Маркович, Панас Васильевич

Маркович, Опанас Васильович (27.01/8.02.1822, с. Кулажинці Пирятинського повіту (тепер Гребінківського    району) — 20.08/1.09.1867, Чернігів) — громадський діяч, фольклорист і етнограф, член Кирило-Мефодіївського братства.

Походив з давнього козацько-старшинського роду. В 1846 р. закінчив Київський університет. Належав до поміркованого крила братства. 1847 р. заарештований і висланий під нагляд поліції до Орла. Служив там у губернській канцелярії. В 1851 р. після одруження з М. Вілінською (згодом українська письменниця Марко Вовчок) повернувся в Україну. Невдовзі сім'я розпалась. Брав участь у виданні журналу "Основа", займався фольклористичними та етнографічними дослідженнями, зібрав, зокрема, близько 30000 прислів'їв і приповідок. Матеріали публікувалися в різних виданнях, у т.ч. етнографічних збірках В. Антоновича, М. Драгоманова, А. Метлинського. Останні роки життя провів у Чернігові.

Источник:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 94

Фото: http://opolovnikov.ru/biogr1.htm

Ссылки на эту страницу


1 Глебов, Леонид Иванович
[Глебов, Леонід Іванович] (1827-1893), украинский баснописец, поэт, журналист
2 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
3 Гребинка, Евгений Павлович
[Гребінка, Євген Павлович] (1812—1848), украинский и русский писатель
4 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
5 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
6 Капнист, Софья Васильевна
[Капніст, Софія Василівна]
7 Кирило-Мефодиевское общество
Кирило-Мефодиевское общество
8 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
9 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
10 Маркович, Дмитрий Васильевич
[Маркович, Дмитро Васильович] (1848,Полтава—1920), украинский общественный и государственный деятель, юрист, писатель
11 Номыс (Симонов), Матвей Терентьевич
[Номис, Матвій Терентійович] (1823—1900), писатель и фольклорист
12 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
13 Традиціоналізм і романтизм
Мирослав Попович. Традиціоналізм і романтизм // Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.
14 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню
15 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню