Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Ярошенко, Николай Александрович

Highslide JS
Автопортрет. 1875

Highslide JS
Автопортрет. 1895

Ярошенко, Микола Олександрович (1846—1898) — російський живописець. Народився у Полтаві в сім'ї військовослужбовця [його батько - Ярошенко Олександр Михайлович - був поліцмейстером в ППКК]. Закінчив Полтавський кадетський корпус [розпочинав навчання в ППКК, але був переведений до Першого кадетського корпусу у Петербурзі - Т.Б.], потім Михайлівську артилерійську академію в Петербурзі. Основи художньої грамоти одержав у Кадетському корпусі, де 1855—1857 рр. навчався у художника І. К. Зайцева. У 1867—1874 рр. був вільним слухачем петербурзької АМ, з 1876 р. — член Товариства передвижників. Неодноразово бував у Полтаві, зокрема, у 1865 і 1876 рр.. Підтримував дружні стосунки з Г. Г. Мясоєдовим. Помер і похований у м. Кисловодську. Наприкінці 1917 р., згідно з заповітом вдови художника Марії Павлівни, була привезена з Петрограда і передана Полтаві мистецька колекція Ярошенка: понад 100 творів малярства і 21 альбом малюнків (збереглися відповідно 58 і 19), а також чимало творів передвижників. Вони створили основу Полтавської картинної галереї, згодом — Полтавського художнього музею, на фасаді якого встановлено Ярошенку М. О. меморіальну дошку. Ім'ям М.О. Ярошенко названо вулицю.

Источник:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 1002

 

Источник:

Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1889 г. Стр.227.

В списках генералам по старшинству за 1890-1892 г.г. не значится, из чего можно сделать вывод, что чин генерал-майора Н. А. Ярошенко получил при выходе в отставку в 1892 г.

 

СЕМЬЯ:

Отец:

Ярошенко Александр Михайлович (?-1876), отставной генерал-майор, полицмейстер ППКК (1840-1865), член по хозяйственной части в Полтавском институте благородных девиц.

Мать:

Ярошенко Любовь Васильевна (урождённая Мищенко) (1822—1890).

Братья:

Ярошенко Василий Александрович, химик, был женат на Степановой Елизавете Платоновне, дочери действительного статского советника, Архангельского губернатора Степанова Платона Викторовича (первым мужем Елизаветы Платоновны был флигель-адъютант, полковник Николай Петрович Шлиттер, умерший 02.09.1877 г. от раны, полученной при штурме Плевны).

Ярошенко Виктор Александрович.

Сестра:

Ярошенко София Александровна - замужем за Виктором Михайловичем Савинковым, их сын - Борис Викторович Савинков - революционер, террорист, русский политический деятель, один из лидеров партии эсеров и руководитель ее Боевой организации.

Жена:

Мария Павловна Невротина (с 1874 г.)

 

Highslide JS
Портрет Марии Павловны Ярошенко. 1875
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Портрет Марии Павловны Ярошенко. 1880-e
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Источники:

Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава, 1898. Стр. 786

Ярошенко Николай Александрович

Степанов Платон Викторович

Савинков Борис Викторович

 

Ярошенко, Микола Олександрович (1/13.12.1846, Полтава — 25.06/7.07.1898, Кисловодськ) — живописець і рисувальник, типовий представник "ідейного реалізму"; генерал-майор.

Народився в Полтаві в родині кадрового офіцера. Закінчив Петровський Полтавський кадетський корпус, Перший кадетський корпус у Петербурзі, Павловське і Михайлівське артилерійські училища, Михайлівську артилерійську академію (1870 p.) Одночасно у 1867—1874 рр. відвідував вечірні класи Академії мистецтв і рисувальної школи Товариства заохочення художників. Після випуску протягом 25 років працював у Петербурзькому Арсеналі (Патронному заводі), просунувшись службовою драбиною до генерала. Закоханий у свою військову професію, М. Ярошенко все ж знайшов справжнє покликання в мистецтві. Світогляд митця формувався в напруженій суспільній атмосфері 70-х рр. XIX ст. Революційно-демократичні кола інтелігенції, з якими він зблизився, вимагали від мистецтва відображення і критики суспільних явищ.  У 1875 p. M. Ярошенко дебютував на 4-й пересувній виставці передвижників, а наступного року був прийнятий в члени Товариства і зразу ж обраний до правління. З 1887 p. М. Ярошенко став ідейним керівником Товариства. Сучасники називали його "совістю російських художників". Художник-громадянин приніс у мистецтво передвижників особливе коло гостросюжетних образів. Першим серед вітчизняних живописців він втілив образ робітника, першим змалював образи студентської молоді. Особливо його приваблювали люди, пов'язані з революційним рухом. Картини М. Ярошенка тенденційні, деякі є насправді мальованою агіткою, але всі вони написані з великим почуттям. Художник створив також ряд портретів сучасних йому діячів культури. Найвідоміші твори: "Кочегар" (1878 p.), "В'язень" (1878 p.), "Студент" (1881 p.), "Курсистка" (1883 p.), "Скрізь життя" (1888 p.); портрети П. Стрепетової, Д. Менделєєва, М. Салтикова-Щедріна, Г. Успенського, В. Короленка, О. Плещеева, М. Ге; пейзажі. На українську тематику створив картини: "Дівчина з рогачем" (1864 р.), "Сліпі каліки під Києвом" (1879 р.), "Жебраки в Києво-Печерській лаврі" (1879—1880 pp.). Наприкінці 1880-х рр. розладнане здоров'я змусило М. Ярошенка перебратися на Кавказ. У 1892 p. він вийшов у відставку, вирішивши присвятити останні роки життя виключно мистецтву. Художник купив невелику маєтність у Кисловодську, де й помер від сухот 52 років від роду. Згідно із заповітом вдови художника в 1917 p. Полтаві була передана мистецька колекція, до якої входило понад 100 картин і етюдів М. Ярошенка, 23 альбоми з його малюнками а також чимало творів інших художників-передвижників. Ця колекція стала основою музейної збірки, на базі якої у квітні 1919 p. було відкрито Полтавську картинну галерею.

Источники:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 254

 

 

Highslide JS
Портрет Н. А. Ярошенко работы
И. Н. Крамского. 1874 г.

Highslide JS
Портрет Н.А.Ярошенко работы М. В. Нестерова.
1897

Николай Александрович Ярошенко 1). 26 июня, в 9 ч. утра, скоропостижно скончался в Кисловодске известный художник Н. А. Ярошенко. Покойный род. в 1846 г. и самостоятельную художественную деятельность начал в 1870-х годах, к которым относятся едва ли не все лучшие его произведения. Хотя специальностью Н. А. Ярошенко, главным образом, были портреты и жанр, но он в то же время был и прекрасным пейзажистом. Его работы в этом роде носят отпечаток своеобразного дарования, непосредственности и силы. Принадлежащие кисти покойного портреты, по выразительной правдивости и сходству выделяют его среди лучших русских портретистов. Бытовые сюжеты, служившие Н. А. Ярошенко для его картин, крайне своеобразны, но нельзя сказать, чтобы привлекательны. В погоне за содержательностью, он нередко поступался самым главным в искусстве — красотой; сюжетами для него весьма часто служили "мотивы гражданской скорби", и появление его картин на обычных ежегодных выставках "товарищества" вызывало постоянно не мало толков, как в критике, так и среди зрителей. Из его картин, пользовавшихся наибольшей известностью, назовем: "Кочегар" (собственность П. М. Третьякова), "Заключенный" (Собственность П. М. Третьякова), "Старое и Молодое", "Невский проспект ночью", "Слепцы". "Курсистка", "Причины неизвестны", этюд "Сестра милосердия", "Всюду жизнь", "На качелях" и др. По пейзажной живописи покойному принадлежит целый ряд картин и этюдов кавказской природы. Таковы, между прочим, находящиеся в Московской галерее П. и С. Третьяковых: "Березовая балка", "Клухорский перевал", "В Сванетии", "Судакская бухта", "Гуниб" и др. Из портретов его работы лучшими признаются: П. А. Срепетовой, А. М. Унковского, Г. И. Успенского, Д. И. Менделеева, А. Н. Плещеева, В. Д. Спасовича, К. Д. Кавелина и др. Военный по образованию и службе, покойный Н. А. Ярошенко страстно любил искусство и отдавал ему все свое свободное от занятий время. Последние годы, страдая чахоткой, Н. А. постоянно проживал на Кавказе, в Кисловодске, где и скончался. ("Нов. Вр." № 8020; "Моск. Вед.", № 175).

1) Ист. Вестн., 1898 г., авг.

Источники:

А. Д. Ромашкевич. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Полтава. 1908. Стр.95-96

 

Галерея

Highslide JS
Арестованного ведут. 1891
Картон коричневый, акварель, тушь, белила. 16 x 23
Государственный Русский музей

Highslide JS
Березовая балка в Кисловодске. 1882
Холст, масло. 18 x 25
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Бакинец. 1886
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Бедуин. Этюд. 1896
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Березовая балка. Кисловодск. 1892
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Бечо в Сванетии. 1882
Картон, масло. 18 x 25
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Бештау. 1882
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
В горах. Этюд. 1890
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

 

Highslide JS
В вагоне. Начало 1890-х гг.
Кисловодский художественный музей Н.А. Ярошенко

Highslide JS
В лодке. 1869
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
В горах Кавказа
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
В монастыре. 1870-е
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
В парке. Портрет С.Р.Левицкой. 1883
Холст, масло 51 х 34
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Highslide JS
В теплом краю. 1890
Холст, масло 107 x 81
Государственный Русский музей

Highslide JS
Всюду жизнь. Этюд. 1887
Бумага, акварель
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Всюду жизнь. 1888
Холст, масло. 212 x 106
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Выгнали. 1883
Холст, масло
Музей искусств, Ташкент

Highslide JS
Голова заключенного. Этюд. 1878
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Голова крестьянина. 1879

Highslide JS
Голова старика
Холст, масло
Нижегородский художественный музей

Highslide JS
Голова старика крестьянина. 1893
Холст, масло
Астраханская государственная картинная галерея

Highslide JS
Гора Седло в окрестностях Кисловодска. 1882
Холст, масло. 52 x 45
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Гора Ужба в Сванетии. 1882
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Горец.
Картон, масло. 30 х 19,5
Донецкий областной художественный музей

Highslide JS
Горец (Горец верхом). Этюд. 1890-е
Картон, масло 19,7х18,3
Мемориальный музей-усадьба Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Девочка с куклой. Вторая половина 1890-х
Холст, масло. 96 x 68
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Горный пейзаж
Холст, масло
Николаевский художественный музей им. В.В.Верещагина

Highslide JS
Горный пейзаж. 1880-е
Холст, масло
Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Highslide JS
Гуниб. Дагестан. 1888
Картон, масло. 19 x 38
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Девдаракский ледник. 1894
Холст, масло
Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"

Highslide JS
Девушка-крестьянка. 1891
Холст, масло
Нижегородский художественный музей

Highslide JS
Девушки с письмом. 1892
Холст, масло
Бурятский республиканский художественный музей им. Ц.С.Сампилова

Highslide JS
Женский портрет (Украинка). 1870-е
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Женский портрет. 1880
Холст, масло
Тюменский музей изобразительных искусств

Highslide JS
Женский портрет. 1880
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Женский портрет.
Карандаш, бумага, акварель. 29.5 х 23.

Highslide JS
Забытый храм. Этюд
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Заключенный. 1878
Холст, масло. 143 x 107
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Закат солнца над морем. Этюд. 1880-е
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Иерусалим. 1896
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Извержение вулкана. 1898
Холст, масло. 71 x 165
Калужский областной художественный музей

Highslide JS
Кавказ. Тебердинское озеро. 1894
Дерево, масло. 21 x 41
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Кисловодск. Этюд. 1880-1890-е
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Кисловодск. Водопад. 1889
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Клухорский перевал. 1882
Картон, масло. 18 x 25
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Красные камни. 1892
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Кабардинка. Этюд. 1880-e
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Кочегар. 1878.
Холст, масло. 124 x 89.
Третьяковская Галерея, Москва, Россия.

Highslide JS
Крестный путь. Этюд. 1896
Холст, масло
Частное собрание

Highslide JS
Крестьянин. 1874
Холст, масло
Харьковский художественный музей

Highslide JS
Крестьянин. 1879
Государственный Русский музей

Highslide JS
Крестьянин в лесу. 1880-1890-е
Холст, масло
Частное собрание

Highslide JS
Крымский пейзаж
Холст, масло
Херсонкий областной художественный музей им. А.А.Шовкуненко

Highslide JS
Лесная речка. 1882
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Курсистка. 1880
Холст, масло. 84 x 54
Государственный Русский музей

Highslide JS
Курсистка. 1883
Холст, масло. 131 x 81
Киевский музей русского искусства.

Highslide JS
Мальчик в саду. 1892
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Мужской портрет. 1875
Холст, масло
Государственный художественный музей Алтайского края

Highslide JS
На набережной. Этюд
Холст, масло
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля

Highslide JS
На околице. Этюд. 1880-е
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
На приеме у врача. 1890-е гг.
Холст, масло. 41 x 56
Челябинская областная картинная галерея

Highslide JS
Ночь на Каме. 1884
Холст, масло. 74 x 104
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Палермо. 1897
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Полевые цветы. 1889
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
На качелях. 1888
Холст, масло. 58 x 40
Государственный Русский музей

Highslide JS
Портрет Сергея Николаевича Амосова.
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Портрет Николая Николаевича Ге. 1890
Холст, масло. 92 x 73
Государственный Русский музей

Highslide JS
Портрет Александра Яковлевича Герда. 1888
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Портрет Ивана Александровича Гончарова 1888
Холст, масло
Воронцовский дворец

Highslide JS
Портрет дамы в кружевной накидке
Холст, масло
Частное собрание

Highslide JS
Портрет дамы с кошкой
Холст, масло
Калужский областной художественный музей

Highslide JS
Портрет девочки. 1880
Холст, масло 63х49
Музей русского искусства, Киев

Highslide JS
Портрет Ивана Николаевича Крамского. 1874
Бумага, акварель. 28 x 23
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет Ивана Николаевича Крамского. 1876
Государственный Русский музей

Highslide JS
Портрет Ивана Николаевича Крамского. 1876
Холст, масло. 89,5х69,5
Государственный Русский музей

Highslide JS
Портрет Сергея Ивановича Крамского (сына художника)

Highslide JS
Портрет мальчика
Национальный художественный музей Беларуси

Highslide JS
Портрет Василия Максимовича Максимова. 1878
Бумага, мокрый соус, итальянский карандаш. 67 x 49
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет Дмитрия Ивановича Менделеева. 1885
Бумага, акварель, гуашь. 33 x 24
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет молодого человека. 1886
Холст, масло. 101 x 77
Кировский областной художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых

Highslide JS
Портрет молодой дамы
Холст, масло 56,5 x 49,7
Костромской государственный объединенный художественный музей

Highslide JS
Портрет неизвестной. 1881
Холст, масло. 112 x 76
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет неизвестной. 1880-е
Холст, масло. 34 x 27
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет неизвестной. 1893
Дерево, масло. 40 x 32
Государственный Русский музей

Highslide JS
Портрет Николая Николаевича Обручева. 1898
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Портрет Софьи Владимировны Паниной. 1892
Холст, масло
Донецкий областной художественный музей

Highslide JS
Портрет Алексея Николаевича Плещеева. 1887
Холст, масло
Харьковский художественный музей

Highslide JS
Портрет Леонида Владимировича Позена. 1885

Highslide JS
Портрет Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 1886
Холст, масло. 102 x 75
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Портрет Владимира Сергеевича Соловьева. 1895
Холст, масло. 106 x 79
Государственная Третьяковская Галерея

Highslide JS
Портрет Поликсевны Сергеевны Соловьевой. 1885
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
ПортретПелагеи Антипьевны Стрепетовой . 1884
Холст, масло. 120 x 78
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Портрет Пелагеи Антипьевны Стрепетовой. 1886
Бумага, акварель
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Портрет Глеба Ивановича Успенского. 1884
Холст, масло
Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Highslide JS
Портрет Веры Глебовны Успенской.
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Прогрессистка. 1870-е годы
Бумага, соус, тушь, кисть.

Highslide JS
Похороны первенца. 1893
Холст, масло
Харьковский художественный музей

Highslide JS
Предгорье. Осенний пейзаж. 1882
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Проводил. 1891
Холст, масло. 125 x 150
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля

Highslide JS
Пятигорск. 1893
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Сакля в горах. 1884
Холст, масло
Частное собрание

Highslide JS
Сестра милосердия. 1886
Холст, масло
Ивановское объединение художественных музеев

Highslide JS
Слепцы (Слепые калеки под Киевом). 1879
Холст, масло. 95 x 140
Самарский художественный музей

Highslide JS
Спящая девушка. 1881
Холст, масло. 34 x 50
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Солдат с винтовкой. 1881
Холст, масло
Львовская государственная картинная галерея

Highslide JS
Старик. 1892
Холст, масло. 85,5х66,5
Симферопольский художественный музей

Highslide JS
Старик с табакеркой. 1873
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Старый служивый. 1880-е
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Старый еврей. 1896
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Старый еврей. Этюд. 1896
Холст, масло. 40,5х32
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Старое и молодое. 1881
Холст, масло. 90 x 100
Государственный Русский музей

Highslide JS
Студент. 1881
Холст, масло. 87 x 60
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Судакская бухта в Крыму. 1882
Картон, масло. 18 x 25
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Сфинкс. 1896
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Таормина. 1897
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Телега. Этюд. 1880-е
Холст, масло
Частное собрание

Highslide JS
Террористка. Этюд к картине «У Литовского замка». 1879
Холст, масло 58,7х30
Государственный Литературный музей

Highslide JS
Террористка. 1881

Highslide JS
Тройка. 1870-е
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Тучи в горах. Этюд. 1880
Холст, масло
Полтавский областной художественный музей

Highslide JS
Утро. 1882
Картон, масло. 25 x 18
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Цыганка. 1886
Холст, масло. 83 x 65
Серпуховский художественно-исторический музей

Highslide JS
Хор. 1894
Холст, масло
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Эльбрус в облаках. 1894
Холст, масло 90,5 x 134
Государственный Русский музей

Highslide JS
Чемодан-гора. Дагестан. 1888
Картон, масло. 19 x 38
Государственная Третьяковская галерея

Highslide JS
Шат-гора (Эльбрус). 1884
Холст, масло. 70 x 159
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко

Highslide JS
Якуб
Государственный Русский музей

   

Источники:

http://il.rsl.ru

http://www.tanais.info

http://www.artsait.ru

http://www.artscroll.ru

http://artcyclopedia.ru

http://www.art-catalog.ru

http://cultobzor.ru

http://www.minsk-digitals.narod.ru

http://vk.com

http://www.liveinternet.ru

http://gallery.crimea.ua

http://dram.donbass.name

http://allpainters.ru

 

 

 

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
2 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
3 Воспитанники ППКК - генералы
[Вихованці ППКК - генерали] - пункт меню
4 Воспитанники ППКК - Я
[Вихованці ППКК - Я] - пункт меню
5 Воспоминания о Г. Г. Мясоедове
[Оголевець Віктор Степанович. Спогади про Г. Г. Мясоєдова] Оголевец В. С. Воспоминания о Г. Г. Мясоедове / Предисл. М. М. Пластининой. — М.: Искусство, 1981. — 95 с, ил.
6 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
7 Выдающийся скульптор и патриот
[Видатний скульптор і патріот] - Скрыль Валентина Ивановна
8 Годы моего учения в Петровском-Полтавском кадетском корпусе
[Роки мого навчання в Петровському-Полтавському кадетському корпусі] - Бутовский А. Д. // Петроград. Типография М. М. Стасюлевича, Вас. ост., 5 лин., 28. 1915 г.
9 Имена и события на карте Полтавы
[Імена та події на карті Полтави] - пункт меню
10 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
11 Комитет охраны памятников искусства и древностей (Губкомис)
Полтавский губернский Комитет охраны памятников искусства и древностей (Губкомис)
12 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
13 Личности - Я
[Особистості - Я] - пункт меню
14 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
15 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
16 Музей искусства. Короткий путеводитель
[Музей мистецтва: Коротенький провідник] - М. Я. Рудинский. Полтава. 1919/2002
17 Мясоедов, Григорий Григорьевич
[Мясоєдов, Григорій Григорович] (1834—1911), русский живописец
18 Н. А. Ярошенко. Жизнь и творчество
[М. О. Ярошенко. Життя і творчість] - Михаил Рудинский. Полтава. 1919
19 Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве
Відслоненє памятника І. Котляревського в Полтаві // Літературно-науковий вістник, Львів: том 23, кн. 8, серпень 1903 р., стор. 144-145; том 23, кн. 9, вересень 1903 р., стор. 229-230; том 24, кн. 10, жовтень 1903 р., стор. 51-59; том 24, кн. 11, листопад 1903 р., стор. 138-139; том 24, кн. 12, грудень 1903 р., стор. 233-234, 236-237
20 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
21 Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века"
[Перше доповнення до "Короткому біографічного словника вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття"] - Павловский И. Ф. // Полтава. Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана), 1913 г.
22 Петровский Полтавский кадетский корпус
[Петровський Полтавський кадетський корпус]
23 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
24 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
25 Полтавский государственный художественный музей. Каталог
[Полтавський державний художній музей. Каталог] — Киев: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литературы. Киев. 1958
26 Полтавский государственный художественный музей. Путеводитель
[Полтавський державний художній музей. Путівник] — Киев: "Искусство". 1965
27 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
28 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
29 Художественная выставка 1903 г.
Художественная выставка 1903 г.
30 Художники
[Художники] - пункт меню
31 Ярошенки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
32 Ярошенко Н. А. мемориальная доска
Мемориальная доска Н. А. Ярошенко
33 Ярошенко улица
Улица Ярошенко (бывшая Дорожная, Октябрьский р-н)
34 Ярошенко, Александр Михайлович
[Ярошенко, Олександр Михайлович] (?-1876), отставной генерал-майор, полицмейстер ППКК (1840-1865), член по хозяйственной части в Полтавском институте благородных девиц

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654