Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Институт свиноводства

Полтавський науково-дослідний інститут свинарства. Створений Всесоюзною академією сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна у 1930 р. на базі зоотехнічного факультету та факультету індустріалізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту системи Наркомату землеробства СРСР. Організатором і першим директором інституту був професор О. П. Бондаренко. У 1931—1990 рр. в інституті працював український фізіолог, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці О. В. Квасницький (1900—1990; з 1936 до 1971 р. водночас завідуючий кафедрою Полтавського сільськогосподарського інституту). Єдиний у країні науковий центр, який займається розробкою питань теорії і практики ведення свинарства. Інститут є координатором досліджень з питань селекції, відтворення, годівлі і технології утримання свиней, а також Головним селекційно-генетичним центром з свинарства на Україні. Діє аспірантура (підготовлено понад 200 науковців) і школа підвищення кваліфікації спеціалістів по виробництву свинини. Здійснюється науково-технічне співробітництво з науковцями зарубіжних країн. Розміщений на вул. Шведська Могила. На будинку інституту встановлена меморіальна дошка О. П. Бондаренку.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 756

Ссылки на эту страницу


1 Бондаренко А. Ф. мемориальная доска
[Бондаренку О. П. меморіальна дошка]
2 Бондаренко, Александр Филиппович
[Бондаренко, Олександр Пилипович] (1884—1937), зоотехник-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
3 Квасницкий, Алексей Владимирович
[Квасницький, Олексій Володимирович] (1900—1989), физиолог, доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР и Украинской академии с.-х. наук, почетный гражданин Полтавы
4 Коваленко, Николай
[Коваленко, Микола] (1909—1984), зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
5 Наука
[Наука] - пункт меню
6 Научные труды Полтавского научно-исследовательского института свиноводства
Научные труды Полтавского научно-исследовательского института свиноводства
7 Почерняев, Федор Кузьмич
[Почерняєв, Федір Кузьмич] (1929,Полтава—1987), ученый-селекционер, доктор сельскохозяйсственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ
8 Репрессированные ученые Полтавщины в годы сталинизма
[Репресовані науковці Полтавщини в роки сталінізму] - Кочерга Н. К., Ревегук В. Я.
9 Рыбалко, Валентин Павлович
[Рибалко, Валентин Павлович] (р.1936), физиолог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик УААН
10 Свиноводство
Свиноводство, республиканский межведомственный тематический научный сборник Полтавского научно-исследовательского института свиноводства (1966-1975)
11 Трончук, Иван Самойлович
[Трончук, Іван Самійлович] (р.1928), профессор, доктор сельскохозяйственных наук
12 Труды Научно-исследовательского института свиноводства
Труды Научно-исследовательского института свиноводства
13 Шведская могила улица
Улица Шведская могила (Киевский р-н)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654