Котляревский
И. Я. Айзеншток. И. П. Котляревский. // Котляревский, Иван Петрович. Сочинения. Вступит. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. [Пер. с укр.]. Л., «Сов. писатель», Ленингр. отд-ние, 1969. 363 с.; 1 л. портр. (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. 2-е изд.). Стр. 5-42.
11 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
12 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
13 Иван Котляревский
Б. А. Деркач. Іван Котляревський. // Котляревський І. П. Енеїда. Поема. Наталка Полтавка. П'єса. Москаль-чарівник. П'єса. / Передмова та примітки Б. Деркача; іл. худож. Г. Якубовича. — К., Дніпро, 1987. — 366 с. (Бібліотека української класики "Дніпро"). Стор. 5-26.
14 Имена и события на карте Полтавы
[Імена та події на карті Полтави] - пункт меню
15 Короленко, Владимир Галактионович
[Короленко, Володимир Галактіонович] (1853—1921), русский писатель и общественный деятель
16 Лето в Полтаве
[Літо в Полтаві] – Оголевец В. С. Лето в Полтаве // Творческое наследие В. Э. Мейерхольда / Ред.-сост. Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. М.: ВТО, 1978.
17 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
18 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 2)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1904 г. по 1-е октября 1905 г. Год второй. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1905.
19 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
20 Николай Лысенко. В сотую годовщину рождения. 1842-1942
[Микола Лисенко. В соту річницю народження. 1842-1942] – Андриевский Виктор. // Украинское издательство. Львов. 1942
21 Первое произведение новой украинской литературы ("Энеида" И. П. Котляревского)
Шамрай А. П. Перший твір нової української літератури ("Енеїда" І. П. Котляревського) / А. П. Шамрай ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. — Київ : Рад. Україна, 1951.
22 Переписка с А. М. Горьким
[Листування з О. М. Горьким] - Короленко В. Г.
23 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
24 Письма из Полтавы (1900-1921 г.г.)
[Листи з Полтави (1900-1921 г.г.)] - Короленко В. Г.
25 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
26 Поэтическое наследие Котляревского
П. К. Волинський. Поетична спадщина Котляревського. // Іван Котляревський. Енеїда, поезії. Серія "Бібліотека поета". — Упорядкування, вступна стаття та примітки П. К. Волинського. — К., Радянський письменник, 1962, 328 с. Стор. 3-46.
27 Проблема реализма в "Энеиде" И. П. Котляревского
Шамрай А. П. Проблема реалізму в "Енеїді" І. П. Котляревського // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 1 / І. П. Котляревський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1952. - 533 с. Стор. 9-62.
28 Рильке, Райнер Мария
[Рільке, Райнер Марія] (1875—1926), австрийский поэт
29 Скаржинская, Екатерина Николаевна
[Скаржинська, Катерина Миколаївна] (урожд. Рейзер; 1852—1932), меценатка, основательница первой общедоступного частного краеведческого собрания Левобережной Украины
30 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
31 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205
32 Энеида И. П. Котляревского
А. И. Белецкий. «Энеида» И. П. Котляревского. // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с украинского Веры Потаповой. Художник И. И. Бекетов. Вступительное слово А. И. Белецкого. — М., Гос. изд-во художественной литературы, 1961. — 295 с.: ил. Стр. 3-15.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654