Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Суд и расправа в правах малороссийских

"Суд і розправа в правах малоросійських" - пам'ятка середньовічного права України 18 ст. Складена внаслідок приватної кодифікації, проведеної помічником писаря Генерального суду Ф. Чуйкевичем у 1750-58. Повна назва збірника - “Суд і розправа в правах Малоросійських широко на різних місцях показана, а тут в єдиний короткий і ясний ексцерпт (витяг. - Ред.) для припинення гіркої в судах тяганини зібрана, для корисного застосування малоросіянам списана”. Уній систематизовано правові норми, які закріплювали право власності на землю, маєтки та покріпачених селян, а також було обґрунтовано необхідність відновити у Гетьманщині станові шляхетські суди. Складалася з таких розділів: 1) Про докази; 2) Про роки і рочки; 3) Про процес; 4) Про апеляції; 5) Про виконання рішення суду; 6) Про посаг, віно і привінок. Згодом Ф.Чуйкевич доповнив збірник наступними розділами: Про апеляції з Статуту (1754); Про давність земську (1755); Про суд польовий, підкоморський і комісарський, тобто межовий (1758). Хоча “С. і р.” не мала офіційного характеру, однак нею користувалися і посилалися як на джерело права під час розгляду судових справ. Збірник мав значний вплив на розвиток правової думки в Україні, є важливим джерелом для вивчення історії правових відносин у Гетьманщині. Під час проведення гетьманом К. Розумовським судової реформи в Україні 1760-63 у значній мірі були враховані рекомендації, що містилися у “С. і р.”.

М. Саласька (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Литовские уставы
Литовские уставы
2 Судебные и правоохранительные органы. Право
[Судові та правоохоронні органи. Право] - пункт меню
3 Чуйкевич, Федор Александрович
[Чуйкевич, Федір Олександрович] (1685,Полтава—ок.1759), украинский правовед

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654