Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Церковный историко-археологический комитет

Полтавський історико-археологічний комітет, Полтавський церковний історико-археологічний комітет. Заснований указом Синоду від 26 жовтня 1906 р. при архієрейській кафедрі з давньосховищем при ньому. Проект комітету і давньосховища розробив дійсний член Петербурзького археологічного інституту, викладач історії Полтавської духовної семінарії В. О. Пархоменко (1880—1942, згодом професор Полтавського і Дніпропетровського ІНО, потім Ленінградського університету, помер під час блокади Ленінграда). До складу комітету увійшли також члени Полтавської губернської вченої архівної комісії — історик І. Ф. Павловський, вчений-лікар О. Ф. Мальцев (зав. Полтавською психоневрологічною лікарнею) та ін. У числі почесних членів комітету були вчені Петербурга, Москви, Києва — М. Ф. Білящівський, М. В. Покровський, Ф. І. Успенський, О. І. Левицький, М. І. Петров та інші. Очолював комітет (1906—1910) єпископ Іоанн (І. С. Смирнов). Комітет займався пошуками і придбаннями для Полтавського давньосховища церковних старожитностей, давніх рукописів, друкованих робіт з історії єпархії, різних історичних джерел у місцевих церковних та приватних архівах, заслуховував на своїх засіданнях доповіді з історії місцевих монастирів й окремих церков, повідомлення про надходження до бібліотеки літератури, предметів давнини тощо. Комітет збирав колекції монет, килими, рушники, козацькі пояси, стріли, твори мистецтва на релігійні сюжети видатних майстрів інших народів, експонати для музею історії Полтавської битви. Члени комітету В. Пархоменко та В. Трипольський брали участь у роботі 14-го Всеросійського археологічного з'їзду в Чернігові, де було високо оцінено ряд експонатів Полтавського давньосховища, у т. ч. Плащаницю 1466 р. та Пересопницьке євангеліє. Повідомлення про полтавські старожитності на 15-му Всеросійському археологічному з'їзді в Новгороді (1911) зробив В. О. Пархоменко. Комітет видав три збірки своїх праць. Існував до 1917 р. включно.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 757-758

 

Почетные члены
Полтавского церковного историко-археологического комитета

 1. Покровский, Николай Васильевич, тайный советник, директор Императорского С.-Петербургского Археологического Института (с 16 ноября 1906 г.).
 2. Уварова, Параскева Сергеевна, графиня, председательница Императорского Московского Археологического Общества (с 16 ноября 1906 г.).
 3. Алексеев, Георгий Петрович, обер-гофмейстер Высочайшего Двора (с 16 ноября 1906 г.).
 4. Петров, Николай Иванович, профессор Киевской Духовной Академии (с 16 ноября 1906 г.).
 5. Левицкий, Орест Иванович (с 16 ноября 1906 г.).
 6. Урусов, Николай Петрович, князь, шталмейстер Высочайшего Двора (с 30 ноября 1906 г.).
 7. Князев, Владимир Валерианович, камергер Высочайшего Двора, начальник Полтавской губернии (с 15-го февраля 1907 г.).
 8. Беляшевский, Николай Феодотьевич, директор Киевского музея Императора Николая II (с 13 марта 1907 г.).
 9. Жукович, Платон Николаевич, профессор С.-Петербургской Духовной Академии (с 13 марта 1907 г.).
 10. Титов, Феодор Иванович, протоиерей, профессор Киевской Духовной Академий (с 13 марта 1907 г.).
 11. Голубев, Стефан Тимофеевич, профессор Киевской Духовной Академии (с 13 марта 1907 г.).
 12. Кочубей, Василий Сергеевич, князь (с 13 марта 1907 года).
 13. Успенский, Александр Иванович, директор Московского Археологического Института (с 5 сентября 1907 года).
 14. Феодосий, ректор Киевской Духовной Академии, бывший Епископ Прилукский и товарищ председателя Комитета (с 4 марта 1908 года).
 15. Георгий, Епископ Прилукский (с 5 ноября 1908 года).
 16. Лебедев Амфиан Степанович, заслуженный ординарный профессор Императорского Харьковского Университета (с 28 января 1909 года).
 17. Иоанн, епископ Рижский и Митавский, бывший епископ Полтавский и Переяславский (с 9 ноября 1910 года).

Члены
Полтавского церковного историко-археологического комитета

 1. Авинова Александра Николаевна.
 2. Авраменко Иван Ваильевич, преподаватель Полтавской духовной семинарии (член-делопроизводитель).
 3. Аглаимов Сергей Петрович, чиновник особых поручений при Полтавском губернаторе.
 4. Андриевский Феодор Феодорович, чиновник Полтавской духовной консистории.
 5. Астряб Матвей Григорьевич, учитель второй мужской гимназии и воспитатель Полтавского дворянского пансион-приюта.
 6. Афиногенов Алексий Анисимович.
 7. Балясный Константин Александрович, камергер, Полтавский вице-губернатор.
 8. Барилов Иосиф Никитич, секретарь Полтавской духовной консистории (член Совета Комитета).
 9. Берученко-Мусиенко Климент Иванович, директор Полтавского реального училища.
 10. Богацкая Ольга Андреевна, жена священника.
 11. Богацкий Тимофей Степанович, священник г. Переяслава.
 12. Богдановский Иоанн, протоиерей, Лубенский уездный наблюдатель церковных школ.
 13. Букшованный Феодор Александрович, помощник смотрителя Лубенского духовного училища.
 14. Булдовский Федор Иванович, священник.
 15. Булюбаш Иван Петрович, член правления Полтавского земельного банка.
 16. Бучневич, Василий Евстафиевич, судебный пристав по Полтавскому у.
 17. Быков Юрий Владимирович, командир роты Полтавского кадетского корпуса.
 18. Быкова Варвара Владимировна.
 19. Варлаам, архимандрит, ректор Полтавской духовной семинарии (член Совета Комитета).
 20. Василевский Владимир Лукич, преподаватель Первой мужской гимназии.
 21. Ващенко Василий, священник.
 22. Власенко Димитрий Васильевич, студент Томского/Киевского университета.
 23. Войнович Любовь Михайловна, вдова майора.
 24. Галабутский Иоанн, протоиерей, настоятель Кладбищенской г. Полтавы церкви.
 25. Гамалея Григорий, протоиерей, настоятель Преображенской г. Полтавы церкви
 26. Георгий, Епископ Прилукский.
 27. Георгий, эконом архиерейского дома.
 28. Головкова М.
 29. Гординский Стефан, заштатный священник.
 30. Горянов Г., священник.
 31. Гребинская Аполлинария Васильевна, жена священника
 32. Гребинский Петр, священник Покровской церкви посада Крюкова.
 33. Дараганов Михаил, диакон, эконом Полтавского епархиального женского училища.
 34. Дараганова Елизавета Самоновна, жена диакона.
 35. Джежелей Андрей Дмитриевич, управляющий акцизными сборами.
 36. Диатолович Лев, священник, настоятель Сампсониевской церкви, что на поле Полтавской битвы.
 37. Дмитровская А.
 38. Дроздовский, Иоанн Дмитриевич, священник, благочинный.
 39. Житецкий Алексей Григорьевич, секретарь Епархиального Архиерея (член Совета Комитета, казначей).
 40. Залогин И. В.
 41. Затворницкий Георгий Митрофанович, инспектор Полтавского реального училища.
 42. Захаржевский Иоанн, протоиерей Свято-Троицкой церкви г. Полтавы.
 43. Ильинский, протоиерей.
 44. Иоанн, Епископ Полтавский и Переяславский (председатель Совета Комитета).
 45. Иоасаф, иеродиакон.
 46. Казанцев В. В.
 47. Каменский Александр, священник, инспектор Полтавского епархиального женского училища.
 48. Капустян Л. Р., поручик.
 49. Катрухина Элеонора Григорьевна.
 50. Клюге Франц Егорович, директор Полтавской классической гимназии.
 51. Коломенский Ананий Иванович, чиновник Полтавской казенной палаты (член ревизионной комиссии Комитета).
 52. Конопатов Василий Александрович, преподователь полтавской семиинарии.
 53. Копа-Овдеенко Николай Львович, протоиерей, законоучитель Полтавской классической гимназии, настоятель гимназической церкви.
 54. Коропов.
 55. Костецкий Виталий, священик села Тахтаулы, Полтавского у.
 56. Костецкий Иоанн, благочинный священник.
 57. Костецкая Аполикария Андреевна, жена священника.
 58. Красовский Н., протоиерей.
 59. Крылов Александр Лукич, председатель педсовета женской гимназии В. П. Ахшарумовой.
 60. Курбатов П.
 61. Курдиновский З.
 62. Лазурский Феодор, кафедральный протоиерей (член Совета Комитета).
 63. Лазурская Анна Семеновна, жена протоиерея.
 64. Лисовский Григорий, смотритель Полтавского духовного училища (член Совета Комитета).
 65. Лобачевский Владимир Владимирович, помощник инспектора Полтавской духовной семинарииа (член соревнователь).
 66. Лукьянов Николай Ермолаевич, автор учебных пособий (Харьков).
 67. Мазанов Петр Иванович, протоиерей.
 68. Малама Елизавета Ивановна.
 69. Малама Н. П. (возможно Малама Павел Николаевич, депутат 3-й Государственной думы от Полтавской губернии)
 70. Малинка Александр Никифорович, инспектор Александровского Кременчугского реального училища.
 71. Мальцев Александр Феликисимович, директор Полтавской психиатрической лечебницы (член Совета Комитета).
 72. Маркевич Григорий Ипатьевич.
 73. Марсов Алексий, преподаватель Полтавского епархиального женского училища.
 74. Мартеев Константин Захарович.
 75. Матченко Николай, священник, благочинный.
 76. Милосердов.
 77. Мильгевский П.
 78. Мирович Феодор, благочинный, священник.
 79. Молов Р. (возможно Моллов Русчу Георгиевич).
 80. Морашко Иоанн, священник с. Низшего Булатец.
 81. Морашко Мария К., жена священника.
 82. Мощенко Константин Васильевич, сотрудник Земского естественно-исторического музея.

 83. Немолодышев Василий Арсеньевич, директор Полтавского Реального училища.
 84. Никольский Николай Михайлович, земский начальник 8 уч. Константиноградского у.
 85. Ницкевич Екатерина Ивановна, начальница Полтавского епархиального женского училища.
 86. Новицкий И. И., священник.
 87. Новицкий Макар Львович, помощник инспектора Полтавской духовной семинарии.
 88. Нонна, игуменья, настоятельница Красногорского женского монастыря.
 89. Носов Сергей Васильевич, епархиальный архитектор.
 90. Носова Юлия Ивановна.
 91. Огнева Н. А.
 92. Ольшевский Иустин Львович, протоиерей, епархиальный наблюдатель церковных школ (член Совета Комитета).
 93. Орлов Николай Кузьмич, преподаватель Полтавской духовной семинарии.
 94. Павловский Иван Францевич, преподаватель Полтавского кадетского корпуса (член Совета Комитета).
 95. Павловский Михаил, благочинный, протоиерей.
 96. Пархоменко Владимир Александрович, преподаватель Полтавской духовной семинарии (член-делопроизводитель, член Совета Комитета).
 97. Пархоменко М.
 98. Пичета Иван Христофорович, протоиерей, педагог.
 99. Плахотин Иоанн, заштатный священник.
 100. Подгорный.
 101. Попов Петр Степанович, преподаватель Полтавского епархиального училища (член-соревнователь).
 102. Поповиченко Степан Иванович, преподаватель училища 1-го разряда В. А. Шевелева.
 103. Пясецкий Алексий, диакон м. Веприка, Гадячского у.
 104. Пясецкий Афанасий Васильевич, чиновник особых поручений Полтавской казенной палаты (член ревизионной комиссии Комитета).
 105. Радзиевский Константин, протоиерей, настоятель Полтавской Николаевской Церкви.
 106. Рахубовская Мария Владимировна.
 107. Романов Василий, священник.
 108. Ромашкевич О.
 109. Россошинский Николай, священник с. Первозвановки.
 110. Савицкий Владимир Андреевич.
 111. Сачавец.
 112. Свентицкая София Я.
 113. Сергий, иеромонах.
 114. Сиротенко С.
 115. Скороход Т.
 116. Сокол Алексей Яковлевич, художник.
 117. Сокольский Василий, священник, инспектор Полтавской духовной семинарии.
 118. Сребницкий О. А., протоиерей.
 119. Старицкий Александр Павлович, предводитель дворянства Полтавского у.
 120. Сухотина Варвара Антоновна/Ивановна.
 121. Тарасевич Петр Иванович, священник.
 122. Тарасенко.
 123. Терешкевич.
 124. Терлецкий Владимир Николаевич, преподаватель Полтавской духовной семинарии.
 125. Тимошевский Михаил, протоиерей, член Полтавской духовной консистории.
 126. Тиховский Ю.
 127. Трипольский Василий Иванович, священник м. Кишенки, Кобелякского у.
 128. Трипольский Владимир Иванович, священник (заведующий древлехранилищем).
 129. Трипольский Пл., священник.
 130. Трипольский Стефан, благочинный, священник.
 131. Троцина Анатолий, священник м. Устивицы, Миргородского уезда.
 132. Уралов Николай, протоиерей, настоятель Сретенской г. Полтавы церкви (член Совета Комитета).
 133. Феодосий, Епископ Прилукский (товарищ председателя Совета Комитета).
 134. Феодосий, Архимандрит, эконом Полтавского Архиерейского дома.
 135. Фесенко-Навроцкая Елена Григорьевна.
 136. Фиалковский.
 137. Филькович Елена Ивановна.
 138. Филькович М.
 139. Филянский Григорий, священник м. Поповки, Миргородского у.
 140. Фролов В. В., учитель села Мачехи.
 141. Хабур Николай Васильевич.
 142. Храпко Димитрий, священник.
 143. Четвериков Сергей Иванович, священник, законоучитель Полтавского кадетского корпуса.
 144. Чубов Михаила Михайлович, священник с. Солонцы, Кобелякского у.
 145. Чубова И., жена священника.
 146. Шепитковский Мефодий, священник с. Богдановки, Константиноградского у.
 147. Шепитковская Антонина Васильевна, жена священника.
 148. Шестакова Олимпиада Ивановна.
 149. Шкурин И. Е., церковный староста Преображенской церкви г. Полтавы.
 150. Щедродаров Димитрий, протоиерей, законоучитель Полтавского кадетского корпуса (член Совета Комитета).
 151. Щербатов Николай Борисович, князь, предводитель дворянства Полтавской губ.
 152. Щитинскй Владимир, священник, ключарь Полтавского кафедрального собора (член ревизионной комиссии Комитета).
 153. Якубовская Елена Васильевна, жена протоиерея.
 154. Якубовский Николай, протоиерей Соборной г. Лубен церкви.
 155. Яновский Андрей, священник.

Список лиц,
которые платили членские взносы, но в "Трудах" Комитета не упоминаются
действительными членами или членами-соискателями.

 1. Ангелина, игуменья, настоятельница Ладинского женского монастыря.
 2. Андриевский Павел, священника, благочинный.
 3. Белоусов Василий, священник села Васьковец, Прилукского у.
 4. Голобородько Иоанн, священник Борисо-Глебской церкви м. Борисполя.
 5. Горонович Георгий, священник с. Шляховой, Константиноград. у.
 6. Гречановский Леонид, священник.
 7. Дмитревский Димитрий, протоиерей, смотритель Роменского духовного училища.
 8. Евфимович Иоанн, священник, благочинный.
 9. Заборский Александр, священник.
 10. Зеленский Михаил, псаломщика м. Богачки, Миргородского у.
 11. Зубковский Иоанн, протоиерей, благочинный.
 12. Китицын Платон Алексеевич.
 13. Кондратенко Гавриил Павлович.
 14. Кратков Николай, священник, благочинный.
 15. Кутовой Михаил, священник.
 16. Лабунцев Иоанн, священник.
 17. Людкевич Феодор, священник, благочинный.
 18. Ляпянский Евгений.
 19. Мищенко Леонид, священник.
 20. Множинский Александр, священник м. Кишенки.
 21. Мухина Матрона Петровна.
 22. Негеевич Константин, священник.
 23. Опрятов Василий, священник, настоятель церкви с. Сториц.
 24. Павлович Севастиан, священник, благочинный.
 25. Пархомович Михаил, священник.
 26. Пашковский Тимофей, священник села Высшего Булатца, Лубенского у.
 27. Россинский Александр, священник.
 28. Савватий, иеромонах Крестовой церкви.
 29. Саговец Анна Федоровна.
 30. Сокологорский Иоанн, священник села Елиновки, Кобелякск. у.
 31. Сорензон Марк Борисович.
 32. Сребродольский Митрофан, священник с. Базилевщины, Константиноградского у.
 33. Степанов Симон, священник с. М.-Перещепины.
 34. Стасевский Иоанн, священник.
 35. Степанченко Гавриил, благочинный, священник.
 36. Фартушный Дионисий, церковный староста м. Кишенки.
 37. Чернышевский Максим, священник.
 38. Чигринцева Евдокия Феодосиевна, заведующая училищем слепых.

Ссылки на эту страницу


1 Алексеев, Георгий Петрович
[Алексєєв, Георгій Петрович] (1834-1914) – гофмейстер, предводитель дворянства Катеринославской губернии, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
2 Биляшивский, Николай Федотович
[Біляшівський, Микола Федотович] (1867-1926) – историк, музеевед, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
3 Голубев, Степан/Стефан Тимофеевич
[Голубєв, Степан/Стефан Тимофійович] (1848-1920) – церковный историк, археограф, архивовед, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
4 Жукович, Платон Николаевич
[Жукович, Платон Миколайович] (1857-1919) – церковный историк, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
5 Иоанн (Смирнов, Иоанн Ксенофонтович)
[Іоан I (Смирнов, Іоанн Ксенофонтович)] (1844—1919), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (1904—1910)
6 Исторические очерки
[Історичні нариси] - пункт меню
7 Калнышевский, Петр Иванович
[Калнишевський, Петро Іванович] (Калныш; 1690-1803), последний кошевой атаман Запорожского войска
8 Левицкий, Орест Иванович
[Левицький, Орест Іванович] (1848—1922), историк, правовед, археограф, архивист, этнограф, беллетрист, действительный член Украинской Академии наук и ее второй президент
9 Лукьянов, Николай Ермолаевич
[Лукьянов, Микола Єрмолайович] () – действительный член Полтавского церковного историко-археологического комитета, автор учебных пособий
10 Макаренко, Николай Емельянович
[Макаренко, Микола Омелянович] (1877-1938), археолог, искусствовед, музейный деятель
11 Падалка, Лев Васильевич
[Падалка, Лев Васильович] (1859—1927), статистик, историк, археолог, этнограф, краевед, общественный деятель
12 Пархоменко, Владимир Александрович
[Пархоменко, Володимир Олександрович] (1880—1942), историк, профессор
13 Петров, Николай Иванович
[Петров, Микола Іванович] (1840―1921), церковный историк, литературовед, специалист в области церковной археологии, профессор, академик Академии наук Украины
14 Полтавская епархия
Полтавская епархия
15 Титов, Федор Иванович
[Титов, Федір Іванович] (1864-1935) – протоиерей, богослов, историк церкви, общественный деятель, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
16 Трипольский, Владимир Иванович
[Трипольський, Владимир Иванович] 1876-1933) историк, священнослужитель
17 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета
Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета
18 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
19 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
20 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
21 Успенский, Александр Иванович
[Успенський, Олександр Іванович] (1873-1938) – архивист, историк искусства, просветитель, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
22 Успенский, Федор Иванович
[Успенський, Федір Іванович] (1845-1928), историк-византинист, почетный член Историко-археологического комитета

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654