Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Комаров, Михаил Федорович

Highslide JS

Комаров, Михайло Федорович (псевдонім — Комарь, М. Уманець; 23(11).01.1844 — 19(06).08.1913) — народознавець, історик, бібліограф, мовознавець, критик.

[Був присутнім на відкритті пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві у 1903 році - Т.Б.].

Закінчив юридичний факультет Харківського університету. Спочатку працював адвокатом у Києві, Острогожську (нині місто Воронезької обл., РФ), а з 1883 — нотаріусом в Умані, Одесі. Зі студентських років захоплювався збиранням укр. фольклору, займався складанням словника української мови (був надрукований у 4-х т. у Львові 1893—98). Багато уваги приділяв розвитку народної освіти. Друкувався в часописах "Діло", "Зоря", "Правда", "Киевская старина", "По морю і суші". Після 1905 К. був одним з ініціаторів створення і першим головою Одеського товариства "Просвіта". Окремими виданнями вийшла низка праць К. з етнографії, бібліографії. Відомий як автор і видавець популярної укр. літ. Особливої уваги заслуговують його розвідки, присвячені історії укр. козацтва: "Оповідання про Антона Головатого" (1901); "Оповідання про Богдана Хмельницького" (1901); "Запорожські вольності" (1917). Переклав укр. мовою "Тараса Бульбу" М. Гоголя, а також праці М. Костомарова: "Нариси українсько-руської історії" (1886); "Богдан Хмельницький" (1886).

Літ.: Сімович В. Похорони Михайла Комарова. "Діло", 1913, 25 серп.; Т-ко Гр. Михайло Фед. Комаров (Комарь). В кн.: Комарь М. Запорожські вольності. К., 1917.

О.В. Богуславський

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Фото: М. В. Лисенко. Листи. – К. : Мистецтво, 1964

 

Ссылки на эту страницу


1 Библиографический указатель изданий произведений Котляревского и писаний о нем
Комаров М. Ф. Бібліографічний покажчик видань творів Котляревського та писань про його. — В кн.: На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. К., «Вік», 1904, с. 467-494. Єфремов С. О. Додаток до бібліографічного покажчика, с. 495—510
2 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
3 Воспоминания Владимира Леонтовича
Володимир Леонтович. Спогади // Тризуб: Тижневик політики, культури, громадського життя й мистецтва – Париж, 1928. – № 22, стор. 9-15; № 24, стор. 9-15; № 26, стор. 7-12; № 27, стор. 7-12; № 28-29, стор. 25-27; № 30, стор. 5-11; № 41, стор. 11-14; № 42, стор. 7-10; № 44, стор. 15-18; № 45, стор. 7-9
4 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
7 Дорошенко, Владимир Викторович
[Дорошенко, Володимир Вікторович] (1879–1963) – украинский библиограф, книговед
8 Иван Котляревский. Биографическое и библиографическое исследование
Сергій Єфремов. Іван Котляревський. Біографічна та бібліографічна розвідка // Твори Івана Котляревського з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр. Стор. 291-293
9 Иван Петрович Котляревский
Николай Петров. Иван Петрович Котляревский // Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. К., Типогр. И. и А. Давыденко, 1884. IV, 457, XV с. Стор. 22—36.
10 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
11 Ковалевский, Николай Васильевич
[Ковалевський, Микола Васильович] преподаватель русского языка и словесности ППКК (1877-1878)
12 Комаров, Михаил Федорович
Комаров, Михайло Федорович — твори, опубліковані на сайті
13 Котляревскому И. П. памятник
Памятник И. П. Котляревскому
14 Кравченко, Василий Григорьевич
[Кравченко, Василь Григорович] (1862–1945), этнограф, фольклорист, деалектолог, краевед и литератор
15 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
16 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
17 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
18 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
19 О сооружении памятника И. П. Котляревскому в Полтаве
[Про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському у Полтаві] - По материалам журнала "Киевская старина"
20 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
21 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
22 Письма Николая Витальевича Лысенко
[Микола Віталійович Лисенко. Листи] – К. : Мистецтво, 1964. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка
23 Рисунки из жизни украинского народного слова
Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова. З XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина). — Харьків. Друкарня "Печатне Діло", 1910. — 144 с.
24 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205
25 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры
26 Энеида
Сергій Єфремов. Енеїда // Твори Івана Котляревського з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурячка та іншими малюнками. К., «Вік», 1909, XXX, 395 с., іл., портр. Стор. 271-282
27 Южнорусская литература
Франко І. Южнорусская литература. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 101-161. Примітки: стор. 574-585. Перша публікація у 1907 р.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654