Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Луначарский, Анатолий Васильевич

Луначарський, Анатолій Васильович (1875—1933) — радянський державний діяч, письменник, літературний критик, мистецтвознавець, академік АН СРСР (з 1930 р.).

Народився у Полтаві в сім'ї дрібного чиновника. У 1886—1895 рр. навчався в гімназії у Києві; у 1895—1898 рр. жив у Швейцарії (навчався в Цюріхському університеті), Франції, Іспанії. У 1900—1904 рр. — на засланні за революційну діяльність. З 1904 р. — в еміграції. У 1917 р. повернувся в Росію, прийнятий у більшовицьку партію. У 1917—1929 — нарком освіти РРФСР, з 1927 р. — одночасно на дипломатичній роботі. У 1933 р. призначений повпредом СРСР в Іспанії. У своїх лекціях і працях писав про Т. Г. Шевченка, М. М. Коцюбинського, про п'єси Л. Українки, М. Г. Куліша та ін. У травні 1920 р. приїздив у Полтаву з агітпоїздом "Жовтнева революція". Зустрічався з В. Г. Короленком, листувався з ним. Відвідав тоді ж Кременчук, у 1925 р. — Полтаву. На будинку № 9/1 по Першотравневому пров. [в якому народився А.В. Луначарський] встановлено меморіальну дошку А. В. Луначарському. До 1999 р. його ім'я носила вулиця.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 494-495

 

Луначарський, Анатолій Васильович (11/23.11.1875, Полтава — 26.12.1933, Ментона, Франція) — радянський державний діяч, письменник, літературний критик, мистецтвознавець, академік АН СРСР(1930 р.).

Народився в сім'ї чиновника. Навчаючись в 1-й Київській гімназії (1886—1895 pp.), під впливом товаришів-поляків в 17-річному віці став марксистом. У Цюріхському університеті (1895 — 1898 рр.) студіював природознавство і філософію. Повернувшись у 1898 р. в Росію, працював у московському комітеті РСДРП. Був заарештований, але за відсутністю серйозних доказів відпущений на поруки до батька в Полтавську губернію. Звідси перебрався до Києва, де випадково був заарештований в іншій справі і ув'язнений на два місяці в Лук'янівку. Випущений на волю, знову заарештований у московській справі і замкнутий в Таганську тюрму на 8 місяців. Після цього тимчасово висланий до Калуги, а у 1900 р. — на 3-річне заслання у Вологодську губернію. В очікуванні судового вироку працював у Полтавському губернському земстві, організував у Полтаві марксистський гурток. Після закінчення терміну заслання в 1903 р. повернувся до Києва, працював у газеті "Киевские отклики". Незабаром виїхав до Швейцарії, де брав участь в редагуванні більшовицьких видань "Вперед" і "Пролетарий", виступав з політичними і філософськими доповідями. З початком революції 1905 р. прибув до Москви, увійшов до редакції "Новой жизни". Уникаючи переслідувань, наступного року емігрував до Італії. Там у 1909 р. разом з російським філософом і політичним діячем О.О. Богдановим (1873—1928) організував групу "Вперед" і взяв участь у редагуванні її журналу. Тоді ж випустив 2-томну працю "Релігія і соціалізм", яка була неоднозначно сприйнята в партійних колах. У 1911 р. переїхав до Парижа. З початком Першої світової війни приєднався до інтернаціоналістів, разом з Л. Д. Троцьким був співредактором антимілітаристського журналу "Наше слово". Згодом поселився в Швейцарії, де продовжував літературну працю. Після Лютневої революції 1917 р. повернувся в більшовицький табір, вступивши до РСДРП (б) з групою т.зв. "міжрайонців". Прибувши до Петрограда, працював в міській думі. Після жовтневого перевороту був включений до складу першого радянського уряду як нарком освіти. Працював на цьому посту до 1929 р. (в 1927—1933 рр. одночасно перебував на дипломатичній роботі).

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 196-197

Ссылки на эту страницу


1 1100-летия Полтавы улица
Улица 1100-летия Полтавы (бывший Преображенский переулок, ул. Луначарского, Октябрьский р-н)
2 В зеркале памяти. Часть 1. На берегах реки детства (Полтава: до 1939 г.)
[У дзеркалі пам'яті. Частина 1. На берегах ріки дитинства (Полтава: до 1939 р.)]. Илья Розенфельд
3 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
4 Деятелям культуры мемориальная доска
Мемориальная доска деятелям культуры
5 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
6 Дневники Сергея Ефремова, 1923-1925
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
7 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
8 Дом, в котором родился А. В. Луначарский
Дом, в котором родился А. В. Луначарский
9 Из моих петербургских воспоминаний
Ісак Мазепа. З моїх петербурзьких спогадів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 113-124.
10 Имена и события на карте Полтавы
[Імена та події на карті Полтави] - пункт меню
11 Искусствоведы
[Мистецтвознавці] - пункт меню
12 Колос, кинотеатр
13 Короленко, Владимир Галактионович
[Короленко, Володимир Галактіонович] (1853—1921), русский писатель и общественный деятель
14 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
15 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
16 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
17 Луначарские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
18 Луначарскому А. В. мемориальная доска
Мемориальная доска Луначарскому А. В.
19 Пархоменко, Иван Кириллович
[Пархоменко, Іван Кирилович] (1870–1940), русский и советский художник
20 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
21 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
22 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
23 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
24 Просветительское здание им. М. В. Гоголя
25 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
26 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
27 Чертков, Владимир Григорьевич
[Чертков, Володимир Григорович] (1854–1936), лидер толстовства как общественного движения, близкий друг Л. Н. Толстого, редактор и издатель его произведений

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654