Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Коллард, Юрий Жерардович

Highslide JS

Коллард, Юрій Жерардович (02.01.1875—03.01.1951) — громадський та політичний діяч..

Н. в с. Морачів на Полтавщині. Закінчив Харків. технологічний ін-т, був чл. Харків. громади (див. Громади). З 1900 — чл. Революційної української партії, 1901 — учасник 3-го студентського з’їзду і конф. РУП у Полтаві. Був прихильником самостійницьких поглядів, 1903, після переходу РУП на с.-д. позиції, відійшов від неї. Брав участь у грудневому збройному повстанні 1905 на з-ді т-ва «Гельферихь-Саде» в Харкові, був чл. страйкового к-ту Харків. залізниці. Після Лютневої революції 1917 вступив до Української партії соціалістів-самостійників. За часів Української Центральної Ради — гол. комісар Поліських залізниць, за Української Держави — старший інспектор залізниць, за Директорії працював у мін-ві шляхів. Від 1920 — на еміграції у Польщі, Чехословаччині й Німеччині.

Перу К. належать цікаві мемуари «З юнацьких днів» і «Спогади з минулого», а також низка наук.-популярних праць.

П. у м. Аугсбург (Німеччина).

Тв.: З юнацьких днів. «ЛНВ», 1928, № 6—9; 1929, № 1, 4, 6; 1930, № 3, 5, 9, 12; 1931, № 2; Спогади з минулого. Там само, 1930, № 12; 1931, № 1.

Літ.: Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні, т. 1. К., 1926.

Ю.П. Лавров.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Антонович, Дмитрий Владимирович
[Антонович, Дмитро Володимирович] (1877–1945), громадсько-політичний діяч, історик української культури, мистецтва і театру
2 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
3 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
4 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
5 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
6 Из моих воспоминаний
Борис Мартос. З моїх споминів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 30-48.
7 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
8 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
9 Моя журналистская деятельность
Андрій Жук. Моя журналістська діяльність. I. На Наддніпрянській Україні, до еміграції (1901–1907). Місячник політики, культури і суспільного життя "Український самостійник", 1960, № 7–8. Мюнхен, 1960, 80 с.
10 Независимая Украина
[Самостійна Україна] – Михновский Николай // На чужині. 1948. Видавництво "Український Патріот"
11 Николай Михновский (Очерк общественно-политической биографии)
[Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії)] – Андриевский Виктор. // Визвольний шлях. Видає "Українська видавнича спілка" — 1974. — № 6 (315). Річник XXVII — С. 588-617
12 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
13 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
14 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
15 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
16 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654