Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Учительские семинарии

Учительські семінарії — навчальні заклади для підготовки вчителів. Мали 4-річний курс навчання. До них приймалися юнаки не молодше 16 років всіх станів і віросповідань після складення вступних іспитів за програмою двокласних початкових училищ. Предмети викладання: закон божий, російська і церковнослов'янська мови, арифметика, геометрія, російська і загальна історія та географія, природознавство, малювання, чистописання, основи педагогіки, гімнастика, співи, музика, педагогічні практичні заняття, ручна праця. Практикувалися позакласні заняття з педагогіки, російської літератури, історії, природознавства, фізики, музики і співів. Викладачами працювали випускники університетів, учительських інститутів і гімназій. Утримувалися на держані кошти.

На Полтавщині були відкриті Великосорочинська (1904), Лубенська (1911), Прилуцька (1915) і Полтавська (1916) семінарії. Великосорочинська семінарія відкрита за ініціативою педагога Д. Ф. Ніколайчика, який став її директором. До 100-річчя від дня народження М. В. Гоголя їй було присвоєно ім'я письменника. При семінарії діяло двокласне зразкове початкове училище для 63 хлопчиків. У Великосорочинській семінарії навчався 121 учень, у т. ч. діти селян, козаків, міщан і цехових, почесних громадян і купців, духовенства, дворян. Організовувалися додаткові заняття з зоології, ботаніки, городництва, бджільництва, землемірства. Створено педагогічний музей. Містилася у власному приміщенні. На утримання державою виділялося 32 тис. крб., губернським земством — 3 тис. крб.; діяло Товариство допомоги вихованцям семінарії, гуртожиток на 65 чол., організовувалися курси для вчителів початкових шкіл, для учнів проводилися екскурсії до Полтави, Смоленська, Бородіно, Москви, Києва, Петербурга. Лубенська семінарія почала діяти з двокласним зразковим училищем для 48 учнів. У ній навчалося 116 учнів, у т. ч. діти селян, козаків, міщан і цехових, почесних громадян, купців і дворян. Були організовані додаткові заняття з бджільництва. Містилася у найманому приміщенні. На її утримання держава виділяла 33 тис. крб. Прилуцька семінарія була розрахована на 51 учня, серед них діти селян, козаків, міщан і цехових. Містилася у найманому приміщенні. На утримання держава виділяла 34,8 тис. крб.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 931-932

Ссылки на эту страницу


1 Профессиональные и ремесленные учебные заведения
[Професійні та ремісничі навчальні заклади] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654