Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинская демократическая партия (УДП)

Українська демократична партія (УДП) - українська партія ліберально-народницького спрямування, створена у 1904 у Києві з членів Загальної української безпартійної демократичної організації. Серед членів УДП були С. Єфремов, Є. Чикапенко, Б. Грінченко. В 1905 опубліковано програму УДП. В ній засуджувався самодержавно-бюрократичний лад, що протягом тривалого часу гнітив народи Російської держави, і доводилась необхідність запровадження конституційної форми правління. У національному питанні ставилися вимоги: надання широкої національної автономії Україні; створення Українського сойму, який міг би самостійно проводити фінансову та економічну політику, враховуючи загальнодержавні потреби. Програма відстоювала повноправне використання української мови в шкільництві, судочинстві, адміністрації. Для вирішення аграрного питання в Україні передбачалося передати державні, удільні, кабінетські та монастирські землі у власність краю, щоб за невелику плату наділити нею тих, хто її обробляє. Партія відстоювала примусовий викуп приватної землі з наступною передачею місцевим органам самоуправління для розподілу їх за доступну плату серед окремих осіб та організацій. Умови викупу та продажу земель мав виробити майбутній сойм. Заводи, фабрики та інші капіталістичні підприємства шляхом викупу повинні були перейти у власність краю, а потім - у користування трудящих. Торгові та монополістичні підприємства повинні бути муніципалізовані. Ставлення ліберал-демократів до соціалізму і соціалістичного ідеалу партії яскраво характеризують слова одного з лідерів партії Є. Чикаленка: “взагалі, соціалізм я вважаю провідною зіркою, яка показує шлях, яким людство повинно йти, але ніколи не досягне його”. Соціалістичні ідеї повинні, на думку лідерів УДП, привернути до партії широкі кола суспільства. Після Маніфесту 17.10.1905 УДП включилася у легальну політичну діяльність, взялася за організацію “Просвіт”, українських періодичних видань. Один із членів УДП В. Шемет був обраний депутатом Державної Думи. Революційні події 1905-07 викликали радикалізацію поглядів членів УДП, що призвело до її розколу і створення нової Української радикальної партії. Восени 1905 УДП об'єдналася з УРП і створили Українську демократично-радикальну партію.

Г. Кривоший (Запоріжжя).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Братство Тарасовцев
[Братство Тарасівців] - украинская тайная организация
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
4 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
5 Гринченко, Борис Дмитриевич
[Грінченко, Борис Дмитрович] (1863—1910), выдающийся украинский писатель, общественно- политический деятель, ученый-языковед и педагог
6 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
7 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
8 Ефремов, Сергей Александрович
[Єфремов, Сергій Олександрович] (1876—после 1939), общественно-политический и государственный деятель, литературный критик, историк литературы, академик УАН, действительный член НТШ
9 Луценко, Иван Митрофанович
[Луценко, Іван Митрофанович] (1863–1919) – врач, общественный, политический и военный деятель. Докторр медицини
10 Матушевский, Федор Павлович
[Матушевський, Федір Павлович] (1869–1919), украинский общественный и политический деятель, дипломат, публицист
11 Общая Украинская беспартийная демократическая организация
Общая Украинская беспартийная демократическая организация
12 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
13 Революционная Украинская Партия (Р.У.П.)
Андрій Жук. Революційна Українська Партія (Р.У.П.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 49-50.
14 Украинская демократично-радикальная партия (УДРП)
Украинская демократично-радикальная партия (УДРП)
15 Украинская радикальная партия (УРП)
Украинская радикальная партия (УРП)
16 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654