Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Зубковский, Иван Андреевич

Зубковський, Іван Андрійович — Зубковский Иван Андреевич — (25.11.1848, с. Єрки Миргородського повіту — 5.12.1933, Миргород) — лікар, громадський діяч, засновник Миргородського курорту.

Народився в родині священика. Закінчив Миргородське повітове училище (1865 р.), Полтавську духовну семінарію (1870 р.) і медичний факультет Київського університету (1876 pp.). Під час російсько-турецької війни 1877—1878 рр. перебував у діючій армії на Кавказі, потім вчився в Петербурзькій Військово-медичній академії. В 1879—1883 рр. працював земським лікарем у Москві. Притягався до відповідальності у справі політичної неблагонадійності, але був звільнений за браком доказів. Деякий час працював в Ризькому, а з 1897 р. — Кременчуцькому військовому госпіталі, вислужив чин генерал-майора. У 1911 р. вийшов у відставку і поселився в Миргороді. У 1914 р. був обраний головою міської управи.

З діяльністю І. Зубковського безпосередньо пов'язана історія виникнення Миргородського курорту. Під час буріння артезіанського колодязя на поч.1912 р. з 673-метрової глибини вирвався потужний фонтан чистої прозорої води. Результати проб засвідчили непридатність цієї води для пиття — вона була солона і відгонила сірководнем. Але мешканці активно використовували воду для господарських потреб, а через кілька місяців заговорили про цілющі властивості джерела. І. Зубковський наполегливо добивався нових експертиз і врешті одержав у 1915 р. втішний висновок з Петербургу: "вода має цілюще значення при зовнішньому вживанні у вигляді ванн". Не гаючи часу, І. Зубковський влаштував при міській лазні невелику водолікарню, де сам став завідуючим і господарником. У березні 1916 р. було вирішено питання про створення Миргородського курорту. Перший лікувальний сезон тривав з 28 квітня до 1 вересня 1917р., курс пройшли 585 хворих, на яких витрачено 10584 ванни мінеральної води.

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошніченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII — початок XX століття. Стор. 234-235

Фото: http://mirgorod.osp-ua.info/

 

Зубковский, Иван Андреевич, сын священника, брат Аф. А. Зубковского. Род. 13 ноября 1848 г. в Миргороде. Окончил Киевский ун-т в 1876 г. со званием лекаря. По агент. сведениям, в конце 1870-х г.г. привозил из Киева в Миргородск. уезд запрещ. литературу и вел пропаганду среди крестьян. 14 марта 1880 г. был арестован в связи с делом его брата Аф. Андреевича, но скоро освобожден. В 1900-х г.г. — военный врач в Кременчуге.

Источник:

Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.]. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934 (http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc)

Ссылки на эту страницу


1 Врачи и фармацевты
[Лікарі та фармацевти] - пункт меню
2 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
3 Зубковский, Афанасий Андреевич
[Зубковський, Афанасій Андрійович] (1855—1921/4), участник революционного движения
4 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
5 Личности - З
[Особистості - З] - пункт меню
6 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
7 Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века"
[Перше доповнення до "Короткому біографічного словника вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття"] - Павловский И. Ф. // Полтава. Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана), 1913 г.
8 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
9 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654