Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинская радикальная партия (УРП)

Українська радикальна партія (УРП) - українська партія ліберально-народницького напряму. Створена восени 1904 групою членів, що вийшли з Української демократичної партії. Лідерами партії стали Б. Грінченко, С. Єфремов, Модест Левицький, Ф. Матушевський, Л. Юркевич та ін. Програмні вимоги УДП і УРП у багатьох випадках, зокрема, з національного питання, співпадали. УРП висувала вимоги надання широкої національно-територіальної автономії Україні, яка повинна була стати рівноправною складовою частиною реформованої федеративної держави; виступала за вільне вживання української мови в школах і адміністративних установах України тощо. Основні програмні засади УРП зазнавали значного впливу соціал-демократичних ідей. УРП розгорнула широку видавничу роботу. У 1904-05 видала у Львові та Петербурзі велику кількість політичних брошур, зокрема: “Чому у нас досі немає доброго ладу?”, “Чого нам треба?”, “Як люди собі прав добувають?”. У брошурі С. Ярошенка “Як люди собі прав добувають?” докладно і доступно викладено програмні цілі партії - боротьба проти абсолютизму за землю і волю. Головним методом боротьби селян під час революції партія вважала “тихий бунт”, “сидячий страйк”, які, з одного боку, не спровокують поліцію та солдат на активні дії, а з іншого - забезпечать можливість вирішення вимог страйкуючих. Після видання Маніфесту 17.10.1905 УРП разом з ін. українськими партіями взялася за організацію “Просвіт”, драматичних і музичних гуртків, товариств українознавства тощо. Незначний вплив партії серед населення та подібна оцінка подій революції 1905 сприяли зближенню позиції УДП і УРП, які в грудні 1905 об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію.

Г. Кривоший (Запоріжжя).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Братство Тарасовцев
[Братство Тарасівців] - украинская тайная организация
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
4 Гринченко, Борис Дмитриевич
[Грінченко, Борис Дмитрович] (1863—1910), выдающийся украинский писатель, общественно- политический деятель, ученый-языковед и педагог
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Ефремов, Сергей Александрович
[Єфремов, Сергій Олександрович] (1876—после 1939), общественно-политический и государственный деятель, литературный критик, историк литературы, академик УАН, действительный член НТШ
7 Левицкий, Евгений Осипович
[Левицький, Євген Йосипович] (1870–1925), юрист, общественный и политический деятель, дипломат
8 Общая Украинская беспартийная демократическая организация
Общая Украинская беспартийная демократическая организация
9 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
10 Петлюра, Федор Васильевич
[Петлюра, Федір Васильович] (1876,Полтава-1907) – педагог, агроном, брат С. В. Петлюры
11 Революционная Украинская Партия (Р.У.П.)
Андрій Жук. Революційна Українська Партія (Р.У.П.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 49-50.
12 Украинская демократическая партия (УДП)
Украинская демократическая партия (УДП)
13 Украинская демократично-радикальная партия (УДРП)
Украинская демократично-радикальная партия (УДРП)
14 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654