Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Аграрная академия

Полтавська державна аграрна академія. У грудні 1919 р. було прийнято рішення про відкриття сільськогосподарського факультету при Вищій робітничій школі, який мав секції рільництва, тваринництва і садівництва з городництвом. У вересні — жовтні 1920 р. оголошено набір слухачів. У жовтні 1921 р. на базі сільськогосподарського факультету організовано сільськогосподарський технікум з агрономічним, зоотехнічним і садово-городнім відділами. У 1923 р. до нього приєднано кооперативний технікум і Полтавську садово-городню школу. На їх базі створено два відділення — агрономічне і кооперативне. Технікум став називатися агрокооперативним. У 1926—1927 рр. відкрито два нових відділення — зоотехнічний та інтенсивних культур. З грудня 1927 р. — Полтавський сільськогосподарський політехнікум. Він мав 4 відділення: агрономічне, зоотехнічне, інтенсивних культур та кооперативне. У жовтні 1929 р. на базі політехнікуму, Полтавського індустріального і Полтавського землевпорядного, Красноградського та Ерастівського сільськогосподарських технікумів створено Полтавський сільськогосподарський інститут. 19 серпня 1930 р. інститут було поділено на три вузи: Полтавський інститут сільськогосподарського будівництва (тепер Полтавський технічний університет), Полтавський інститут м'ясної і плодоовочевої технології (на базі факультету індустріалізації сільського господарства), Полтавський сільськогосподарський інститут (на базі зоотехнічного і садово-городнього факультету). 31 жовтня 1930 р. він називався зоотехнічним, з 8 січня 1931 р. — інститутом свинарства, з 7 липня 1933 р. знову зоотехнічним, з 29 вересня 1934 р. — сільськогосподарський інститут. У роки Великої Вітчизняної війни інститут евакуйовано у м. Курган. Повернувся в Полтаву в 1944 р. Тепер інститут має факультети: агрономічний, зооінженерний, економічний, механізації сільського господарства, підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців сільського господарства, заочний, підготовчий факультет для іноземних громадян. Займає територію в 7 га, де знаходяться навчальний корпуси, гуртожитки, парк сільськогосподарських машин, орнітологічний і дендропарк. Діє 31 кафедра, 13 викладачів інституту мають вчений ступінь доктора і 113 — кандидата наук.

У різні роки працювали професори О. П. Бондаренко, В. П. Кушніренко, В. І. Сазонов, М. М. Самбикін та інші. Свою школу створив український фізіолог, Герой Соціалістичної Праці, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР О. В. Квасницький. Фонд бібліотеки інституту налічує 317 484 од. зб. (1990). Навчається бл. 4 тис. студентів, з них без відриву від виробництва — 2062.

За роки існування інститут підготував понад 18 тис. фахівців. Серед них Герої Соціалістичної Праці М. М. Гришко, Л. І. Дубровін, В. О. Козубенко, С. І. Лебедєв, А. К. Лещенко, О. С. Мусійко, Ф. К. Почерняєв. За 18 км від інституту розмістилося навчально-дослідне господарство "Ювілейний" (учгосп), яке має 2230 га орної землі, 38 га садів і ягідників, дослідне поле, вирощує елітне насіння і племінну худобу для колгоспів області. Інститут має аспірантуру. У 1970 р. на території інституту встановлено пам'ятний знак студентам і викладачам, полеглим у 1941—1945 рр. У 1927—1971 рр. інститут видав 16 томів "Трудов". Міститься на вул. Сковороди № 1/3 у будинку колишньої Полтавської духовної семінарії.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 774-775

  

Ссылки на эту страницу


1 Гавриленко, Николай Иванович
[Гавриленко, Микола Іванович] (1889—1971), природовед, орнитолог, зоолог, краевед
2 Гришко, Николай Николаевич
[Гришко, Микола Миколайович] (1901, Полтава—1964), ботаник, селекционер, академик АН УССР
3 Дубровин, Л. И.
[Дубровін, Л. І.] Герой Социалистического Труда
4 Духовная семинария
Духовная семинария
5 Институт свиноводства
Институт свиноводства
6 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
7 Казыдуб, Михаил
[Казидуб, Михайло] (1941—1998), поэт, журналист
8 Кальченко, Никифор Тимофеевич
[Кальченко, Никифор Тимофійович] (1906—1989), партийный и государственный деятель, Председатель Совета Министров УССР (1954—1961), Герой Социалистического Труда
9 Касименко, Александр Карпович
[Касименко, Олександр Карпович] (1905—1971), доктор исторических наук, профессор
10 Квасницкий, Алексей Владимирович
[Квасницький, Олексій Володимирович] (1900—1989), физиолог, доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР и Украинской академии с.-х. наук, почетный гражданин Полтавы
11 Козубенко, В. О.
[Козубенко, В. О.] Герой Социалистического Труда
12 Лебедев, С. И.
[Лебедєв С. І.] Герой Социалистического Труда
13 Лета, Илья Кузьмич
[Лета, Ілля Кузьмич] (1907—1970), Герой Советского Союза, подполковник
14 Лещенко, А. К.
[Лещенко, А. К.] Герой Социалистического Труда
15 Мусийко, О. С.
[Мусійко, О. С.] Герой Социалистического Труда
16 Николаев, Валентин Федорович
[Ніколаєв, Валентин Федорович] (1889—1973), ботаник, краевед, директор Краеведческого музея
17 Почерняев, Федор Кузьмич
[Почерняєв, Федір Кузьмич] (1929,Полтава—1987), ученый-селекционер, доктор сельскохозяйсственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ
18 Репрессированные ученые Полтавщины в годы сталинизма
[Репресовані науковці Полтавщини в роки сталінізму] - Кочерга Н. К., Ревегук В. Я.
19 Сазанов, Виктор Иванович
[Сазанов, Віктор Іванович] (1879—1967), агроном, селекционер, профессор
20 Самбикин, Михаил Митрофанович
[Самбікін, Михайло Митрофанович] (1878—1972), основоположник украинской агрометеорологической науки, профессор
21 Самородов, Виктор Николаевич
[Самородов, Віктор Миколайович] (р.1951), ботаник, лауреат премии им. Л. Симиренко НАН Украины
22 Симиренко, Владимир Львович
[Симиренко, Володимир Левкович] (1891—1938), выдающийся украинский ученый-садонод, селекционер
23 Сковороды улица
Улица Сковороды (бывшая Колонийская, с 1920-х гг. — им. Ф. Лассаля; Киевский р-н)
24 Студентам и сотрудникам Полтавского сельскохозяйственного института памятный знак
Памятный знак студентам и сотрудникам Полтавского сельскохозяйственного института
25 Токаревский, Михаил Дмитриевич
[Токаревський, Михайло Дмитрович] (1884—1974), общественно-политический деятель, кооператор
26 Трончук, Иван Самойлович
[Трончук, Іван Самійлович] (р.1928), профессор, доктор сельскохозяйственных наук
27 Труды Полтавского сельскохозяйственного института
Труды Полтавского сельскохозяйственного института (1927—1971)
28 Университеты, академии, институты
[Університети, академії, інститути] - пункт меню
29 Чекалин, Николай Михайлович
[Чекалін, Микола Михайлович] (р.1929), генетик-селекционер, доктор биологических наук, профессор
30 Шевченко, Михаил Васильевич
[Шевченко, Михайло Васильович] (р.1947), поэт, заслуженный деятель искусств Украины

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654