Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Сандомирский, Арон


А. Сандомирский

Сандомирский, Арон, революционный и политический деятель.

Источник:

Иваненко, Д. А. Записки и воспоминания. 1888-1908 г.г. Глава 68.

Ссылки на эту страницу


1 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
2 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
3 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
4 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
5 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
6 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
7 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654