Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинский генеральный военный комитет

Український генеральний військовий комітет - найвища військова установа в Україні у травні-листопаді 1917. Створений у травні 1917 на 1 Всеукраїнському військовому з'їзді для керівництва українським військовим рухом. До першого складу УГВК увійшли: В.Винниченко, С.Петлюра, ген. М. Іванів, полк. І. Луценко, полк. О. Пилькевич, полк. В. Павленко, пполк. Ю. Капкан, пполк. В. Поплавко, пор. А. Чернявський, пор. М. Міхновський, хор. А. Певний, хор. В. Потішко, хор. М. Полоз, хор. Ф. Селецький, військовий урядовець І. Горемика-Крупчинський, солдати С. Граждан і Д. Ровинський, матрос С. Письменний. У червні 1917 до складу УГВК кооптовано: ген. Л. Кондратовича, полк. О. Жуковського, пполк. Матяшевича, пполк. О. Сливинського, сотн. С. Білецького, сотн. Г. Глібовського, пор. В. Кедровського, пор. М. Левицького, пор. П. Скрипчинського, солдата С. Колоса. Головою Комітету обрано С. Петлюру, заст. голови - В. Кедровського, секретарем - С. Колоса. Керівним органом Комітету була президія, до складу якої входило 5 членів. УГВК поділявся на відділи: агітаційно-освітній та організаційний, із редакційно-видавничим підвідділом (гол. Д. Ровенський); інспекторський (М. Іванів), мобілізаційний та військової комунікації (В. Кедровський), військово-інженерний (М. Шумицький), санітарно-медичний (Д. Одрина), юрисконсультський (М. Левицький), відділ вишколу (В. Поплавко), канцелярія (С. Колос), комендатура комітету та організація Вільного Козацтва (А. Певний), комісія спеціальних служб (Л. Кондратович). Комітет мав своїх представників при Головному штабі у Петербурзі (О. Пилькевич), при Генеральному штабі у Петербурзі (О. Жуковський), при міністрі військових справ у Петербурзі (М. Полоз) та при штабі Півд.-Зах. фронту (П. Скрипчинський). Питаннями, пов'язаними з військово-морським флотом, займався С. Письменний. Після проголошення Українською Центральною Радою III Універсалу реорганізований у Генеральне секретарство військових справ. Генеральним секретарем призначено С. Петлюру, його товаришем - В. Кедровського. У січні 1918 Генеральне секретарство було перетворено на Міністерство військових справ.

І. Підкова (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Армия
[Армія] - пункт меню
2 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
3 Михновский, Николай Иванович
[Міхновський, Микола Іванович] (1873—1924), политический и общественный деятель, юрист, журналист
4 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
5 Неелов (Палий-Неело), Борис Васильевич
[Неїлов (Палій-Неїло), Борис Васильович] (1876—1956), полковник РА, генерал-хорунжий Армии УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1895)
6 Петлюра, Симон Васильевич
[Петлюра, Симон Васильович] (1879—1926), общественный, политический и государственный деятель, журналист
7 Промтов, Михаил Николаевич
[Промтов, Михайло Миколайович] (1857—1950), генерал-лейтенант, директор Крымского кадетского корпуса, орден св. Георгия 4 ст., Золотое оружие, воспитанник ППКК (1874)
8 Чеботарев, Николай Ефимович
[Чеботарів, Микола Юхимович] (1884,Полтава-1972), военный и политический деятель, полковник Армии УНР

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654