Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Пушкарь, Мартын

Пушкар, Мартин [Пушкаренко; р. н. невід. - п. 1(11).6.1658] - полтавський полковник (1648-58). До 1648 П. перебував на Запоріжжі. На поч. національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648-57 приєднався до української армії, брав участь у ряді битв, У березні 1651 П. на чолі козацьких полків прийшов на допомогу І. Богуну, який обороняв Вінницю. Учасник Охматівської битви 1655. Належав до тієї частини козацької старшини, яка виходячи з вузькоособистих інтересів виступала за воєнно-політичний союз з Московською державою. Після смерті Б. Хмельницького вороже поставився до державницької політики гетьмана І. Виговського. П., діючи в тісному зв'язку з московським урядом, який шляхом поглиблення суперечностей в українському суспільстві намагався поширити свій вплив на Гетьманщині, в кін. 1657 спільно з кошовим Я. Барабашем очолив збройний виступ проти гетьманської влади (див. Пушкаря і Барабаша заколот 1657-58). У червні 1658 заколотники були розгромлені урядовими військами в бою під Полтавою, в якому загинув і сам П.

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

 

Мартин Пушкар (р. н. невідомий — 11.06.1658) — військовий і державний діяч, полтавський полковник (1648—1658). Був одним з соратників Б. Хмельницького, брав участь у багатьох битвах визвольної війни 1648—1654 рр. Після смерті Б. Хмельницького і обрання гетьманом І. Виговського у кінці 1657 р. разом з кошовим Я. Барабашем створив антиурядову опозицію і очолив народне повстання 1657—1658 рр. проти старшинсько-шляхетської верхівки та її ставленика гетьмана І. Виговського. Загинув у бою під Полтавою.

У Полтаві Мартину Пушкарю встановлено пам'ятний знак.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 815

 

Пушкар, Мартин (р. н. невід. – 11.06.1658) – благодійник.

Полковник полтавський (1648–1658). Засновник і фундатор Хрестовоздвиженського монастиря у Полтаві (1650), разом із козацькими старшинами Іваном Іскрою та Іваном Крамарем дав кошти на спорудження головного дерев’яного храму. 1689 почалося будівництво мурованого семиверхого собору, завершеного 1709. Бароковий іконостас розмалювали артисти-малярі на чолі з Василем Реклинським (1734). 1931 унікальний іконостас знищили. 1786 зведено муровану чотириярусну дзвіницю в стилі українського бароко заввишки 50 м. Собор реставрували на поч. 1980-х, дзвіницю – 1981, її баня згоріла 1987, згодом відновлена.

Монастир відтворено на гравюрі Г. Стадлера за аквареллю О. Кунавіна (поч. 19 ст., ПКМ), акварелі Т. Шевченка (1845, Національний музей Т. Шевченка в Києві), світлині Й. Хмелевського (альбом «Гоголь на родине», 1902), малюнку В. Трохимця-Милютіна (1993, музей Полтавської битви). Вірогідні портрети П. створили: Данило Нарбут (1989, гуаш), Євген Путря (1993, туш, музей Полтавської битви).

Літ.: Арандаренко, 1852. – С. 28; Памятная книжка…, 1865. – С. 85, 455-456; О Полтавском Крестовоздвиженском монастыре // ПЕВ.ЧН. – 1865. – № 21. – С. 284; Грановский, 1901. – С. 159; Лисенко І. Мартин Пушкар // Україна. – 1991. – № 12. – С. 48; Лазорський М. Козачий монастир // ПЄВ. – 1994. – Ч. 2. – С. 16-17; ЕУ, Т. 7, 1997. – С. 2417-2418; Ханко, 2007. – С. 135.

В. М. Ханко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

 

Пушкарь, Мартын [год и место рождения неизвестны — 1(11).6.1658, район г. Полтавы], полтавский полковник (1648—58), участник освободительной войны 1648—54, руководитель народного восстания на Левобережной Украине против гетмана И. Выговского.

П. был последовательным сторонником русской ориентации. Откровенно крепостническая политика Выговского и окружавшей его старшины вызвала протест народных масс. Начавшееся в конце 1657 восстание к весне 1658 охватило всё южное левобережье. Центром его стала Полтава. В мае 1658 Выговский с наёмной немецкой пехотой, отрядами крымских татар и казаками из Переяславского, Черниговского, Киевского и Уманского полков двинулся на Полтаву. На помощь повстанцам пришли запорожцы во главе с Я. Ф. Барабашем. Решающее сражение между войском Выговского и повстанцами, происшедшее 1 июня под Полтавой, окончилось поражением восставших. П. был убит в бою.

В. А. Голобуцкий.

Источник:

Большая советская энциклопедия

Ссылки на эту страницу


1 Антигетманское восстание Мартына Пушкаря и Якова Барабаша: ход и последствия
[Антигетьманське повстання Мартина Пушкаря і Якова Барабаша: хід і наслідки]. Кочерга Н. К., Ревегук В. Я., кандидаты исторических наук
2 Барабаш, Яков Федорович
[Барабаш, Яків Федорович] (?—1658), кошевой атаман Запорожской Сечи
3 Безпалый, Иван
[Безпалий, Іван] (?—1718), наказной гетман Украины (1658—1659)
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Выговский, Иван Остапович
[Виговський, Іван Остапович] (?—1664), государственный и военный деятель, дипломат, гетман Украины (1657-1658 гг.)
6 Гаркуша, Филон
[Гаркуша, Филон] (нач. 17 ст. – ок. 1683), полтавский полковник (1658-1670, с перерывами)
7 Город Полтава в Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 pp. / упоряд., вступ, ст. і ком. Ю. Волошина. — К.: Наш час, 2012. — 576 с.
8 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
9 Гуляницкий, Григорий
[Гуляницький, Григорій] (?—?), государственный и военный деятель, полковник нежинский
10 Джалалий, Филон
[Джалалій, Філон] (?—?), наказной гетман (1655)
11 Дорошенко, Петр Дорофеевич
[Дорошенко, Петро Дорофійович] (1627—1698), государственный, политический и военный деятель, полководец, дипломат, гетман Правобережной Украины (1665— 1676 гг.)
12 Жученко, Федор Иванович
[Жученко, Федір Іванович] (?—1709), полтавский полковник (1659-91, с перерывами)
13 Значение полтавского боя для украинской государственности
[Значіння полтавського бою для української державности] – Андриевский Виктор. Речь на торжественной академии 10 июля 1927 г. в Украинской Станице при г. Калише // Варшава. 1927. Накладом "Табору"
14 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
15 Искра, Иван Яковлевич
[Іскра, Іван Якович] (?—1659), политический деятель
16 Концепция формирования национального заповедника "Поле полтавской битвы"
[Концепція формування національного заповідника "Поле полтавської битви"] – Трегубов Валерий Александрович
17 Крамарь, Иван
[Крамар, Іван] – старшина Полтавского полка, благотворитель
18 Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь
19 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
20 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина II: Наша "орієнтація"
21 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина III: Про національну аристократію та про три основні методи її орґанізації: класократію, охлократію і демократію
22 Личности - П
[Особистості - П] - пункт меню
23 По вопросу о времени основания города Полтавы
[До питання про час заснування міста Полтави] - Л. Падалка. По вопросу о времени основания города Полтавы // Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Книга десятая. Издана под редакцией В. З. Завитневича. Киев. Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, Михайловская улица, дом № 4. 1896 г. Стр. 15-33
24 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
25 Полтавская крепость
Полтавская крепость
26 Полтавская крепость XVIII века как инженерное сооружение
Полтавская крепость XVIII века как инженерное сооружение. Валерий Трегубов, кандидат архитектуры
27 Полтавский полк
Полтавский полк
28 Приход села Локощины Полтавского уезда
[Парафія села Локощини Полтавського повіту] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 10. – С. 372-410.
29 Пушкарю Мартыну памятный знак
Памятный знак Мартыну Пушкарю
30 Пушкаря и Барабаша мятеж 1657-1658 гг.
Пушкаря и Барабаша мятеж 1657-1658 гг.
31 Сербин, Иван Юрьевич
[Сербин, Іван Юрійович] (?—1665), полковник Брацлавского полка
32 Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года
Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. — Соч. кн. И. М. Долгорукого; предисловие и комментарии: О. Бодянский. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, в университетской типографии, 1870. Главы XIV-XIX, стр. 59-88.
33 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]
34 Україна на переломі, 1657-1659
Вячеслав Липинський. Україна на переломі, 1657-1959. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Історичні студії та монографії; т. 3 – Відень ; Київ : Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"), 1920. – 304 с.
35 Чурай, Маруся
[Чурай, Маруся] (?-?), легендарная народная певица и поэтесса

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654