Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинские студенческие громады (УСГ)

Українські студентські громади (УСГ) - організації українського студентства в Російській імперії. Створювалися у кін. 19-на поч. 20 ст. за національним принципом. Були виразниками інтересів українського студентства, осередками національного життя та культури. Перша УСГ була створена в 1893 у Києві. Згодом такі студентські організації засновано у Харкові (1897), Москві (1898), Петербурзі (1898), Тарту (1898), Варшаві (1901), Одесі (1902). На поч. 20 ст. УСГ об'єднували 260 студентів, їх членами були активні діячі соціал-демократичних гуртків, РУП, УПСР. Спочатку УСГ діяли нелегально, у тісному контакті з політичними партіями. Після 1905 українські студенти легалізували свою діяльність і намагалися займатись в основному проблемами студентства. Це призвело до зростання кількості членів УСГ, яких у 1908 налічувалося бл. 1000 чол., зокрема у Москві - 250 чол., Харкові - 150 чол., Києві - 130 чол., Варшаві - 120 чол., Петербурзі - 100 чол., Тарту - 98 чол., Одесі - 64 чол., Томську - 40 чол. Для узгодження роботи різних УСГ відбувалися з'їзди їх делегатів у 1891, 1899 і 1908 у Києві, 1901 у Полтаві, 1904 у Петербурзі. У 1913 для координації діяльності УСГ створено Головну Раду, яка видавала у 1913-14 неперіодичний часопис “Український студент”. УСГ мали тісні зв'язки з українськими студентами Галичини і Буковини. Найактивніше діяла УСГ у Петербурзі. У 1913 мала 300 чол., серед її членів були Д. Дорошенко, Д. Донцов, М. Скрипник, С. Шемет. Громада проводила національно-виховну роботу серед студентських земляцтв, організовувала лекції, вечори, мала хор. У першій пол. 20 ст. українське студентство в еміграції також об'єднувалося в УСГ.

В. Благий (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Мазепа, Исаак Прохорович
[Мазепа, Ісаак Прохорович] (1884—1952), председатель Совета Народных Министров УНР
2 Молодёжные организации
[Молодіжні організації] - пункт меню
3 Независимая Украина
[Самостійна Україна] – Михновский Николай // На чужині. 1948. Видавництво "Український Патріот"

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654